DOWN TO EARTH LÀ GÌ? KHÁM PHÁ CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG TRONG GIAO TIẾP 

Down to earth là gì? Cấu trúc đi kèm với cụm từ này là gì và được sử dụng như thế nào? Cùng Langmaster tìm hiểu tất tần tật trong bài viết sau.

GO AHEAD LÀ GÌ? PHÂN BIỆT GO AHEAD VÀ GO-AHEAD

Go ahead là gì? Cấu trúc đi kèm với cụm từ này là gì và được sử dụng như thế nào? Cùng Langmaster tìm hiểu tất tần tật trong bài viết sau.

NEVER MIND LÀ GÌ? TẤT TẦN TẬT VỀ CÁCH DÙNG NEVER MIND TRONG TIẾNG ANH 

Never mind là gì? Cấu trúc đi kèm với cụm từ này là gì và được sử dụng như thế nào? Cùng Langmaster tìm hiểu tất tần tật trong bài viết sau.

DRESS UP LÀ GÌ? PHÂN BIỆT DRESS UP, GET DRESSED VÀ DRESS MYSELF 

Dress up là gì? Cấu trúc đi kèm với cụm từ này là gì và được sử dụng như thế nào? Cùng Langmaster tìm hiểu tất tần tật trong bài viết sau.

APART FROM LÀ GÌ? PHÂN BIỆT APART FROM, BESIDES VÀ EXCEPT 

Apart from là gì? Cấu trúc đi kèm với cụm từ này là gì và được sử dụng như thế nào? Cùng Langmaster tìm hiểu tất tần tật trong bài viết sau.

BREAK DOWN LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH SỬ DỤNG BREAK DOWN THÔNG DỤNG

Break down là gì? Tìm hiểu chi tiết về cấu trúc, các từ đồng nghĩa và cách kết hợp từ với Break down phổ biến trong bài viết sau nhé!

BREAK IN LÀ GÌ? CÁC CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG BREAK IN THÔNG DỤNG

Break in là gì? Tìm hiểu những cấu trúc, cách dùng Break in chính xác trong bài viết dưới đây nhé!

BACK DOWN LÀ GÌ? CÁC CÁCH DÙNG BACK DOWN PHỔ BIẾN

Back down là gì? Cùng tìm hiểu kỹ hơn ý nghĩa, cách sử dụng Back down và phân biệt với các cụm động từ với Back khác trong bài viết sau đây nhé!

BACK UP LÀ GÌ? CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG BACK UP THÔNG DỤNG NHẤT

Back up là gì? Cùng Langmaster tìm hiểu chi tiết về cấu trúc, cách dùng của Back up trong bài viết dưới đây nhé!

LOOK DOWN ON LÀ GÌ? CẤU TRÚC VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG  

Look down on là gì? Cấu trúc đi kèm với cụm từ này là gì và được sử dụng như thế nào? Cùng Langmaster tìm hiểu tất tần tật trong bài viết sau.