SO SÁNH HƠN TRONG TIẾNG ANH: CẤU TRÚC VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Cấu trúc so sánh hơn của tính từ (hoặc trạng từ) ngắn.
 • 2. Cấu trúc so sánh hơn của tính từ (hoặc trạng từ) dài.
 • 3. Một số cấu trúc so sánh hơn đặc biệt trong tiếng Anh
  • 3.1. Cấu trúc so sánh hơn kiểu bội số
  • 3.2. Cấu trúc so sánh hơn - “càng - càng”
 • 4. Bài tập về cấu trúc so sánh hơn và đáp án
  • 4.1. Bài tập
  • 4.2. Đáp án

Cấu trúc so sánh hơn được tạo thành khi chúng ta muốn so sánh tính chất, đặc điểm của 2 sự vật, sự việc với nhau. Câu so sánh hơn sẽ bao gồm tính từ (hoặc trạng từ) và sẽ có sự khác nhau trong cách sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài.

1. Cấu trúc so sánh hơn của tính từ (hoặc trạng từ) ngắn.

Tính từ ngắn là những từ chỉ có 1 âm tiết hoặc những từ có 2 âm tiết nhưng có kết thúc bằng các đuôi như -er, -le, -ow, -et. Ví dụ: long, short, low, hot, late, clever, smart, big, tall,...

Tính từ ngắn

S + to be + Adj ngắn + er + than + O

Trạng từ ngắn

S + V + Adv ngắn + er + than + O

Ví dụ: 

 • My brother is fatter than my sister. (Anh trai tôi thì béo hơn chị gái tôi)
 • My mom is older than my dad. (Mẹ tôi hơn tuổi bố tôi)
 • I run faster than Mie. (Tôi chạy nhanh hơn Mie)

Lưu ý:

 • Những tính từ 2 âm tiết kết thúc bằng -y, chuyển -y thành -i sau đó thêm đuôi -er. 

Ví dụ: tiny → tinier, easy → easier, crazy → crazier, lucky → luckier, sexy → sexier

 • Những tính từ ngắn có kết thúc bằng 1 phụ âm nhưng trước đó là 1 một nguyên âm cần gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm -er.

Ví dụ: Big → bigger, Fat → fatte, Sad → sadder

 • Một số các từ có dạng so sánh hơn đặc biệt bất quy tắc như sau:

Tính từ

Dạng so sánh hơn

Ý nghĩa

Good

Better

Tốt

Bad

Worse 

Xấu

Far

Farther/further

Xa

Much

More

Nhiều

Little

Less

Ít

Old

Older/elder

Xem thêm: ĐẦY ĐỦ CÁC CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

so sánh hơn của tình từ và trạng từ ngắn

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT TRONG TIẾNG ANH: CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

=> 50+ BÀI TẬP SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

=> 3 DẠNG CẤU TRÚC CÂU TƯỜNG THUẬT THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG BÀI THI

khóa học tiếng Anh giao tiếp offline tại Hà Nội

2. Cấu trúc so sánh hơn của tính từ (hoặc trạng từ) dài.

Trái với tính từ ngắn, tính từ dài sẽ là những từ có 2 âm tiết trở lên. Ví dụ: humorous, adorable, handsome, creative, careful, careless, thoughtful,...

Tính từ dài

S + to be + more + Adj dài + than + O

Trạng từ dài

S + V + more + Adv dài + than + O

Ví dụ: 

 • Jane is more humorous than Mie. Jane hài hước hơn Mie.
 • I am more thoughtful than my brother. Tôi chu đáo hơn so với anh trai tôi.
 • My mom works more careful than my dad. Mẹ tôi làm việc cẩn thận hơn bố tôi.

Lưu ý:

 • Những trạng từ 2 âm tiết mà kết thúc bằng -ly, giữ nguyên đuôi -y, thêm more để tạo cấu trúc so sánh hơn.

Ví dụ: likely → more likely, sadly → more sadly, boldly → more boldy, coldly → more coldly

 • Thêm far, much, a lot trước cụm từ so sánh để nhấn mạnh.

Ví dụ: Cherries are much more expensive than apples. (Anh đào thì đắt hơn táo rất nhiều.)


so sánh hơn của tính từ dài và trạng từ dài

Xem thêm: 

=> TỔNG HỢP 50+ CÁC BÀI TẬP SO SÁNH HƠN CÓ ĐÁP ÁN

=> TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

=> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

3. Một số cấu trúc so sánh hơn đặc biệt trong tiếng Anh

3.1. Cấu trúc so sánh hơn kiểu bội số

Đây là cấu trúc so sánh nhằm miêu tả vật A hơn vật B bao nhiêu lần: 2 lần, 3 lần,...

Tính từ

S + to be + số lần + as + Adj + as + N

Trạng từ

S + V + số lần + as + Adv + as + N

Ví dụ: 

 • Their house is twice as big as ours. (Nhà của họ to gấp đôi nhà của chúng tôi.)
 • My sister’s hair is three times as long as mine. (Tóc chị gái tôi dài gấp 3 lần tóc tôi.)
 • Fuel these days is twice as expensive as it was a few years ago. (Nhiên liệu những ngày gần đây đắt gấp đôi hồi năm ngoái.)

Xem thêm: TOÀN BỘ KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ SO SÁNH GẤP BỘI TRONG TIẾNG ANH


so sánh bội số

3.2. Cấu trúc so sánh hơn - “càng - càng”

Đây là cấu trúc so sánh mang ý nghĩa cấp tiến, càng A thì càng B.

So sánh hơn, So sánh hơn

Ví dụ: 

 • The more, the merrier! (Càng đông thì càng vui)
 • The hotter the weather is, the worse I feel. (Thời tiết càng nóng thì tôi càng cảm thấy khó chịu hơn.)
 • The more careless you are, the more mistakes you make. (Bạn càng bất cẩn thì bạn càng mắc nhiều lỗi.)


cấu trúc so sánh càng càng trong tiếng anh

4. Bài tập về cấu trúc so sánh hơn và đáp án

4.1. Bài tập

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau dùng cấu trúc so sánh hơn

 1. Mom’s watch is ____ than mine. (expensive)

 1. She is now living in a _____ villa than her old one. (beautiful)

 1. Andy plays tennis _____ than Nadal. (good)

 1. These luggages are _______ than mine. (heavy)

 1. She runs _______ than her brother. (quick)

 1. Mie is _____ than Jane but _____ than Sophia (tall/short)

 1. Kyle reads _____ books than Daniel. (many)

 1. Paris is _____ as _____ as London. (twice/far)

 1. My brother is 3 years ______ than me. (old)

 1. This movie is ______ than the one I saw last night. (bad)

 1. I speak English _____ now than two years ago. (fluently)

 1. Could you please write ______? (clearly)

 1. Ulsan Bolt can run ______ than anyone. (fast)

 1. Our team played _______ than they did. (good)

 1. He has been working _______ than ever before. (hard)

Bài tập 2: Viết các câu sau dùng cấu trúc so sánh hơn với từ gợi ý

 1. James/ handsome/ his friend.

 1. Used cars/ much/ cheap/ new ones.

 1. More/ he/ eat/ fat/ he/ become.

 1. The weather today/ warm/ yesterday.

 1. Math/ difficult/ English.

4.2. Đáp án

Bài tập 1:

1 - more expensive

2 - more beautiful

3 - better

4 - heavier

5 - more quickly

6 - taller - shorter

7 - more

8 - twice/far

9 -  older

10 - worse

11 - more fluently

12 - more clearly

13 - faster

14 - better

15 - harder

Bài tập 2:

1 -  James is more handsome than his friend.

2 - Used cars are much cheaper than new ones.

3 - The more he eats, the fatter he becomes.

4 - The weather today is warmer than yesterday.

5 - Math is more difficult than English.

ĐĂNG KÝ NGAY:

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh, hy vọng bạn có thể áp dụng vào giao tiếp và bài thi thông qua các bài tập về cấu trúc so sánh hơn mà Langmaster đã cung cấp ở trên nhé!

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
Tác giả: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
 • Chứng chỉ IELTS 7.5
 • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Học viện Ngoại Giao
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác