Hỗ trợ trực tuyến
Nội dung [Hiện] [Ẩn]
  Tiếng Anh có cả hàng triệu từ và chúng ta sẽ chẳng thể nào học hết từng đó từ được. Thế nhưng chỉ với 100 danh từ tiếng Anh thông dụng này, bạn đã có thể tự tin để diễn đạt ý của mình rồi.
   
  Hãy xem bạn đã biết được bao nhiêu từ rồi nào.
   

  100 DANH TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG TIẾNG ANH

   
  1. time /taɪm/ thời gian
  2. year /jɪr/ năm
  3. people /ˈpipəl/ con người
  4. way /weɪ/ con đường
  5. day /deɪ/ ngày
  6. man /mən/ đàn ông
  7. thing /θɪŋ/ sự vật
  8. woman /ˈwʊmən/ phụ nữ
  9. life /laɪf/ cuộc sống
  10. child /ʧaɪld/ con cái
  11. world /wɜrld/ thế giới
  12. school /skul/ trường học
  13. state /steɪt/ trạng thái
  14. family /ˈfæməli/ gia đình
  15. student /ˈstudənt/ học sinh
  16. group /grup/ nhóm
  17. country /ˈkʌntri/ đất nước
  18. problem /ˈprɑbləm/ vấn đề
  19. hand /hænd/ bàn tay
  20. part /pɑrt/ bộ phận
  21. place /pleɪs/ vị trí
  22. case /keɪs/ trường hợp
  23. week /wik/ tuần
  24. company /'kʌmpəni/ công ty
  25. system /ˈsɪstəm/ hệ thống
  26. program /ˈproʊˌgræ m/chương trình
  27. question /ˈkwɛsʧən/ câu hỏi
  28. work /wɜrk/ công việc
  29. government /ˈgʌvərmənt/ chính phủ
  30. number /ˈnʌmbər/ con số
  31. night /naɪt/ ban đêm
  32. point /pɔɪnt/ điểm
  33. home /hoʊm/ nhà
  34. water /ˈwɔtər/ nước 
  35. room /rum/ căn phòng
  36. mother /'mʌðər/ mẹ
  37. area /ˈɛriə/ khu vực
  38. money /ˈmʌni/ tiền bạc
  39. story /ˈstɔri/ câu chuyện
  40. fact /fækt/ sự thật
  41. month /mʌnθ/ tháng
  42. lot /lɑt/ từng phần
  43. right /raɪt/ quyền lợi
  44. study /ˈstʌdi/ học tập
  45. book /bʊk/ cuốn sách
  46. eye /aɪ/ mắt
  47. job /ʤɑb/ nghề nghiệp
  48. word /wɜrd/ từ
  49. business /ˈbɪznəs/ kinh doanh
  50. issue /ˈɪʃu/ vấn đề
  51. side /saɪd/ khía cạnh
  52. kind /kaɪnd/ loại
  53. head /hɛd/ đầu
  54. house /haʊs/ ngôi nhà
  55. service /ˈsɜrvəs/ dịch vụ
  56. friend /frɛnd/ người bạn
  57. father /ˈfɑðər/ cha
  58. power /ˈpaʊər/ năng lượng
  59. hour /ˈaʊər/ giờ 
  60. game /geɪm/ trò chơi
  61. line /laɪn/ vạch kẻ
  62. end /ɛnd/ kết thúc
  63. member /ˈmɛmbər/ thành viên
  64. law /lɔ/ luật pháp
  65. car /kɑr/ xe hơi
  66. city /ˈsɪti/ thành phố
  67. community /kəmˈjunəti/ cộng đồng
  68. name /neɪm/ tên gọi
  69. president /ˈprɛzəˌdɛnt/ chủ tịch
  70. team /tim/ nhóm, đội
  71. minute /ˈmɪnət/ phút
  72. idea /aɪˈdiə/ ý tưởng
  73. kid /kɪd/ trẻ con
  74. body /ˈbɑdi/ cơ thể
  75. information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ thông tin
  76. back /bæk/ phía sau
  77. parent /ˈpɛrənt/ phụ huynh
  78. face /feɪs/ gương mặt
  79. others /ˈʌðərz/ những cái khác
  80. level /ˈlɛvəl/ cấp bậc
  81. office /ˈɔfəs/ văn phòng
  82. door /dɔr/ cánh cửa
  83. health /hɛlθ/ sức khỏe
  84. person /ˈpɜrsən/ con người
  85. art /ɑrt/ nghệ thuật
  86. war /wɔr/ chiến tranh
  87. history /ˈhɪstəri/ lịch sử
  88. party /ˈpɑrti/ bữa tiệc
  89. result /rɪˈzʌlt/ kết quả
  90. change /ʧeɪnʤ/ thay đổi
  91. morning /ˈmɔrnɪŋ/ buổi sáng
  92. reason /ˈrizən/ lý do
  93. research /riˈsɜrʧ/ nghiên cứu
  94. girl /gɜrl/ cô gái
  95. guy /gaɪ/ chàng trai
  96. moment /ˈmoʊmənt/ hiện tại
  97. air /ɛr/ không khí
  98. teacher /tiʧər/ giáo viên
  99. force /fɔrs/ lực lượng
  100. education /ɛʤəˈkeɪʃən/ giáo dục
   
  Nguồn: tổng hợp.

  ▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

  ▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại.

  ▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

  ▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

  ▪ Yêu cầu chứng chỉ:

  TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

  ▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

  ▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

  ▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.

  ▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.

  ▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

  ▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

  ▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản.

  ▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.

  ▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

  ▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

  Tin mới hơn
  Bình luận bài viết
  Xem nhiều
  Mẹo hay phân biệt A - An - The để không còn nhầm lẫn
  A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.
  (FULL) 100 CỤM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ
  Bản tổng hợp đầy đủ nhất của CÁC CỤM TÍNH TỪ KÈM GIỚI TỪ! Tham khảo dưới đây nhé:
  15 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất
  Bạn đã từng biết đến những công cụ giúp bạn kiểm tra và sửa lỗi ngữ pháp cũng như lỗi chính tả?
  120 Câu tiếng Anh giao tiếp cực ngắn tăng phản xạ như tên bắn
  Langmaster có tốt không
  50 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về đồ ăn bạn nhất định phải biết
  40 Cách nói Lời Xin Lỗi chân thành nhất
  3 lỗi sai "chết người" khiến bạn phát âm sai