TỔNG HỢP CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM TỪ CÓ 3 ÂM TIẾT VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Âm tiết là gì ? Từ có 3 âm tiết là gì ?
 • 2. Tại sao phải nắm vững trọng âm trong tiếng Anh ? 
 • 3. Quy tắc đánh trọng âm từ có 3 âm tiết
  • 3.1 Quy tắc trọng âm danh từ 3 âm tiết
  • 3.2 Quy tắc trọng âm tính từ 3 âm tiết 
  • 3.3 Quy tắc trọng âm động từ 3 âm tiết 
 • 4. Bài tập từ có 3 âm tiết có đáp án 

Khi học ngoại ngữ, phát âm là kỹ năng đầu tiên cần phải nắm vững và yếu tố không thể thiếu để phát âm chuẩn đó là biết đánh trọng âm. Trọng âm không quá khó nhưng trọng âm từ có 3 âm tiết lại khiến nhiều người học dễ mắc sai lầm. Vậy hãy cùng Tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu cách đánh trọng âm 3 âm tiết qua bài viết dưới đây để tránh phát âm sai nhé!

1. Âm tiết là gì ? Từ có 3 âm tiết là gì ?

Từ có 3 âm tiết là gì?

Âm tiết (Syllables) là một đơn vị âm thanh trong từ ngữ được hình thành từ một hoặc một nhóm các phụ âm và nguyên âm được phối hợp lại với nhau theo một quy tắc nhất định. 

Từ có 3 âm tiết là một từ ngữ mà bạn có thể chia thành ba phần khi phát âm. Ví dụ: Computer" (/kəmˈpjuː.tər/) được hình thành từ 3 âm tiết /kəm/, /pju/, /tər/.

Xem thêm: 

=> TỔNG HỢP CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN VÀ DỄ NHỚ NHẤT

=> 100+ CÂU BÀI TẬP TRỌNG ÂM HAY (CÓ ĐÁP ÁN)

2. Tại sao phải nắm vững trọng âm trong tiếng Anh ? 

Tại sao phải nắm vững trọng âm trong tiếng Anh ?

Đầu tiên, trọng âm có ảnh hưởng lớn đến cách bạn phát âm từ ngữ và làm cho giao tiếp của bạn trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Nếu bạn đặt trọng âm sai có thể dẫn đến việc hiểu lầm hoặc làm mất đi ý nghĩa của từ. 

Ví dụ: "record" (/ˈrɛk.ərd/) là danh từ có trọng âm ở âm tiết thứ nhất, trong khi "record" (/rɪˈkɔrd/) là động từ có trọng âm ở âm tiết thứ hai.

Thứ hai, khi bạn nắm vững cách nhận diện trọng âm, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc lắng nghe và hiểu rõ hơn về ngữ điệu của người nói.

Thứ ba, kỹ năng nhận diện trọng âm tốt sẽ giúp bạn tăng cường khả năng phản xạ ngôn ngữ, làm cho quá trình luyện nghe và hiểu ngôn ngữ trở nên linh hoạt và nhanh nhạy hơn.

Tóm lại, nắm vững trọng âm trong tiếng Anh không chỉ làm cho việc học ngôn ngữ của bạn trở nên dễ dàng hơn mà còn là một phần quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả hơn.

3. Quy tắc đánh trọng âm từ có 3 âm tiết

Các quy tắc về trọng âm có thể thay đổi tùy thuộc vào loại từ vựng và cấu trúc ngữ pháp. Quy tắc trọng âm 3 âm tiết sẽ được chia thành quy tắc riêng dành cho danh từ, tính từ và động từ.

3.1 Quy tắc trọng âm danh từ 3 âm tiết

Quy tắc trọng âm danh từ 3 âm tiết

Quy tắc 1: Nếu âm tiết thứ hai là nguyên âm /ə/, /ɪ/ thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 1.

Ví dụ: 

 • elephant /ˈɛl.ɪ.fənt/: con voi 
 • information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/: thông tin 
 • family /ˈfæm.ə.li/: gia đình
 • resident /ˈrezɪdənt/: cư dân
 • citizen /ˈsɪt.ɪ.zən/: công dân 

Quy tắc 2: Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm/ə/, /i/ hoặc âm tiết thứ 2 là nguyên âm dài/nguyên âm đôi thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: 

 • reˈsearcher /rɪˈsɜːrtʃ.ər/: người tìm kiếm 
 • computer /kəmˈpj.tər/: máy tính để bàn 
 • potato /pəˈttoʊ/: khoai tây 
 • deˈcision /dɪˈsɪ.ʒən/: sự quyết định 
 • banana /bəˈnænə/: trái chuối

3.2 Quy tắc trọng âm tính từ 3 âm tiết 

Quy tắc trọng âm tính từ 3 âm tiết

Quy tắc 1: Nếu âm tiết thứ 1 là nguyên âm /ə/, /i/ thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: 

 • amazing /əˈmeɪzɪŋ/ (adj): ngạc nhiên
 • excited /ɪkˈsaɪtɪd/ (adj): háo hức
 • familiar /fəˈmɪl.i.ər/: thân quen  
 • delicate /dɪˈlɪkət/: mảnh khảnh 
 • developed /dɪˈvel.əpt/: chu đáo

Quy tắc 2: Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 là nguyên âm dài/nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. 

Ví dụ: 

 • delightful /dɪˈltfəl/: thích thú 
 • annoying /əˈnɔɪɪŋ/: mang tính gây khó chịu
 • enormous /ɪˈnɔːməs/ (adj): khổng lồ
 • attractive /əˈtræktɪv/: thu hút 
 • retarded /rɪˈtɑːdɪd/: chậm phát triển

3.3 Quy tắc trọng âm động từ 3 âm tiết 

Quy tắc trọng âm động từ 3 âm tiết 

Quy tắc 1: Nếu động từ kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên hoặc âm tiết thứ 3 là nguyên âm đôi thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 1.

Ví dụ: 

 • exercise /ˈeksəsz/: tập thể dục
 • analyze /ˈænəlz/: phân tích
 • illustrate /ˈɪləstrt/: minh họa 
 • compromise /ˈkɒm.prə.mz/: thỏa hiệp

Quy tắc 2: Nếu âm tiết cuối có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng phụ âm thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: 

 • determined /dɪˈtɜː.mɪnd/: đã được xác định
 • deliver /dɪˈlɪvər/: giao hàng
 • remember /rɪˈmɛmbər/: nhớ 
 • interrupt /ɪntəˈrʌpt/: can thiệp  

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRỌNG ÂM ÔN THI THPT QUỐC GIA

=> LỘ TRÌNH CHUẨN GIÚP “NÂNG CẤP” PHÁT ÂM TIẾNG ANH TRONG 1 THÁNG

4. Bài tập từ có 3 âm tiết có đáp án 

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng:

1. Danh từ nào đánh trọng âm thứ 1  

A. computer

B. assistant

C. pagoda

D. banana

2. Động từ nào đánh trọng âm thứ 1 

A. illustrate

B. encounter

C. volunteer

D. correspond

3. Danh từ nào đánh trọng âm thứ 2

A. potato

B. family 

C. cinema

D. photograph

4. Danh từ nào đánh trọng âm thứ 1

A. pharmacy 

B. resident

C. family

D. concealer

5. Động từ nào đánh trọng âm thứ 2 

A. comprehend

B. exercise

C. determine

D. compromise

Bài tập 2: Chọn đáp án đánh trọng âm từ có 3 âm tiết đúng

 1. A. re’luctant       B. ‘reluctant       C. reluc’tant
 2. A. pho’tograph  B.photograph  C. photo’graph
 3. A. in’teresting    B. ‘interesting     C. interes’ting
 4. A. diffi’cult         B. dif’ficult          C. ‘difficult
 5. A. ‘enormous     B. enor’mous     C. e’normous
 6. A. as’sistant       B. ‘assistant        C. assis’tant 
 7. A. ‘introduce     B. intro’duce       C. in’troduce
 8. A. re’tarded       B. retar’ded         C. ‘retarded
 9. A. ‘pagoda        B. pago’da           C. pa’goda
 10. A. ‘correspond  B. cor’respond     C. corre’spond

Đáp án: 

Bài tập 1:

 1. B
 2. B
 3. A
 4. D

Bài tập 2:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A
 6. B
 7. C

TÌM HIỂU THÊM 

KẾT LUẬN 

Trên đây là tổng hợp thông tin về cách đánh trọng âm từ có 3 âm tiết mà bạn có thể tham khảo. Bên cạnh đó, để nhanh chóng cải thiện kỹ năng viết ngoại ngữ càng sớm càng tốt, hãy tham gia các lớp học của Tiếng Anh giao tiếp Langmaster ngay hôm nay.

Ms. Đinh Ngọc Ánh
Tác giả: Ms. Đinh Ngọc Ánh
 • Chứng chỉ TOEIC 945, VSTEP C1, PTE 76/90
 • Tốt nghiệp loại Giỏi, Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Đại học Ngoại ngữ (ĐHGQHN)
 • 6 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác