TỔNG HỢP MẪU VIẾT THƯ BẰNG TIẾNG ANH B1 HAY NHẤT THEO TỪNG DẠNG

Viết thư hay email là phần rất quan trọng trong bài thi Writing mà các thí sinh cần vượt qua trong mọi kỳ thi tiếng Anh B1. Vậy làm thế nào để có thể diễn đạt hay và đạt điểm cao nhất? Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tóm tắt lại kiến thức và tham khảo một số mẫu viết thư bằng tiếng Anh B1 hay nhất theo từng dạng nhé!

I. Tổng quát cách viết thư tiếng Anh B1

Trước khi bắt tay vào viết một bức thư tiếng Anh, bạn cần nắm được những thông tin cơ bản về viết thư trong bài thi tiếng Anh B1. Theo đó, một bức thư/email trong các bài thi tiếng Anh B1 thường sẽ gồm các dạng và có cấu trúc như sau:

1. Các dạng bài viết thư tiếng Anh B1

Bài thi viết thư/email trong phần thi Writing tiếng Anh B1 thường được phân loại theo 2 cách:

Phân loại dựa vào tính chất bức thư/email:

 • Formal letters (Thư trang trọng)
 • Informal letters (Thư thân mật)

Phân loại dựa vào nội dung bức thư/email:

 • Invitation letters (Thư mời)

⇒ XEM THÊM: MẪU THƯ MỜI ĐI CÔNG TÁC BẰNG TIẾNG ANH CHI TIẾT 

 • Request letters (Thư yêu cầu)

⇒ XEM THÊM: TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM - BÀI 40: YÊU CẦU SỰ HỖ TRỢ 

 • Application letters (Thư xin việc)

⇒ XEM THÊM: VIẾT THƯ XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH HAY VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT 

 • Complaint letters (Thư phàn nàn)

⇒ XEM THÊM: CÁCH VIẾT THƯ PHÀN NÀN BẰNG TIẾNG ANH: DÀN Ý VÀ CÁC MẪU THƯ 

 • Thank you letters (Thư cảm ơn)

⇒ XEM THÊM: CÁCH VIẾT THƯ CẢM ƠN KHI NGHỈ VIỆC BẰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP 

 • Apology letters (Thư xin lỗi)

⇒ XEM THÊM: VIẾT THƯ XIN LỖI BẰNG TIẾNG ANH CHÂN THÀNH, CHUYÊN NGHIỆP NHẤT 

2. Cấu trúc bài viết thư/email tiếng Anh B1

2.1. Phần mở đầu

Bạn có thể bắt đầu thư bằng một lời chào hỏi sử dụng cấu trúc "Dear + Tên người nhận". Sau đó, hãy mở đầu bằng một lời cảm ơn, giới thiệu hoặc câu văn thể hiện sự liên kết với các cuộc trao đổi trước.

Các câu mở đầu mẫu cho email bằng tiếng Anh ở cấp độ B1:

 • Following our previous discussion,... (Tiếp nối cuộc trao đổi trước đây của chúng ta,...)
 • Thank you for your email/gift/invitation. (Cảm ơn bạn về email/quà tặng/lời mời của bạn.)
 • It's delightful to receive correspondence from you. (Thật tuyệt khi nhận được thư từ bạn.)
 • I regret to learn/hear… (Tôi rất lấy làm tiếc khi hay tin/biết rằng…)
 • I am delighted to hear… (Tôi rất vui khi nghe…)
 • How have you been? (Bạn khỏe chứ?)
 • How are things going? (Mọi chuyện thế nào rồi?)
 • I hope you're doing well. (Tôi hy vọng bạn vẫn ổn.)

2.2. Phần nội dung

Trong phần này, bạn cần nêu rõ lý do bạn viết thư/email. Một trong những cấu trúc phổ biến nhất và có thể dùng trong hầu hết mọi trường hợp là:

 • I am reaching out to you because... (Tôi liên lạc với bạn vì...)
 • The purpose of this letter/email is to... (Mục đích của thư/email này là...)
 • I am writing to address the issue of... (Tôi viết để giải quyết vấn đề về...)
 • I am contacting you regarding... (Tôi liên hệ với bạn liên quan đến...)
 • I wanted to get in touch with you to discuss... (Tôi muốn liên lạc với bạn để thảo luận về...)

Tùy thuộc vào bản chất của nội dung, bạn có thể sử dụng các mẫu câu như:

 • I am writing this letter/email to inquire about… (Tôi đang viết thư/email này để hỏi về…)
 • The purpose of this letter/email is to provide you with information regarding… (Mục đích của thư/email này là cung cấp thông tin về…)
 • I am reaching out to express my gratitude for… (Tôi liên lạc để bày tỏ lòng biết ơn về…)
 • I am contacting you to request assistance with… (Tôi liên hệ để yêu cầu sự trợ giúp về…)
 • I am writing to clarify the misunderstanding about… (Tôi viết để làm rõ sự hiểu lầm về…)
 • The purpose of this letter/email is to apologize for… (Mục đích của thư/email này là để xin lỗi về…)

Sau khi bạn đã nêu lý do của việc viết thư/email, bạn có thể phát triển nội dung dựa trên các câu hỏi hoặc yêu cầu cụ thể từ đề bài. 

2.3. Phần kết 

Ở phần này, người viết có thể kết thúc vấn đề và đưa ra lời chào hoặc các câu để liên kết với những cuộc trao đổi tiếp theo.

Các mẫu viết kết thư bằng tiếng Anh ở cấp độ B1:

 • Thank you once again for your assistance. (Cảm ơn một lần nữa vì sự giúp đỡ của bạn.)
 • I look forward to your prompt response. (Tôi đang chờ đợi phản hồi từ bạn sớm nhất có thể.)
 • Feel free to reach out if you need further clarification. (Đừng ngần ngại liên hệ nếu bạn cần làm rõ điều gì.)
 • I appreciate your understanding in this matter. (Tôi rất trân trọng sự thấu hiểu của bạn trong vấn đề này.)

Sau đó, hãy kết thư bằng những mẫu câu sau và ký tên:

 • Formal: Sincerely/ Best regards/ Respectfully (Trân trọng)
 • Informal: 
  • Love (Thân ái)
  • Warm regards/ Kind regards/ Yours truly (Trân trọng)
  • Best wishes (Chúc mọi điều tốt lành)
  • Until next time (Cho đến lần gặp sau)

null

II. Các bài mẫu viết thư bằng tiếng Anh B1 hay nhất

Trong phần này, cùng tham khảo các mẫu viết thư bằng tiếng Anh trình độ B1 để đạt điểm cao theo 6 dạng bài thường xuất hiện trong các bài thi nhé!

1. Mẫu viết thư bằng tiếng Anh B1 theo chủ đề thư mời

Đề bài: Write a letter to your friend residing in another nation and include the following points:

 • invite him/her to attend a local event in your country.
 • provide details about the event.
 • outline additional arrangements you intend to make for your friend's visit.

(Viết một lá thư cho một người bạn đang sống ở một quốc gia khác và bao gồm những mục sau:

 • lời mời anh ấy/cô ấy tham dự một sự kiện địa phương ở nước bạn.
 • cung cấp thông tin chi tiết về sự kiện.
 • đưa ra những kế hoạch bổ sung mà bạn dự định thực hiện cho chuyến thăm của người bạn.)

Bài mẫu:

Dear Tommy,

I hope this letter finds you well. I am writing to extend an invitation to you to attend a local event here in my country. It's called the Lim Festival, and it's one of the biggest cultural festivals we have annually. This event celebrates our rich heritage through music, dance, traditional crafts, and delicious cuisine.

The festival will take place from January 25 to 26 at Tien Du district, Bac Ninh province, and I believe you would thoroughly enjoy experiencing the vibrant atmosphere and diverse cultural displays. I have already made arrangements for your accommodation during your stay, and I'll personally ensure that you have a wonderful time exploring our city and its attractions.

Please let me know if you're able to join me for this exciting event. I'm looking forward to catching up with you and sharing this cultural experience together.

Warm regards,

[Your Name]

Dịch: 

Tommy thân yêu,

Tớ hy vọng bạn vẫn khỏe. Tớ viết thư này để mời bạn tham dự một sự kiện địa phương ở đất nước tớ. Đó là Hội Lim, và đó là một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất chúng chúng tớ tổ chức hàng năm. Sự kiện này kỷ niệm di sản phong phú của chúng tớ thông qua âm nhạc, các điệu nhảy, nghệ thuật thủ công truyền thống và ẩm thực ngon.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 26 tháng 1 tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, và tớ tin rằng bạn sẽ thực sự thích thú khi trải nghiệm không khí sôi động và các màn trình diễn văn hóa đa dạng. Tớ đã sắp xếp cho chỗ ở của bạn trong suốt thời gian lưu trú, và tớ sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khi khám phá thành phố và các điểm tham quan của chúng tớ.

Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có thể tham dự sự kiện thú vị này cùng tớ. Tớ rất mong được gặp bạn và chia sẻ trải nghiệm văn hóa này cùng nhau.

Thương mến,

2. Mẫu viết email bằng tiếng Anh B1 thư yêu cầu

Đề bài: You are enrolled in a class at a local college. The due date for your assignment passed last week, but you haven't completed it.

Write a email to your instructor, your letter should include:

 • Self-introduction
 • Explanation for the delay in submitting the project
 • Request for an extension to complete it.

(Bạn được ghi danh vào một lớp học tại một trường đại học địa phương. Đã đến hạn nộp bài vào tuần trước nhưng bạn vẫn chưa hoàn thành.

Viết một email gửi người hướng dẫn của bạn, lá thư của bạn nên bao gồm:

 • Phần tự giới thiệu
 • Giải thích lý do cho sự chậm trễ trong việc nộp dự án
 • Yêu cầu gia hạn để hoàn thành dự án.)

  Bài mẫu:

  Dear Professor Smith,

  I hope this email finds you well. I am a student currently enrolled in your French class.

  I am writing to apologize for the delay in submitting my assignment, which was due last week. Unfortunately, I encountered unforeseen circumstances that disrupted my schedule and prevented me from completing the project on time. I take full responsibility for the delay and understand the importance of meeting deadlines.

  I am reaching out to request an extension to complete the assignment. I assure you that I am committed to delivering a high-quality project, and I will make every effort to submit it as soon as possible. I understand if this request causes any inconvenience and am willing to accept any penalties associated with the late submission.

  Thank you for your understanding and consideration. I look forward to your response.

  Sincerely,

  Dịch:

  Thưa Giáo sư Smith,

  Em hy vọng email này đến được với thầy. Em là một sinh viên hiện đang theo học trong lớp tiếng Pháp của thầy.

  Em viết thư này để xin lỗi vì đã trễ hạn nộp bài tập của thầy, hạn chót vào tuần trước. Thật không may, em đã gặp phải những tình huống không lường trước được khiến lịch trình bị gián đoạn và khiến em không thể hoàn thành dự án đúng thời hạn. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chậm trễ và hiểu tầm quan trọng của việc đáp ứng thời hạn.

  Em liên hệ để với thầy yêu cầu gia hạn để hoàn thành bài tập. Em đảm bảo với thầy sẽ cung cấp một dự án chất lượng cao và em sẽ cố gắng hết sức để nộp trong thời gian sớm nhất. Em hiểu nếu yêu cầu này gây ra bất kỳ sự bất tiện nào và sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt liên quan đến việc nộp bài muộn.

  Cảm ơn thầy đã hiểu và cân nhắc. Em rất mong nhận được sự hồi đáp của thầy.

  Trân trọng,

  3. Mẫu viết thư bằng tiếng Anh B1 thư xin việc

  Đề bài: You recently encountered a businessman who owns a chain of restaurants during a plane journey. He recommended that you get in touch with him regarding a potential job opportunity within his establishments.

  Write a letter to this businessman, including the following details:

  • recall the time and place of your meeting.
  • specify the type of position you are interested in.
  • explain the reasons why you believe you are well-suited for the job.

  (Gần đây bạn gặp một doanh nhân sở hữu một chuỗi nhà hàng trong một chuyến đi máy bay. Anh ấy khuyên bạn nên liên hệ với anh ấy về cơ hội việc làm tiềm năng trong các cơ sở của anh ấy.

  Viết một bức thư gửi doanh nhân này, bao gồm các chi tiết sau:

  • nhắc lại thời gian và địa điểm cuộc gặp mặt của bạn.
  • nêu vị trí bạn đang quan tâm.
  • giải thích lý do tại sao bạn tin rằng bạn phù hợp với công việc.)

  null

  Bài mẫu:

  Dear Mr. Leon,

  I hope this letter finds you well. I am writing to express my gratitude for the opportunity to meet you during our recent plane journey from Hanoi to Auckland. Our conversation about your chain of restaurants and the potential job opportunities within your establishments left a lasting impression on me.

  As discussed, I am very interested in pursuing a career within your restaurant chain, particularly in a managerial or supervisory role. With my background in hospitality management and my experience in overseeing operations and ensuring customer satisfaction, I believe I am well-suited for such positions. I am passionate about the food industry and dedicated to delivering exceptional service to patrons.

  I would greatly appreciate the chance to further discuss how I can contribute to the success of your restaurants. Thank you for considering my application.

  Sincerely,

  [Your Name]

  Dịch: 

  Thưa ông Leon,

  Tôi hi vọng lá thư sẽ đến với ông sớm. Tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn của mình về cơ hội được gặp ông trong bay gần đây từ Hà Nội đến Auckland. Cuộc trò chuyện của chúng ta về chuỗi nhà hàng của ông và các cơ hội việc làm tiềm năng trong cơ sở của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

  Như đã thảo luận, tôi rất quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong chuỗi nhà hàng của ông, đặc biệt là ở vai trò quản lý hoặc giám sát. Với kiến thức nền tảng về quản lý khách sạn và kinh nghiệm giám sát hoạt động cũng như đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, tôi tin rằng mình rất phù hợp cho những vị trí như vậy. Tôi có đam mê với ngành công nghiệp thực phẩm và luôn tận tâm cung cấp dịch vụ đặc biệt cho khách hàng.

  Tôi rất trân trọng cơ hội được thảo luận thêm về cách tôi có thể đóng góp vào sự thành công của nhà hàng của ông. Cảm ơn ông đã xem xét đơn ứng tuyển của tôi.

  Trân trọng,

  4. Bài mẫu thư B1 thư phàn nàn

  Đề bài: You recently utilized the services of a taxi company for a trip, during which the driver's behavior was highly inappropriate, resulting in numerous issues. Despite filing a complaint with the company, you have yet to receive any response.

  Write a letter to the taxi company, in your letter, include:

  • reason for writing and expression of feelings.
  • detailed explanation of the incident.
  • request for action or resolution from the company.

  (Gần đây bạn đã sử dụng dịch vụ của một công ty taxi cho một chuyến đi, trong đó hành vi của tài xế rất không phù hợp, dẫn đến nhiều vấn đề. Mặc dù đã gửi đơn khiếu nại lên công ty nhưng bạn vẫn chưa nhận được phản hồi nào.

  Viết một lá thư cho hãng taxi, trong thư của bạn bao gồm:

  • lý do viết và bày tỏ cảm xúc.
  • giải thích chi tiết về sự việc.
  • yêu cầu hành động hoặc giải pháp khắc phục từ phía công ty.)

  Bài mẫu:

  Dear Sir/Madam,

  I am writing to express my disappointment and frustration regarding a recent experience I had with one of your taxi drivers. On June 20, I utilized your services for a trip, during which the behavior of the driver was highly inappropriate and unprofessional.

  Throughout the journey, the driver exhibited rude behavior, was driving recklessly, and made inappropriate comments, creating an uncomfortable and unsafe environment for me as a passenger. Despite filing a complaint with your company immediately after the incident, I have yet to receive any response or acknowledgment.

  I kindly request that your company take swift action to address this matter and ensure that appropriate measures are taken to prevent such incidents from occurring in the future. I trust that you will investigate this issue thoroughly and provide a resolution promptly.

  Thank you for your attention to this matter.

  Sincerely,

  [Your Name]

  Dịch:

  Kính gửi Ông/Bà,

  Tôi viết thư này để bày tỏ sự thất vọng và bực bội của mình về một trải nghiệm gần đây tôi đã có với một tài xế taxi của công ty ông/bà. Vào ngày 20 tháng 6, tôi đã sử dụng dịch vụ của công ty ông/bà cho một chuyến đi, trong đó hành vi của tài xế đã cư xử rất không thích hợp và thiếu chuyên nghiệp.

  Trong suốt chuyến đi, tài xế đã thể hiện hành vi thô lỗ, lái xe một cách bất cẩn và nói những lời bất lịch sự, tạo ra một môi trường không thoải mái và không an toàn cho tôi làm hành khách. Mặc dù tôi đã gửi khiếu nại cho công ty của ông/bà ngay sau sự cố, nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi hoặc sự thừa nhận nào.

  Tôi yêu cầu công ty của ông/bà tiến hành biện pháp ngay lập tức để giải quyết vấn đề này và đảm bảo rằng những biện pháp phù hợp sẽ được thực hiện để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Tôi tin rằng ông/bà sẽ điều tra vấn đề này một cách cẩn thận và cung cấp một giải pháp kịp thời.

  Xin cảm ơn ông/bà đã chú ý đến vấn đề này.

  Trân trọng,

  5. Bài mẫu viết thư bằng tiếng Anh B1 thư cảm ơn

  Đề bài: You and some friends went to a restaurant to celebrate an important occasion and had an excellent experience with the food and service. Write a letter to the restaurant manager with the following content:

  • describe in detail your visit to the restaurant.
  • explain the reason for the celebration.
  • mention what was good about the food and the service.

  (Bạn và một số người bạn đã đến một nhà hàng để kỷ niệm một dịp quan trọng và đã có trải nghiệm tuyệt vời về đồ ăn cũng như dịch vụ. Viết một bức thư gửi quản lý nhà hàng với nội dung sau:

  • mô tả chi tiết chuyến thăm của bạn đến nhà hàng.
  • giải thích lý do tổ chức lễ kỷ niệm.
  • đề cập đến những điểm tốt về thức ăn và dịch vụ.)

  Bài mẫu:

  Dear Sir/Madam,

  I hope this letter finds you well. I recently dined at your restaurant with friends to celebrate a special occasion - a friend's promotion. We were delighted with our experience from start to finish. The ambiance was warm and inviting, setting the perfect tone for our celebration. The staff were attentive and friendly, ensuring we felt welcomed throughout the evening.

  Now, onto the highlight - the food was exceptional! Each dish was beautifully presented and bursting with flavor. We particularly enjoyed the seafood platter and the steak, which were cooked to perfection. The service was also commendable; our server was knowledgeable about the menu and provided excellent recommendations.

  Overall, our experience at your restaurant was outstanding, and it made our celebration even more memorable. Thank you to you and your team for providing such a wonderful dining experience.

  Sincerely,

  [Your Name]

  Dịch:

  Kính gửi quý Anh/Chị,

  Tôi hy vọng anh/chị vẫn khỏe. Gần đây, tôi và nhóm bạn đã ghé thăm nhà hàng của anh/chị để kỷ niệm một dịp đặc biệt - lễ thăng chức của một người bạn. Chúng tôi rất hài lòng với trải nghiệm của mình từ đầu đến cuối. Bầu không khí ấm áp và thú vị, tạo điều kiện lý tưởng cho buổi kỷ niệm của chúng tôi. Nhân viên phục vụ rất chu đáo và thân thiện, đảm bảo chúng tôi cảm thấy được chào đón suốt cả buổi tối.

  Giờ, đến phần quan trọng nhất - thức ăn thì tuyệt vời! Mỗi món đều được trình bày đẹp mắt và đậm đà hương vị. Chúng tôi đặc biệt thích món hải sản và thịt bò nướng, được chế biến đúng điệu. Dịch vụ cũng rất đáng khen ngợi; người phục vụ của chúng tôi am hiểu về thực đơn và đưa ra những gợi ý tuyệt vời.

  Tổng thể, trải nghiệm của chúng tôi tại nhà hàng của anh/chị rất xuất sắc và đã làm cho buổi kỷ niệm của chúng tôi trở nên đáng nhớ hơn. Xin cảm ơn anh/ chị và toàn bộ nhân viên đã mang lại một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời như vậy.

  Trân trọng,

  6. Mẫu thư xin lỗi tiếng Anh B1

  Đề bài: You've borrowed an item from a friend, but unfortunately, it got damaged while in your possession.

  Write a letter to your friend, in your letter:

  • apologize for the damage to the item.
  • explain the circumstances surrounding the damage.
  • describe how you plan to rectify the situation.

  (Bạn đã mượn một món đồ từ một người bạn, nhưng thật không may, nó đã bị hư hỏng khi bạn đang sở hữu.

  Viết một lá thư cho bạn của bạn, trong thư của bạn:

  • xin lỗi vì sự hư hỏng của món đồ.
  • giải thích các tình huống xảy ra thiệt hại.
  • nêu cách bạn dự định khắc phục tình hình.)

  Bài mẫu:

  Dear Emily,

  I hope this letter finds you well. I am writing to sincerely apologize for the damage caused to the camera you lent me. Unfortunately, while I was using it during my trip to the beach last weekend, it accidentally slipped from my hands and fell onto the sandy surface, resulting in a crack on the lens.

  I take full responsibility for this mishap, and I understand how disappointing it must be for you, especially since the camera holds sentimental value. To rectify the situation, I am willing to cover the cost of repairing the camera or replace it with a new one of the same model. Please let me know your preference, and I will ensure that the issue is resolved promptly.

  Once again, I apologize for any inconvenience this may have caused you, and I appreciate your understanding and forgiveness.

  Sincerely,

  [Your Name]

  Dịch:

  Kính gửi [Tên bạn],

  Tôi hy vọng bạn vẫn đang khoẻ. Tôi viết thư này để thành thực xin lỗi về sự hỏng hóc của chiếc máy ảnh mà bạn đã cho mượn cho tôi. Thật không may, trong khi tôi sử dụng nó trong chuyến đi của mình tới bãi biển cuối tuần trước, nó đã rơi từ tay tôi xuống mặt cát và bị vỡ một phần ống kính.

  Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cố này, và tôi hiểu rằng điều này có thể làm bạn thất vọng, đặc biệt là khi chiếc máy ảnh mang giá trị tinh thần. Để khắc phục tình hình, tôi sẵn lòng chi trả chi phí sửa chữa máy ảnh hoặc thay thế nó bằng một cái mới cùng dòng. Xin vui lòng cho tôi biết mong muốn của bạn, và tôi sẽ đảm bảo rằng vấn đề này sẽ được giải quyết ngay lập tức.

  Một lần nữa, tôi xin lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào điều này có thể gây ra cho bạn, và tôi rất trân trọng sự thông cảm và tha thứ của bạn.

  Trân trọng,

  ĐĂNG KÝ NGAY: 

  Kết luận

  Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp các kiến thức cơ bản và đưa ra 6 mẫu viết thư bằng tiếng Anh B1 theo các dạng. Bạn hãy nhớ luyện viết thường xuyên để nâng cao kỹ năng và thành thạo phần viết thư này nhé. Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Tiếng Anh giao tiếp Langmaster chúc bạn thành công!

  Nội Dung Hot

  KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

  Khoá học trực tuyến
  1 kèm 1

  • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
  • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
  • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
  • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
  • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

  Chi tiết

  null

  KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

  • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
  • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
  • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
  • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

  Chi tiết

  null

  KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

  • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
  • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
  • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
  • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

  Chi tiết


  Bài viết khác