Sau đây là 90 trạng từ thông dụng nhất trong tiếng anh được chia ra thành các chủ đề rất dễ theo dõi.
Học ngay các bạn nhé!
 

TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT 

 
1. always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn
2. usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên
3. frequently  /ˈfriːkwəntli/ thường xuyên
4. often  /ˈɒf(ə)n/ thường
5. sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng
6. occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi khi
7. seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi
8. rarely /ˈreəli/ hiếm khi
9. hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/ hầu như không
10. never /ˈnɛvə/ không bao giờ
 

TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN 

 
1. already /ɔːlˈrɛdi/ đã rồi
2. lately /ˈleɪtli/ gần đây
3. still /stɪl/ vẫn
4. tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai
5. early /ˈɜːli/ sớm
6. now  /naʊ/ ngay bây giờ
7. soon  /suːn/ sớm thôi
8. yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua
9. finally /ˈfaɪnəli/ cuối cùng thì
10. recently /ˈriːsntli/ gần đây
 

TRẠNG TỪ LIÊN KẾT

 
1. besides /bɪˈsaɪdz/ bên cạnh đó
2. however /haʊˈɛvə/ mặc dù
3. then /ðɛn/ sau đó
4. instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó
5. moreover /mɔːˈrəʊvə/ hơn nữa
6. as a result /æz ə rɪˈzʌlt/ kết quả là
7. unlike /ʌnˈlaɪk/ không giống như
8. furthermore /ˈfɜːðəˈmɔː/ hơn nữa
9. on the other hand /ɒn ði ˈʌðə hænd/ mặt khác
10. in fact /ɪn fækt/ trên thực tế
 
 

TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊA ĐIỂM

 
1. here /hɪə/ ở đây
2. there /ðeə/ ở kia
3. everywhere /ˈɛvrɪweə/ khắp mọi nơi
4. somewhere /ˈsʌmweə/ một nơi nào đó
5. anywhere /ˈɛnɪweə/ bất kỳ đâu
6. nowhere /ˈnəʊweə/ không ở đâu cả
7. nearby /ˈnɪəbaɪ/ gần đây
8. inside /ɪnˈsaɪd/ bên trong
9. outside /ˌaʊtˈsaɪd/ bên ngoài
10. away /əˈweɪ/ đi khỏi
 

TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ

 
1. hardly /ˈhɑːdli/ hầu như không
2. little /ˈlɪtl/ một ít
3. fully /ˈfʊli/ hoàn toàn
4. rather /ˈrɑːðə/ khá là
5. very /ˈvɛri/ rất
6. strongly /ˈstrɒŋli/ cực kì
7. simply /ˈsɪmpli/ đơn giản
8. enormously /ɪˈnɔːməsli/ cực kì
9. highly /ˈhaɪli/ hết sức
10. almost /ˈɔːlməʊst/ gần như
11. absolutely /ˈæbsəluːtli/ tuyệt đối
12. enough /ɪˈnʌf/ đủ
13. perfectly /ˈpɜːfɪktli/ hoàn hảo
14. entirely /ɪnˈtaɪəli/ toàn bộ
15. pretty /ˈprɪti/ khá là
16. terribly /ˈtɛrəbli/ cực kì
17. a lot /ə lɒt/ rất nhiều
18. remarkably /rɪˈmɑːkəbli/ đáng kể
19. quite /kwaɪt/ khá là
20. slightly /ˈslaɪtli/ một chút
 

TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC

 
1. angrily /ˈæŋgrɪli/ một cách tức giận
2. bravely /ˈbreɪvli/ một cách dũng cảm
3. politely /pəˈlaɪtli/ một cách lịch sự
4. carelessly /ˈkeəlɪsli/ một cách cẩu thả
5. easily /ˈiːzɪli/ một cách dễ dàng
6. happily /ˈhæpɪli/ một cách vui vẻ
7. hungrily /ˈhʌŋgrɪli/ một cách đói khát
8. lazily /ˈleɪzɪli/ một cách lười biếng
9. loudly /ˈlaʊdli/ một cách ồn áo
10. recklessly /ˈrɛklɪsli/ một cách bất cẩn
11. accurately /ˈækjʊrɪtli/ một cách chính xác
12. beautifully /ˈbjuːtəfʊli/ một cách đẹp đẽ
13. expertly/ˈɛkspɜːtli/ một cách điêu luyện
14. professionally /prəˈfɛʃnəli/ một cách chuyên nghiệp
15. anxiousl /ˈæŋkʃəsli/ một cách lo âu
16. carefully /ˈkeəfli/ một cách cẩn thận
17. greedily /ˈgriːdɪli/ một cách tham lam
18. quickly /ˈkwɪkli/ một cách nhanh chóng
19. badly /ˈbædli/ cực kì
20. cautiously /ˈkɔːʃəsli/ một cách cần trọng
 

TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊNH

 
1. just /ʤʌst/ chỉ
2. only /ˈəʊnli/ duy nhất
3. simply /ˈsɪmpli/ đơn giản là
4. mainly ˈ/ˈmeɪnli/ chủ yếu là
5. largely /ˈlɑːʤli/ phần lớn là
6. generally /ˈʤɛnərəli/ nói chung
7. especially /ɪsˈpɛʃəli/ đặc biệt là
8. particularly /pəˈtɪkjʊləli/ cụ thể là
9. specifically /spəˈsɪfɪk(ə)li/ cụ thể là
 
 

▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại.

▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

▪ Yêu cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.

▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.

▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.

▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

Tin mới hơn
Bình luận bài viết
Xem nhiều
Mẹo hay phân biệt A - An - The để không còn nhầm lẫn
A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.
10 website giúp bạn luyện kỹ năng đọc siêu đẳng trong tiếng Anh
BẠN CÓ BIẾT LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH? Chúng có rất nhiều lợi ích đấy. - Học được từ vựng một cách tự nhiên, nhớ từ vựng rất lâu. - Học được cấu trúc, ngữ pháp tiếng anh chuẩn. - Làm quen, nắm bắt và lâu dần bắt chước văn phong, văn phạm tự nhiên sử dụng trong báo tiếng anh. - Nâng cao kỹ năng đọc hiểu, dịch và viết tiếng anh, rất hữu ích trong công việc cũng như những bài kiểm tra tiếng anh khó (nhiều bài đọc trong những bài kiểm tra tiếng anh quốc tế như IELTS, TOEFL… được lấy từ những tờ báo tiếng anh uy tín). - Cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích. Bài chia sẻ hôm nay, langmaster sẽ chia sẻ tới các bạn những website giúp bạn luyện đọc một cách hiệu quả nhất nhé.
(FULL) 100 CỤM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ
Bản tổng hợp đầy đủ nhất của CÁC CỤM TÍNH TỪ KÈM GIỚI TỪ! Tham khảo dưới đây nhé:
120 Câu tiếng Anh giao tiếp cực ngắn tăng phản xạ như tên bắn
Langmaster có tốt không
50 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về đồ ăn bạn nhất định phải biết
40 Cách nói Lời Xin Lỗi chân thành nhất
3 lỗi sai "chết người" khiến bạn phát âm sai
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ
(Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Anh giao tiếp đã giúp hơn 100.000 học viên thành công
trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn ... )
Đăng ký học thử
Đăng ký Test trình độ
Ưu đãi khủng
Đăng ký Club