100+ TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ SỞ THÍCH TIẾNG ANH GIÚP BẠN GIAO TIẾP TỐT HƠN

Mục lục [Ẩn]

  • 1.1. Các sở thích hoạt động thường ngày
  • 1.2. Các môn thể thao
  • 1.3. Các trò chơi trong nhà
  • 1.4. Các hoạt động ngoài trời
 • 2. Các mẫu câu thông dụng với từ vựng tiếng Anh chủ đề sở thích
  • 2.1. Khi hỏi về sở thích
  • 2.2. Khi trả lời về sở thích
  • 2.3. Khi trả lời mà có cùng sở thích với ai đó
 • 3. Những mẫu câu hỏi thông dụng để hỏi sở thích
 • 4. Những mẫu câu trả lời về sở thích cá nhân
 • 5. Các đoạn văn giới thiệu về sở thích bằng tiếng Anh
  • Bài 1: Đoạn hội thoại về sở thích
  • Bài 2: Đoạn văn miêu tả sở thích
 • Kết luận

Nói về sở thích không chỉ giúp bạn mở đầu những cuộc hội thoại trong giao tiếp hàng ngày mà còn là một chủ đề “bất hủ" xuất hiện trong phần thi nói của các bài thi chuẩn hoá như IELTS hay TOEFL iBT. Hôm nay, cùng Langmaster tổng hợp lại những từ vựng chủ đề sở thích thông dụng nhất, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp cũng như chuẩn bị hành trang cho các cuộc thi nhé!

1.1. Các sở thích hoạt động thường ngày

 • (to) collect stamp (kəˈlɛkt stæmp): sưu tập con tem
 • (to) chat with friends /ʧæt wɪð frɛndz/: tán gẫu với bạn bè
 • (to) hang out with friends /hæŋ aʊt wɪð frɛndz/: đi chơi với bạn
 • (to) watch television /wɒʧ ˈtɛlɪˌvɪʒən/: xem tivi
 • (to) play an instrument /pleɪ ən ˈɪnstrʊmənt/: chơi nhạc cụ
 • (to) surf the internet (sɜːf ðə ˈɪn.tə.net): lướt web
 • (to) play computer/mobile games /pleɪ kəmˈpjuːtə/'moubail geɪmz/: chơi game trên máy tính/điện thoại
 • (to) go shopping /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/: đi mua sắm
 • (to) fly kites /flaɪ kaɪts/: thả diều
 • (to) listen to music /ˈlɪsn tuː ˈmjuːzɪk/: nghe nhạc
 • (to) take photo (teɪk ˈfəʊtəʊ): chụp ảnh
 • (to) read books /riːd bʊks/: đọc sách
 • (to) go to the coffee /gəʊ tuː ðə 'kɔfi/: đi tới quán cà phê
 • (to) go to the cinema /gəʊ tuː ðə ˈsɪnəmə/: đi xem phim
 • (to) travel /ˈtræv.əl/: du lịch
 • (to) dance /dɑːns/: nhảy
 • (to) sing /sɪŋ/: ca hát
 • (to): cook /kuk/: nấu ăn
 • (to) sleep /sli:p/: ngủ
 • (to) go partying /gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/: đi tiệc tùng

Xem thêm: 200+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH

1.2. Các môn thể thao

null

 • baseball /ˈbeɪsbɔːl/ (n): bóng chày
 • volleyball /ˈvɒlɪˌbɔːl/ (n): bóng chuyền
 • football /ˈfʊtbɔːl/ (n): bóng đá
 • basketball /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ (n): bóng rổ
 • handball/ ‘hændbɔ:l/ (n): bóng ném
 • table tennis /ˈteɪbl ˈtɛnɪs/ (n): bóng bàn
 • water polo /'wɔ:tə ‘poulou/ (n): bóng nước
 • badminton /ˈbædmɪntən/ (n): cầu lông
 • rugby /‘rʌgbi/ (n): bóng bầu dục
 • hockey /‘hɔki/ (n): khúc côn cầu
 • golf /ɡɑːlf/ (n): môn đánh gôn
 • boxing /ˈbɑːk.sɪŋ/ (n): đấm bốc
 • gymnastics /dʒɪmˈnæs.tɪks/ (n): thể dục dụng cụ
 • bodybuilding /ˈbɒdɪˌbɪldɪŋ/ (n): tập thể hình
 • bowling /ˈbəʊlɪŋ/ (n): môn bowling
 • skateboarding /ˈskeɪtˌbɔː.dɪŋ/ (n): trượt ván
 • surfing/ ‘sɜ:fiη/ (n): lướt sóng
 • cycling /ˈsaɪklɪŋ/ (n): đạp xe
 • yoga /ˈjəʊgə/ (n): môn yoga
 • swimming /‘swimiŋ/ (n): môn bơi lội
 • diving /‘daiviŋ/ (n): môn lặn (tự do)
 • aerobics/ eə’roubiks/ (n): môn thể dục nhịp điệu
 • weightlifting /‘weit’liftiη/ (n): môn cử tạ
 • mountaineering /,maunti’niəriη/ (n): môn leo núi

Xem thêm: TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỀ CHỦ ĐỀ THỂ THAO

1.3. Các trò chơi trong nhà

null

 • chess /ʧɛs/ (n): cờ vua
 • billiards /ˈbɪljədz/ (n): trò chơi bi-a
 • jigsaw puzzles /ˈʤɪgˌsɔː ˈpʌzlz/ (n): trò chơi ghép hình
 • card games /kɑːd geɪmz/ (n): trò chơi bài 
 • board games /bɔːd geɪmz/ (n): trò chơi cờ bàn
 • foosbal /ˈfuːz.bɑːl/ (n): bi lắc
 • dominoes /ˈdɒmɪnəʊz/ (n): cờ đô-mi-nô

1.4. Các hoạt động ngoài trời

null

 • fishing /ˈfɪʃɪŋ/ (n): câu cá
 • hiking /haɪkɪŋ/ (n): đi bộ đường dài
 • camping /ˈkæm.pɪŋ/ (n): cắm trại
 • hunting /ˈhʌntɪŋ/ (n): săn bắn
 • backpacking /ˈbækˌpækɪŋ/ (n): du lịch bụi
 • kayak /ˈkaɪæk/ (n): xuồng ca dắc

Xem thêm: TỔNG HỢP 100+ TỪ VỰNG VỀ ÂM NHẠC BẰNG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

2. Các mẫu câu thông dụng với từ vựng tiếng Anh chủ đề sở thích

2.1. Khi hỏi về sở thích

 • What do you often do in your free/spare time? (Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh?)
 • How do you typically unwind? (Bạn thường thư giãn thế nào vậy?)
 • What are your hobbies/interests? (Sở thích của bạn là gì thế?)
 • What activities do you like? (Bạn yêu thích những hoạt động nào?)
 • What activities do you engage in while you're free? (Bạn thường tham gia những hoạt động nào khi rảnh?)
 • Do you play any sports? (Bạn có chơi môn thể thao nào không?)
 • How often do you play basketball? (Bạn thường chơi bóng rổ không?)

2.2. Khi trả lời về sở thích

 • like + V-ing: sử dụng khi nói về sở thích đã bắt đầu từ lâu
  Ví dụ: I like playing the guitar. (Tôi thích chơi guitar).
  like + to V: sử dụng khi nói về sở thích mới bắt đầu không lâu tại thời điểm nói
  Ví dụ: It's really hot. I like to go to the coffee now. (Trời nóng quá. Tôi muốn đến quán cà phê bây giờ.)

Ngoài ra, để tránh nhàm chán khi nói về sở thích cá nhân, còn có các cụm từ và mẫu câu sau dùng với ý nghĩa tương tự như “like”:

 • (to) love + V-ing
  Ví dụ: I love spending time with my family. (Tôi thích dành thời gian cho gia đình.)
 • (to) adore + V-ing
  Ví dụ: I adore swimming to keep fit. (Tôi thích bơi lội để giữ dáng.)
 • (to) be keen on + V-ing
  Ví dụ: He is really keen on cooking. (Anh ấy rất thích nấu ăn.)
 • (to) be interested in + V-ing
  Ví dụ: I am interested in watching romantic movies. (Tôi thích xem phim tình cảm.)
 • (to) be into + V-ing
  Ví dụ: I am into listening to lo-fi music. (Tôi thích nghe nhạc lo-fi.)
 • (to) enjoy + V-ing
  Ví dụ: She enjoys going shopping in her freetime. (Cô ấy thích đi mua sắm vào thời gian rảnh.)
 • (to) fancy + V-ing
  Ví dụ: We fancy chatting with friends after school. (Chúng tôi thích tán gẫu với bạn bè sau giờ học.)
 • (to) have a passion for + V-ing
  Ví dụ: She has a passion for doing yoga. (Cô ấy có niềm đam mê yoga.)
 • (to) be a big/huge fan of + V-ing
  Ví dụ: I am a huge fan of MONO. (Tôi là fan của MONO.)
 • (to) be mad/crazy about + V-ing
  Ví dụ: 

null

 • I am crazy about watching Manchester United’s football matches. (Tôi thích phát điên việc xem những trận đá bóng của Manchester United.)
 • She is mad about collecting K-Pop idol photocards. (Cô ấy thích phát điên việc sưu tầm thẻ ảnh của các thần tượng K-Pop.)
 • Sb’s hobby/hobbies is/are…
  Ví dụ: 
  • Her hobbies are dancing, singing, and playing the piano. (Sở thích của cô ấy là hát, nhảy và chơi pi-a-nô.)
  • My hobby is playing badminton. (Sở thích của tôi là chơi cầu lông.) 

2.3. Khi trả lời mà có cùng sở thích với ai đó

 • (to) be in common with sb/sth: có nghĩa là giống với ai/cái gì
  Ví dụ: In common with my brother, I am into skateboarding (Giống như anh trai tôi, tôi thích trượt ván.)
 • (to) have something in common: có điều gì chung
  Ví dụ: When I met Linda, I found that we had a lot in common, including our passion for classical music. (Khi tôi gặp Linda, tôi nhận ra rằng chúng tôi có rất nhiều điểm chung, bao gồm niềm đam mê nhạc cổ điển của chúng tôi.)
 • (to) have common ground: có điểm chung
  Ví dụ: When I found out he was also keen on playing football, we were on common ground. (Khi tôi phát hiện ra anh ấy cũng thích chơi bóng đá, chúng tôi có điểm chung.)
 • (to) share the same interest with sb/sth: có sở thích chung với ai đó
  Ví dụ: We both share the same interest in cooking. (Cả hai chúng tôi đều có sở thích chung là nấu ăn.)

Xem thêm: TRỌN BỘ 199+ TỪ VỰNG VỀ PHIM THÔNG DỤNG NHẤT

3. Những mẫu câu hỏi thông dụng để hỏi sở thích

Ngoài những từ vựng tiếng Anh nói về sở thích thì bạn có thể tham khảo thêm những câu hỏi thông dụng để hỏi về sở thích dưới đây:

- In your free time, what do you usually do? (Vào thời gian rảnh, bạn thường làm gì?)

- What do you like doing? (Bạn thích làm gì?)

- What do you usually do to relax? (Bạn thường làm gì để thư giãn?)

- What are your hobbies/interests? What sort of hobbies do you have? (Sở thích của bạn là gì?)

- Do you like doing? (Bạn thích làm điều gì?)

- Do you play any sports? (Bạn có chơi môn thể thao nào không?)

null

Những mẫu câu hỏi thông dụng để hỏi sở thích

4. Những mẫu câu trả lời về sở thích cá nhân

Để trả lời các câu hỏi về chủ đề sở thích bằng tiếng Anh thì bạn có thể tham khảo các cấu trúc dưới đây:

- Like + V-ing: Dùng để chỉ thói quen lâu dài

- Like + to V: Nói về sở thích mới xuất hiện trong thời điểm nói

- I am into + N/V-ing: Tôi thực sự rất thích

- A big/huge fan of + N: Tôi là fan của…

- I enjoy + V-ing/N: Tôi thích…

- In my free time, I usually/often: Trong thời gian rảnh tôi thường…

- If I am not working, I usually…: Khi không phải làm việc, tôi thường…

- I am mad about…: Tôi cực kỳ thích việc ….

- I have passion for…: Tôi có niềm đam mê với….

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP NHỮNG TỪ VỰNG VỀ TRANG PHỤC THÔNG DỤNG NHẤT

=> [A - Z] TỪ VỰNG VỀ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI BẰNG TIẾNG ANH

5. Các đoạn văn giới thiệu về sở thích bằng tiếng Anh

Bài 1: Đoạn hội thoại về sở thích

A: Hi, what's your hobby?

B: I like to play football, I usually play football every weekend.

A: Why, I also love soccer. I often play soccer with my friends when I come home from school, which is not only good for my health but also helps me relax after stressful school hours.

B: Where do you usually play?

A: I usually play in the C yard of the University of Commerce.

B: Oh, I also play there sometimes. Do you have a favorite team or player?

A: I like Manchester City. The team played very well.

null

Các đoạn văn giới thiệu về sở thích bằng tiếng Anh

Dịch:

A: Xin chào, sở thích của bạn là gì vậy?

B: Tôi thích chơi bóng đá, tôi thường chơi bóng đá vào mỗi cuối tuần.

A: Vậy sao, mình cũng rất thích đá bóng. Mình thường xuyên chơi bóng đá cùng bạn bè mỗi khi đi học về, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp mình thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

B: Bạn thường chơi ở đâu vậy?

A: Mình thường chơi ở sân C của trường Đại học thương mại.

B: Ồ, mình cũng thỉnh thoảng có chơi ở đó. Bạn có thích đội bóng hay cầu thủ nào không?

A: Mình thích Manchester City. Đội bóng chơi rất giỏi.

Bài 2: Đoạn văn miêu tả sở thích

I have many hobbies, but the most prominent one is reading. I started reading books from the 3rd grade, starting from interesting comic books, to books that explore life, life skills. In fact, books have always been a close friend that accompanies me every step of the way. I love reading books because it gives me a lot of new knowledge, life skills and personal development experience. In particular, I love reading books to develop myself such as: I'm talented, so are you, winning people's hearts, how much youth appreciates,...

Dịch:

Tôi có rất nhiều sở thích, nhưng nổi bật nhất phải kể đến chính là đọc sách. Tôi bắt đầu đọc sách từ năm lớp 3, bắt đầu từ những cuốn truyện tranh thú vị, đến những cuốn sách khám phá về cuộc sống,  kỹ năng sống. Thực sự, sách luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Tôi thích đọc sách bởi nó đem đến cho tôi rất nhiều kiến thức mới, nhiều kỹ năng sống và kinh nghiệm phát triển bản thân. Đặc biệt, tôi rất thích đọc sách phát triển bản thân như: tôi tài giỏi bạn cũng thế, đắc nhân tâm, tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu,... 

Kết luận

Trên đây, Langmaster đã tổng hợp những từ vựng chủ đề sở thích được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh. Hi vọng rằng bạn đã tiếp thu được thêm thật nhiều kiến thức thú vị và bổ ích cùng nhiều từ, cụm từ và mẫu câu cần thiết trong giao tiếp đời thường. 

Nếu bạn yêu thích phương pháp học từ mới qua chủ đề này, đừng quên thường xuyên cập nhật trên trang web hoặc kênh Youtube của Langmaster để tích lũy thêm thật nhiều vốn từ cho bản thân nhé!

Ms. Lê Thị Hương Lan
Tác giả: Ms. Lê Thị Hương Lan
 • 920 TOEIC
 • Tốt nghiệp loại Giỏi, Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG)
 • 7 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác