Bí quyết học tiếng anh

Phương pháp xác đinh trọng âm trong tiếng Anh

Việc học tiếng Anh trên lớp thường tập trung vào ôn tập ngữ pháp, khiến cho dạng bài xác định trọng âm trong các đề thi trở nên tương đối khó với các em học sinh. Học tiếng Anh Langmaster cung cấp cho các em một số kiến thức cơ bản về phát âm trong bài học này.
 
|Đối với từ đơn| :
 

1/ Danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì nhấn ở âm thứ I

 
=> e.g. 'beauty, 'music, 'tired, 'angry,...
 

2/ Động từ có 2 âm tiết nhấn âm thứ II

 
=> e.g. comp'lete, de'sign, su'pport,...
 

3/ Các từ tận cùng là -ic(s), -sion, -tion nhấn âm thứ II từ cuối đến lên
 

=> e.g. 'logic, eco’nomics, com'pression, pro'fession, re'lation, so'lution,...
 

4/ Các từ tận cùng là -cy, -ty, -phy, -gy, -al nhấn âm thứ III từ cuối đếm lên

 
=> e.g. de’cocracy, relia’bility, bi’ology, pho’tography, se’curity, po’litical, ‘critical, eco’nomical,...
 

5/ Các từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ III từ cuối đếm lên

 
=> e.g. e’conomy, ‘industry, in’telligent, ’specialise, ...
 

6/ Danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm đầu I

 
=> e.g. ‘penholder, ‘blackbird, ‘greenhouse, ‘boyfriend,... 
 

7/ Tính từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết thứ II

 
=> e.g. bad-’tempered, old-’fashioned, one-’eyed, home’sick, well-’done,...
 

8/ Động từ ghép có trọng âm rơi vào phần thứ II. 

 
=> e.g. over’look, over'react, mal’treat, put’across,
 

9/ Các từ vay mượn từ tiếng Pháp (có hậu tố ~ee, ~eer ~aire, ~que) thì phải áp dụng theo tiếng Pháp: các hậu tố đó mang trọng âm (vậy trọng âm của từ rơi vào âm tiết cuối cùng).

 
=> e.g. absen’tee, volun'teer, questio’naire, tech’nique, pictu’resque, ...
 
*Note: Có 2 ngoại lệ là com’mittee, ‘coffee.
 

10/ Ngoại lệ:

 
- Có những từ dài có 4 âm tiết trở lên có thể có 2 trọng âm chính và phụ, e.g. in,dustriali’sation, inter’national,...
 
- Trong vài trường hợp, trọng âm của từ sẽ thay đổi khi tự loại thay đổi, e.g. ‘comment (n) -> com’ment (v), perfect (adj) -> pre’fect (v),...
 
- Ngược lại, có những từ nếu thay đổi trọng âm thì nghĩa sẽ thay đổi, e.g. ‘invalid (người tàn tật), in’valid (không còn giá trị nữa)
 
Xem thêm tài liệu từ điển Anh Việt
=> Test trình độ Tiếng Anh của bản thân: TẠI ĐÂY
 

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác