20+ MẪU THƯ TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI HAY VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT

Ngày nay, việc học viết thư thương mại bằng tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng, nhất là đối với những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại quốc tế khi phải thường xuyên liên lạc với khách hàng và đối tác nước ngoài. Trong bài viết này, cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu 20+ mẫu thư tiếng Anh thương mại hay và chuyên nghiệp nhất nhé!

I. Cấu trúc chung các mẫu thư thương mại bằng tiếng Anh

Ảnh minh họa

Trước khi bắt tay vào viết thư tín thương mại bằng tiếng Anh, bạn cần tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của loại thư này. Theo đó, các mẫu thư tín thương mại tiếng Anh sẽ có định dạng như sau:

1. Chào hỏi (Salutation)

 • Nếu biết tên người nhận: "Dear Mr./Ms./Mrs. [Họ]",
 • Nếu không biết tên người nhận: "Dear Sir/Madam," hoặc "To whom it may concern,".

2. Phần giới thiệu (Introduction)

Ngắn gọn nhưng mở đầu nội dung chính của thư. Thông thường bao gồm một lời chào hỏi ngắn và một câu giới thiệu bản thân hoặc tổ chức.

3. Nội dung chính (Body)

Đưa ra thông tin, yêu cầu hoặc đề xuất một cách rõ ràng và logic. Hãy phân đoạn để dễ đọc và hiểu. Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh thư tín thương mại thường được dùng trong phần nội dung:

 • Đưa ra lý do viết thư: We appreciate your email reaching us. (Chúng tôi trân trọng email của anh/chị đã gửi đến chúng tôi.)
 • Trường hợp muốn đề cập nội dung email trước đó: Referring to your email dated..., concerning your inquiry about... (Liên quan đến email của anh/chị ngày..., liên quan đến yêu cầu hỏi của anh/chị về...)
 • Trường hợp muốn đề nghị hay yêu cầu vấn đề: I would like to request your assistance in... (Tôi muốn yêu cầu sự trợ giúp của anh/chị trong...)
 • Trường hợp thông báo: It is our pleasure to inform you that... (Rất vui được thông báo cho anh/chị rằng...)
 • Trường hợp đưa ra lời đề nghị giúp đỡ: Please feel free to reach out to me if you require any further assistance. (Đừng ngần ngại liên hệ với tôi nếu anh/chị cần thêm sự giúp đỡ.)
 • Trường hợp đưa ra lời hứa hẹn: Rest assured, I will respond to your query as soon as possible. (Hãy yên tâm, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh/chị càng sớm càng tốt.)
 • Trường hợp thông báo về file đính kèm: Enclosed, you will find the file as per your request. (File đính kèm theo yêu cầu của anh/chị.)

4. Lời kết (Closing) và Chữ ký (Signature)

 • Tóm tắt lại ý chính của thư.
 • Ký tên bằng "Yours sincerely," hoặc "Best regards," kèm theo tên của bạn.
 • Đối với thư gửi tới một tổ chức hoặc người không quen thuộc: "Yours faithfully,".

II. Tổng hợp các mẫu thư tiếng Anh thương mại

Trong phần này, cùng Langmaster tham khảo các mẫu thư tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp nhất nhé!

1. Mẫu thư tín thương mại tiếng Anh thư cảm ơn khi nghỉ việc

Dear Mr. Johnson,

I am writing to express my sincere gratitude for the opportunity to work with XYZ Tech. It has been a pleasure and an honor to be a part of such a dynamic team.

I want to extend my heartfelt thanks to you and the entire team for your guidance, support, and encouragement during my time here. Your mentorship has been invaluable, and I am truly grateful for the knowledge and skills I have gained.

I also want to express my appreciation to my colleagues for their camaraderie and friendship. It has been a joy working alongside each and every one of you.

As I embark on the next chapter of my career, I will always cherish the memories and experiences I gained at XYZ Tech. Please accept my best wishes for the continued success and prosperity of the company.

Thank you once again for everything.

Sincerely,

[Your Name]

Dịch:

Thưa ông Johnson,

Tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình về cơ hội được làm việc với XYZ Tech. Thật hân hạnh và vinh dự khi được trở thành thành viên của một đội ngũ năng động như vậy.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ông và toàn thể nhóm vì sự hướng dẫn, hỗ trợ và động viên của ông trong suốt thời gian tôi ở đây. Sự hướng dẫn của ông là vô giá và tôi thực sự biết ơn những kiến thức và kỹ năng mà tôi đã nhận được.

Tôi cũng muốn bày tỏ sự cảm kích của mình tới các đồng nghiệp vì tình bạn và tình cảm của họ. Thật vui khi được làm việc cùng với mỗi người trong số các bạn.

Khi bắt đầu chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình, tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm và trải nghiệm mà tôi có được tại XYZ Tech. Xin hãy nhận lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho sự thành công và thịnh vượng liên tục của công ty.

Cảm ơn ông một lần nữa vì mọi thứ.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: CÁCH VIẾT THƯ CẢM ƠN KHI NGHỈ VIỆC BẰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP 

2. Mẫu thư tiếng Anh trong thương mại thư mời đi công tác

Dear Mrs. Andrea,

I hope this email finds you well. I am writing to extend an invitation to you to join us on a business trip to Paris from March 15th to March 18th.

During this trip, we will be attending an international trade fair showcasing the latest advancements in our industry, where we will have the opportunity to network with industry leaders, explore new partnerships, and showcase our latest products and innovations. This trip presents an excellent opportunity for us to expand our market presence, strengthen relationships with existing clients, and explore potential collaborations with new partners.

We believe that your expertise and insights would be invaluable during this trip, and your presence would greatly contribute to the success of our endeavors.

Please let us know at your earliest convenience if you are available to join us. We will handle all necessary arrangements, including travel, accommodation, and scheduling.

We look forward to your positive response and to the possibility of working together on this trip.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Thưa bà Andrea,

Tôi hy vọng email này đến được với bà. Tôi viết thư này để mời bà tham gia cùng chúng tôi trong chuyến công tác tới Paris từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3.

Trong chuyến đi này, chúng ta sẽ tham dự hội chợ thương mại quốc tế giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong ngành của chúng tôi, nơi chúng ta sẽ có cơ hội kết nối với các nhà lãnh đạo trong ngành, khám phá các mối quan hệ đối tác mới cũng như giới thiệu các sản phẩm và cải tiến mới nhất của chúng tôi. Chuyến đi này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi mở rộng sự hiện diện trên thị trường, củng cố mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khám phá sự hợp tác tiềm năng với các đối tác mới.

Chúng tôi tin rằng chuyên môn và hiểu biết sâu sắc của bà sẽ là vô giá trong chuyến đi này và sự hiện diện của bạn sẽ góp phần to lớn vào sự thành công trong nỗ lực của chúng tôi.

Vui lòng cho chúng tôi biết trong thời gian sớm nhất nếu bạn có thể tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý mọi sắp xếp cần thiết, bao gồm việc đi lại, chỗ ở và sắp xếp lịch trình.

Chúng tôi mong nhận được phản hồi tích cực của bà và khả năng hợp tác cùng nhau trong chuyến đi này.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

⇒ XEM THÊM: MẪU THƯ MỜI ĐI CÔNG TÁC BẰNG TIẾNG ANH CHI TIẾT 

3. Mẫu viết thư thương mại bằng tiếng Anh thư mời hợp tác

Dear Mr. Bruce,

I trust this letter finds you in good health and high spirits. I am writing to extend a formal invitation to explore the possibility of collaboration between our companies.

We have been impressed by your company's reputation and achievements in Marketing, and we believe that there may be valuable opportunities for mutual benefit through collaboration. With our complementary strengths and expertise, we envision the potential to achieve significant synergies and create innovative solutions that will benefit both our organizations.

We would like to propose a meeting to discuss potential collaboration opportunities in more detail. This meeting could provide us with the opportunity to exchange ideas, explore areas of common interest, and identify potential projects or initiatives to pursue together.

Please let us know your availability so that we can schedule a meeting at your convenience. We are eager to learn more about your company and explore how we can work together to achieve our shared goals.

Thank you for considering our invitation. We look forward to the possibility of collaborating with you and your team.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Thưa ông Bruce,

Tôi mong rằng ông vẫn đang có sức khỏe tốt và tinh thần phấn chấn. Tôi viết thư này để gửi lời mời chính thức về khả năng hợp tác giữa các công ty của chúng ta.

Chúng tôi rất ấn tượng với danh tiếng và thành tựu của công ty ông trong lĩnh vực Tiếp thị và chúng tôi tin rằng có thể có những cơ hội quý giá để cùng có lợi thông qua hợp tác. Với thế mạnh và kiến thức chuyên môn bổ sung của mình, chúng tôi hình dung ra tiềm năng đạt được sự phối hợp đáng kể và tạo ra các giải pháp đổi mới mang lại lợi ích cho cả hai công ty.

Chúng tôi muốn đề xuất một cuộc họp để thảo luận chi tiết hơn về các cơ hội hợp tác tiềm năng. Cuộc họp này sẽ mang đến cho chúng ta cơ hội trao đổi ý tưởng, khám phá các lĩnh vực cùng quan tâm và xác định các dự án hoặc sáng kiến tiềm năng để cùng nhau theo đuổi.

Vui lòng cho chúng tôi biết sự sẵn sàng của ông để chúng tôi có thể sắp xếp cuộc họp một cách thuận tiện. Chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về công ty của ông và tìm hiểu cách chúng ta có thể làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu chung.

Cảm ơn bạn đã xem xét lời mời của chúng ông. Chúng tôi rất mong có cơ hội hợp tác với bạn và nhóm của ông.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

⇒ XEM THÊM: CÁCH VIẾT THƯ MỜI HỢP TÁC TIẾNG ANH: DÀN Ý VÀ MẪU THAM KHẢO 

4. Mẫu thư đề nghị tăng lương tiếng Anh

Dear Mr. Smith,

I hope this message finds you well. I am writing to discuss the possibility of a salary increase.

Over the past three years, I have consistently exceeded performance targets, taken on additional responsibilities, and spearheaded several successful projects, including the recent implementation of a streamlined workflow system that resulted in a 20% increase in productivity. I am proud of the progress I have made and the value I have added to the team.

However, I believe that my current salary does not accurately reflect my contributions and the market value of my skills and experience. Therefore, I kindly request a salary increase to align with my performance and the current market standards.

I am committed to continuing to deliver exceptional results and contribute to the success of the team. I am confident that a salary increase would not only recognize my contributions but also motivate me to further excel in my role.

Thank you for considering my request. I look forward to discussing this matter further and finding a mutually beneficial solution.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi Ông Smith,

Kính chúc ông mạnh khỏe và may mắn. Tôi viết thư này để thảo luận về khả năng tăng lương.

Trong vòng ba năm qua, tôi đã liên tục vượt quá các chỉ tiêu hiệu suất, đảm nhận thêm các trách nhiệm, và dẫn dắt một số dự án thành công, bao gồm việc triển khai hệ thống luồng làm việc tối ưu gần đây, dẫn đến tăng 20% năng suất. Tôi tự hào về sự tiến triển mà tôi đã đạt được và giá trị mà tôi đã đóng góp cho đội ngũ.

Tuy nhiên, tôi tin rằng mức lương hiện tại của tôi không phản ánh đúng sự đóng góp của tôi và giá trị của kỹ năng và kinh nghiệm của tôi trên thị trường. Vì vậy, tôi xin đề nghị tăng lương để phù hợp với hiệu suất của tôi và tiêu chuẩn thị trường hiện tại.

Tôi cam kết tiếp tục mang lại kết quả xuất sắc và đóng góp vào sự thành công của đội ngũ. Tôi tin rằng một sự tăng lương không chỉ là việc công nhận sự đóng góp của tôi mà còn sẽ động viên tôi tiếp tục vượt qua bản thân trong vai trò của mình.

Xin chân thành cảm ơn ông đã xem xét yêu cầu của tôi. Tôi rất mong được thảo luận vấn đề này thêm và tìm ra một giải pháp có lợi cho cả hai bên.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG CHI TIẾT DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2023 

5. Mẫu thư chào hàng tiếng Anh

Dear Mr. Johnson,

I hope this letter finds you well. I am writing to introduce our company, ABC Enterprises, and to showcase some of our top-quality products that I believe may be of interest to you.

At ABC Enterprises, we pride ourselves on delivering innovative solutions to meet our customers' needs. With over a decade of experience in the industry, we have built a reputation for excellence and reliability.

I am pleased to inform you that we have recently launched a new line of electronics, featuring cutting-edge technology and superior craftsmanship. Our products are designed to enhance productivity and efficiency while offering exceptional value for money.

I invite you to explore our product catalog attached to this email. Should you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact me directly at zhou.ng@xyzcorp.com.

Thank you for considering ABC Enterprises for your business needs. We look forward to the opportunity to serve you.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi Ông Johnson,

Tôi hy vọng thư này tìm được ông trong tình trạng tốt. Tôi viết thư này để giới thiệu công ty chúng tôi, ABC Enterprises, và giới thiệu một số sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi mà tôi tin rằng có thể làm ông quan tâm.

Tại ABC Enterprises, chúng tôi tự hào về việc cung cấp các giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã xây dựng một danh tiếng về sự xuất sắc và đáng tin cậy.

Tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã ra mắt dòng sản phẩm mới trong lĩnh vực điện tử, với công nghệ tiên tiến và chất lượng tốt. Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để tăng cường năng suất và hiệu quả trong khi mang lại giá trị xuất sắc cho khách hàng.

Tôi mời ông tham khảo catalog sản phẩm của chúng tôi đính kèm trong email này. Nếu ông có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thông tin thêm, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với tôi qua zhou.ng@xyzcorp.com.

Xin cảm ơn ông đã xem xét ABC Enterprises cho nhu cầu kinh doanh của mình. Chúng tôi rất mong được cơ hội phục vụ ông.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: VIẾT THƯ CHÀO HÀNG BẰNG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ KÈM MẪU CHI TIẾT 

6. Mẫu thư giới thiệu sản phẩm tiếng Anh

Dear Mr. Anderson,

I hope you're doing well. I'm writing to introduce you to the newest products from XYZ Corporation.

Our company, with over two decades of experience, is known for its innovative solutions. Our latest XYZ Series offers cutting-edge technology and sleek design, ensuring top-notch performance and functionality. Whether it's home appliances, electronics, or personal gadgets, the XYZ Series has it all.

I invite you to explore our product catalog attached. If you have any questions or need further information, feel free to contact me directly at zhou.ng@xyzcorp.com.

Thank you for considering XYZ Corporation for your product needs. We're excited about the opportunity to assist you.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi Ông Anderson,

Tôi hy vọng ông đang khỏe mạnh. Tôi viết thư này để giới thiệu đến ông những sản phẩm mới nhất từ Công ty XYZ.

Công ty chúng tôi, với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, được biết đến với những giải pháp sáng tạo. Dòng sản phẩm mới nhất của chúng tôi, dòng XYZ, mang lại công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, đảm bảo hiệu suất và tính năng vượt trội. Dù là thiết bị gia đình, điện tử, hay các thiết bị cá nhân, dòng XYZ có đủ loại sản phẩm để phục vụ mọi nhu cầu.

Tôi mời ông khám phá catalog sản phẩm đính kèm. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thông tin thêm, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với tôi qua zhou.ng@xyzcorp.com.

Xin chân thành cảm ơn ông đã xem xét Công ty XYZ cho nhu cầu sản phẩm của mình. Chúng tôi rất mong được cơ hội phục vụ ông.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: CÁCH VIẾT THƯ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BẰNG TIẾNG ANH CHUẨN 

7. Mẫu thư hỏi hàng tiếng Anh

Dear Mr. Smith,

I hope this email finds you well. I am writing to inquire about the availability of a specific product from your company.

I am interested in purchasing the XYZ model 123, and I would like to know if it is currently in stock. Could you please provide information regarding the availability, pricing, and any applicable discounts or promotions?

Additionally, I would appreciate details on the estimated delivery time and any shipping options available. As I am in need of the product urgently, your prompt response would be greatly appreciated.

Thank you for your attention to this matter. I look forward to hearing from you soon.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi Ông Smith,

Tôi hy vọng ông vẫn đang khoẻ. Tôi viết để hỏi về sự có sẵn của một sản phẩm cụ thể từ công ty của ông.

Tôi quan tâm đến việc mua một sản phẩm XYZ 123, và tôi muốn biết liệu sản phẩm đó hiện có sẵn không. Ông có thể cung cấp thông tin về sự sẵn có, giá cả và bất kỳ ưu đãi hoặc khuyến mãi nào áp dụng không?

Ngoài ra, tôi mong nhận được thông tin về thời gian giao hàng ước tính và bất kỳ tùy chọn vận chuyển nào có sẵn. Vì tôi cần sản phẩm này gấp, nên sự phản hồi của ông sớm là rất quan trọng đối với tôi.

Cảm ơn ông đã dành thời gian xem xét vấn đề này. Tôi mong sớm nhận được phản hồi từ ông.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT THƯ HỎI HÀNG BẰNG TIẾNG ANH CHI TIẾT NHẤT 

8. Mẫu thư đặt hàng tiếng Anh

Dear Mr. Johnson,

I hope this email finds you well. I am writing to place an order for the ABC Model 123 as discussed during our recent conversation.

I would like to order 10 units of the ABC Model 123, along with any necessary accessories or additional items. Please provide me with information regarding the total cost, including any applicable taxes and shipping fees.

Additionally, I would appreciate details on the accepted payment methods and the estimated delivery time for the order. As I require the products by May 15, I kindly request your prompt attention to this matter.

Thank you for your assistance in processing this order. I look forward to receiving confirmation of the order details at your earliest convenience.

Best regards,

[Your Name]

Dịch: 

Kính gửi Ông Johnson,

Tôi hy vọng email này tìm thấy ông trong tình trạng tốt đẹp. Tôi viết để đặt hàng cho mẫu ABC Model 123 như đã thảo luận trong cuộc trò chuyện gần đây của chúng ta.

Tôi muốn đặt 10 sản phẩm của mẫu ABC Model 123, cùng với bất kỳ phụ kiện hoặc mặt hàng bổ sung nào cần thiết. Xin vui lòng cung cấp thông tin về tổng chi phí, bao gồm bất kỳ thuế và phí vận chuyển nào áp dụng.

Ngoài ra, tôi mong nhận được thông tin về các phương thức thanh toán được chấp nhận và thời gian giao hàng ước tính cho đơn hàng. Vì tôi cần những sản phẩm này vào ngày 15/5, nên tôi xin yêu cầu ông lưu ý đến vấn đề này.

Cảm ơn ông đã giúp đỡ trong việc xử lý đơn hàng này. Tôi mong đợi nhận được xác nhận chi tiết đơn hàng của ông sớm nhất có thể.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: MẪU THƯ ĐẶT HÀNG BẰNG TIẾNG ANH: CÁCH VIẾT VÀ MẪU CÂU CHI TIẾT NHẤT 

9. Mẫu thư báo giá tiếng Anh

Dear Mr. Nguyen,

I hope this email finds you well. I am writing to provide you with a quotation for the ABC products you are interested in.

Based on your requirements, the following quotation is provided:

 • ABC Model 123: $50/unit
 • ABC Model 456: $80/unit
 • ABC Model 789: $120/unit

Please note that the prices quoted above are exclusive of taxes and shipping fees. The total cost including taxes and shipping will be provided upon confirmation of the order.

If you have any further questions or require additional information, please do not hesitate to contact me. I am more than happy to assist you.

Thank you for considering our products. We look forward to the opportunity to serve you.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi Ông Nguyễn,

Tôi hy vọng email này tìm thấy ông trong tình trạng tốt đẹp. Tôi viết để cung cấp cho ông một báo giá cho các sản phẩm ABC mà ông quan tâm.

Dựa trên yêu cầu của ông, báo giá sau được cung cấp:

 • Mẫu ABC Model 123: $50/đơn vị
 • Mẫu ABC Model 456: $80/đơn vị
 • Mẫu ABC Model 789: $120/đơn vị

Xin lưu ý rằng các giá trên chưa bao gồm thuế và phí vận chuyển. Tổng chi phí bao gồm thuế và phí vận chuyển sẽ được cung cấp sau khi xác nhận đơn hàng.

Nếu ông có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thông tin bổ sung, đừng ngần ngại liên hệ với tôi. Tôi rất vui lòng được hỗ trợ ông.

Cảm ơn ông đã xem xét các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi mong được cơ hội phục vụ ông.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: MẪU EMAIL BÁO GIÁ BẰNG TIẾNG ANH CHUẨN VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT 

10. Mẫu thư nhắc nhở thanh toán tiếng Anh

Dear Mr. Nguyen,

I hope this email finds you well. I am writing to remind you about the pending payment for the invoice #123456 dated May 5, 2024.

As per our records, the payment for the aforementioned invoice is now overdue. We kindly request you to settle the outstanding amount of $500 at your earliest convenience to avoid any further inconvenience.

Please note that late payments may incur additional charges as per our payment terms outlined in the invoice.

If you have already made the payment, we apologize for any inconvenience caused, and kindly disregard this reminder.

Thank you for your attention to this matter. Should you have any questions or concerns regarding the payment, please feel free to contact me directly.

We appreciate your prompt cooperation in resolving this matter.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi Ông Nguyễn,

Tôi hy vọng ông vẫn đang khoẻ. Tôi viết thư này để nhắc nhở ông về việc thanh toán chưa hoàn tất cho hóa đơn #123456, ngày 5/5/2024.

Theo hồ sơ của chúng tôi, việc thanh toán cho hóa đơn đã nêu trên hiện đang quá hạn. Chúng tôi kính đề nghị ông thanh toán số tiền còn nợ là $500 càng sớm càng tốt để tránh gây ra thêm bất kỳ sự bất tiện nào.

Xin lưu ý rằng việc thanh toán muộn có thể gây ra các khoản phí bổ sung theo các điều khoản thanh toán được mô tả trong hóa đơn.

Nếu ông đã thực hiện thanh toán, chúng tôi thành thật xin lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào và xin vui lòng bỏ qua thông báo nhắc nhở này.

Cảm ơn ông đã chú ý đến vấn đề này. Nếu ông có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào liên quan đến việc thanh toán, xin đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với tôi.

Chúng tôi rất đánh giá sự hợp tác của ông trong việc giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: GỢI Ý CÁCH VIẾT VÀ 4 MẪU THƯ NHẮC NHỞ THANH TOÁN BẰNG TIẾNG ANH 

11. Mẫu thư xác nhận công nợ tiếng Anh

Dear Mr. Nguyen,

I hope this email finds you well. I am writing to confirm the outstanding balance on your account with our company.

As per our records, there is an unpaid balance of $700 for the invoice #789123, which was due on May 5, 2024. We kindly request you to verify this information and arrange for the payment at your earliest convenience.

Please review the attached statement for further details regarding the outstanding balance and payment instructions. If you have already made the payment or have any questions regarding the balance, please feel free to contact me directly.

Thank you for your attention to this matter. We appreciate your prompt cooperation in resolving the outstanding balance.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi Ông Nguyễn,

Tôi hy vọng email này tìm thấy ông trong tình trạng tốt đẹp. Tôi viết để xác nhận số dư còn lại trên tài khoản của ông tại công ty chúng tôi.

Theo hồ sơ của chúng tôi, có một số dư chưa thanh toán là $700 cho hóa đơn #789123, đã đáo hạn vào ngày 5/5/2024. Chúng tôi kính đề nghị ông kiểm tra thông tin này và sắp xếp thanh toán càng sớm càng tốt.

Xin vui lòng xem lại bảng kê đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết về số dư còn lại và hướng dẫn thanh toán. Nếu ông đã thanh toán hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về số dư, xin đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với tôi.

Xin chân thành cảm ơn ông đã chú ý đến vấn đề này. Chúng tôi rất đánh giá sự hợp tác của ông trong việc giải quyết số dư còn lại.

Trân trọng,

12. Mẫu thư xin việc tiếng Anh

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the HR Internship position advertised by your company. With a background in Human Resource Management studies, I am eager to contribute to your team and gain valuable experience in human resources.

During my studies, I have developed strong communication, organizational, and problem-solving skills, which I believe would be beneficial in the HR role. I am particularly drawn to the opportunity to assist with recruitment, employee relations, and other HR functions.

I am highly motivated, adaptable, and committed to learning and growing in the field of HR. I am confident that my enthusiasm and dedication would make me a valuable asset to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how my skills and experiences align with the needs of your company.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi Trưởng phòng Tuyển dụng,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của mình đến vị trí Thực tập Nhân sự mà công ty ông đăng tuyển. Với nền tảng về Quản lý Nhân sự, tôi rất mong muốn đóng góp vào đội ngũ của ông và thu thập kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực nhân sự.

Trong suốt thời gian học tập, tôi đã phát triển những kỹ năng giao tiếp, tổ chức và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, tôi tin rằng những kỹ năng này sẽ hữu ích trong vai trò nhân sự. Tôi đặc biệt được hấp dẫn bởi cơ hội hỗ trợ trong tuyển dụng, quan hệ lao động và các chức năng nhân sự khác.

Tôi rất đam mê, linh hoạt và cam kết học hỏi và phát triển trong lĩnh vực nhân sự. Tôi tự tin rằng sự nhiệt huyết và sự cống hiến của tôi sẽ là tài sản quý giá cho đội ngũ của ông.

Xin cảm ơn vì đã xem xét đơn của tôi. Tôi rất mong được cơ hội thảo luận về cách kỹ năng và kinh nghiệm của tôi phù hợp với nhu cầu của công ty ông.

Trân trọng,

XEM THÊM:

VIẾT THƯ XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH HAY VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT 

CÁCH VIẾT HỒ SƠ XIN VIỆC SƠ YẾU LÝ LỊCH CHUẨN MỚI NHẤT 2023 

13. Mẫu thư xin lỗi tiếng Anh

Dear Mr. Lawrence,

I sincerely apologize for the delayed response to your recent inquiry regarding the delivery status of your order. Due to unforeseen circumstances, including a sudden surge in workload and unexpected technical issues, I regrettably could not respond to your message in a timely manner.

Please accept my sincerest apologies for any inconvenience this may have caused you. Rest assured, I am now actively addressing your inquiry and will provide you with a comprehensive response as soon as possible.

Thank you for your understanding and patience in this matter. Your satisfaction is important to us, and I am committed to resolving this issue to your satisfaction.

Once again, I apologize for any inconvenience caused, and I appreciate your understanding.

Best regards,

[Your name]

Dịch:

Kính gửi Ông Lawrence,

Tôi thành thật xin lỗi về việc phản hồi trễ đối với yêu cầu mới nhất của ông về tình trạng giao hàng của đơn đặt hàng. Do những tình huống bất ngờ, bao gồm một lượng công việc đột ngột tăng và các vấn đề kỹ thuật không mong đợi, tôi đáng tiếc không thể phản hồi tin nhắn của ông kịp thời.

Xin hãy chấp nhận sự xin lỗi chân thành nhất từ phía chúng tôi về sự bất tiện nào điều này có thể gây ra cho ông. Xin hãy yên tâm, tôi đang tích cực xử lý yêu cầu của ông và sẽ cung cấp một phản hồi chi tiết càng sớm càng tốt.

Cảm ơn ông đã hiểu và kiên nhẫn trong vấn đề này. Sự hài lòng của ông rất quan trọng đối với chúng tôi, và tôi cam kết giải quyết vấn đề này để đáp ứng mong đợi của ông.

Một lần nữa, tôi xin lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào gây ra, và tôi trân trọng sự thông cảm của ông.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: VIẾT THƯ XIN LỖI BẰNG TIẾNG ANH CHÂN THÀNH, CHUYÊN NGHIỆP NHẤT 

14. Mẫu thư phàn nàn tiếng Anh

Dear Lenovo Customer Service Team,

I am writing to express my dissatisfaction with the recent purchase of a laptop from your store. On May 15, 2024, I bought a Lenovo ThinkPad T480 expecting it to meet certain quality standards. However, upon inspection, I discovered that the laptop's screen had several dead pixels, affecting its display quality.

As a loyal customer, I am disappointed with the product's quality. This defect has caused inconvenience and frustration. I kindly request a prompt resolution, either a replacement or refund for the faulty item.

Thank you for addressing this matter promptly. I trust you will take necessary actions to ensure customer satisfaction.

Sincerely,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi Nhóm Dịch vụ Khách hàng của Lenovo,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự không hài lòng của mình với việc mua sắm gần đây tại cửa hàng của bạn. Vào ngày 15/5/2024, tôi đã mua một chiếc laptop Lenovo ThinkPad T480, với mong đợi rằng nó sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Tuy nhiên, khi kiểm tra, tôi phát hiện rằng màn hình của laptop có một số điểm ảnh chết, ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Là một khách hàng trung thành, tôi rất thất vọng về chất lượng sản phẩm. Sự cố này đã gây ra sự bất tiện và frustration. Tôi mong muốn một giải pháp nhanh chóng, có thể là việc thay thế hoặc hoàn tiền cho sản phẩm bị lỗi.

Xin cảm ơn bạn đã xem xét vấn đề này một cách kịp thời. Tôi tin rằng bạn sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: CÁCH VIẾT THƯ PHÀN NÀN BẰNG TIẾNG ANH: DÀN Ý VÀ CÁC MẪU THƯ 

15. Mẫu thư mời tham gia sự kiện tiếng Anh

Dear everyone,

I hope this email finds you in good spirits. I am delighted to extend a warm invitation to you to attend our annual charity gala, "A Night of Giving," on Saturday, April 30th, 2024.

This year's gala promises to be a spectacular event, featuring live music performances, a gourmet dinner, silent auctions, and inspiring guest speakers. We are honored to have renowned philanthropists and community leaders join us for this special occasion.

Your presence at the gala would not only add to the ambiance of the event but also contribute to the success of our fundraising efforts. Your support will help us make a meaningful difference in the lives of those in need within our community.

Please RSVP by April 15th to confirm your attendance. If you have any questions or require further information, feel free to contact me directly.

We sincerely hope you can join us for an unforgettable evening of philanthropy and celebration.

Warm regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi mọi người,

Tôi hy vọng mọi người vẫn đang khoẻ. Tôi rất vui mừng mời mọi người đến dự buổi gala từ thiện hằng năm của chúng tôi, "Đêm Của Tình Thương", vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 4, năm 2024.

Buổi gala năm nay hứa hẹn sẽ là một sự kiện tuyệt vời, với các tiết mục biểu diễn âm nhạc trực tiếp, bữa tối sang trọng, phiên đấu giá im lặng và các diễn giả truyền cảm hứng. Chúng tôi rất hân hạnh khi có những nhà từ thiện và lãnh đạo cộng đồng nổi tiếng tham dự sự kiện đặc biệt này.

Sự hiện diện của các bạn tại buổi gala không chỉ làm cho không khí của sự kiện trở nên hấp dẫn hơn mà còn góp phần vào thành công của các nỗ lực gây quỹ của chúng tôi. Sự hỗ trợ của các bạn sẽ giúp chúng tôi tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của những người cần giúp đỡ trong cộng đồng của chúng ta.

Vui lòng xác nhận sự tham dự của bạn trước ngày 15 tháng 4. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thông tin thêm, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với tôi.

Chúng tôi chân thành hy vọng các bạn có thể tham dự cho một buổi tối từ thiện và ấn tượng.

Trân trọng,

16. Mẫu thư báo cáo sếp tiếng Anh

Dear Mrs. Amrita,

I trust this email finds you well. I'm pleased to present our sales performance report for the first quarter of 2024.

Our sales team has delivered exceptional results, exceeding targets and achieving a 12% increase in revenue compared to the same period last year, totaling $15.000. This growth is attributed to successful marketing campaigns, new product launches, and expanded market reach.

Moreover, we've secured key contracts with new clients, enhancing our market presence. Positive feedback from existing clients underscores their satisfaction with our offerings.

Looking ahead, we aim to sustain this momentum by focusing on further market penetration and enhancing customer retention strategies.

Attached is the detailed sales report for your review. Should you have any queries or require additional information, please feel free to contact me.

Thank you for your attention. I look forward to discussing our strategies for future quarters.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Thưa bà Amrita,

Tôi hy vọng bà vẫn khỏe. Tôi rất vui được trình bày báo cáo hiệu suất bán hàng của chúng tôi trong quý đầu tiên năm 2024.

Đội ngũ bán hàng của chúng tôi đã mang lại kết quả vượt trội, vượt mục tiêu và đạt doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng trị giá 15.000 USD. Sự tăng trưởng này là nhờ các chiến dịch tiếp thị thành công, ra mắt sản phẩm mới và mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường.

Hơn nữa, chúng tôi đã đạt được các hợp đồng quan trọng với khách hàng mới, nâng cao sự hiện diện trên thị trường của chúng tôi. Phản hồi tích cực từ các khách hàng hiện tại nhấn mạnh sự hài lòng của họ với các dịch vụ của chúng tôi.

Nhìn về phía trước, chúng tôi đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng này bằng cách tập trung vào việc thâm nhập thị trường hơn nữa và tăng cường các chiến lược giữ chân khách hàng.

Kèm theo là báo cáo bán hàng chi tiết để bà xem xét. Nếu bà có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với tôi.

Cám ơn vì sự quan tâm của bà. Tôi mong được thảo luận về chiến lược của chúng tôi cho các quý trong tương lai.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: CÁCH VIẾT EMAIL GỬI BÁO CÁO CÔNG VIỆC BẰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP 

17. Mẫu thư xin nghỉ phép tiếng Anh

Dear Mrs. Stephen,

I am writing to formally request a leave of absence from work from May 25 to May 29  due to personal reasons.

During this period, I need to attend to some urgent family matters that require my immediate attention. I have made arrangements to ensure that my responsibilities are covered during my absence, and I will be available via email or phone if any urgent matters arise.

I understand the importance of my role and the impact of my absence on the team, and I assure you that I will do my best to minimize any disruption.

Thank you for considering my request. I appreciate your understanding and support in this matter.

Sincerely,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi bà Stephen,

Tôi viết thư này để chính thức yêu cầu nghỉ phép làm việc từ ngày 25/5 đến ngày 29/5 do lý do cá nhân.

Trong thời gian này, tôi cần phải giải quyết một số vấn đề gia đình cấp bách đòi hỏi sự có mặt ngay lập tức của tôi. Tôi đã sắp xếp để đảm bảo các nhiệm vụ của mình được thực hiện trong thời gian tôi vắng mặt, và tôi sẽ vẫn sẽ làm việc qua email hoặc điện thoại nếu có bất kỳ vấn đề khẩn cấp nào xảy ra.

Tôi hiểu rằng vai trò của mình quan trọng và sự vắng mặt của tôi sẽ ảnh hưởng đến nhóm, và tôi cam đoan rằng tôi sẽ làm hết sức mình để giảm thiểu bất kỳ sự cố nào.

Cảm ơn bà đã xem xét yêu cầu của tôi. Tôi rất đánh giá sự thấu hiểu và hỗ trợ của bà trong vấn đề này.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: CÁCH VIẾT EMAIL XIN NGHỈ PHÉP TIẾNG ANH KÈM MẪU CHUYÊN NGHIỆP 

18. Mẫu thư hỏi thăm khách hàng tiếng Anh

Dear Mrs. Veronica,

I hope this email finds you well. I am writing to follow up on your recent purchase with us and to ensure that everything meets your expectations.

We value your feedback and would appreciate it if you could take a moment to share your experience with the product/service you purchased. Your input will help us improve our offerings and better serve our customers.

If you have any questions or concerns regarding your purchase, please do not hesitate to reach out to us. Our team is here to assist you in any way we can.

Thank you once again for choosing LXL Company. We look forward to hearing from you soon.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính gửi bà Veronica,

Tôi mang bà vẫn khỏe. Tôi viết thư này để hỏi thăm về giao dịch gần đây của bà với chúng tôi và đảm bảo rằng mọi thứ đều đáp ứng mong đợi của bà.

Chúng tôi rất trân trọng ý kiến phản hồi của bà và mong bà dành ít phút để chia sẻ trải nghiệm của mình với sản phẩm/dịch vụ bà đã mua. Ý kiến của bà sẽ giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm/dịch vụ của mình và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Nếu bà có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về giao dịch của mình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bà.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn công ty LXL. Chúng tôi rất mong chờ nhận được tin nhắn từ bà sớm.

Trân trọng,

19. Mẫu thư trả lời email mời phỏng vấn tiếng Anh

Dear Sir,

I am writing to express my gratitude for considering my application for the Business Analyst position at LXL Company and for extending an invitation to interview.

I am excited about the opportunity to discuss how my skills and experience align with the requirements of the role. I am available for an interview at your earliest convenience and am eager to learn more about the position and the company.

Please let me know the date and time that would be convenient for you, and I will make sure to accommodate it. Additionally, if there are any documents or information I should bring to the interview, please do not hesitate to inform me.

Once again, thank you for this opportunity. I look forward to meeting with you and the team to further discuss my qualifications for the Business Analyst position.

Best regards,

[Your Name]

Dịch:

Kính thưa Ông,

Tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn về việc xem xét đơn ứng tuyển của tôi cho vị trí Chuyên viên Phân tích Kinh doanh tại Công ty LXL và mở rộng lời mời phỏng vấn.

Tôi rất hào hứng với cơ hội để thảo luận về cách mà kỹ năng và kinh nghiệm của tôi phù hợp với yêu cầu của vị trí này. Tôi sẵn lòng tham dự phỏng vấn vào thời gian thuận tiện nhất của Ông và rất muốn tìm hiểu thêm về vị trí và công ty.

Xin vui lòng cho tôi biết ngày và giờ nào là thuận tiện cho Ông, và tôi sẽ sắp xếp thời gian phù hợp. Ngoài ra, nếu có bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào tôi cần mang theo cho buổi phỏng vấn, xin đừng ngần ngại thông báo cho tôi.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn về cơ hội này. Tôi mong được gặp gỡ Ông và đội ngũ để tiếp tục thảo luận về năng lực của tôi cho vị trí Business Analyst.

Trân trọng,

⇒ XEM THÊM: CÁCH TRẢ LỜI EMAIL THƯ MỜI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH CỰC CHUYÊN NGHIỆP 

ĐĂNG KÝ NGAY: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp các mẫu thư tiếng Anh thương mại hay và chuyên nghiệp nhất. Hy vọng với những mẫu thư tín đa dạng chủ đề trên, bạn có thể tự tin khi phải xử lý công việc qua thư từ hay email. Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Langmaster chúc bạn thành công!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác