TỔNG HỢP LỜI CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ BẰNG TIẾNG ANH Ý NGHĨA NHẤT

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Lời chúc mừng Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ngắn gọn
 • 2. Câu chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh hài hước
 • 3. Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh tới Mẹ hay nhất
 • 4. Những câu chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh tới những người làm mẹ khác

Ngày của Mẹ (là ngày 22 tháng 3 dương lịch) theo phương Tây đây là một dịp đặc biệt để bày tỏ tình yêu thương và tôn vinh những người làm mẹ. Những món quà ý nghĩa kèm với lời chúc chân thành chắc chắn sẽ làm mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tiếng Anh giao tiếp Langmaster gợi ý bạn những lời chúc mừng Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh hay nhất, khiến Ngày của Mẹ càng thêm đặc biệt dưới đây!

1. Lời chúc mừng Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ngắn gọn

 • Happy Mother's Day to the multi-tasking mom! I am so grateful to have you as my mother. (Chúc mừng Ngày của Mẹ tới người mẹ đa nhiệm! Con cảm thấy rất biết ơn khi có mẹ là mẹ của con.)
 • Mom! Your love paints a smile on my heart. Thank you for always being my pillar of strength and safety. (Mẹ ơi, tình yêu của mẹ vẽ nụ cười lên trái tim của con. Cảm ơn mẹ vì luôn là trụ cột mạnh mẽ và là nơi an toàn cho con.)
 • Today is your day! Now, let’s celebrate your great life and your tireless efforts to help us become the best versions of ourselves. (Hôm nay là ngày của mẹ! Bây giờ, hãy cùng ăn mừng cuộc đời tuyệt vời của mẹ và những nỗ lực không ngừng nghỉ của mẹ để giúp chúng con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.)
 • My beloved mother, your wisdom and compassion shaped me into who I am today. Happy Mother's Day! (Mẹ yêu dấu của con, sự khôn ngoan và tình thương của mẹ đã tạo nên con ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày của Mẹ!)
 • Happy Mother's Day to the greatest woman, the best friend, the most talented chef and the most fashion-savvy stylist in the world. (Chúc mừng Ngày của Mẹ đến người phụ nữ vĩ đại nhất, người bạn tốt nhất, đầu bếp tài năng nhất và nhà tạo mốt tinh tế nhất trên thế giới.)
 • Thank you for making our home and lives brighter! Happy Mother's Day! (Cảm ơn mẹ đã làm cho ngôi nhà và cuộc sống của chúng con trở nên tươi sáng! Chúc mừng Ngày của Mẹ!)
 • Everything I am proud of myself is what I learned from you. Thank you for being the best mentor and friend in my life. (Mọi điều con tự hào về bản thân là những gì con đã học được từ mẹ. Cảm ơn mẹ vì trở thành người hướng dẫn và người bạn tốt nhất trong cuộc đời con.)
 • Happy Mother's Day to the woman who has always prioritized her family! You are an inspiration to all of us. (Chúc mừng Ngày của Mẹ tới người phụ nữ luôn đặt gia đình của cô ấy lên trước tiên! Mẹ là nguồn cảm hứng tới chúng con.)
Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ngắn gọn

Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ngắn gọn

 • Today and every day, I am proud to be your kid. Happy Mother's Day, my dearest Mom! (Hôm nay và mỗi ngày, con tự hào được làm con của mẹ. Chúc mừng ngày của mẹ, mẹ yêu dấu của con.)
 • Mom, home can be found wherever you are. (Mẹ ơi, nơi nào có mẹ, nơi đó là nhà.) 

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP MẪU THƯ GỬI MẸ BẰNG TIẾNG ANH HAY VÀ TÌNH CẢM

=> TỔNG HỢP 100+ LỜI CHÚC 8/3 HAY NHẤT BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

2. Câu chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh hài hước

 • Thank you for being my first and forever Zalo friend, Mom. Best wishes for Mother's Day! (Cảm ơn mẹ đã trở thành người bạn Zalo đầu tiên và mãi mãi của con. Chúc mẹ mọi điều tốt nhất nhân Ngày của Mẹ!)
 • Raising me needed a lot of patience; thank you for everything you've done! (Nuôi dạy con cần rất nhiều sự kiên nhẫn; cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm!)
 • Although Mom always jokes about picking me up from the trash can, I know it's not true (chuckles). Happy Mother's Day to my dear mom. (Mặc dù mẹ luôn nói là nhặt con trong thùng rác nhưng con biết là không phải đâu (cười khúc khích). Chúc mừng Ngày của mẹ tới mẹ của con.)
Lời chúc mừng Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh hài hước

Lời chúc mừng Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh hài hước

 • I wonder why Mom always knows where things are, even if we've looked everywhere and can't find them. You are the true MVP! (Con tự hỏi không biết vì sao mẹ luôn có thể biết được mọi thứ đang ở đâu, kể cả khi chúng con tìm kiếm khắp mọi nơi mà chẳng thể tìm thấy chúng. Mẹ đúng là MVP thực thụ!)

*MVP: Người chơi đạt thành tích xuất sắc nhất.

 • Thank you, Mom, for patiently answering our foolish questions from childhood to now. You are the ultimate Google! Happy Mother's Day. (Cảm ơn mẹ vì luôn kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi ngốc nghếch của chúng con từ bé đến giờ. Mẹ đúng là google siêu đỉnh! chúc mừng ngày của mẹ.)
 • Mom, thank you for tolerating us through our rebellious era. You deserve a medal and many spa days. (Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì luôn bao dung chúng con trong thời kỳ phản nghịch. Mẹ xứng đáng có một chiếc huy chương và thật nhiều ngày spa.)
 • I was looking for an ideal Mother's Day gift for you. But then I realized you had already received it [number] years ago - it’s me! (Con đã tìm kiếm một món quà lý tưởng cho Ngày của Mẹ. Nhưng sau đó con nhận ra mẹ đã nhận được món quà ấy [số năm] trước rồi - chính là con!)
 • Sometimes I feel sorry for other people because I have the best mother in the world! Mommy, I love you a lot. (Thỉnh thoảng con thấy tiếc cho người khác vì con có người mẹ tốt nhất trên thế giới. Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm.)

Xem thêm:

=> VIẾT VỀ NGÀY CỦA MẸ BẰNG TIẾNG ANH: MẪU CÂU VÀ ĐOẠN VĂN HAY NHẤT

=> CÁCH VIẾT VỀ MẸ BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY KÈM BÀI VĂN MẪU

3. Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh tới Mẹ hay nhất

 • I look at our family and am so grateful; you made it happen. You are always there to support and love us. Happy Mother's Day, Mama! (Con nhìn gia đình mình và cảm thấy rất biết ơn, mẹ đã biến gia đình mình thành hiện thực. Mẹ luôn ở đó để cổ vũ và yêu thương chúng con. Chúc mừng ngày của Mẹ!)
 • When I'm being a mother, I truly appreciate and understand the challenges you face every day. You handled it all with such calmness, and if I can be even just half as remarkable as you, I will be satisfied. I am grateful for your incredible role modeling of motherhood. (Khi con trở thành một người mẹ, con thật sự trân trọng và hiểu những thử thách mà mẹ đối mặt mỗi ngày. Mẹ đã xử lý tất cả một cách bình tĩnh như vậy, và nếu con có thể xuất sắc bằng một nửa của mẹ thôi thì con cũng sẽ hài lòng. Con biết ơn tấm gương làm mẹ đáng kinh ngạc của mẹ.)
 • Flowers cannot describe how special you are to me, but I hope they bring some color to your day today. Happy Mother's Day, Mama! (Những bông hoa không thể diễn tả mẹ đặc biệt với con như thế nào, nhưng con hi vọng chúng sẽ tô sắc cho ngày của mẹ hôm nay. Chúc mừng Ngày của Mẹ, Mẹ yêu!)
Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh hay

Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh hay

 • I'm not one to publicly express my feelings. Perhaps that's why you don't realize how much I love you, Mom. Am I being foolish? All I want to say now is that I love you so much. I wish you health, happiness, and to always be my rock, forever. (Con không phải là người biểu lộ cảm xúc của mình. Có thể vì thế nên mẹ không nhận ra con yêu mẹ nhường nào. Có phải con rất ngốc không? Tất cả những gì con muốn nói bây giờ là con yêu mẹ rất nhiều. Chúc mẹ sức khỏe, hạnh phúc và luôn là điểm tựa vững chắc cho con, mãi mãi.)
 • I know the most amazing and beautiful woman in the world. She may not dress fancy or wear glamorous outfits, but to me, she's always the most beautiful. She is you, my dearest Mommy. On Mother's Day, I wish for Mom's happiness, peace, and may you always do what you love. (Con biết người phụ nữ tuyệt vời và xinh đẹp nhất thế giới này. Cô áy không ăn diện hay mặc những bộ cánh lộng lẫy, nhưng với con, cô ấy luôn là người đẹp nhất. Cô ấy chính là mẹ, mẹ yêu dấu của con. Vào Ngày của Mẹ, con chúc mẹ hạnh phúc, bình yên và luôn được làm những điều mình thích.)
 • I can't image what it was like to put up with all of my antics over the years, but you've done it with all tolerance. Thank you for loving and putting up with me! I wish you a happy Mother's Day, Momma! (Con không thể tưởng tượng được những gì mẹ đã phải chịu đựng suốt những năm tháng qua, nhưng mẹ đã làm điều đó với tất cả sự khoan dung. Cảm ơn mẹ vì đã yêu thương và chịu đựng con! Chúc mừng Ngày của Mẹ!)
 • Dear mother, you have always been by my side, offering unwavering support. You are my motivation and I appreciate everything you have done. Please remember that I will always be there for you, just as you have been for me. I love you, Mom! (Mẹ yêu dấu, mẹ luôn ở bên cạnh con và động viên con không ngừng. Mẹ chính là động lực của con và con trân trọng mọi điều mà mẹ đã làm. Hãy nhớ rằng con luôn ở đây vì mẹ, như cách mẹ luôn ở cạnh con. Con yêu mẹ!)
 • If it were possible, I would transform into sunshine to brighten your cloudy days. If I could, I would become the bird that sings cheerfully when you are down. Thank you for your continual support, Mom. (Nếu có thể, con sẽ biến thành những tia nắng chiếu sáng những ngày u ám của mẹ. Nếu có thể, con sẽ trở thành chú chim hót vui vẻ khi mẹ buồn. Cảm ơn mẹ vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ.)
 • Nowadays, it seems like people can't live a day without their phones and the Internet. But I promise I can do this as long as you're with me. Happy Mother's Day! (Ngày nay, có vẻ mọi người không thể sống nổi 1 ngày mà không có điện thoại và Internet. Nhưng con hứa là con có thể làm được điều đó miễn là mẹ ở bên con. Chúc mừng Ngày của Mẹ!)

Xem thêm:

=> 50+ CÂU CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI TIẾNG ANH SIÊU Ý NGHĨA

=> HAPPY WEDDING LÀ GÌ? 50+ CÂU CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI BẰNG TIẾNG ANH

4. Những câu chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh tới những người làm mẹ khác

 • I wish the most fabulous Grandma a joyous Mother's Day! Your wisdom and humor continue to shape our family in amazing ways. I love you to the moon and back! (Cháu chúc người bà tuyệt vời nhất một Ngày của Mẹ thật vui vẻ! Sự thông thái và hài hước của bà tiếp tục tạo nên gia đình của chúng ta theo cách thật tuyệt vời. Cháu yêu bà đến tận mặt trăng và quay trở lại.)
 • Wishing a wonderful Mother's Day to a teacher who is not just an educator, but also a mentor and role model for all of us. You’re our second mother in life. (Chúc mừng một Ngày của Mẹ tuyệt vời đến với một cô giáo không chỉ là người giáo viên, mà còn là một người cố vấn và tấm gương mẫu mực cho chúng em. Cô là người mẹ thứ hai của chúng em trong cuộc đời.)
 • You are a fantastic mother, and your children are fortunate to have you. I've never seen such intense love and concern for one's children as you do. Wishing you a happy Mother's Day. (Chị là một người mẹ tuyệt vời, và những đứa trẻ thật may mắn khi có chị. Em chưa từng thấy tình yêu và quan tâm sâu sắc đến con cái của ai như chị đang làm. Chúc chị một Ngày của Mẹ hạnh phúc.)
Câu chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh tới bạn thân

Câu chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh tới bạn thân

 • May your Mother's Day be as amazing as our late-night chats and as memorable as the time we tried to create picture-perfect cupcakes from Pinterest. Spoiler alert: they didn't turn out as planned. (Chúc Ngày của Mẹ của bạn cũng tuyệt vời như những cuộc trò chuyện đêm khuya của chúng ta và đáng nhớ như lần chúng ta cố gắng tạo ra những chiếc bánh nướng nhỏ đẹp như tranh vẽ từ Pinterest. Xin cảnh báo trước: chúng đã không diễn ra như kế hoạch.)
 • Happy your First Mother's Day! May your little one's initial utterances be "Mom," and may your mornings overflow with adorable baby cuddles instead of early morning wake-up alarms. You've got this! (Chúc mừng Ngày của Mẹ đầu tiên của cậu! Cầu mong lời nói đầu tiên của con bạn là "Mẹ" và cầu mong buổi sáng của bạn tràn ngập những cái ôm đáng yêu của em bé thay vì tiếng chuông báo thức vào sáng sớm. Bạn hoàn toàn có được điều này!)
 • On Mother's Day, I'm sending my love and appreciation to my beautiful foster mom! You've given me a home full of love and comfort. Though we don't have the same blood, you'll always be my beloved mother. (Vào Ngày của Mẹ, con gửi tình yêu và sự trân trọng của con tới mẹ nuôi xinh đẹp. Mẹ đã cho con một ngôi nhà tràn ngập tình thương và sự thoải mái. Mặc dù chúng ta không có chung dòng máu, mẹ luôn là người mẹ yêu dấu của con.)

TÌM HIỂU THÊM: 

Trên đây là tổng hợp những lời chúc mừng Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh dành cho mẹ và những người đang làm mẹ xung quanh bạn. Đừng ngại ngần thể hiện tình cảm với họ thông qua những câu chúc hay món quà không chỉ vào ngày này mà tất cả mọi ngày, vì họ luôn xứng đáng được yêu thương. Tham khảo ngay các khóa học tiếng Anh tại Langmaster và cải thiện kỹ năng khiến họ càng thêm tự hào về bạn.

Ms. Chu Thị Diệu Linh
Tác giả: Ms. Chu Thị Diệu Linh
 • 9.0 VSTEP
 • Thạc sĩ ngành Phương pháp Giảng dạy tại Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG HN
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác