HIỂU RÕ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC HOWEVER CHỈ TRONG 5 PHÚT!

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Tổng quan về cấu trúc however trong tiếng Anh.
 • 2. Cách dùng cấu trúc however trong tiếng Anh.
  • 2.1. Cấu trúc however được sử dụng như một trạng từ đi kèm mệnh đề
  • 2.2. Cấu trúc however được sử dụng như một trạng từ thường.
 • 3. Phân biệt cấu trúc however nevertheless, therefore và but.
  • 3.1. Phân biệt cấu trúc However và but.
  • 3.2. Phân biệt cấu trúc However và Therefore.
  • 3.3. Phân biệt cấu trúc However và nevertheless.
 • 4. Bài tập cấu trúc however.

Cấu trúc however trong tiếng Anh không quá khó nhưng có khá nhiều, nó được dùng khi bạn muốn diễn đạt câu ghép với ý nghĩa tương phản. Langmaster sẽ chỉ cho bạn cách học nhanh mà vẫn đảm bảo nhớ lâu cấu trúc này nhé! 

1. Tổng quan về cấu trúc however trong tiếng Anh.

However có nghĩa là tuy nhiên, mặc dù hoặc dù cho thế nào. Tùy vào ý nghĩa của câu mà however có thể là trạng từ hoặc liên từ. However thường đứng đầu câu hoặc giữa câu, phía sau các dấu phẩy “,” ngăn cách giữa 2 mệnh đề.

Cấu trúc however có thể kết hợp với 1 mệnh đề hoàn chỉnh hoặc 1 tính từ, 1 trạng từ. Các từ đồng nghĩa với however thường gặp nhất (với nghĩa “tuy nhiên, mặc dù vậy, nhưng”) là: 

 • but
 • nevertheless/nonetheless
 • still/yet
 • though/although/even so
 • in spite of/despite that
 • anyway/anyhow
 • notwithstanding
 • still and all

Ví dụ về vị trí của however trong câu.

- Mary studied very hard. However, she didn’t win the prize.

(Mary đã học rất khổ cực. Tuy vậy cô ấy vẫn không thắng giải.)

- She tried to run as fast as she could. She missed the last bus, however.

(Cô ấy đã cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Nhưng cô ấy vẫn lỡ chuyến xe bus cuối cùng.)

- However you choose to travel, it’s very expensive to travel to Dubai.

(Dù bạn có chọn đi bằng cách nào đi chăng nữa thì để du lịch tới Dubai cũng rất đắt đỏ.)

null

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC RECOMMEND TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT!

=> CÁCH DÙNG CHI TIẾT CẤU TRÚC TRY AI CŨNG PHẢI BIẾT

2. Cách dùng cấu trúc however trong tiếng Anh.

2.1. Cấu trúc however được sử dụng như một trạng từ đi kèm mệnh đề

Cấu trúc however lúc này cho thấy câu đằng sau có liên quan như thế nào với những thông tin được đã nhắc đến trước đó. However khi này có thể xuất hiện tại các vị trí như:

 • However đứng đầu câu, đứng trước dấu phẩy: However, S + V

Ví dụ: 

- Avocado green is popular these days. However, it is not sure that this trend will continue for long.

(Màu xanh quả bơ đang rất thịnh hành những ngày gần đây. Tuy nhiên không chắc chắn là trào lưu này sẽ kéo dài.)

- Martin was feeling bad. However, he went to work and tried to keep up.

(Martin cảm thấy không khỏe. Nhưng anh ấy vẫn tới chỗ làm và theo sát công việc.)

 • However đứng cuối câu, sau dấu phẩy: S + V, however

Ví dụ: 

- Martin was feeling bad. He went to work and tried to keep up, however.

(Martin cảm thấy không khỏe. Nhưng anh ấy vẫn tới chỗ làm và theo sát công việc.)

 • However đứng giữa câu, đứng giữa 2 dấu phẩy: S + V, however, S + V

Ví dụ: 

- Avocado green is popular these days. It is not sure, however, this trend will continue for long.

(Màu xanh quả bơ đang rất thịnh hành những ngày gần đây. Tuy nhiên không chắc chắn là trào lưu này sẽ kéo dài.)

Dù các cấu trúc however này có khác nhau về vị trí đặt từ however nhưng nhìn chung nghĩa của câu không có thay đổi. Các bạn cần lưu ý về dấu phẩy đi kèm với however tại các vị trí tương ứng để không mắc lỗi sai ngữ pháp nhé.

null

2.2. Cấu trúc however được sử dụng như một trạng từ thường.

 • However đi kèm tính từ, trạng từ: However + adj/adv + S + V, S + V

Ví dụ: 

- However hard she tried, she could not forgive for what he did.

= She could not forgive him for what he did however hard she tried.

(Dù cố gắng đến đâu, cô ấy cũng không thể tha thứ cho những điều anh ta đã làm.) 

 • However đi kèm much, many: However + much/many + S + V, S + V

Ví dụ:
- However much they earn, it will never be enough.

(Dù kiếm họ có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ là đủ.) 

 • However bắt đầu câu hỏi với nghĩa tương tự How

Ví dụ: 

- However did you persuade her to change her mind?

(Bạn làm như thế nào mà thuyết phục được cô ấy đổi ý vậy?)

2.3. Cấu trúc however sử dụng như một liên từ nối hai mệnh đề

Cấu trúc cơ bản: S + V + however + S + V

Ví dụ: 

- You can change the color however you want it to be.

(Bạn có thể thay đổi màu sắc theo ý bạn muốn.)

- Clients can use our service however they like.

(Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo cách họ muốn.)

null

Xem thêm:

=> GIỎI NGAY CẤU TRÚC KEEP TRONG TIẾNG ANH CÙNG LANGMASTER

=> HỌC NGAY CẤU TRÚC INTERESTED IN TRONG TIẾNG ANH

3. Phân biệt cấu trúc however nevertheless, therefore và but.

3.1. Phân biệt cấu trúc However và but.

However: “tuy nhiên”, thể hiện rằng hai mệnh đề trái ngược nhưng không đối nghịch toàn hoàn. However có thể đứng đầu, giữa hoặc cuối câu và đi kèm các dấu phẩy.

But: “nhưng”, thể hiện hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau. But chỉ đứng ở giữa câu và đi kèm dấu phẩy.

Ví dụ:

- I am not sure, however, I’ll try to talk to him. 

(Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ thử nói chuyện với anh ấy.)

- I am not sure, but I am quite confident. 

(Tôi không chắc lắm nhưng tôi khá tự tin.)

3.2. Phân biệt cấu trúc However và Therefore.

However: “tuy nhiên, mặc dù vậy”

Therefore: “vì thế, do thế”, từ này dùng để nhắc đến một điều đã được nêu phía trước. Therefore không đứng ở cuối câu.

Ví dụ:

- Martin loves Rosie, however, she doesn’t feel the same.

(Martin yêu Rosie, tuy nhiên, cô ấy không có tình cảm với anh ấy.)

- Martin loves Rosie, therefore he can’t stop thinking about her.

(Martin yêu Rosie, vì vậy anh ấy không thể ngừng nghĩ về cô ấy.)

3.3. Phân biệt cấu trúc However và nevertheless.

However: “tuy nhiên”, dùng phổ biến trong giao tiếp và bài viết

Nevertheless: “tuy nhiên”, dùng với sắc thái trang trọng hơn

Ví dụ:

- There’s little chance that we will win. Nevertheless, it is important that we try our best.

= There’s little chance that we will win. However, it is important that we try our best.

(Có ít khả năng là chúng ta sẽ thắng. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta cố gắng hết sức.)

null

Xem thêm: 

=> XEM LÀ HIỂU NGAY CẤU TRÚC BE ABLE TO TRONG TIẾNG ANH

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC INSTEAD OF TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

4. Bài tập cấu trúc however.

Bài tập 1: 

1. ________ hard Sarah tried, she couldn’t get the chance. 

A. However

B. Although

C. Nevertheless

2. _______ he finished all the questions, he wasn’t given the points. 

A. Although

B. However

3. ________ Susan wrote carefully, she couldn’t avoid grammar mistakes. 

A. However

B. Although

C. Nevertheless

4. Life isn’t that long, ________, we waste a lot of time for nothing. 

A. However

B. But

C. Nevertheless

5. The movie sequence is cool, _______ I didn’t like it. 

A. However

B. But

C. Nevertheless

Bài tập 2:

1. She tried her best not to fail. She failed. (but)

2. Sarah is late today. She won’t be noticed because the teacher hasn’t arrived yet. (however)

3. Anna looks cute in that shirt. Hans invites her for a date. (therefore)

4. I am exhausted today. I still have to work as usual. (however)

5. Her family is rich. She never shows off. (nevertheless)

Đáp án.

Bài tập 1:

1. A

2.A

3. B

4. C

5. B

Bài tập 2: 

1. She tried her best not to fail but she failed.

2. Sarah is late today. However, she won't be noticced because the teacher hasn't arrived yet.

3. Anna looks cute in that shirt, therefore Hans invites her for a date.

4. I am exhausted today. I still have to work as usual, however.

5. Her family is rich. Nevertheless, she never shows off.

Các bạn đã nắm được hết cách dùng cấu trúc however chưa nào? Nếu chưa thì đọc thêm bài 1 lần và làm lại bài tập từ nha. Langmaster chúc bạn học tiếng Anh vui vẻ và hiệu quả hơn mỗi ngày.

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
Tác giả: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
 • Chứng chỉ IELTS 7.5
 • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Học viện Ngoại Giao
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác