TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC ONLY WHEN VÀ NOT UNTIL TRONG TIẾNG ANH

Cấu trúc Only when và not until là 2 cấu trúc nâng cao mà bạn thường sẽ gặp ở các bài viết lại câu. 2 cấu trúc này cũng có dạng đảo ngữ rất thú vị mà bạn nên tìm hiểu. Chuẩn bị sổ bút và học ngay cùng Langmaster thôi nào!

1. Cách dùng cấu trúc Only when.

Cấu trúc Only when có nghĩa là “chỉ cho đến khi”, nó được dùng để nhấn mạnh mốc thời gian sự việc xảy ra, sự việc này thường được nhắc đến ở mệnh đề sau. Công thức chung như sau:

 • Only when + S1 + V1 + trợ động từ + S2 + V2 (nguyên thể)

Trong đó:

- Động từ V1 sẽ được chia theo thì của câu

- Trợ động từ chia theo thì của câu

- V2 luôn là động từ ở dạng nguyên thể

Ví dụ: 

- Only when mom scolded did Nam study hard.

→ Chỉ cho tới khi mẹ mắng thì Nam mới học tập chăm chỉ.

- Only when I called him did he answer me.

→ Chỉ cho tới khi tôi gọi điện thoại cho anh ta thì anh ta mới trả lời tôi.

- Only when I came to the counter did I realize I had left my wallet home.

→ Chỉ cho tới khi tôi ra tới quầy tính tiền thì tôi mới nhận ra là tôi đã bỏ quên ví ở nhà rồi.


null

Xem thêm: 

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC PROMISE VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

=> SỬ DỤNG CẤU TRÚC AVOID NHƯ THẾ NÀO? PHÂN BIỆT AVOID VÀ PREVENT

2. Cách dùng cấu trúc Not until 

2.1. Cách dùng until trong tiếng Anh

Để hiểu kỹ càng về cấu trúc Not until, hãy cùng điểm qua trước về giới từ “until” nhé. Until là 1 giới từ chỉ thời gian với nghĩa là “cho đến khi”. Until còn có thể viết ở dạng till, til hay ‘til.

Until có thể đứng đầu câu hoặc sau động từ thường, tùy thuộc vào ý muốn nhấn mạnh của câu. Cùng xem các ví dụ sau:

- Let's just wait here until the rain stops.

→ Hãy đợi ở đây cho tới khi cơn mưa dừng nhé.

- Until Kien spoke I hadn't realized he wasn't from Ha Noi.

→ Cho tới lúc Kiên nói chuyện thì tôi mới nhận ra là anh ấy không phải người Hà Nội.

- You're not going anywhere until you've finished all this paper.

→ Bạn sẽ không đi đâu cả cho đến khi hoàn thành hết đống giấy tờ này.

2.2. Cấu trúc not until trong tiếng Anh

Cấu trúc Not until có nghĩa là “mãi cho đến khi”. Cấu trúc này thường được dùng để nhấn mạnh mốc thời gian sự việc xảy ra. Sự việc này thường được nhắc đến ở mệnh đề chứa not until. Công thức chung như sau:

 • It is/It was not until + thời gian + that + S + V

Trong đó:

- Thời gian trong câu có thể là 1 thời điểm nói chung, buổi trong ngày, con số cụ thể hoặc 1 mệnh đề chỉ thời gian,...

- Động từ trong câu chia theo chủ ngữ và thì của câu.

Ví dụ:

- It is not until afternoon that my classes are over.

→ Mãi cho tới buổi chiều thì các tiết học của tôi mới kết thúc.

- It was not until yesterday that Kurt played baseball again. 

→ Mãi cho tới ngày hôm qua thì Kurt mới chơi bóng chày trở lại.

- It is not until 8pm that I have time to take a bath.

→ Mãi cho tới 8h tối thì tôi mới có thời gian để đi tắm.


null

2.3. Đảo ngữ cấu trúc Not until

Để viết cấu trúc not until dạng đảo ngữ, bạn đưa Not Until lên đầu câu, mệnh đề chứa not until giữ nguyên. Mệnh đề sau sẽ tiến hành đảo ngữ bằng cách dùng trợ động từ lên trước V.

 • Not until + thời gian + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ: 

- Not until Huong told me did I know about his accident.

→ Mãi cho tới khi Hương kể với tôi thì tôi mới biết về vụ tai nạn của anh ta.

- Not until my mother came home did I cook dinner.

→ Mãi cho tới khi mẹ về nhà thì tôi mới nấu bữa tối.

- Not until I am 16 years old do I know that Santa isn’t real.

→ Mãi cho tới khi tôi 16 tuổi thì tôi mới biết là ông già Noel không có thật.null

Xem thêm: 

=> CẤU TRÚC ADVISE LÀ GÌ? TOÀN BỘ CÁCH DÙNG ADVISE TRONG TIẾNG ANH

=> CỰC DỄ! CÁCH DÙNG CẤU TRÚC AFTER TRONG TIẾNG ANH

2.4. Viết lại câu với cấu trúc Not until và cấu trúc Only when

 • S + V (phủ định) + O + until + thời gian

→ Only when + thời gian + trợ động từ + S + V

→ It is/It was not until + thời gian + That + S + V 

→ Not until + thời gian + trợ động từ + S + V

Trong đó:

- Khi chuyển sang câu dùng cấu trúc It’s not until… và cấu trúc Only when mệnh đề phủ định ở câu gốc sẽ được chuyển về dạng khẳng định

- Động từ trong câu sẽ được chia theo câu gốc

- Các câu viết lại ở dạng đảo ngữ thì trợ động từ mượn theo thì của câu, V ở dạng nguyên thể

Ví dụ:

- I didn’t talk to my boyfriend until today. 

= Only when today did I talk to my boyfriend.

= It was not until today that I talked to my boyfriend.

→ Mãi cho tới hôm nay thì tôi mới nói chuyện với bạn trai của mình.

- She doesn’t leave her house until her face looks better.

= Only when her face looks better does she leave her house.

= It is not until her face looks better that she leaves her house.

→ Mãi cho tới khi mặt của cô ấy trông khá hơn thì cô ấy mới ra khỏi nhà.

- James didn’t wake up until 10 am.

= Only when it’s 10 am did James wake up.

= It was not until 10 am did James wake up.

→ Mãi cho tới 10h sáng thì James mới ngủ dậy.


null

Xem thêm: 

=> CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH : 4 CẤU TRÚC BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

3. Bài tập về cấu trúc only when và cấu trúc not until

Bài tập 1:

1. It was not until dawn __________ back home.

A. do I come      B. had I come    C. that I had come      D. that I came

2. It was not until September that I ______ this school.

A. enters         B. enter            C. entering                   D. entered

3. Only when it’s winter did I ___________ him.

A. meet                B. meeting                      C. met                   D. to meet

4. Only when the school __________ did I know about its history.

A. built              B. buils                     C. was built                      D. had built

5. Only when I ________ to new school that my parents bought me a new bike.

A. move               B. moved            C. was moving             D. will move

Bài tập 2:

1. We could not leave the class until 2.30.

→ Not until ____________

2. He hadn’t earned that much money before he went abroad.

→ Only when ____________

3. I didn’t finish the math exercises until Kenny helped me.

→ Only when _______

4. The news can’t be spreaded further until we have the information.

→ Only when ______

5. My sister didn’t call me back until she noticed she missed my call.

→ Not until ______________

null

Đáp án

Bài tập 1:

 1. D
 2. D
 3. A
 4. C
 5. B

Bài tập 2:

 1. Not until 2.30 that we could leave the class.
 2. Only when he went abroad did he earn that much money.
 3. Only when Kenny helped me did I finish the math exercises.
 4. Only when we have the information can the news be spreaded further.
 5. Not until my sister noticed she missed my call did she call me back.

Hy vọng qua chia sẻ của Langmaster bạn đã học được cách dùng cấu trúc only when. Đừng quên dành thời gian luyện tập cấu trúc này trong giao tiếp hằng ngày. Và nếu bạn đang tìm 1 khóa học tiếng Anh 1 kèm 1 thì tham khảo ngay TẠI ĐÂY nhé!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác