Tại sao bạn nói tiếng Anh mãi không trôi chảy?

(Theo khảo sát trình độ đầu vào tại Langmaster của hơn 500,000 Học viên)
dẫn tới người học giao tiếp
tiếng Anh mãi không trôi chảy
Chưa nghe và hiểu kịp thời ý người nói
95%
Hiểu câu hỏi nhưng không có từ vựng và ý tưởng để trả lời ngay
80%
Chưa biết cách xây dựng và phát triển hội thoại
72%
Không có môi trường luyện tập thường xuyên
65%

PHƯƠNG PHÁP SIÊU PHẢN XẠ ĐỘC QUYỀN TẠI LANGMASTER

Super Reflex - Siêu phản xạ là gì? Là phương pháp đào tạo độc quyền về phản xạ tiếng Anh và được phát triển bởi Langmaster.

Bản chất: Nghe hiểu câu hỏi - nắm được nội dung câu trả lời - lặp đi lặp lại hàng ngàn lần dưới áp lực thời gian.

Kiềng 3 chân của phương pháp: Nghe hiểu hiệu quả, tốc độ trả lời, nhanh, phát triển hội thoại logic.

SỰ VƯỢT TRỘI CỦA PHƯƠNG PHÁP SIÊU PHẢN XẠ

PHÁT HUY TỐI ĐA KHẢ NĂNG PHẢN XẠ

Hình thành
cách học
hiệu quả hơn

Giúp bạn nhanh chóng nắm được nội dung và phản xạ tốt hơn khi nói về chủ đề thông dụng.

Kích thích khả năng
ghi nhớ từ vựng,
ngữ pháp

Việc chuẩn bị trước nội dung luyện tập giúp bạn thu nạp được lượng lớn từ vựng và ngữ pháp mới.

Phản xạ
nghe hiểu và
trả lời nhanh

Dưới áp lực thời gian chỉ trong 3 giây, bạn buộc phải nghe nhanh từ khóa chính để hiểu và trả lời nhanh.

Chủ động
xây dựng và phát triển
cuộc hội thoại

Khi luyện tập, bạn liên tục phải đưa ra câu trả lời mở và hướng duy trì cuộc hội thoại. Từ đó xây dựng hội thoại hiệu quả hơn.

CÁC CẤP ĐỘ LUYỆN TẬP

01

Học viên nhận biết câu hỏi dạng Yes/No question hoặc Wh-question rồi trả lời bằng từ khóa.

Đây là cấp độ cơ bản nhất, kích thích khả năng ghi nhớ và giúp học viên nắm được nội dung của cuộc hội thoại thông qua các từ khóa và từ hỏi ngắn.

Ví dụ:

A: What do you like?

Từ khóa câu hỏi: What, you, like.

B: Music.

Từ khóa câu trả lời: Music.

02

Học viên trả lời câu hỏi bằng:

- Sử dụng đúng động từ trong câu hỏi để trả lời.

- Trả lời đủ cả câu sử dụng ngữ pháp cơ bản.

Ở cấp độ này, học viên bắt đầu vận dụng được các ngữ pháp rất cơ bản vào hội thoại và tăng dần được tốc độ trả lời câu hỏi.

Ví dụ:

A: What do you like?

B: I like music.

Câu trả lời đơn giản, có đủ chủ ngữ: “I” và động từ: “like music”.

03

Học viên mở rộng câu trả lời với nhiều ý tưởng và cấu trúc hơn.

Khi luyện được cấp độ này, học viên đã có thể tự xây dựng cuộc hội thoại một cách logic, biết cách thể hiện suy nghĩ thông qua các câu dài và ngữ pháp phức tạp. Chính những điều này làm cho bài nói trở nên tự nhiên hơn.

Ví dụ:

A: What do you like?

B: I like listening to music when I have freetime.

Mở rộng câu bằng bổ ngữ “when I have freetime” để làm câu trả lời đa dạng và thú vị hơn

04

Học sinh có khả năng tạo ra hội thoại và làm chủ hội thoại bằng các kỹ năng giao tiếp chứ không chỉ hỏi đáp 1 chiều.

Đây chính là cấp độ cao nhất cần đạt được trong giao tiếp, bạn có thể tương tác qua lại với người nói một cách tốt hơn. Cuộc hội thoại được phát triển một cách tự nhiên và logic, giúp người nói trở nên thu hút hơn.

Ví dụ:

A: What do you like?

B: Music is my cup of tea. I often listen to music when I have leisure time. And my favorite singer is Taylor Swift because she has inspired me a lot when I was a kid, especially when I’m down mood. I often listen to her songs because it can energize me a lot. And you?

Hỏi ngược lại người hỏi và chủ động duy trì cuộc hội thoại

A: I spend all my freetime to read books. Now I’m reading a book, the title is “Killing the Mockingbird” by Harper Lee.

Các bước áp dụng phương pháp vào lớp học

Việc áp dụng phương pháp Siêu phản xạ vào lớp học tại Langmaster dựa vào nguyên tắc rất cơ bản, đó là: CHUẨN BỊ - LUYỆN TẬP - LẶP ĐI LẶP LẠI
01
Học ít nhất 2 chủ đề thông dụng.
02
Chuẩn bị các câu hỏi và câu trả lời theo chủ đề đó.
03
Tự luyện tập hỏi và trả lời.
4.1
Thực hành hỏi đáp theo cặp hoặc nhóm (trả lời dưới 3s)
4.2
Tự thực hành sử dụng video giáo viên hỏi mà đã quay sẵn

Hình ảnh chứng nhận độc quyền

Các phương pháp tiên tiến khác

Được kết hợp đan xen nhau, giúp việc học tiếng Anh giao tiếp trở nên thú vị và hấp dẫn

Nhanh tay đăng ký trải nghiệm thôi!

Gửi thông tin