CÁCH PHÂN BIỆT VOYAGE, JOURNEY TRIP, TRAVEL, EXCURSION ĐẦY ĐỦ NHẤT

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ dùng để chỉ các loại chuyến đi, nhưng mỗi từ này lại mang một sắc thái nghĩa khác nhau, thường gây “bối rối" cho rất nhiều người học. Hôm nay, cùng Langmaster tìm hiểu cách phân biệt Voyage, Journey, Trip, Travel, Excursion… đầy đủ, dễ nhớ nhất nhé. Cùng bắt đầu ngay nào!

I. Phân biệt Voyage, Journey, Trip, Travel, Excursion, Tour, Expedition, Passage 

null

1. Voyage là gì?

Phiên âm: Voyage – /ˈvɔɪ.ɪdʒ/ – (n)

Nghĩa: Từ "voyage" trong tiếng Anh có nghĩa là một cuộc hành trình xa, thường là trên biển hoặc đại dương. 

Ví dụ: 

 • She embarked on a long voyage across the Atlantic Ocean. (Cô ấy đã bắt đầu một cuộc hành trình xa qua Đại Tây Dương.)
 • The explorers undertook a perilous voyage to the South Pole. (Các nhà thám hiểm đã tiến hành một cuộc hành trình nguy hiểm đến Cực Nam.)

2. Journey là gì?

Phiên âm: Journey – /ˈdʒɜː.ni/ – (n)

Nghĩa: Từ "journey" trong tiếng Anh có nghĩa là một chuyến đi hoặc hành trình dài từ một điểm A đến một điểm B nhưng không đề cập đến chuyện quay về. 

Ví dụ: 

 • Our journey from New York to Los Angeles took us several days by road. (Chuyến đi từ New York đến Los Angeles của chúng tôi mất vài ngày bằng đường bộ.)
 • Life is a journey with many twists and turns, and we must embrace both the challenges and the joys along the way. (Cuộc đời là một hành trình với nhiều sự quay cuồng và chúng ta phải ôm trọn cả những thách thức lẫn những niềm vui dọc đường.)

3. Trip là gì?

Phiên âm: Trip – /trɪp/ – (n)

Nghĩa: Từ "trip" trong tiếng Anh có nghĩa là một chuyến đi ngắn hạn hoặc một cuộc hành trình từ một nơi này đến nơi khác thường với mục đích đi chơi, đi du lịch, đi công tác,...

Ví dụ:

 • We're planning a weekend trip to the mountains to enjoy the fresh air. (Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi cuối tuần đến núi để tận hưởng không khí trong lành.)
 • The school organized a field trip to the local museum for the students. (Trường học đã tổ chức một cuộc tham quan đến bảo tàng địa phương cho học sinh.)

4. Travel là gì?

Phiên âm: Travel – /ˈtræv.əl/ – (n)

Nghĩa: Từ "travel" có nghĩa là việc di chuyển nói chung hoặc đi du lịch từ một nơi này đến nơi khác. Từ này chỉ tất cả các hình thức di chuyển và khám phá, bao gồm việc đi bằng ô tô, tàu, máy bay hay đi bộ và không giới hạn bởi thời gian hoặc mục đích cụ thể.

Ví dụ: 

 • I love to travel and explore new places around the world. (Tôi yêu việc đi du lịch và khám phá những nơi mới trên khắp thế giới.)
 • Traveling by train allows you to see the countryside and enjoy the journey. (Việc đi tàu cho phép bạn thấy quang cảnh nông thôn và tận hưởng chuyến đi.)

5. Excursion là gì?

Phiên âm: Excursion – /ɪkˈskɜː.ʃən/ – (n)

Nghĩa: Từ "excursion" trong tiếng Anh có nghĩa là một chuyến đi ngoại khoá hoặc một cuộc tham quan được tổ chức bởi một nhóm người, thường với mục đích giải trí hoặc học hỏi và thường kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. 

Ví dụ:

 • The school organized an excursion to the local zoo for the students. (Trường học đã tổ chức một chuyến tham quan đến sở thú địa phương cho học sinh.)
 • We went on an excursion to the historical sites in the city to learn about its past. (Chúng tôi đã tham gia một cuộc tham quan đến các di tích lịch sử trong thành phố để tìm hiểu về quá khứ của nó.)

6. Tour là gì?

Phiên âm: Tour – /tɔːr/ – (n)

Nghĩa: Từ "tour" có nghĩa là một cuộc hành trình hoặc chuyến đi được tổ chức theo một lịch trình cụ thể và thường có hướng dẫn viên. Từ này thường chỉ việc tham quan và khám phá nhiều địa điểm du lịch khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ: 

 • We booked a guided tour of the ancient ruins to learn about their history. (Chúng tôi đã đặt một cuộc tham quan được hướng dẫn tới những di tích cổ để tìm hiểu về lịch sử của chúng.)
 • The travel agency offers a variety of tours to different destinations around the world. (Hãng du lịch cung cấp nhiều loại hình tour đến các điểm đến khác nhau trên toàn thế giới.)

7. Expedition là gì?

Phiên âm: Expedition – /ˌek.spəˈdɪʃ.ən/ – (n)

Nghĩa: Từ "expedition" có nghĩa là một cuộc hành trình hoặc chuyến đi có tính chất phiêu lưu hoặc thám hiểm, thường là đến các vùng hoang dã, khu vực cách xa hoặc khám phá những địa điểm chưa được khám phá hoặc khó tiếp cận. Từ này thường ám chỉ một cuộc thám hiểm hoặc nhiệm vụ đặc biệt. 

Ví dụ:

 • The team of scientists went on an expedition to study the wildlife in the Amazon rainforest. (Đội ngũ các nhà khoa học đã tham gia vào một cuộc thám hiểm để nghiên cứu động vật hoang dã trong rừng mưa Amazon.)
 • Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay made a historic expedition to reach the summit of Mount Everest in 1953. (Sir Edmund Hillary và Tenzing Norgay đã thực hiện một cuộc thám hiểm lịch sử để đạt đỉnh của núi Everest vào năm 1953.)

8. Passage là gì?

Phiên âm: Passage – /ˈpæs.ɪdʒ/ – (n)

Nghĩa: Passage chỉ sự đi qua hoặc qua lại một vùng đất, một kênh nước. Từ này cũng có thể chỉ một chuyến đi biển hoặc hàng hải, thường liên quan đến việc đi qua một phần của biển hoặc đại dương.

Ví dụ: 

 • The passage through the mountains was difficult due to heavy snow. (Việc đi qua dãy núi đó là khó khăn do tuyết dày.)
 • The ship's passage across the Atlantic Ocean was smooth. (Chuyến đi biển của con tàu qua Đại Tây Dương rất thuận lợi.)

II. Bảng tóm tắt sự khác nhau giữa Voyage, Journey, Trip, Travel, Excursion, Tour, Expedition, Passage

Từ

Nghĩa

Ví dụ

Voyage

Chuyến đi xa, thường qua biển hoặc đại dương

They embarked on a voyage across the Atlantic Ocean. (Họ bắt đầu cuộc hành trình xuyên Đại Tây Dương.)

Journey

Một chuyến đi dài từ điểm A đến điểm B

Our journey from New York to Los Angeles took several days. (Cuộc hành trình của chúng tôi từ New York đến Los Angeles mất vài ngày.)

Trip

Chuyến đi hoặc cuộc hành trình ngắn hạn

We're planning a weekend trip to the mountains. (Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi cuối tuần tới vùng núi.)

Travel

Sự di chuyển hoặc du lịch từ nơi này đến nơi khác

Travel broadens the mind and allows you to experience different cultures. (Du lịch giúp mở mang tâm trí và cho phép bạn trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau.)

Excursion

Chuyến dã ngoại, tham quan, chuyến đi ngắn hạn với mục đích giải trí hoặc học hỏi

The school organized an excursion to the local zoo for the students. (Nhà trường tổ chức chuyến tham quan vườn thú địa phương cho học sinh.)

Tour

Cuộc hành trình hoặc chuyến đi có lịch trình cụ thể và thường có hướng dẫn viên

We booked a guided tour of the ancient ruins to learn about their history. (Chúng tôi đã đặt một chuyến tham quan du lịch đến các di tích cổ để tìm hiểu về lịch sử của chúng.)

Expedition

Cuộc hành trình thám hiểm hoặc nhiệm vụ đặc biệt

The team of scientists went on an expedition to study the wildlife in the Amazon rainforest. (Nhóm các nhà khoa học đã thực hiện chuyến thám hiểm để nghiên cứu đời sống hoang dã ở rừng nhiệt đới Amazon.)

Passage

Sự đi qua hoặc qua lại

The passage of ships through this canal is closely monitored to ensure the safety of navigation. (Quá trình đi qua của các tàu qua kênh này được giám sát chặt chẽ để đảm bảo sự an toàn trong việc đi lại.)

XEM THÊM: 

SAY, TELL, TALK, SPEAK LÀ GÌ? CÁCH PHÂN BIỆT ĐƠN GIẢN, DỄ NHỚ NHẤT

HƯỚNG DẪN CÁCH PHÂN BIỆT EVERYDAY VÀ EVERY DAY DỄ NHỚ NHẤT 

null

III. Bài tập về cách phân biệt Voyage, Journey, Trip, Travel, Excursion, Tour, Expedition, Passage

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây:

 1. ___ is often associated with a long sea journey.
 2. We're planning a weekend ___ to the mountains.
 3. Life is a ___ with many twists and turns.
 4. Their ___ took them to various exotic destinations.
 5. The school organized an ___ to the local zoo for the students.
 6. The team of scientists went on an ___ to study the wildlife in the Amazon rainforest.
 7. Walk down the ___ to reach the conference room.
 8. The company planned a team-building ___ for its employees to a nearby nature reserve.
 9. The ship's ___ across the Atlantic Ocean was smooth.
 10. We booked a guided ___ of the ancient ruins to learn about their history.
 11. They planned a cultural ___ to explore the historical landmarks of the city.
 12. The __ of Christopher Columbus marked the beginning of European exploration in the Americas.
 13. The teacher led an educational ___ to the science museum for the students.
 14. The ___ to success often involves overcoming challenges and obstacles.
 15. The group of explorers undertook an ___ to the uncharted territories in Antarctica.
 16. During their ___ across Europe, they visited several countries and experienced different cultures.
 17. The ___ through the mountains was treacherous, with steep cliffs and unpredictable weather.
 18. She decided to take a solo ___ to a remote island to find solitude and peace.
 19. The history book contained a significant ___ about the American Revolution.
 20. The family's ___ to the amusement park was filled with laughter and excitement.

null

Đáp án

 1. Voyage
 2. Trip
 3. Journey
 4. Trip
 5. Excursion
 6. Expedition
 7. Passage
 8. Excursion
 9. Voyage
 10. Tour
 11. Tour
 12. Voyage
 13. Excursion
 14. Journey
 15. Expedition
 16. Travel
 17. Passage
 18. Trip
 19. Passage
 20. Trip

Đăng ký ngay: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã chỉ ra điểm khác biệt và hướng dẫn bạn cách phân biệt Voyage, Journey, Trip, Travel, Excursion, Tour, Expedition, Passage đầy đủ nhất rồi phải không nào? Hy vọng rằng bạn sẽ không còn cảm thấy bối rối khi sử dụng các từ này nữa! Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Langmaster chúc bạn thành công!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác