NGÀY QUỐC KHÁNH TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ LỜI CHÚC

Mục lục [Ẩn]

 • I. Giới thiệu về Ngày Quốc khánh tiếng Anh
 • II. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc khánh 2/9
  • 1. Từ vựng tiếng Anh về lịch sử ngày Quốc khánh 2/9
  • 2. Từ vựng tiếng Anh về hoạt động trong ngày Quốc khánh
  • 3. Từ vựng tiếng Anh về ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9
 • III. Những lời chúc mừng Lễ Quốc khánh bằng tiếng Anh
  • 1. Câu chúc mừng Lễ Quốc khánh tiếng Anh ngắn gọn
  • 2. Lời chúc mừng Lễ Quốc khánh 2/9 tiếng Anh tới đối tác
  • 3. Lời chúc mừng Ngày Quốc khánh tiếng Anh cho gia đình, bạn bè
 • IV. Mẫu văn viết về Ngày Quốc khánh bằng tiếng Anh hay nhất
 • Kết luận

Ngày Quốc khánh được tổ chức hàng năm vào ngày 2 tháng 9, kỷ niệm mốc son quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng của quốc gia, là dịp để tưởng nhớ đến những người anh hùng và nhắc nhở chúng ta về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Vậy ngày Quốc khánh tiếng Anh là gì? Hãy cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster khám phá tất tần tật về ngày lễ ý nghĩa này nhé!

I. Giới thiệu về Ngày Quốc khánh tiếng Anh

Ngày Quốc Khánh là một ngày lễ chính thức được tổ chức vào ngày 2/9 hàng năm tại Việt Nam để kỷ niệm ngày khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (ngày ngay chính là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, đánh dấu cột mốc chói lọi trong lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta.

Ngày Quốc khánh tiếng Anh là: 

 • National Day /ˈnæʃnəl deɪ
 • Independence Day /ˌɪndɪˈpendəns deɪ/.

Xem thêm:

=> NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG, MẪU CÂU VÀ ĐOẠN VĂN

=> TRUNG THU TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ LỜI CHÚC Ý NGHĨA

Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày lễ quan trọng tại Việt Nam

Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày lễ quan trọng tại Việt Nam

II. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc khánh 2/9

1. Từ vựng tiếng Anh về lịch sử ngày Quốc khánh 2/9

 • (the) Democratic Republic of Vietnam /ˌdeməkrætɪk rɪˌpʌblɪk əv ˌviːetˈnɑːm/ (n): Cộng hòa Dân chủ Việt Nam
 • (the) Socialist Republic of Vietnam /ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk  əv ˌviːetˈnɑːm/ (n): Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Army /ˈɑːmi/ (n): Quân đội
 • August Revolution /ɔːˈɡʌst ˌrevəˈluːʃn/ (n): Cách mạng Tháng tám
 • Colony /ˈkɒləni/ (n): Thuộc địa
 • Declaration of Independence /ˌdekləˌreɪʃn əv ɪndɪˈpendəns/ (n): Bản Tuyên ngôn Độc lập
 • Government /ˈɡʌvənmənt/ (n): Chính quyền, chính phủ
 • Independence palace /ˌɪndɪˈpendəns ˈpæləs/ (n): Dinh Độc lập
 • Mausoleum /ˌmɔːzəˈliːəm/ (n): Lăng mộ
 • National anthem /ˈnæʃnəl ˈænθəm/ (n): Quốc ca
 • National flag /ˈnæʃnəl flæɡ/ (n): Quốc cờ
 • President /ˈprezɪdənt/ (n): Chủ tịch nước
 • Square /skweə(r)/ (n): Quảng trường

2. Từ vựng tiếng Anh về hoạt động trong ngày Quốc khánh

Từ vựng tiếng Anh về hoạt động trong ngày Quốc khánh

Từ vựng tiếng Anh về hoạt động trong ngày Quốc khánh

 • Celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/ (n): Lễ kỷ niệm, lễ ăn mừng
 • Ceremony /ˈserəməni/ (n): Buổi lễ
 • Firework /ˈfaɪəwɜːk/ (n): Pháo hoa 
 • Flag salute /flæɡ səˈluːt/ (v): Chào cờ
 • Gather /ˈɡæðər/ (v): Tụ họp, quây quần
 • Give/ Make/ Deliver speech /spiːtʃ/ (v) : Phát biểu, diễn thuyết
 • Hang banner /hæŋ ˈbænə(r)/ (v): Treo băng rôn, biểu ngữ
 • Hang flag /hæŋ flæɡ/ (v): Treo cờ
 • Military parade /ˌmɪlətri pəˈreɪd/ (n): Lễ duyệt binh
 • Muster /ˈmʌstə(r)/ (v): Duyệt binh
 • Street decoration /striːt ˌdekəˈreɪʃn/ (n): Trang trí đường phố

3. Từ vựng tiếng Anh về ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9

 • Contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v): Đóng góp, góp sức
 • Grateful (to sbd for sth) /ˈɡreɪtfl/ (adj): Biết ơn (ai đó vì việc gì) 
 • Liberty /ˈlɪbəti/ (n) : Quyền tự do
 • Memory of the heroes /ˈmeməri əv ðə hɪərəʊz/: Tưởng nhớ các vị anh hùng
 • Patriotism /ˈpætriətɪzəm/ (n): Lòng yêu nước, tình yêu nước
 • Sovereignty /ˈsɒvrənti/ (n): Chủ quyền

Xem thêm:

=> TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CÁC NGÀY LỄ TRONG NĂM TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

Ảnh minh họa

III. Những lời chúc mừng Lễ Quốc khánh bằng tiếng Anh

1. Câu chúc mừng Lễ Quốc khánh tiếng Anh ngắn gọn

 • Wish the Vietnamese a happy National Day of pride, unity, and prosperity! (Chúc người dân Việt Nam một ngày Quốc khánh hạnh phúc, đoàn kết và thịnh vượng.)
 • Happy Vietnam National Day! Let us cherish the history, embrace the present, and strive to build a brighter tomorrow. (Chúc mừng Ngày Quốc Khánh Việt Nam! Chúng ta hãy trân trọng lịch sử, trân trọng hiện tại và phấn đấu xây dựng một ngày mai tươi sáng hơn.)
 • Celebrating the country's innovation, and wishing everyone more joy and happiness. (Mừng đất nước đổi mới, chúc mọi người thêm niềm vui và hạnh phúc.)
 • On September 2nd, I extend my wishes for good health and a joyful holiday filled with warmth and the company of loved ones to everyone. (Vào ngày 2 tháng 9, tôi gửi lời chúc sức khỏe và một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, tràn ngập sự ấm áp và có sự đồng hành của những người thân yêu tới mọi người.)
 • On National Day, wishing our country to continue to flourish and grow stronger, and that everyone enjoys peace and happiness. (Vào Ngày Quốc Khánh, chúc đất nước chúng ta tiếp tục phồn thịnh và phát triển mạnh mẽ, mọi người đều được hưởng bình yên và hạnh phúc.)
 • Wishing everyone a happy and meaningful Independence Day celebration. May our Vietnam continue to thrive and prosper. (Chúc tất cả mọi người có một ngày Quốc Khánh vui vẻ và ý nghĩa. Mong rằng Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng.)
 • In the jubilant atmosphere of this Independence Day, may everyone have peace, and health to contribute more to society. (Trong bầu không khí phấn khởi của Ngày Quốc Khánh, chúc mọi người có được sự bình yên, sức khỏe để đóng góp nhiều hơn cho xã hội.)
 • Happy Vietnam Independence Day! Wishing everyone happiness, good health, successful studies, hard work, and efforts to become excellent citizens who contribute to the growth of the country. (Chúc mừng Ngày Quốc Khánh Việt Nam! Chúc tất cả mọi người hạnh phúc, sức khỏe tốt, học tập tốt, làm việc chăm chỉ và nỗ lực trở thành những công dân xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của đất nước.)
Lời chúc mừng Lễ Quốc khánh 2/9 tiếng Anh ngắn gọn

Lời chúc mừng Lễ Quốc khánh 2/9 tiếng Anh ngắn gọn

 • Congratulations on the 79th anniversary of Vietnam's National Day September 2nd, 2024. (Chúc mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc Khánh Việt Nam, 2 tháng 9 năm 2024.)
 • Wishing everyone a peaceful, tranquil, and healthy holiday. (Chúc mọi người có một kỳ nghỉ bình an, yên bình và khỏe mạnh.)

Xem thêm:

=> LỜI CHÚC 20/10 BẰNG TIẾNG ANH HAY NHẤT CHO NGƯỜI PHỤ NỮ BẠN YÊU!

=> 50+ LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾNG ANH HAY VÀ Ý NGHĨA NHẤT

Ảnh minh họa

2. Lời chúc mừng Lễ Quốc khánh 2/9 tiếng Anh tới đối tác

  • It's the Second of September, a time to celebrate our independence. [Company name] wishes you a joyous occasion. Enjoy the vacation and let it motivate you to continue being a valued citizen of our country. (Ngày 2 tháng 9 là thời điểm để kỷ niệm sự độc lập của chúng ta. [Tên công ty] chúc bạn có một dịp lễ vui vẻ. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ và để nó tạo động lực cho bạn tiếp tục trở thành một công dân có giá trị của đất nước chúng ta.)
  • Thank you for being our valued partner. Indeed, it is a special day to recognize your ongoing efforts and support. We wish you a nice National Day! (Cảm ơn bạn đã là một quý đối tác của chúng tôi. Đây là một ngày đặc biệt để công nhận những nỗ lực và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của bạn. Chúng tôi chúc bạn một Ngày Quốc Khánh tốt đẹp!)
  • On this special day, we convey our appreciation for the excellent collaboration we've established. Happy National Day to you and your team, and here's to many more years of achievement and creativity. (Trong ngày đặc biệt này, chúng tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao về sự hợp tác xuất sắc mà chúng ta đã thiết lập. Chúc mừng Ngày Quốc Khánh đến bạn và đội ngũ của bạn, và hy vọng sẽ có thêm nhiều năm thành công và sáng tạo.)
  • May you spend the 2nd of September enjoying our freedom with friends and loved ones, and may the fireworks in the sky demonstrate that freedom is worth the sacrifices that enable our country to thrive. (Chúc bạn có một ngày 2 tháng 9 thật vui vẻ bên cạnh bạn bè và người thân, và mong rằng pháo hoa trên bầu trời chứng minh rằng tự do xứng đáng với những hy sinh để giúp đất nước chúng ta phát triển thịnh vượng.)
  • [Tên công ty] would like to wish our valued clients a happy Independence Day, and we hope you have a wonderful holiday filled with freedom, fun with family. ([Tên công ty] xin gửi lời chúc mừng đến các quý khách hàng của chúng tôi một Ngày Quốc Khánh vui vẻ, hy vọng bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời đầy tự do, vui vẻ với gia đình.)

 • We wish you all a safe and enjoyable Independence Day holiday! May you and your family enjoy this day and remember the contribution you give to our company, the industry, and, eventually, the country. (Chúng tôi chúc bạn cùng gia đình có một ngày Quốc Khánh an toàn và vui vẻ! Mong rằng bạn và gia đình sẽ tận hưởng ngày này và nhớ đến những đóng góp mà bạn đã đem đến cho công ty chúng tôi, ngành công nghiệp và cuối cùng là đất nước.)
 • On this Vietnam Independence Day, we appreciate your ongoing contribution for our great country. May our collaboration contribute more to the development of Vietnam! (Nhân Ngày Quốc Khánh Việt Nam này, chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp không ngừng nghỉ của bạn đối với đất nước tuyệt vời của chúng ta. Mong rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Việt Nam!)
 • Wish our esteemed partner a happy Independence holiday! You make our contribution as a business to the development of the country more possible. (Chúc quý đối tác một ngày lễ Quốc Khánh vui vẻ! Bạn làm cho sự đóng góp của chúng tôi với tư cách là một doanh nghiệp vào sự phát triển của đất nước trở nên khả thi hơn.)
 • We hope you enjoy your Independence Day with family and friends. Happy Second of September from [Tên công ty]! (Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng Ngày Độc Lập cùng gia đình và bạn bè. Ngày 2 tháng 9 vui vẻ từ [Tên công ty]!)
 • Happy Vietnam National Day to you! May you enjoy a bright and safe day as we commemorate our country's Independence Day. (Chúc mừng Ngày Quốc Khánh Việt Nam! Mong rằng bạn sẽ có một ngày tươi sáng và an toàn khi chúng ta kỷ niệm Ngày Quốc Khánh của đất nước.)

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP LỜI CHÚC KINH DOANH BẰNG TIẾNG ANH ẤN TƯỢNG NHẤT

=> 8 LÝ DO DOANH NGHIỆP NÊN ĐẦU TƯ KỸ NĂNG TIẾNG ANH CHO NHÂN VIÊN

3. Lời chúc mừng Ngày Quốc khánh tiếng Anh cho gia đình, bạn bè

 • On this unique day, we celebrate the beauty of freedom and the strength of patriotism. Happy Independence Day to my family! (Trong ngày đặc biệt này, chúng ta kỷ niệm vẻ đẹp của tự do và sức mạnh của lòng yêu nước. Chúc mừng Ngày Độc Lập đến với gia đình của con!)
 • Celebrate the freedom we cherish and the memories we share together. Happy Independence Day to my friends! (Hãy cùng ăn mừng sự tự do mà chúng ta trân trọng và những kỷ niệm mà chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chúc mừng Ngày Độc Lập tới những người bạn của tôi!)
 • I hope our dreams of a new tomorrow come true! May your Independence Day be filled with patriotic spirit! (Tôi hy vọng rằng những ước mơ về một ngày mai sẽ trở thành sự thật! Chúc bạn có một Ngày Độc Lập tràn đầy tinh thần yêu nước!)
 • Today, let’s pledge to defend our country's peace and unity. Independence Day greetings sent to you and your loved ones. (Hôm nay, chúng ta hãy cam kết bảo vệ hòa bình và thống nhất của đất nước. Lời chúc Ngày Quốc khánh gửi đến bạn và người thân yêu.)
 • Don’t forget the price paid for our freedom. Wish you become a good Vietnamese citizen who works hard to make our country better. (Đừng quên cái giá đã trả cho sự tự do của chúng ta. Chúc bạn trở thành một công dân Việt Nam tốt, làm việc chăm chỉ để làm cho đất nước chúng ta tốt đẹp hơn.)
 • We need more devoted and honest citizens like you in this country. Happy Independence Day to the most inspirational person I've ever met! (Chúng ta cần những công dân tận tâm và trung thực như bạn ở đất nước này. Chúc mừng ngày Quốc khánh tới người truyền cảm hứng nhất mà tôi từng gặp!)

IV. Mẫu văn viết về Ngày Quốc khánh bằng tiếng Anh hay nhất

Mẫu văn viết về ngày Quốc khánh bằng tiếng Anh hay nhất

Mẫu văn viết về ngày Quốc khánh bằng tiếng Anh hay nhất

Vietnam National Day, also known as Vietnam Independence Day, is an official holiday celebrated on September 2nd annually, marking a significant milestone in the nation's history. 

Vietnam National Day originated on September 2nd, 1945 when President Ho Chi Minh gave the momentous Declaration of Independence at Ba Dinh Square in Hanoi.  This declaration marked the end of colonial rule and the establishment of an independent Vietnam. It was a watershed moment that energized the country and represented the long-standing struggle for liberty and self-determination.

Vietnam National Day is celebrated throughout the country with a variety of activities and events. Flag hoisting ceremonies, cultural performances, fireworks displays, and patriotic parades are among the examples. Schools, government offices, and businesses frequently close to allow people to join in the celebrations. It's a time for people to come together, reflect on the country's journey to independence, and remember those who fought for freedom.

Vietnam National Day has great significance for the Vietnamese people. It serves as a reminder of the dedication of our forefathers, commemorating Vietnam's diverse culture, history, and accomplishments. Furthermore, it promotes patriotism, national pride, and camaraderie among residents. Vietnam National Day emphasizes the importance of maintaining independence and sovereignty, protecting the country's interests, and fostering peace and prosperity for future generations.

In summary, Vietnam National Day is an occasion to appreciate the past, cherish the present, and strive for more in the future. We should be proud to be Vietnamese and endeavor to maintain and safeguard our country's independence and sovereignty that our forefathers sacrificed to bring us to this day.

Dịch:

Ngày Quốc Khánh Việt Nam, còn được gọi là Ngày Độc Lập Việt Nam, là một ngày lễ chính thức được kỷ niệm vào ngày 2 tháng 9 hàng năm, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của quốc gia. 

Ngày Quốc Khánh Việt Nam bắt nguồn từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Bản tuyên ngôn này đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ thống trị thuộc địa và việc thành lập một Việt Nam độc lập. Đó là một cột mốc quan trọng thể hiện sức mạnh của đất nước và đại diện cho cuộc đấu tranh lâu dài vì tự do và quyền tự quyết.

Ngày Quốc Khánh Việt Nam được kỷ niệm trên khắp đất nước thông qua nhiều hoạt động và sự kiện khác nhau. Lễ kéo cờ, biểu diễn văn hóa, bắn pháo hoa và diễu hành yêu nước là một trong những ví dụ. Các trường học, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp thường tạm nghỉ để mọi người có thể tham gia vào lễ kỷ niệm. Đó là thời điểm mọi người đoàn kết, suy ngẫm về hành trình của đất nước đến với độc lập, và nhớ đến những người đã đấu tranh cho tự do.

Ngày Quốc Khánh Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người dân Việt Nam. Nó là một dịp để tưởng nhớ sự cống hiến của cha ông chúng ta, kỷ niệm nền văn hóa, lịch sử và thành tựu đa dạng của Việt Nam. Hơn nữa, nó thúc đẩy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình đoàn kết giữa người dân. Ngày Quốc khánh Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo vệ lợi ích đất nước, đẩy mạnh hòa bình, thịnh vượng cho thế hệ mai sau.

Tóm lại, ngày Quốc khánh Việt Nam là dịp để biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Chúng ta nên tự hào vì là người Việt Nam và phấn đấu duy trì và bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất nước, những gì cha ông ta đã hy sinh để có được ngày hôm nay.

Xem thêm:

=> LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH THEO 33 CHỦ ĐỀ ĐƠN GIẢN VÀ THÚ VỊ NHẤT

=> TỔNG HỢP TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT VỀ LỄ HỘI BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY

TÌM HIỂU THÊM: 

Kết luận

Như vậy, tiếng Anh giao tiếp Langmaster đã giải đáp cho bạn “Ngày Quốc khánh tiếng Anh là gì?”, đồng thời tổng hợp những từ vựng, lời chúc và đoạn văn mẫu hay nhất về dịp lễ quan trọng này. Chúc bạn có kỳ nghỉ Quốc khánh vui vẻ và an toàn bên cạnh những người thân yêu. Đừng quên tham gia khóa học tiếng Anh tại Langmaster để phát triển bản thân, trở thành một người công dân Việt Nam tốt và đóng góp nhiều hơn cho đất nước nhé.

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác