NGÀY CỦA CHA BẰNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? CÁC TỪ VỰNG VÀ BÀI VIẾT MẪU

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Ngày của Cha bằng tiếng Anh là gì?
 • 2. Từ vựng về ngày của Cha
  • 2.1 Từ vựng về mối quan hệ của bố và con 
  • 2.2 Từ vựng về tính cách của cha
  • 2.3 Từ vựng về tình cảm cha con 
  • 2.4 Từ vựng các hoạt động kỷ niệm vào ngày của Cha 
 • 3. Dàn ý bài viết về ngày của Cha bằng tiếng Anh gửi tặng bố ý nghĩa 
  • 3.1 Mở đầu
  • 3.2 Gợi nhớ những kỷ niệm và những bài học đáng quý
  • 3.3 Những phẩm chất của bố mà bạn ngưỡng mộ 
  • 3.4 Bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn đến bố
  • 3.5 Kết luận
 • 4. Một số mẫu bài viết tiếng Anh về ngày của Cha 
  • Bài viết 1: 
  • Bài viết 2: 

Ngày của Cha cũng đang ngày càng cận kề, bạn muốn gửi đến ông một món quà thú vị nhưng không biết làm thế nào? Vậy tại sao không gửi một lá thứ, một bài viết tặng bố nhân ngày của Cha bằng tiếng Anh? Hãy cùng Tiếng Anh giao tiếp Langmaster theo dõi bài viết sau để tham khảo cách viết thật ý nghĩa nhé!

1. Ngày của Cha bằng tiếng Anh là gì?

Ngày của Cha bằng tiếng Anh gọi thế nào?
Ngày của Cha bằng tiếng Anh gọi thế nào?

Ngày của Cha trong tiếng Anh được gọi là "Father's Day". Phiên âm: /ˈfɑː.ðəz/ /deɪ/

Đây là một ngày lễ tôn vinh vai trò của người cha trong gia đình và dịp để những người con được thể hiện tình cảm dành cho phụ thân của mình. Ngày của Cha thường được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm.

Xem thêm: NHỮNG LỜI CHÚC MỪNG NGÀY CỦA CHA BẰNG TIẾNG ANH Ý NGHĨA

2. Từ vựng về ngày của Cha

Từ vựng phổ biến viết đoạn văn về ngày của Cha bằng tiếng Anh
Từ vựng phổ biến viết đoạn văn về ngày của Cha bằng tiếng Anh

2.1 Từ vựng về mối quan hệ của bố và con 

 • Father /ˈfɑː.ðər/: Cha, bố
 • Dad /dæd/: Ba, bố theo cách thân mật 
 • Fatherhood /fɑːðərhʊd/: Sự làm cha, cha mẹ
 • Parent /perənt/: Phụ huynh
 • Paternal /pəˈtɜrnəl/: Thuộc về cha
 • Family /fæmɪli/: Gia đình
 • Stepfather /ˈstepˌfɑː.ðər/: Cha dượng, bố kế
 • Father-in-law /ˈfɑː.ðər ɪn lɔː/: Bố vợ, bố chồng
 • Godfather /ˈɡɒdˌfɑː.ðər/: Cha đỡ đầu
 • Foster father /ˈfɒs.tər ˈfɑː.ðər/: Bố nuôi
 • Spiritual father /ˈspɪr.ɪ.tʃu.əl ˈfɑː.ðər/: Cha xứ
 • Adoptive father /əˈdɒp.tɪv ˈfɑː.ðər/: Bố nuôi

2.2 Từ vựng về tính cách của cha

 • Wisdom /wɪzdəm/: Trí tuệ
 • Strength /streŋkθ/: Sức mạnh
 • Courage /kɜːrɪdʒ/: Dũng cảm
 • Supportive /səˈpɔː.tɪv/: Hỗ trợ, ủng hộ.
 • Protective /prəˈtek.tɪv/: Bảo vệ.
 • Strict /strɪkt/: Nghiêm khắc.
 • Loving /lʌv.ɪŋ/: Yêu thương.
 • Patient /peɪ.ʃənt/: Kiên nhẫn.
 • Authoritative /əˌθɒr.ɪˈteɪ.tɪv/: Có uy tín, có thẩm quyền.
 • Understanding /ʌn.dəˈstæn.dɪŋ/: Hiểu biết, thông cảm.
 • Generous /dʒen.ər.əs/: Hào phóng.
 • Disciplined /dɪs.ɪ.plɪnd/: Kỷ luật.
 • Hardworking /hɑːdˌwɜː.kɪŋ/: Chăm chỉ.
 • Affectionate /əˈfek.ʃə.nət/: Trìu mến, âu yếm.
 • Reliable /rɪˈlaɪ.ə.bəl/: Đáng tin cậy.
 • Adventurous /ədˈven.tʃə.rəs/: Thích phiêu lưu, mạo hiểm.
 • Wise /waɪz/: Khôn ngoan.
 • Empathetic /em.pəˈθet.ɪk/: Đồng cảm.
 • Fun-loving /fʌnˌlʌv.ɪŋ/: Yêu thích vui vẻ, hài hước.
 • Responsible /rɪˈspɒn.sə.bəl/: Có trách nhiệm.
 • Inspirational /ɪn.spɪˈreɪ.ʃən.əl/: Truyền cảm hứng.
 • Optimistic /ɒp.tɪˈmɪs.tɪk/: Lạc quan.
 • Calm /kɑːm/: Điềm tĩnh.

2.3 Từ vựng về tình cảm cha con 

 • Gratitude /ɡrætɪtjuːd/: Lòng biết ơn
 • Bonding /bɒndɪŋ/: Sự gắn kết
 • Appreciation /əˌpriːʃiˈeɪʃən/: Sự đánh giá cao, biết ơn
 • Respect /rɪˈspekt/: Sự kính trọng
 • Role model /rəʊl ˌmɒd.əl/: Hình mẫu lý tưởng
 • Unconditional love /ʌnkənˈdɪʃənəl lʌv/: Tình yêu vô điều kiện
 • Admire /ədˈmaɪər/: Ngưỡng mộ
 • Cherish /tʃerɪʃ/: Trân trọng
 • Encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/: Khích lệ
 • Nurture /nɜːrtʃər/: Nuôi dưỡng
 • Support /səˈpɔːrt/: Hỗ trợ
 • Inspire /ɪnˈspaɪər/: Truyền cảm hứng
 • Love /lʌv/: Yêu thương
 • Respect /rɪˈspekt/: Kính trọng
 • Honor /ɒnər/: Tôn vinh
 • Praise /preɪz/: Ca ngợi
 • Value /væljuː/: Quý trọng
 • Thankful /θæŋkfʊl/: Biết ơn
 • Grateful /ɡreɪtfʊl/: Cảm kích
 • Joy /dʒɔɪ/: Niềm vui
 • Loyalty /lɔɪəlti/: Sự trung thành
 • Affection /əˈfekʃn/: Tình cảm
 • Devotion /dɪˈvoʊʃn/: Sự cống hiến
 • Compassion /kəmˈpæʃn/: Lòng trắc ẩn

2.4 Từ vựng các hoạt động kỷ niệm vào ngày của Cha 

 • Celebrate /selɪbreɪt/: Kỷ niệm, ăn mừng
 • Gift /ɡɪft/: Quà tặng
 • Card /kɑːrd/: Thiệp
 • Family vacation /ˈfæm.ɪ.li vəˈkeɪ.ʃən/: Kỳ nghỉ gia đình.
 • Camping adventure /ˈkæmp.ɪŋ ədˈven.tʃər/: Cuộc phiêu lưu cắm trại.
 • Heart-to-heart talks /hɑːrt tə hɑːrt tɔːks/: Cuộc trò chuyện thân mật.
 • Family dinner /ˈfæm.ɪ.li ˈdɪn.ər/: Bữa tối gia đình
 • Barbecue /bɑːr.bɪ.kjuː/: Tiệc nướng
 • Picnic /pɪk.nɪk/: Picnic, dã ngoại
 • Homemade gift /hoʊmˌmeɪd ɡɪft/: Quà tự làm
 • Photo album /foʊ.toʊ ˈæl.bəm/: Album ảnh
 • Family gathering /fæm.ɪ.li ˈɡæð.ər.ɪŋ/: Buổi tụ họp gia đình
 • Cooking together /kʊk.ɪŋ təˈɡɛð.ər/: Nấu ăn cùng nhau
 • Handwritten letter /hændˌrɪt.ən ˈlɛt.ər/: Lá thư viết tay
 • Cookout /kʊk.aʊt/: Tiệc nướng ngoài trời
 • Surprise party /sərˈpraɪz ˈpɑːr.ti/: Bữa tiệc bất ngờ
 • Watch a movie together /wɒtʃ ə ˈmuː.vi təˈɡɛð.ər/: Xem phim cùng nhau
 • Play a game /pleɪ ə ɡeɪm/: Chơi trò chơi
 • Baking together /beɪ.kɪŋ təˈɡɛð.ər/: Làm bánh cùng nhau

Xem thêm: TRUNG THU TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ LỜI CHÚC Ý NGHĨA

3. Dàn ý bài viết về ngày của Cha bằng tiếng Anh gửi tặng bố ý nghĩa 

3.1 Mở đầu

 • Mục đích của bài viết: Bày tỏ tình cảm và tấm lòng đến bố.

3.2 Gợi nhớ những kỷ niệm và những bài học đáng quý

 • Chia sẻ vài kỷ niệm đáng nhớ nhất về bố: Những lần được bố chở đi chơi, đi học hay bất kỳ khoảnh khắc nào với bố mà bạn cảm thấy không thể nào quên..
 • Những bài học quý giá mà  bố đã dạy: Những lời khuyên, dạy bảo, hay hành động nào của bố đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn.

3.3 Những phẩm chất của bố mà bạn ngưỡng mộ 

 • Sự mạnh mẽ và kiên định: Cách bố đối mặt với khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
 • Sự hy sinh và tình yêu thương: Sự quan tâm, chăm sóc tận tụy không điều kiện mà bố dành cho gia đình.
 • Tinh thần lạc quan: Những khoảnh khắc vui vẻ và tiếng cười mà bố mang lại cho gia đình.

3.4 Bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn đến bố

 • Bày tỏ tình cảm: Những cảm xúc chân thành từ sâu trong trái tim bạn chưa từng thể hiện với bố.
 • Lời cảm ơn: Hãy nói lời cảm ơn bố vì tất cả những gì ông đã dành cho gia đình.

3.5 Kết luận

 • Tóm tắt lại đối với bạn bố quan trọng như thế nào? Bày tỏ hy vọng được bên cạnh và có cơ hội được chăm sóc bố như cách ông đã làm với bạn và gia đình.
 • Kết thúc bằng lời chúc mừng Ngày của Cha, hy vọng bố có một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc.

Hãy nhớ rằng, điều quan trọng nhất từng câu chữ bạn viết ra đều xuất phát từ tấm lòng và mối quan hệ khăng khít chân thật của bố với bạn. Một bài viết nhỏ có thể đơn giản và mộc mạc  nhưng đây chắc chắn sẽ là cách để bạn thể hiện tình cảm và sự trân trọng của mình đối với ông một cách vô cùng ý nghĩa và cảm động.

Xem thêm:

=> CÁCH VIẾT VỀ LỄ TẠ ƠN BẰNG TIẾNG ANH: MẪU CÂU VÀ ĐOẠN VĂN HAY

=> TỔNG HỢP BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ LỄ PHỤC SINH ĐẦY ĐỦ VÀ HAY NHẤT

4. Một số mẫu bài viết tiếng Anh về ngày của Cha 

Một số mẫu bài viết tiếng Anh về ngày của Cha
Một số mẫu bài viết tiếng Anh về ngày của Cha

Bài viết 1: 

Dad, this Father's Day, I want to take a moment to express my deepest gratitude and love for you. Every memory with you, from our adventures outdoors to the lessons you've imparted at home, has shaped who I am today. Your strength, sacrifice, and boundless love have not only guided me but have also shown me the value of kindness and perseverance.

Your unwavering support and love have been the cornerstone of our family's happiness and security. The laughter and joy you bring to our lives, even in the simplest of moments, are treasures I hold dear.

I cannot say enough how thankful I am for everything you've done. You've been my guide, my strength, and my constant source of encouragement. As we celebrate today, I look forward to creating more precious memories together and supporting you just as you have always supported me.

Happy Father's Day, Dad. May this day bring you the joy and love you so richly deserve. You mean the world to me, and I am so proud to be your child.

Dịch: Bố ơi, trong Ngày của Cha này, con muốn dành một chút thời gian để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu con dành cho bố. Mỗi kỷ niệm về bố, từ những chuyến phiêu lưu ngoài trời đến những bài học bố truyền đạt tại nhà, đã hình thành nên con người mà con là hôm nay. Sức mạnh, sự hy sinh và tình yêu vô bờ của bố không chỉ dẫn dắt con mà còn cho con thấy giá trị của lòng tử tế và sự kiên trì.

Sự ủng hộ vô bờ bến và tình yêu không điều kiện của bố đã là nền tảng của hạnh phúc cho gia đình chúng ta. Tiếng cười và niềm vui mà bố mang lại cho cuộc sống của chúng con, ngay cả trong những khoảnh khắc giản dị nhất, là những kho báu mà con trân trọng.

Con không thể nói đủ những lời cảm ơn bố vì tất cả những gì bố đã làm. Bố đã là người hướng dẫn, sức mạnh, và nguồn khích lệ không ngừng của con. Khi chúng ta kỷ niệm ngày hôm nay, con mong được tạo thêm nhiều kỷ niệm quý giá nữa cùng bố và ủng hộ bố giống như cách bố luôn ủng hộ con.

Chúc mừng Ngày của Cha, bố ơi. Mong rằng ngày này sẽ mang lại cho bố niềm vui và tình yêu mà bố xứng đáng được nhận. Bố có ý nghĩa to lớn với con, và con rất tự hào khi là con của bố.

Bài viết 2: 

Dear Dad,

As Father's Day rolls around, I'm reminded of the countless reasons I'm grateful to have you as my dad. From those unforgettable rides to school to the invaluable life lessons you've shared, every moment has contributed to the person I am today.

Your resilience and optimism in the face of life's challenges inspire me daily. Your selfless dedication to our family's well-being, your strength in adversity, and your ability to find joy in the simplest moments have taught me the true values of life.

I may not say it often, but I appreciate all the sacrifices you've made and the love you've given so freely. You've been my guide, my strength, and my constant source of encouragement.

This Father's Day, I want to express my deep gratitude and love for you. My hope is to be there for you, to support you as steadfastly as you've supported me. Let's continue to create memories that we'll cherish forever.

Happy Father's Day, Dad. May this day bring you the happiness and recognition you so richly deserve. You're more than a father; you're my hero, and I'm honored to be your child. I love you so much!

Dịch

Thân gửi Bố,

Khi Ngày của Cha lại về, con nhớ về biết bao lý do để biết ơn vì đã có bố. Từ những chuyến đi học không thể quên cho đến những bài học vô giá mà bố chia sẻ, mỗi khoảnh khắc đều góp phần làm nên con người của con ngày hôm nay.

Sự kiên cường và lạc quan của bố trước những thách thức trong cuộc sống hàng ngày là nguồn cảm hứng cho con. Sự tận tụy không mệt mỏi của bố vì hạnh phúc gia đình, sức mạnh trong khó khăn, và khả năng tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị nhất đã dạy con biết giá trị thực sự của cuộc sống.

Con có thể không nói ra thường xuyên, nhưng con trân trọng mọi hy sinh và tình yêu mà bố đã dành cho con một cách tự do. Bố đã là người hướng dẫn, sức mạnh, và nguồn động viên không ngừng nghỉ cho con.

Trong Ngày của Cha này, con muốn bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu sâu đậm của con dành cho bố. Con hy vọng sẽ luôn ở đây với bố, ủng hộ bố mạnh mẽ như bố đã ủng hộ con. Hãy cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm mà chúng ta sẽ trân trọng mãi mãi.

Chúc mừng Ngày của Cha. Mong rằng ngày này sẽ mang lại cho bố niềm vui và sự công nhận mà bố xứng đáng nhận được. Bố không chỉ là cha; bố là người hùng của con, và con tự hào là con của bố. Con yêu bố rất nhiều!

TÌM HIỂU THÊM 

Trên đây là một số tổng hợp về từ vựng và bài viết mẫu về ngày của Cha bằng tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn muốn có người cùng đồng hành trong quá trình nâng cao khả năng ngoại ngữ càng sớm càng tốt, hãy tham gia các lớp học của Tiếng Anh giao tiếp Langmaster ngay hôm nay. 

Ms. Chu Thị Diệu Linh
Tác giả: Ms. Chu Thị Diệu Linh
 • 9.0 VSTEP
 • Thạc sĩ ngành Phương pháp Giảng dạy tại Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG HN
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác