CÁCH DÙNG CẤU TRÚC RECOMMEND TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT!

Cấu trúc recommend có thể đi kèm động từ hoặc danh từ. Có khá nhiều cấu trúc với từ này mà bạn có thể dùng linh hoạt khi giao tiếp. Học nhanh cấu trúc recommend với Langmaster và luyện tập ngay nhé.

1. Tổng quan về cấu trúc recommend trong tiếng Anh.

Recommend có nghĩa là giới thiệu, đề cử hay khuyên bảo. Recommend có thể kết hợp với 1 động từ, 1 danh từ hay thậm chí là 1 mệnh đề hoàn chỉnh. Các cấu trúc recommend khác nhau sẽ có ý nghĩa tương ứng khác nhau. 

Recommend là động từ thường theo quy tắc nên nó không có biến thể nào đặc biệt. Recommend có dạng thì quá khứ và quá khứ phân từ (P2) đều được hình thành bằng cách thêm đuôi -ed. Chi tiết các dạng này như sau.

 • Ở dạng nguyên thể: recommend
 • Ở thì quá khứ: recommended
 • Ở dạng quá khứ phân từ (P2): recommended

Các từ loại (word form) tương ứng của recommend gồm có:

 • Động từ: recommend - giới thiệu, đề cử
 • Danh từ: recommendation - sự giới thiệu, lời đề nghị, đề cử

Các vị trí của recommend trong câu như sau: 

 • recommend đứng sau chủ ngữ
 • recommend đứng trước tân ngữ 
 • recommend đứng sau các trạng từ chỉ tần suất

Ví dụ: I never recommend low quality products to my friends. (Tôi không bao giờ giới thiệu các sản phẩm có chất lượng thấp tới bạn bè của mình.)

→ Trong câu này, recommend đứng sau chủ ngữ “I” và trạng từ chỉ tần suất “never”, đứng trước tân ngữ “low quality products”.

null

2. Các cấu trúc recommend phổ biến nhất trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc recommend somebody to verb, ý nghĩa và cách dùng?

Cấu trúc recommend somebody to Verb(inf) nguyên thể được dùng khi bạn muốn khuyên ai đó nên làm việc gì

 • recommend sb to do something - khuyên ai nên làm gì

Ví dụ:

- The travel agent recommended me to book my flight early. (Đại diện hãng du lịch khuyên tôi nên đặt vé cho chuyến bay sớm.)

- My friends recommended me to learn English at Langmaster. (Các bạn khuyên tôi nên học tiếng Anh tại Langmaster.)

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC INSTEAD OF TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

=> HIỂU NGAY CẤU TRÚC WITHOUT CÙNG LANGMASTER

2.2. Cấu trúc recommend Ving, ý nghĩa và cách dùng?

Cấu trúc recommend Ving được dùng khi bạn muốn khuyên (nói chung) nên làm việc gì. Cấu trúc này thường không đi kèm tân ngữ.

 • recommend Ving - khuyên nên làm gì

Ví dụ:

- The director recommended reading the novel before seeing the movie. (Đạo diễn khuyên rằng nên đọc cuốn tiểu thuyết trước khi xem bộ phim này.)

- Doctor recommends using sugar-free products. (Các bác sĩ khuyên rằng nên dùng các sản phẩm không có đường.)

null

2.3. Cấu trúc recommend that, ý nghĩa và cách dùng?

Cấu trúc recommend that được dùng khi bạn muốn khuyên ai đó nên làm việc gì. Từ that có thể được lược bỏ mà không làm thay đổi nghĩa của cả câu. Động từ thuộc mệnh đề sau “that” có thể ở dạng nguyên thể hoặc đi kèm should.

 • recommend that + S + V/should + V + … - khuyên ai nên làm gì

Ví dụ:

- My brother recommended that I see a dentist. = My brother recommended that I should see a dentist. (Ai trai khuyên tôi nên đi tới nha sĩ.)

- The government recommends that we have enough vaccination. = The government recommends that we should have enough vaccination. (Chính phủ khuyên chúng ta nên tiêm phòng đầy đủ.)

2.4. Cấu trúc recommend somebody to somebody, ý nghĩa và cách dùng?

Cấu trúc recommend somebody/something to somebody được dùng khi bạn muốn giới thiệu ai/cái gì đến 1 người nào đó. 

 • recommend sb/sth to somebody - giới thiệu ai/cái gì cho ai

Ví dụ:

-  I recommend Langmaster to all my friends. (Tôi giới thiệu Langmaster tới tất cả bạn bè của mình.)

- I was recommended to my boss by a friend. (Tôi đã được giới thiệu với sếp của mình qua 1 người bạn.)

null

2.5. Cấu trúc recommend somebody, ý nghĩa và cách dùng?

Cấu trúc recommend somebody/something được dùng khi bạn muốn đề cử, tiến cử 1 người nào hoặc 1 cái gì đó. Hành động đề cử này diễn ra khi người đó hoặc vật đó là tốt, hữu ích hay phù hợp với 1 công việc nhất định.

 • recommend somebody/something - đề cử, tiến cử ai/cái gì

Ví dụ:

-  Can you recommend a talented actor? (Bạn có thể đề cử 1 nam diễn viên tài năng nào đó không?)

- English learners have always recommended Langmaster. (Người học tiếng Anh luôn luôn đề cử Langmaster.)

2.6. Cấu trúc recommend somebody for something, ý nghĩa và cách dùng?

Cấu trúc recommend somebody/something for/as somebody/something được dùng khi bạn muốn đề cử, tiến cử cụ thể 1 người nào/cái gì với trực tiếp 1 công việc/chức năng nào đó. Cấu trúc này thường bắt gặp ở dạng bị động.

 • recommend sb/sth for/as sb/sth - đề cử, tiến cử ai/cái gì

Ví dụ:

-  Sarah was recommended for the role by a fan. (Sarah đã được giới thiệu tới vai diễn này nhờ 1 người hâm mộ.)

- This movie is recommended for children above 12 only. (Bộ phim này được khuyến cáo dành chỉ dành cho trẻ em trên 12 tuổi.)

null

Xem thêm:

=> TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC CAN COULD TRONG TIẾNG ANH

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC STOP TO VERB VÀ STOP VING TRONG TIẾNG ANH

3. Phân biệt cấu trúc recommend suggest và advice trong tiếng Anh.

Về mặt nghĩa, cấu trúc recommend, suggest hay advice đều có nghĩa là khuyên ái đó nên làm gì. Tuy nhiên chúng có những điểm khác nhau về sắc thái biểu đạt như sau. Bạn chú ý để lựa chọn từ chính xác nhé.

Cấu trúc recommend – đưa ra suy nghĩ. lời khuyên của bản thân người nói về người, sự việc mà người nào đó. Quan điểm của người nói mang tính cá nhân, không nhất định phải là đúng hay sai.

- I recommend that you date Jason. (Tôi nghĩ bạn nên hẹn hò với Jason.)

Cấu trúc suggest – đưa ra một lời khuyên về 1 sự vật, sự việc nào đó mà người nghe nên cân nhắc. Cấu trúc này về cơ bản mang tính gợi ý, không bắt buộc và cũng là từ quan điểm cá nhân của người nói không xét tới đúng hay sai.

- I suggest that we eat out tonight. (Chúng ta có thể ăn ở ngoài tối nay không?)

Cấu trúc Advise – đưa ra lời khuyên từ những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực được nói đến (bác sĩ, giáo viên, nhà khoa học,...).

- The doctor advised my dad to quit smoking. (Bác sĩ khuyên bố tôi nên bỏ thuốc lá.)

4. Bài tập cấu trúc recommend có đáp án.

Bài tập 1: Điền recommend, suggest hoặc advice để hoàn thành câu.

1. The lawyer ___________ his clients not to discuss with anyone.

2. Jamie ___________ that we leave early to avoid the traffic.

3. May I _________ a red tie for the suit?

4. Kate ___________ having dinner at the restaurant close to our house.

5. I ___________ that you go to the station as soon as possible.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu

1. The waitress recommended that we _________ the curry soup since it’s very spicy.

A. not try 

B. don’t try 

C. isn’t trying

2. I recommend that Judy ___________ to the doctor today.

A. going 

B. goes 

C. go

3. Professor suggested that Paul _________ harder for his final exam.

A. studies 

B. should study 

C. to study

4. The teacher recommended _________ a few lines in my assignment.

A. I change 

B. changing 

C. to change

5. He advised me ___________ more carefully.

A. to work 

B. that I work 

C. working

null

Đáp án.

Bài tập 1

1. advised

2. suggests/recommends

3. suggest/recommend

4. recommended/suggested

5. suggest/recommend

Bài tập 2

1. A

2. C

3. B

4. A

5. A

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG THE SAME TRONG CẤU TRÚC SO SÁNH VÀ BÀI TẬP

=> TOÀN BỘ CẤU TRÚC REGRET - CÁCH DÙNG, VÍ DỤ & BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

Trên đây là trọn bộ chi tiết nhất cách dùng các cấu trúc recommend, hy vọng các bạn đã nắm được kiến thức này. Đừng quên để lại bình luận nếu bạn cần giải đáp thêm về việc học tiếng Anh. Langmaster luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với các khóa học phù hợp nhất. 

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác