PHÂN BIỆT CẤU TRÚC NEITHER NOR EITHER OR CỰC DỄ DÀNG!

Cấu trúc neither nor và either or về cơ bản là 2 cấu trúc mang nghĩa trái ngược nhau. Tuy nhiên vì cách viết khá giống nhau nên nhiều người rất hay nhầm 2 cấu trúc này. Hãy cùng học cách phân biệt nhanh với Langmaster nhé.

1. Cấu trúc NEITHER NOR, ý nghĩa và cách dùng

Cấu trúc NEITHER NOR được dùng trong câu mang nghĩa phủ định không và cũng không. Trong câu có NEITHER NOR sẽ thường nói đến 2 sự vật, sự việc hoặc 2 người khác nhau nhưng đều không (phủ định) làm gì đó như nhau. 

1.1. Cấu trúc NEITHER NOR đứng đầu câu

 • Cấu trúc chung: Neither A nor B + V + ….

Trong đó:

- Động từ được chia theo B

- Dịch nghĩa: …: Cả A và B đều không hoặc Không A … B cũng không

Ví dụ:

- Neither John nor his parents want to be here. (Cả John và bố mẹ của anh ấy đều không muốn ở đây.)

- Neither me nor him likes the performance tonight. (Cả tôi và anh ấy đều không thích buổi biểu diễn tối nay.)

-. Neither cat nor dog is my favorite pet. (Cả chó và mèo thì đều không phải là vật nuôi yêu thích của tôi.)

1.2. Cấu trúc NEITHER NOR đứng trong giữa câu.

 • Cấu trúc chung: neither A nor B

Trong đó:

- A và B có thể là 2 danh từ, 2 đại từ, 2 tính từ,...

- A và B luôn giống nhau về từ loại: danh từ và danh từ hoặc đại từ và đại từ,....

Ví dụ:

- I like chocolate milk neither hot nor cold. (Tôi không thích sữa vị sô cô la dù là nóng hay lạnh.)

- Anna trusts neither Hans nor Kristoff. (Anna không tin cả Hans và Kristoff.)

- The book is neither mine nor hers. (Quyển sách đó không phải của tôi và cũng không phải của cô ấy.)


null

Xem thêm: 

=> SO SÁNH NHẤT VÀ SO SÁNH HƠN: ĐẦY ĐỦ CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG & BÀI TẬP

=> 3 PHÚT PHÂN BIỆT CẤU TRÚC AS MUCH AS VÀ AS MANY AS CỰC ĐƠN GIẢN!

2. Cấu trúc EITHER OR, ý nghĩa và cách dùng

EITHER OR trái ngược với cấu trúc NEITHER NOR, nó mang nghĩa khẳng định. Cấu trúc EITHER OR cũng thường nói về 2 sự vật, sự việc hoặc 2 người nhưng cấu trúc này mang nghĩa chỉ lựa chọn 1 trong 2.

2.1. Cấu trúc EITHER OR đứng đầu câu

 • Cấu trúc chung: either A or B + V + …

Trong đó:

- Động từ được chia theo B

- Dịch nghĩa: …: Hoặc A hoặc B sẽ …

Ví dụ:

- Either I or you will have to get food for the party. (Hoặc tôi hoặc là bạn sẽ phải đi mua đồ ăn cho bữa tiệc.)

- Either apple or pineapple suits her. (Hoặc táo hoặc dứa sẽ hợp với cô ấy.)

- Either hot or cold coffee is fine with me. (Cà phê nóng hay lạnh cũng đều ổn với tôi.)

2.2. Cấu trúc EITHER OR đứng giữa câu

 • Cấu trúc chung: either A or B

Trong đó:

- A và B có thể là 2 danh từ, 2 đại từ, 2 tính từ,...

- A và B luôn giống nhau về từ loại: danh từ và danh từ; tính từ và tính từ,...

Ví dụ: 

- Mrs. Smith often eats sandwiches or pancakes for breakfast. (Bà Smith thường ăn sáng bằng bánh mì kẹp hoặc bánh kếp.)

- I like going to either Da Nang or Ho Chi Minh city. (Tôi thích đi tới Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh.)

- He likes either cola or pepsi. (Anh ấy thích coca hoặc pepsi.) 


null

Xem thêm: 

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH DỄ NHỚ NHẤT, KÈM BÀI TẬP, ĐÁP ÁN

=> 5 PHÚT HỌC CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTION) ĐẦY ĐỦ, DỄ NHỚ

3. Câu đảo ngữ với cấu trúc NEITHER NOR

 • Neither + trợ động từ + S + V1 + nor + V2 

 • Mệnh đề (phủ định), NEITHER/NOR trợ động từ + S 

Trong đó: 

- V1 và V2 ở dạng khẳng định

- trợ động từ ở dạng khẳng định

Ví dụ: 

- Neither do I speak Mandarin nor do I speak Chinese. (Tôi không biết nói tiếng Quan Thoại và cũng không biết nói tiếng Trung Quốc phổ thông.)

- Kien didn’t go to work yesterday, nor did Chung. (Hôm qua Kiên không đi làm, Chung cũng vậy.)

4. Phân biệt cấu trúc NEITHER NOR và EITHER OR

4.1. Sự giống nhau giữa cấu trúc NEITHER NOR và EITHER OR

- Động từ chia theo B, khi NEITHER/EITHER đứng đầu câu.

Ví dụ:

- Neither My nor Chi knows about my story. (Cả My và Chi đều không biết về câu chuyện của tôi.)

- Either My or Chi knew about my story. (My hoặc Chi đã biết về câu chuyện của tôi.)

- NEITHER/EITHER luôn nối các vế A - B giống nhau về từ loại

Ví dụ:

- Neither he nor she came to school on time. (Cả anh ấy và cô ấy đều đã không tới trường đúng giờ.)

- I like either running or jogging. (Tôi thích chạy hoặc đi bộ chậm.)

4.2. Sự khác nhau giữa cấu trúc NEITHER NOR và EITHER OR

- NEITHER NOR mang nghĩa phủ định; EITHER OR mang nghĩa khẳng định

- NEITHER NOR nói tới cả 2 sự vật; EITHER OR chỉ chọn 1 trong 2.

Ví dụ:

- I like neither pizza nor hamburger. (Tôi không thích cả pizza và hamburger.)

- I like either pizza or hamburger. (Tôi thích hoặc pizza hoặc hamburger.)


null

Xem thêm: 

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH DỄ NHỚ NHẤT, KÈM BÀI TẬP, ĐÁP ÁN

=> 5 PHÚT HỌC CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTION) ĐẦY ĐỦ, DỄ NHỚ

5. Bài tập về cấu trúc neither nor và either or.

Điền neither/either, nor/or vào chỗ trống để tạo thành câu đúng.

 1. Red team will _______ win _____ lose the match. There are only two possible outcomes. 

 1. _____ Quill ______ Drax can go with you to the supermarket. You'll have to go alone, I suppose. 

 1. My poor dog can _____ hear ____ see. He’s too old.

 1. He eats _____ beef ____ pork. He’s not picky at all.

 1. We can go to ______ Da Nang ______ Da Lat for our holiday. It’s up to you.

 1. ______ Chris _______ Ariel answered the phone. Now we don’t know where they are.

 1. He speaks ______ English _____ Spanish. He only knows only Vietnamese.

 1. I will buy _____ a laptop _____ a watch. I can’t afford both.

 1. You can choose ______ green tea _____ milk tea.

 1. _______ my mom _____ my dad drinks tea. They prefer coffee.

Đáp án:

1 - either/or

2 - Neither/nor

3 - neither/nor

4 - either/or

5 - either/or

6 - Neither/nor

7 - neither/nor

8 - either/or

9 - either/or

10 - Neither/nor

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

Các khóa học tại langmaster