Từ vựng tiếng Anh giao tiếp - Những môn thể thao bằng tiếng Anh

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Từ vựng các môn thể thao bằng tiếng Anh
  • 1.1. Tên các môn thể thao bằng tiếng Anh trên cạn
  • 1.2. Tên các môn thể thao bằng tiếng Anh dưới nước
 • 2. Từ vựng trang phục và phụ kiện thể thao
 • 3. Địa điểm chơi thể thao bằng tiếng Anh
 • 4. Mẫu câu giao tiếp các môn thể thao bằng tiếng Anh

Các môn thể thao bằng tiếng Anh được dùng nhiều trong các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, vốn từ vựng chúng ta thường tiếp xúc không thể nào đủ khi dùng trong giao tiếp. Đừng lo, bạn sẽ dễ dàng kể tên các môn thể thao bằng tiếng Anh sau bài viết này. Cùng Langmaster tìm hiểu các từ vựng dưới đây nhé!

1. Từ vựng các môn thể thao bằng tiếng Anh

Tất cả các môn thể thao bằng tiếng Anh sẽ được gửi tới bạn trong bài qua hai dạng là trên cạn và dưới nước như sau:

1.1. Tên các môn thể thao bằng tiếng Anh trên cạn

 • Aerobics /eəˈrəʊbɪks/: Thể dục thẩm mỹ/thể dục nhịp điệu
 • American football /əˈmɛrɪkən_ˈfʊtbɔːl/: Bóng đá mỹ
 • Archery /ˈɑːʧəri/: Bắn cung
 • Athletics /æθˈlɛtɪks/: Điền kinh
 • Badminton /ˈbædmɪntən/: Cầu lông
 • Baseball /ˈbeɪsbɔːl/: Bóng chày
 • Basketball /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/: Bóng rổ
 • Bowls /bəʊlz/: Trò ném bóng gỗ
 • Boxing /ˈbɒksɪŋ/: Đấm bốc
 • Climbing /ˈklaɪmɪŋ/: Leo núi
 • Cricket /ˈkrɪkɪt/: Crikê
 • Cycling /ˈsaɪklɪŋ/: Đua xe đạp
 • Darts /dɑːts/: Trò ném phi tiêu
 • Football /ˈfʊtbɔːl/: Bóng đá
 • Go-karting /gəʊ/: Đua xe kart (ô tô nhỏ không mui)
 • Golf /gɒlf/: Đánh gôn
 • Gymnastics /ʤɪmˈnæstɪks/: Tập thể hình
 • Handball /ˈhændbɔːl/: Bóng ném
 • Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: Đi bộ đường dài
 • Hockey /ˈhɒki/: Khúc côn cầu
 • Horse racing /hɔːs/ /ˈreɪsɪŋ/: Đua ngựa
 • Horse riding /hɔːs_ˈraɪdɪŋ/: Cưỡi ngựa
 • Hunting /ˈhʌntɪŋ/: Đi săn
 • Ice hockey /s_ˈhɒki/: Khúc côn cầu trên sân băng
 • Ice skating /ˈskeɪtɪŋ/: Trượt băng
 • Inline skating hoặc rollerblading /ˈrəʊləˌbleɪdɪŋ/: Trượt pa-tanh
 • Jogging /ˈʤɒgɪŋ/: Chạy bộ
 • Judo /ˈʤuːdəʊ/: Võ judo
 • Karate /kəˈrɑːti/: Võ karate
 • Kick boxing /ˈbɒksɪŋ/: Võ đối kháng
 • Lacrosse /ləˈkrɒs/ : Bóng vợt
 • Martial arts /ˈmɑːʃəl/ : Võ thuật
 • Motor racing /ˈreɪsɪŋ/: Đua ô tô
 • Mountaineering /ˌmaʊntɪˈnɪərɪŋ/ : Leo núi
 • Netball /ˈnɛtbɔːl/ : Bóng rổ nữ
 • Pool /puːl/ : Bi-a
 • Rugby /ˈrʌgbi/ : Bóng bầu dục
 • Running /ˈrʌnɪŋ/: Chạy đua
 • Shooting /ˈʃuːtɪŋ/ : Bắn súng
 • Skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ : Trượt ván
 • Skiing /ˈskiːɪŋ/ : Trượt tuyết
 • Snooker /ˈsnuːkə/ : Bi-a
 • Snowboarding /ˈsnəʊˌbɔːdɪŋ/ : Trượt tuyết ván
 • Squash /skwɒʃ/ : Bóng quần
 • Table tennis /ˈteɪbl_ˈtɛnɪs/ : Bóng bàn
 • Ten-pin bowling: Bowling
 • Tennis /ˈtɛnɪs/ : Tennis
 • Volleyball /ˈvɒlɪˌbɔːl/: Bóng chuyền
 • Walking /ˈwɔːkɪŋ/ : Đi bộ
 • Wrestling /ˈrɛslɪŋ/ : Môn đấu vật
 • Yoga /ˈjəʊgə/ : Yoga

null

Từ vựng các môn thể thao bằng tiếng Anh

Xem thêm: TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

1.2. Tên các môn thể thao bằng tiếng Anh dưới nước

 • Beach volleyball /biːʧ_ˈvɒlɪˌbɔːl/ : Bóng rổ bãi biển
 • Canoeing /kəˈnuːɪŋ/ : Chèo thuyền ca-nô
 • Diving /ˈdaɪvɪŋ/ : Lặn
 • Fishing /ˈfɪʃɪŋ/ : Câu cá
 • Rowing /ˈrəʊɪŋ/  : Chèo thuyền
 • Sailing /ˈseɪlɪŋ/ : Chèo thuyền
 • Scuba diving /ˈskuːbə/: Lặn có bình khí
 • Surfing /ˈsɜːfɪŋ/ : Lướt sóng
 • Swimming /ˈswɪmɪŋ/ : Bơi lội
 • Water polo /ˈwɔːtə_ˈpəʊləʊ/ : Bóng nước
 • Water skiing /ˈskiːɪŋ/: Lướt ván nước do tàu kéo
 • Windsurfing /ˈwɪndˌsɜːfɪŋ/ : Lướt ván buồm

2. Từ vựng trang phục và phụ kiện thể thao

 • Sneaker /sniːkə/: Giày thể thao
 • Slip on /slɪp ɒ/: Giày lười thể thao
 • Trainer /ˈtreɪ.nər/: giầy thể thao
 • Baseball cap /ˈbeɪsbɔːl kæp/: mũ lưỡi trai
 • Cap /kæp/: mũ lưỡi trai
 • Hat /hæt/: mũ
 • Hard hat /ˈhɑːd hæt/: mũ bảo hộ
 • Snapback /snæp¸bæk /: mũ lưỡi trai phẳng
 • Helmet /ˈhelmɪt/: mũ bảo hiểm
 • Boxer shorts /´bɔksə ʃɔ:t/: quần đùi
 • Bra /brɑː/: áo lót nữ
 • Swimming costume /´swimiη ´kɔstju:m/: quần áo bơi
 • Tracksuit /ˈtræks(j)uːt/: Đồ thể thao
 • Sunglasses /ˈsʌnˌglɑːsɪz/: Kính râm
 • Belt /belt/: thắt lưng

Xem thêm:

=> TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỀ CHỦ ĐỀ THỂ THAO

=> 190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC CON VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

3. Địa điểm chơi thể thao bằng tiếng Anh

 • Boxing ring /ˈbɒksɪŋ_rɪŋ/ : Võ đài quyền anh
 • Cricket ground /ˈkrɪkɪt_graʊnd/ : Sân crikê
 • Football pitch /ˈfʊtbɔːl/: Sân bóng đá
 • Golf course /lf_kɔːs/ : Sân gôn
 • Gym /ʤɪm/ : Phòng tập
 • Ice rink /rɪŋk/ : Sân trượt băng
 • Racetrack /ˈreɪstræk/ : Đường đua
 • Running track /træk/: Đường chạy đua
 • Squash court /skwɒʃ/: Sân chơi bóng quần
 • Swimming pool /puːl/: Hồ bơi
 • Tennis court /skwɒʃ/: Sân tennis

null

Địa điểm chơi thể thao bằng tiếng Anh

Luyện cách phát âm ngay tại đây:

Langmaster - TỪ VỰNG TIẾNG ANH CƠ BẢN | CHỦ ĐỀ THỂ THAO [Tiếng Anh cho người mới bắt đầu]

4. Mẫu câu giao tiếp các môn thể thao bằng tiếng Anh

 • What is his favorite sport?   

(Môn thể thao mà anh ta thích là gì?)

 • Which do you prefer: badminton, volleyball, or soccer?     

(Bạn thích cầu lông, bóng chuyền hay bóng đá hơn?)

 • Do you work out often in your free time?

(Thời gian rảnh bạn có thường xuyên chơi thể thao không?)

 • How about another round of football with me?       

(Bạn thấy sao khi chơi với tôi thêm 1 trận bóng nữa?)

 • What other sports would you like to try?          

(Bạn có còn muốn chơi thử thêm môn thể thao nào khác nữa không?)

 • Who do you usually play badminton with?          

(Bạn thường chơi cầu lông với ai?)

 • Which sport does she like the most?      

(Cô ta thích môn thể thao nào nhất?)

null

Mẫu câu giao tiếp các môn thể thao bằng tiếng Anh

Xem thêm: 

=> 230+ TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT

=> 200+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH

Đoạn hội thoại mẫu:

Boy:   How is Joe doing these days? I haven’t heard anything from her since last semester.          

(Joe dạo này thế nào? Tôi đã không nghe bất cứ điều gì về cô ấy kể từ học kỳ trước.)

Girl:    She is doing just fine. Her badminton team training schedule has kept her on her toes. 

(Cô ấy vẫn ổn. Lịch trình đào tạo của đội cầu lông của cô ấy đã khiến cô ấy luôn phải cố gắng luyện tập.)

Boy:   I almost forgot that her match is this Monday. Is Joe doing ok?

(Tôi gần như đã quên trận đấu của cô ấy vào thứ 2. Joe làm tốt chứ?)

Girl:    Yes, other than lack of sleep, she is in his prime.

(Vâng, ngoài việc thiếu ngủ ra, thì phong độ thi đấu của cô ấy rất tốt.)

Boy:   I bet she has been living and sleeping with a constant adrenaline rush.

(Tôi nghĩ rằng cuộc sống dạo gần đây của cô ấy luôn trong trạng thái căng thẳng.)

Girl:    That’s true. It keeps her up at night but also brings her many trophies.

(Đúng vậy, việc luyện tập cao độ khiến cô ấy phải thức khuya khá nhiều nhưng thành quả chính là cô ấy đạt được rất nhiều giải thưởng.)

Tham khảo về khóa học trực tuyến của Langmaster cho người đi học, đi làm tại đây.

Vậy là sau bài này bạn có thể tự tin nói tên các môn thể thao bằng tiếng Anh và các đoạn hội thoại mẫu bạn có thể tham khảo. Cùng đến Langmaster để học thêm nhiều kiến thức thú vị nhé. Chúc các bạn học tốt!

Ms. Lê Thị Hương Lan
Tác giả: Ms. Lê Thị Hương Lan
 • 920 TOEIC
 • Tốt nghiệp loại Giỏi, Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG)
 • 7 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác