QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ LỜI CHÚC

Sapo

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là một ngày lễ đặc biệt được trẻ em trên toàn thế giới luôn mong chờ mỗi năm để được người thân dẫn đi chơi và nhận những món quà ý nghĩa. Vậy Quốc tế Thiếu nhi tiếng Anh là gì? Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu tất tần tật về từ vựng, lời chúc mừng và đoạn văn mẫu viết về ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất nhé! 

I. Ngày Quốc tế Thiếu nhi tiếng Anh là gì?

Vậy Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tiếng Anh là gì? Ngày Quốc tế Thiếu nhi trong tiếng Anh được gọi là International Children’s Day.

Phiên âm là /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/ /ˈtʃɪl.drəns/ /deɪ/. 

Tuy nhiên, ở một số quốc gia, người ta thường chỉ sử dụng cụm từ Children’s Day. Lý do cho điều này là vì ngày Quốc tế Thiếu nhi trùng với ngày Thiếu nhi ở những quốc gia đó, do đó họ thường sử dụng tên gọi ngắn gọn hơn.

II. Từ vựng về lễ Quốc tế thiếu Nhi tiếng Anh

 • Celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/ (n): Sự kỷ niệm, sự tổ chức lễ hội.
 • Parade /pəˈreɪd/ (n): Cuộc diễu hành, sự rước, đám diễu hành.
 • Gifts /ɡɪfts/ (n): Quà tặng, những món quà.
 • Colorful costumes /ˈkʌləfl ˈkɑː.stuːmz/ (n): Những trang phục đầy màu sắc.
 • Entertainment /ˌen.təˈteɪn.mənt/ (n): Sự giải trí, những chương trình giải trí.
 • Decorations /ˌdek.əˈreɪ.ʃənz/ (n): Đồ trang trí, những vật trang trí.
 • Activities /ækˈtɪv.ə.tiz/ (n): Các hoạt động, các sự kiện.
 • Cultural performances /ˈkʌl.tʃərəl pərˈfɔːr.mənsɪz/ (n): Những buổi biểu diễn văn hóa.
 • Happiness /ˈhæp.i.nəs/ (n): Hạnh phúc, niềm vui.
 • Community gathering /kəˈmjuː.nə.ti ˈɡæð.ər.ɪŋ/ (n): Sự tụ tập cộng đồng.
 • Special performances /ˈspeʃl pərˈfɔːrmənsɪz/ (n): Những buổi biểu diễn đặc biệt.
 • Festive atmosphere /ˈfes.tɪv ˈæt.məs.fɪr/ (n): Bầu không khí lễ hội, không khí hân hoan.
 • Cheerful /ˈtʃɪr.fl/ (adj): Hồn nhiên, phấn khởi, vui vẻ.
 • Joyful /ˈdʒɔɪ.fl/ (adj): Hạnh phúc, vui vẻ, hân hoan.
 • Laughter /ˈlɑːftə(r)/ (n): Tiếng cười, niềm vui.
 • Playful /ˈpleɪ.fl/ (adj): Hiếu động, nghịch ngợm.
 • Commemorate /kəˈmeməreɪt/ (v): Kỷ niệm, tưởng nhớ, tôn vinh.
 • Ceremony /ˈserəməni/ (n): Nghi thức, lễ nghi, buổi lễ.
 • Childhood memories /ˈtʃaɪld.hʊd ˈmem.ə.riz/ (n): Ký ức tuổi thơ.
 • Family picnic /ˈfæm.əl.i ˈpɪk.nɪk/ (n): Cuộc dã ngoại gia đình.
 • Unity /ˈjuː.nə.ti/ (n): Sự đoàn kết, sự hợp nhất.
 • Innocence /ˈɪn.ə.səns/ (n): Sự trong sáng, sự ngây thơ.
 • Education fair /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən fer/ (n): Hội chợ giáo dục.
 • Children's rights /ˈtʃɪl.drənz raɪts/ (n): Quyền của trẻ em.
 • Volunteering /ˌvɑː.lənˈtɪr.ɪŋ/ (n): Hoạt động tình nguyện.
 • Awareness campaign /əˈweənəs/ kæmˈpeɪn/ (n): Chiến dịch tăng cường nhận thức.
 • Parenting workshops /ˈper.ən.tɪŋ ˈwɜk.ʃɑps/ (n): Hội thảo nuôi dạy con.
 • Child advocacy /tʃaɪld ˈæd.və.kə.si/ (n): Hoạt động bảo vệ quyền lợi của trẻ em.
 • Safety awareness /ˈseɪf.ti əˈwer.nəs/ (n): Nhận thức về an toàn.
 • Heartwarming moments /ˈhɑːrtˌwɔːr.mɪŋ ˈmoʊ.mənts/ (n): Những khoảnh khắc ấm áp.

XEM THÊM:

100+ TỪ VỰNG VỀ TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM TRONG TIẾNG ANH BẠN NÊN BIẾT

 TỔNG HỢP 10 TRUNG TÂM TIẾNG ANH CHO TRẺ EM TẠI HÀ NỘI TỐT NHẤT HIỆN NAY

=> 4 CÁCH DẠY HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM TẠI NHÀ HIỆU QUẢ 

III. Tổng hợp những câu chúc Quốc tế Thiếu nhi tiếng Anh hay, ý nghĩa nhất

1. Những lời chúc Quốc tế Thiếu nhi ngắn gọn bằng tiếng Anh

 • Happy International Children's Day! May your day be filled with laughter, joy, and endless adventures. (Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong ngày của các em nhỏ tràn ngập tiếng cười, niềm vui và những cuộc phiêu lưu vô tận.)
 • Wishing all the children around the world a day filled with fun, play, and lots of sweet treats. Happy Children's Day! (Chúc tất cả các em thiếu nhi trên thế giới một ngày tràn đầy niềm vui, trò chơi và nhiều món ngọt ngào. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • Here's to the future leaders, dreamers, and change-makers of our world. Happy International Children's Day! (Hãy cùng chúc mừng các em là những nhà lãnh đạo, những người mơ mộng và những người thay đổi thế giới trong tương lai. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • To all the amazing kids out there, may your smiles shine brighter than the sun today and every day. Happy Children's Day! (Đến tất cả các em thiếu nhi tuyệt vời, hy vọng nụ cười của các em sáng hơn cả ánh mặt trời hôm nay và mỗi ngày. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • Sending love and hugs to all the children worldwide. You make the world a brighter place. Happy International Children's Day! (Gửi đi tình yêu và ôm sát tất cả các em thiếu nhi trên toàn thế giới. Các em làm cho thế giới trở nên sáng sủa hơn. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • Today is all about you, dear children. Enjoy every moment and make unforgettable memories. Happy Children's Day! (Hôm nay là ngày dành riêng cho các em, các em thân mến. Hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • Happy International Children's Day to the incredible kids who inspire us with their curiosity, creativity, and boundless energy. (Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến những em thiếu nhi tuyệt vời, đã truyền cảm hứng cho chúng ta bằng sự tò mò, sáng tạo và năng lượng không ngừng.)
 • Here's to celebrating the innocence, purity, and wonder of childhood. Happy Children's Day to all the wonderful kids out there! (Hãy chúc mừng sự trong sáng, trong trắng và kỳ diệu của tuổi thơ. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến tất cả các em thiếu nhi tuyệt vời!)
 • On this special day, may every child be surrounded by love, care, and happiness. Happy International Children's Day! (Trong ngày đặc biệt này, mong rằng mọi em thiếu nhi sẽ được bao quanh bởi tình yêu, sự quan tâm và hạnh phúc. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • To the children of the world, you are loved, cherished, and valued beyond measure. Happy Children's Day! (Gửi đến tất cả các em thiếu nhi trên thế giới, các em được yêu thương, trân trọng và được đánh giá cao hơn mọi thứ. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)

XEM THÊM:

TỔNG HỢP 100+ LỜI CHÚC 8/3 HAY NHẤT BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

VIẾT VỀ NGÀY 8/3 BẰNG TIẾNG ANH ẤN TƯỢNG NHẤT  

2. Câu câu chúc Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh bố mẹ gửi cho con

 • My dearest child, on this International Children's Day, I want you to know how incredibly special you are to me. Your laughter brightens my day, your dreams inspire me, and your love fills my heart with joy. Happy Children's Day! (Con yêu dấu của mẹ/bố, trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi này, mẹ/bố muốn con biết rằng con quý báu biết nhường nào đối với mẹ/bố. Tiếng cười của con làm sáng lên ngày của mẹ/bố, những ước mơ của con là nguồn cảm hứng cho mẹ/bố, và tình yêu của con làm trái tim mẹ/bố tràn ngập niềm vui. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • To my precious child, may your day be filled with endless laughter, boundless joy, and countless moments of happiness. You are the light of my life, and I am so grateful to be your parent. Happy International Children's Day!  (Gửi con yêu quý của mẹ/bố, mong ngày của con tràn đầy tiếng cười không ngừng, niềm vui vô tận và những khoảnh khắc hạnh phúc không đếm xuể. Con là ánh sáng của cuộc đời mẹ/bố, và mẹ/bố rất biết ơn được là phụ huynh của con. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • My darling son/daughter, as you celebrate International Children's Day, I want you to remember how much you are loved and cherished. Your smile is my sunshine, and your happiness is my greatest reward. Wishing you a day as special as you are. Happy Children's Day! (Gửi con yêu dấu của mẹ/bố, khi con ăn mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, mẹ/bố muốn con nhớ rằng con được yêu thương và trân trọng ra sao. Nụ cười của con là ánh nắng của mẹ/bố, và hạnh phúc của con là phần thưởng lớn nhất của mẹ/bố. Chúc con một ngày đặc biệt như con là. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • On this beautiful day dedicated to children around the world, I want to express my deepest love and appreciation for you, my dear child. You bring so much happiness and meaning into my life, and I am forever grateful to be your parent. Happy International Children's Day! (Trong ngày đẹp đẽ này dành riêng cho các em thiếu nhi trên thế giới, mẹ/bố muốn bày tỏ tình yêu và sự đánh giá sâu sắc nhất đối với con, con yêu dấu của mẹ/bố. Con mang lại nhiều hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống của mẹ/bố, và mẹ/bố mãi mãi biết ơn được là phụ huynh của con. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • To my amazing child, you are the greatest gift I have ever received. Your laughter fills my heart with warmth, your hugs melt away all my worries, and your love is the most precious thing in the world to me. Wishing you a day filled with love, laughter, and endless joy. Happy Children's Day! (Gửi con yêu dấu của mẹ/bố, con là món quà lớn nhất mà mẹ/bố từng nhận được. Tiếng cười của con làm trái tim mẹ/bố ấm áp, ôm của con tan đi tất cả những lo lắng của mẹ/bố, và tình yêu của con là điều quý giá nhất trên thế giới đối với mẹ/bố. Chúc con một ngày tràn đầy tình yêu, tiếng cười và niềm vui không ngừng. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!)

XEM THÊM:

⇒ SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ EM

TOP 5 KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE CHO TRẺ EM CHẤT LƯỢNG NHẤT

3. Lời chúc mừng Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh con trai

 • My dear son, on this International Children's Day, I want to celebrate the joy and laughter you bring into our lives. You are my pride and joy, and I wish you a day filled with happiness and exciting adventures. (Con yêu dấu của cha mẹ, trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi này, cha mẹ muốn ăn mừng niềm vui và tiếng cười mà con mang lại cho cuộc sống của cha mẹ. Con là niềm tự hào và niềm vui của cha mẹ, và cha mẹ chúc con một ngày tràn đầy hạnh phúc và những cuộc phiêu lưu thú vị.)
 • To my amazing son, may your day be as bright and cheerful as your smile. You are growing into a remarkable young man, and I am so proud of the person you are becoming. Wishing you a fantastic International Children's Day! (Gửi con trai tuyệt vời của bố mẹ, mong ngày của con sẽ bừng sáng và vui vẻ như nụ cười của con. Con đang trưởng thành và trở thành một người đàn ông trẻ xuất sắc, và bố mẹ rất tự hào về người con đang trở thành. Chúc con một Ngày Quốc tế Thiếu nhi tuyệt vời!)
 • Happy International Children's Day to the boy who makes every day brighter. Your enthusiasm, curiosity, and kindness make our world a better place. Keep shining, my son! (Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến chàng trai làm bừng sáng mỗi ngày. Sự hăng hái, tò mò và lòng tốt của con làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tiếp tục tỏa sáng, con yêu!)
 • On this special day, I want you to know how much you are loved and appreciated. Your energy, creativity, and loving nature make you an incredible son. Wishing you a day filled with fun and laughter. Happy Children's Day! (Trong ngày đặc biệt này, bố mẹ muốn con biết rằng con được yêu thương và trân trọng ra sao. Năng lượng, sáng tạo và tình yêu của con làm cho con trở thành một người con tuyệt vời. Chúc con một ngày tràn đầy vui vẻ và tiếng cười. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • To my wonderful son, may your dreams be big, your adventures be exciting, and your heart always be filled with love. Happy International Children's Day to the light of our family! (Gửi con trai tuyệt vời của bố mẹ, mong ước mơ của con sẽ lớn lao, cuộc phiêu lưu của con sẽ thú vị và trái tim của con luôn tràn đầy tình yêu. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến ánh sáng của gia đình chúng ta!)

4. Các câu chúc mừng Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh cho con gái

 • My dear daughter, on this International Children's Day, I want you to know how much joy and love you bring into our lives. Your laughter is like music to our ears, and your smile brightens our days. Wishing you a day filled with happiness and endless fun. Happy Children's Day! (Con gái yêu dấu của ba mẹ, trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi này, ba mẹ muốn con biết bao niềm vui và tình yêu con mang lại cho cuộc sống của chúng ta. Tiếng cười của con như âm nhạc vang vọng trong tai chúng ta, và nụ cười của con làm sáng bừng ngày của chúng ta. Chúc con một ngày tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Chúc mừng Ngày của các em!)
 • To our precious daughter, may your day be as beautiful and radiant as you are. Your kindness, creativity, and loving nature make us proud every day. Wishing you a fantastic International Children's Day filled with laughter and joy! (Đến con gái quý báu của chúng ta, mong ngày của con sẽ đẹp và rạng rỡ như con. Tính tốt lành, sáng tạo và tình yêu của con khiến cho chúng ta tự hào mỗi ngày. Chúc con một Ngày Quốc tế Thiếu nhi tuyệt vời tràn đầy tiếng cười và niềm vui!)
 • Happy International Children's Day to our sweet daughter who fills our home with laughter and love. Your innocence and enthusiasm light up our lives, and we are grateful for every moment we share with you. Wishing you a day as special as you are! (Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến con gái dễ thương của chúng ta, người làm tràn đầy nhà của chúng ta bằng tiếng cười và tình yêu. Sự trong sáng và sự hăng hái của con làm sáng bừng cuộc sống của chúng ta, và chúng ta rất biết ơn mỗi khoảnh khắc chúng ta dành cùng con. Chúc con một ngày đặc biệt như chính con!)
 • On this special day dedicated to children around the world, we want to express our deepest love and appreciation for you, our dear daughter. Your presence makes our family complete, and we cherish every moment spent with you. Happy International Children's Day! (Trong ngày đặc biệt này dành riêng cho thiếu nhi trên khắp thế giới, chúng ta muốn bày tỏ tình yêu và sự đánh giá sâu sắc nhất đối với con, con gái yêu dấu của chúng ta. Sự hiện diện của con làm cho gia đình chúng ta trọn vẹn, và chúng ta trân trọng mỗi khoảnh khắc bên con. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!)

XEM THÊM:

25+ PHIM HOẠT HÌNH CHO TRẺ EM HỌC TIẾNG ANH CỰC HIỆU QUẢ

10 TIPS DẠY BÉ HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

5. Những lời chúc Quốc tế Thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh anh chị gửi em

 • Dear [Name of Younger Sibling], on this International Children's Day, I want to send you lots of love and warm wishes. You bring so much joy and happiness into our family, and I am so grateful to have you as my sibling. Wishing you a day filled with laughter, fun, and endless smiles. Happy Children's Day! (Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, em yêu thương của anh/chị! Trong ngày đặc biệt này, anh/chị muốn gửi đến em nhiều tình yêu và lời chúc ấm áp. Em mang lại rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho gia đình chúng ta, và anh/chị rất biết ơn vì có em làm em ruột. Chúc em một ngày tràn đầy tiếng cười, vui vẻ và nụ cười không ngừng. Chúc mừng Ngày của các em!)
 • To my wonderful little sibling, on this special day dedicated to children around the world, I want to remind you how special and loved you are. Your laughter brightens up our days, and your presence brings so much warmth to our home. May your day be filled with love, joy, and unforgettable moments. Happy International Children's Day! (Gửi người em tuyệt vời của anh/chị, trong ngày đặc biệt dành riêng cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới, anh/chị muốn nhắc nhở em về việc em đặc biệt và được yêu thương như thế nào. Tiếng cười của em làm sáng bừng những ngày của chúng ta, và sự hiện diện của em mang lại rất nhiều ấm áp cho ngôi nhà của chúng ta. Chúc ngày của em đầy tình yêu, niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!)
 • Happy Children's Day to my amazing sibling! You are growing up to be such a smart, kind, and talented individual, and I couldn't be prouder of you. Keep shining bright and reaching for the stars. Wishing you a day as special and wonderful as you are! (Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến em ruột tuyệt vời của anh/chị! Em đang trưởng thành thành một người thông minh, tốt bụng và tài năng, và anh/chị không thể tự hào hơn về em được. Hãy tiếp tục tỏa sáng và vươn tới những vì sao. Chúc em một ngày đặc biệt và tuyệt vời như chính em!)
 • To my little buddy, Happy International Children's Day! You bring so much energy and excitement into our lives, and I am grateful for every moment spent with you. May your day be filled with fun adventures, sweet surprises, and lots of love. Cheers to you, my awesome sibling! (Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến người bạn nhỏ của anh/chị! Em mang lại rất nhiều năng lượng và sự hứng khởi vào cuộc sống của chúng ta, và anh/chị biết ơn mỗi khoảnh khắc được bên cạnh em. Chúc ngày của em tràn đầy cuộc phiêu lưu vui vẻ, những bất ngờ ngọt ngào và rất nhiều tình yêu. Chúc mừng cho em, em ruột tuyệt vời của anh/chị!)
 • Happy Children's Day to my little partner-in-crime! From silly adventures to heartfelt conversations, I cherish every moment spent with you. May your day be filled with endless fun, exciting surprises, and lots of sweet memories. You're the best sibling anyone could ask for! (Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến đối tác lý tưởng nhỏ của anh/chị! Từ những cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn đến những cuộc trò chuyện chân thành, anh/chị trân trọng mỗi khoảnh khắc được bên cạnh em. Chúc ngày của em tràn đầy niềm vui không ngừng, những bất ngờ hấp dẫn và rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Em là người em tuyệt vời nhất mà ai cũng muốn có!)

IV. Đoạn văn mẫu về ngày Quốc tế Thiếu nhi tiếng Anh

Đoạn mẫu 1: 

International Children's Day, also known as Tết Thiếu Nhi in Vietnam, is a special occasion celebrated annually on June 1st. This day is dedicated to honoring and cherishing children around the world, recognizing their importance in society and emphasizing their right to happiness and well-being. In Vietnam, Tết Thiếu Nhi is a joyful celebration filled with various activities and events aimed at entertaining and educating children. Families often spend quality time together, engaging in fun games, cultural performances, and giving gifts to the little ones. It's a time when children are praised and appreciated for their innocence, creativity, and dreams for the future. Tết Thiếu Nhi holds significant cultural and social importance in Vietnam, fostering strong bonds within families and communities while promoting the values of love, respect, and care for children.

Dịch:

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hay còn gọi là Tết Thiếu Nhi ở Việt Nam, là một dịp đặc biệt được tổ chức hàng năm vào ngày 1/6. Ngày này được dành để tôn vinh và trân trọng trẻ em trên toàn thế giới, ghi nhận tầm quan trọng của chúng trong xã hội và nhấn mạnh quyền được hạnh phúc và hạnh phúc của các em. Ở Việt Nam, Tết Thiếu Nhi là một ngày lễ vui tươi với nhiều hoạt động và sự kiện khác nhau nhằm mục đích giải trí và giáo dục trẻ em. Các gia đình thường dành thời gian vui vẻ bên nhau, tham gia các trò chơi vui nhộn, biểu diễn văn hóa và tặng quà cho các em nhỏ. Đó là thời điểm trẻ em được khen ngợi và đánh giá cao sự hồn nhiên, sáng tạo và ước mơ về tương lai. Tết Thiếu Nhi có tầm quan trọng về văn hóa và xã hội ở Việt Nam, thúc đẩy mối liên kết bền chặt trong gia đình và cộng đồng, đồng thời đề cao các giá trị yêu thương, tôn trọng và chăm sóc trẻ em.

Đoạn mẫu 2:

International Children's Day holds a special place in my heart as it celebrates the innocence, joy, and boundless imagination of children around the world. Every year on June 1st, families, schools, and communities come together to honor and appreciate the importance of childhood. As a child, I eagerly anticipated this day, marked by colorful balloons, exciting activities, and heartfelt wishes. It was a time when I felt truly cherished and valued for just being me. Even now, as I reminisce about those cherished memories, I can't help but smile at the sheer happiness that International Children's Day brings. From fun-filled picnics in the park to creative art competitions at school, this holiday always reminds me of the simple joys of being a child. It's a day to celebrate laughter, playfulness, and the purest form of happiness. As I grow older, I continue to hold onto the spirit of International Children's Day, embracing its message of love, innocence, and the importance of nurturing the inner child within us all.

Dịch:

Ngày Quốc tế Thiếu nhi giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi vì nó tôn vinh sự hồn nhiên, niềm vui và trí tưởng tượng vô biên của trẻ em trên khắp thế giới. Hàng năm vào ngày 1 tháng 6, các gia đình, trường học và cộng đồng cùng nhau tôn vinh và đánh giá cao tầm quan trọng của tuổi thơ. Khi còn nhỏ, tôi háo hức chờ đợi ngày này, được đánh dấu bằng những quả bóng bay đầy màu sắc, những hoạt động thú vị và những lời chúc chân thành. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy thực sự được trân trọng và quý trọng vì được là chính mình. Ngay cả bây giờ, khi nhớ lại những kỷ niệm đáng trân trọng đó, tôi không thể không mỉm cười trước niềm hạnh phúc tột cùng mà Ngày Quốc tế Thiếu nhi mang lại. Từ những buổi dã ngoại vui nhộn trong công viên cho đến những cuộc thi sáng tạo nghệ thuật ở trường, ngày lễ này luôn gợi cho em nhớ về những niềm vui giản dị khi còn là một đứa trẻ. Đó là ngày để tôn vinh tiếng cười, sự vui tươi và hình thức hạnh phúc thuần khiết nhất. Khi lớn lên, tôi tiếp tục giữ vững tinh thần của Ngày Quốc tế Thiếu nhi, đón nhận thông điệp về tình yêu, sự ngây thơ và tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng đứa trẻ bên trong mỗi chúng ta.

ĐĂNG KÝ NGAY: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên hẳn đã giúp bạn tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Ngày Quốc tế Thiếu nhi tiếng Anh là gì?” phải không nào. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Chúc bạn và gia đình sẽ có ngày Quốc tế Thiếu nhi thật tuyệt vời!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác