CÁCH SỬ DỤNG SO VÀ SUCH

So và such là hai từ quan trọng trong tiếng Anh mà được sử dụng thông dụng khi giao tiếp lẫn học tập. Ngoài ra hai từ này thường đi với các cấu trúc khác nhau, được sử dụng đa dạng. Tuy nhiên sự đa dạng này dẫn đến nhiều công thức khi sử dụng gây khó khăn cho bạn đọc. Vậy cách sử dụng so và such như thế nào? Tìm hiểu ngay cũng Langmaster ở bài viết này nhé!

1. Cách sử dụng của so

Tìm hiểu ngay cách sử dụng của so trong từng trường hợp được phân loại dưới đây:

1.1. Cách sử dụng của so khi kết hợp với tính/trạng từ

Công thức: So + Adjective/ Adverb

Kết hợp với trạng từ và tính từ thì cấu trúc của so mang nghĩa là quá …đến nỗi mà…

Ví dụ:

 • Its raining ! She wish that she had a raincoat. (Trời đang mưa! Giá như cô ấy có một chiếc áo mưa.)

1.2. Cách sử dụng của so kết hợp với danh từ đếm được số nhiều

Công thức: So + many/few + plural countable nouns

Kết hợp với danh từ đếm được số nhiều, công thức của so dùng để thể hiện sự cực điểm về số lượng.

Ví dụ:

 • I never knew she had so many dresses! (Tớ không biết là cô ấy có nhiều đầm như vậy!)

1.3. Cách sử dụng của so kết hợp với danh từ không đếm được

Công thức: So + much/little + uncountable nouns 

Tương tự với cách kết hợp với danh từ đếm được thì so khi kết hợp với danh từ không đếm được cũng dùng để chỉ sự cực điểm về số lượng.  

Ví dụ:

 • Nam earns so much money! And he still has trouble paying the debt. (Jame kiếm được rất nhiều tiền! Nhưng cậu ấy vẫn phải trả nợ.)

Xem thêm:

SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

CÁC ĐỘNG TỪ, CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH

null

Cách sử dụng của so

1.4. Cách sử dụng của cấu trúc So…that

Công thức với tính từ: S + be + so + adj + that + S ​+ V

Ví dụ:

 • The food was so cold that we didn't want eat it. (Thức ăn lạnh quá đến nỗi chúng tôi không muốn ăn chúng)
 • The boy is so nice that everyone likes him. (Anh ấy quá tốt bụng đến nỗi ai cũng yêu thích anh ấy)

Công thức với động từ chỉ tri giác: S + động từ chỉ tri giác + so + adj + that + S + V

Động từ chỉ tri giác là những từ thể hiện cảm xúc, cảm nhận của giác quan con người. Một số từ tri giác có thể biết là: feel, hear, sound, look…

Ví dụ:

 • I felt so tired that I decided to delay the trip.(Tôi mệt mỏi quá đến nỗi mà tôi đã trì hoãn ngay chuyến đi)
 • He looks so handsome that every girl in class looks at him. (Anh ấy đẹp trai tới mức mọi cô gái trong lớp đều ngước nhìn anh ấy)

Công thức với động từ thường: S + V(thường) + so + adv + that + S + V

Để bổ ngữ cho động từ thường thay vì dùng tính từ thì người ta sẽ sử dụng trạng từ. Đây là lỗi sai nhiều người mắc phải vì thế bạn học hãy lưu ý điểm này.

Ví dụ:

 • She ran so quickly that no one could called her. (Cô ta chạy nhanh đến nỗi không ai gọi được)
 • She speaks France so well that everybody likes her so much. (Cô ấy nói tiếng Pháp rất tốt đến mức mà ai cũng quý mến cô ấy).

null

Cách sử dụng của cấu trúc So…that

Công thức với danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được: S + V + so + many/few/much + N + that + S + V

Ví dụ:

 • She has so many dresses that she spends much time selecting the best twinkle one. (Cô ấy có nhiều đầm đến nỗi cố ấy rất rất nhiều thời gian để chọn lựa một chiếc lộng lẫy nhất).
 • He drank so much wine in the last night that he felt like dying. (Đêm qua anh ấy uống quá nhiều rượu tới mức anh ấy tưởng như sắp chết)

Lưu ý: Đối với các danh từ đếm được số nhiều, ta sẽ dùng many hoặc few. Còn đối với các danh từ không đếm được thì bắt buộc phải dùng much hoặc little tùy theo nghĩa thích hợp.

Công thức với danh từ đếm được số ít: S + V + so + adj + a + noun (đếm được số ít) + that + S + V

Đây được coi là cấu trúc đảo ngữ của So…that khá nâng cao so với kiến thức căn bản. Chúng thường được xuất hiện tại các kỳ thi HSG hoặc bài tập nâng cao phân loại học sinh.

Ví dụ:

 • It was so big a car that all my class could stay in it. (Đó là một chiếc xe ô tô lớn đến nỗi tất cả lớp chúng tôi đều ở được trong đó.)

Công thức đảo ngữ với So…that: So + adj + be (chia) + S + that + S+ V+ O

Cấu trúc đảo ngữ thể hiện sự nhấn mạnh ý của người nói như đặc điểm của sự vật hay sự việc.

Ví dụ:

 • So nice is the motorbike that everybody wants to have it. (Chiếc xe mô tô quá đẹp nên mọi người đều muốn có nó).
 • So hard are you that you will pass the exam. (Bạn quá chăm chỉ nên có thể sẽ vượt qua kỳ thi).

Công thức đảo ngữ với trạng từ: So + adv + trợ động từ + S + V + that + S + V + O

Ví dụ:

 • So slowly does the man run that nobody have to wait him. (Anh ấy chạy quá chậm đến nỗi ai cũng phải chờ đợi anh ta)
 • So carelessly did she drive that there were many accidents last week. (Cô ấy chạy xe quá bất cẩn đến nỗi cô ta đã gây ra nhiều tai nạn vào tuần trước)

Tìm hiểu chi tiết hơn kiến thức về đảo ngữ trong tiếng Anh tại:

null

Cách sử dụng của cấu trúc So…that

2. Cách sử dụng của such

2.1. Cách sử dụng của such khi theo sau là danh từ đếm được

Công thức: Such a + (adjective) + countable nouns

Đi theo sau such là danh từ đếm được là công thức thường được dùng để nhấn mạnh hay cảm thán trong câu.

Ví dụ:

 • They’re such stubborn children. (Chúng quả là những đứa trẻ ngang bướng.)

2.2. Cách sử dụng của such khi theo sau là danh từ không đếm được

Công thức: Such + (adjective) + uncountable nouns

Có phần tương tự với danh từ đếm được thì such theo sau là danh từ không đếm được cũng dùng để nhấn mạnh.

Ví dụ:

 • He always uses such toxic substances. (Anh ấy luôn dùng những chất độc hại như vậy.)

2.3. Cách sử dụng của such khi theo sau là danh từ số nhiều

Công thức: Such + adjective + plural nouns

Ví dụ:

 • They’re such beautiful girls. (Họ đều là những cô gái có sắc đẹp)

null

Cách sử dụng của such

2.4. Cách sử dụng của cấu trúc such…that

Such…that mang nghĩa là “quá đến nỗi…mà” được sử dụng ở nhiều trường hợp như sau:

Công thức cơ bản: S + V + such + (a/an) + adj + N + that + S + V

Such…that mang nghĩa tương tự cũng như cách dùng so với so…that vì thế ở một số bài tập viết lại câu rất thường hay sử dụng.

Ví dụ:

 • The boy is so smart that everyone admires him. (Anh ấy quá thông minh đến nỗi ai cũng ngưỡng mộ anh ấy)

=> He is such a smart boy that everyone likes him.

Công thức đảo ngữ với such…that: [SUCH +  BE + (+ A/AN) + ADJ+ N + THAT + S + V + O] hoặc [SUCH (+ A/AN) + ADJ + N + BE + S + THAT + S + V + O]

Cũng nhằm nhấn mạnh sự vật, sự việc trong câu mà such…that cũng có cấu trúc đảo ngữ tương tự như so…that. Và đối với such thì đảo ngữ có những 2 công thức được sử dụng.

Ví dụ:

 • Such a twinkle dress that every girl wants to buy it. (Chiếc váy quá lộng lẫy khiến cho mọi cô gái muốn mua nó)

=> Such a twinkle dress that every girl wants to buy.

3. Phân biệt giữa so và such

Tương tự như các cặp từ tiếng Anh khác, so và such đều mang nghĩa giống nhau vì thế thường hay bị nhầm lẫn. Người mới bắt đầu học sẽ cảm thấy khó khăn vì cấu trúc sắp xếp của 2 cấu trúc này cũng có phần tương đồng. Tuy nhiên bản chất của chúng lại khác nhau hoàn toàn bởi các thành phần trong câu. Phân biệt ngay 2 cấu trúc này dưới đây:

Cách dùng của So

Cấu trúc đi với So khi đứng sau đó là những tính từ (không đi kèm danh từ) hoặc trạng từ.

Ví dụ:

 • He’s so childhood. (Anh ấy đúng là trẻ trâu.)
 • The beer was so cool that they couldn’t stop drinking it. (Bia mát lạnh đến mức mà họ không thể ngừng uống.)

Đằng sau So có thể dùng much, many, few hoặc little…

Ví dụ:

 • My aunt got so much money. (Cô của tôi có quá nhiều tiền.)

Đối với cụm “so much” sẽ được dùng trong cấu trúc so sánh hơn chứ không sử dụng So đơn thuần. 

Cách sử dụng Such:

Cấu trúc đi với Such khi đứng sau đó là danh từ (có thể có tính từ bổ nghĩa cho danh từ).

Ví dụ:

 • She’s such a cute baby. (Cô bé đó là một em bé dễ thương.)

Không được dùng: She’s so a cute baby

 • It was such cool beer that they couldn't stop drinking it. (Bia mát lạnh tới mức họ không thể ngừng uống.)

Không được dùng: It was so cool beer that…

Đằng sau Such thường có a/an nếu là một danh từ số ít

ĐĂNG KÝ NGAY:

null

Cách sử dụng của cấu trúc such…that

4. Bài tập vận dụng cấu trúc của so và such

Bài tập 1: Điền so/such sao cho đúng với câu đã cho

1. She spent ... much money that she can't save.

2. Nam and Lan are ... alike that no one can tell one from another.

3. Bi is ... a nice dog that never bites others.

4. Those are ... beautiful that I never want to put it.

5. I am ... exhausted that I just want to go to bed.

6. My classmates are ... kind that they let us borrow their books.

7. My stomachs ... so bad that I can't stand up.

8. Ha Long bay has ... amazing beaches that everyone wants to visit.

9. It was ... bright that I couldn't see his face.

10. The day was ... cold that everybody went home.

11. Most entertainment TV programmes are ... good that everybody watches them.

12. We had ... awful day that made us feel so sad.

13. I'm having ... I had such a great time in VietNam that I don't want to go back to my country.

14. This test was ...  difficult that I needed to check my document.

15. The meeting was ... well organized and everybody had useful knowledge.

16. We had ... a short and interesting trip that we didn't want to go home.

17. She has ...  beautiful voice that she should try to become a famous singer.

Đáp án bài tập 1:

1. so

2. so

3. such

4. such

5. so

6. so

7. so

8. such

9. so

10. so

11. so

12. such

13. so

14. so

15. so

16. so

17. so

null

Bài tập vận dụng cấu trúc của so và such

Bài tập 2: Viết lại câu đúng nghĩa với câu cho sẵn, sử dụng cấu trúc so…that/such…that

1. You have such a small and cozy house!

-> .......

2. His Viet Nam watch is so gentle and modern.

-> .......

3. She had such a rushed preparation for her graduation.

-> .......

4. Your room is so tidy and cozy.

-> .......

5. It was such a clear selection for you.

-> .......

6. The exam was difficult. I'm sure I haven't a flying colors mark.

-> .......

7. It was rainy. We had to stop the outside game.

-> .......

8. He is terribly poor. He can't afford to buy almost anything.

-> .......

9. He's got a good English accent. Everybody thinks he is American or British.

-> ........

10. Ha Nam has beautiful Tam Chuc temples. Millions of domestic tourists go there every year.

-> .......

Đáp án bài tập 2: 

1. Your house is so small and cozy!

2. He has such a gentle and modern Viet Nam watch.

3. Her preparation for the graduation was so rushed.

4. You have such a tidy and cozy room.

5. This selection was so clear for you.

6. The exam was so difficult that I'm sure I won't have a flying colors mark.

7. It was rainy that we had to stop the outside game

8. He is so poor that he can't afford to buy anything

9. He's got such an good English accent that everybody thinks he is American or British

10. Ha Nam has got such beautiful Tam Chuc temples that millions of domestic tourists go there every year

Học tiếng Anh hiệu quả hơn cùng giáo viên bản ngữ qua bài học trực tuyến miễn phí tại:

Những từ dễ nhẫm lẫn trong tiếng Anh - Like/ Such as [Học tiếng Anh cho người mới bắt đầu]

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc chi tiết kiến thức về cách sử dụng của so và such. Đây là một phần kiến thức đa dạng kèm theo những cấu trúc nâng cao. Vì thế bạn học hãy lưu ý học thật kỹ từng cấu trúc và luyện tập thật nhiều để tránh nhầm lẫn đáng tiếc. Để biết được trình độ tiếng Anh hiện tại của bản thân, tham gia ngay bài test miễn phí tại đây. Còn chần chờ gì không đăng ký ngay khóa học của Langmaster để được học nhiều kiến thức tiếng Anh thú vị. 

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)