Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp

"Tất tần tật" cấu trúc Viết Lại Câu cực kì hữu ích

 
Ở bài trước, mình có đề cập đến cách học tiếng Anh giao tiếp tại nhà để cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng Anh. Ở bài này mình đi sâu vào kỹ năng đọc, viết với chủ đề: những cụm từ dùng để viết lại câu thường gặp.
 
Dạng bài viết lại câu, liên quan tới kỹ năng paraphrasing (diễn giải) là một phần rất quan trọng cần trau dồi trong các kỳ thi như Đại học, TOEIC, IELTS…, đặc biệt đối với phần thi Writing (viết) và Speaking (nói) hay Listening (nghe) và Reading (đọc). 
 
Đây là kỹ năng mà trong đó bạn giải thích cùng một ý bằng các cách khác nhau. Như vậy, đòi hỏi bạn phải có vốn từ thay thế cho những từ đã biết.
 
 

Sau đây là một số câu trúc cho các cụm từ thông dụng trong dạng bài viết lại câu rất hữu ích dành cho các bạn!

 
1. to prefer doing sth to doing sth = would rather do sth than do sth = S + like sth/doing sth better than sth/doing sth:    thích làm gì hơn làm gì
2. to look at (v)= to have a look at (n):    nhìn vào
3. to think about = to give thought to : nghĩ về
4. it’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth: có nghĩa vụ làm gì
5. to be determined to= to have a determination to : dự định
6. to know (about) = to have knowledge of: biết
7. to be not worth doing sth = there is no point in doing sth : không đáng, vô ích làm gì
8. to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng
9. to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định
10.  to desire to = have a desire to : khao khát, mong muốn
11.  to succeed in doing sth = manage to do sth: làm việc gì thành công
12. to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước
13.  to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng
14.  to discuss Sth = to have a discussion about : thảo luận
15.  can = tobe able to = to be possible: có thể làm gì
16.  to decide to = to make a decision to : quyết định
17.  to talk to = to have a talk with : nói chuyện
18.  understand = to be aware of: hiểu, nhận thức
19.  to explain Sth = to give an explanation for : giải thích
20.  to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho…
21.  to be interested in = to have interest in : thích
22.  because + clause = because of + N: bởi vì
23.  to drink = to have a drink : uống
24.  it seems that = it appears that = it is likely that = it look as if/ as though: dường như, có vẻ như
25.  to photograph = to have a photograph of : chụp hình
26.  to cry = to give a cry : khóc kêu
27.  to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo
28.  like = to be interested in = enjoy = keen on = fond of sth: yêu thích cái gì
29.  to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón
30.  to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn
31.  S + often + V = S + be used to +Ving /N = S + be accustomed to + Ving: thường/quen với làm gì
32.  to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện
33.  to warn = to give warning : báo động, cảnh báo
34.  although + clause = despite + N = in spite of + N: mặc dù, bất chấp
35.  to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng
36.  to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai
 
 

Một số ví dụ viết lại câu

 
* Understand = to be aware of
Do you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?
Bạn có hiểu cấu trúc ngữ pháp không
 
Like = to be interested in = enjoy = keen on = fond of sth
like collecting stamps = I am interested in collecting stamps = I bcollecting stamps = I am keen on collecting stamps = I’m fond ofcollecting stamps.
Tôi yêu thích việc sưu tầm tem.
 
* Because + clause = because of + N
He can’t move because his leg was broken = He can’t move because of his broken leg
Anh ấy không thể di chuyển vì chân anh ấy bị gãy = Anh ấy không thể di chuyển vì cái chân gãy.
 
Although + clause = despite + N = in spite of + N
bshe is old, she can compute very fast = Despite/In spite of her old age, she can compute very fast.
Mặc dù đã nhiều tuổi, nhưng bà ấy có thể tính toán rất nhanh
 
Succeed in doing sth = manage to do sth
We succeeded in digging the Panama canal = We managed to dig the Panama canal
Chúng tôi đã thành công trong việc đào kênh Panama
 
To be not worth doing sth = there is no point in doing sth
It’s not worth making him get up early = There is no point in makinghim getting early
Gọi anh ấy dậy sớm không có ích gì đâu
 
* It seems that = it appears that = it is likely that = it looks as if/ as though
It seems that he will come late = It appears that / it is likely he will come late = He is likely to come late = It looks as if he will come late
Có vẻ như anh ấy sẽ đến muộn.
 
Prefer doing sth to doing sth = Would rather do sth than do sth = S + like sth/doing sth better than sth/doing sth
She prefers staying at home to going out = She’d rather stay at homethan go out = She like staying at home better than going out.
Cô ấy thích ở nhà hơn là ra ngoài đường.
 
S + often + V = S + be used to +Ving /N = S + be accustomed to + Ving
Lan often cried when she meets with difficulties = Nana is used to crying when she meets with difficulties = Lan is accustomed to cryingwhen she meets with difficulties.
Lan thường khóc mỗi khi cô ấy gặp khó khăn.
 
Nếu bạn cảm thấy những cụm từ trên thật dài và khó nhớ thì đọc thêm bài viết học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu để xem cách học từ vựng thật hiệu quả nhé.
 
langmaster.edu.vn
 

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác