Ngữ Pháp Tiếng Anh

MAKE USE OF LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN 

Make use of là gì? Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cụm từ “make use of” qua ví dụ cụ thể và bài tập trắc nghiệm chi tiết trong bài viết sau.

50+ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn ghi nhớ sâu kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn. Hãy cùng Langmaster luyện tập nhé!

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS): CÔNG THỨC VÀ DẤU HIỆU

Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh là một thì cơ bản. Hãy cùng Langmaster học và tải free file về cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết và bài tập nhé!

HOLD ON LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

Hold on là cụm động từ tiếng Anh (Phrasal verb) rất thông dụng xuất phát từ động từ Hold. Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu tất tần tật Hold on là gì nhé!

WEAR OUT LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

Wear out là một trong những cụm động từ tiếng Anh (Phrasal verb) rất thông dụng xuất phát từ Wear. Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu Wear out là gì nhé!

AS FAR AS LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

As far as là một cụm từ nối tiếng Anh rất thông dụng, có ý nghĩa rất thú vị. Hôm nay, cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu cụ thể xem as far as là gì nhé!

GO DOWN LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

Go down là một phrasal verb rất phổ biến với Go. Vậy cụ thể, Go down là gì, cách sử dụng Go down như thế nào? Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu ngay nhé!

GO THROUGH LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

Go through là một cụm động từ (phrasal verb) rất phổ biến với động từ Go. Vậy Go through là gì? Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu trong bài viết sau nhé!

RESULT IN LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

Result in là một trong những cụm động từ tiếng Anh thông dụng nhất. Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu cụ thể Result in là gì trong bài viết dưới đây nhé!

GET ON LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VỚI GET ON CHÍNH XÁC NHẤT

Get on là gì? Tìm hiểu tất tần tật những cấu trúc, cách dùng thông dụng nhất với Get on trong bài viết dưới đây nhé!