Phân biệt dạng động từ V BARE, V-ING và To V

Bạn đang băn khoăn làm thế nào để phân biệt được hai dạng thức của động từ V-ing và To V. Bởi chức năng của chúng trong câu khá tương đồng với nhau. Trong bài viết dưới đây, Langmaster sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về cách dùng cũng như cách phân biệt của hai dạng động từ này. Cùng ôn bài nào!

1. Điểm giống nhau giữa V-ing và To V

1.1. V-ing và To-V làm chủ ngữ trong câu

 • Khi V-ing làm chủ ngữ, nó đóng vai trò như một danh từ. Lúc này V-ing sẽ mang ý nghĩa tập trung đến quá trình của hành động hoặc trải nghiệm chủ quan khi thực hiện hành động đó.
 • Còn với to-V làm chủ ngữ, người nói tập trung đến tương lai (kết quả của hành động) và thường tách mình ra để thể hiện quan điểm một cách khách quan.

Ví dụ: 

 • Minh said: “Swimming is difficult.” 

(Việc bơi lội với Minh là một điều khó)

 • Ha said: “To swim is difficult.” 

(Hà nghĩ rằng bơi lội nói chung là một điều khó với tất cả mọi người)

null

1.2. V-ing và To-V như tân ngữ/bổ ngữ của câu

V-ing và to-V đều có thể làm tân ngữ hoặc bổ ngữ của câu.

 • Khi V-ing làm tân ngữ có nghĩa là người nói đang tập trung diễn tả quá trình hành động xảy ra.
 • The hardest part of my job is being nice to stupid people. 

(Điều khó nhất trong công việc của tôi là phải tử tế với những kẻ ngốc)

 • My duties include standing 6 hours per day. 

(Công việc của tôi bao gồm đứng 6 tiếng/ngày)

 • Khi to-V làm tân ngữ nghĩa là người nói đang hướng đến kết quả mà hành động đang diễn ra.
 • My goal is to get 6.5 IELTS by the end of October. 

(Mục tiêu của tôi là đạt 6.5 IELTS vào cuối tháng 10)

 • His initial idea was to leave without telling anyone. 

( Ban đầu anh ấy định bỏ đi mà không nói với ai)

Xem thêm:

=> 1000 CỤM ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A-Z ĐỦ DÙNG CẢ ĐỜI

=> TẤT CẢ CÁC CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT!

1.3. Ving và To V cùng kết hợp được với một số động từ

Mặc dù cả V-ing và To V đều có thể kết hợp được với một số loại động từ nhất định, nhưng ý nghĩa và cách dùng của chúng lại khác nhau.

a. Stop

 • Stop + V-ing: Dừng lại việc gì đó (dừng vĩnh viễn)
 • Stop + to V: Dừng việc này lại để làm việc khác

Ví dụ:

 •  He stopped playing games in class time. 

(Anh ấy đã bỏ chơi game trong giờ học.)

 • I stopped to get the call from my mother.
  (Tôi dừng lại để nhận cuộc gọi từ mẹ tôi.)

b. Remember

 • Remember + to V: nhắc nhở ai nhớ làm điều gì đó
 • Remember+ V-ing: nhớ đã làm điều gì đó trong quá khứ

Ví dụ:

 • Remember to do housewwork. 

(Bạn hãy nhớ làm việc nhà.)

 • Remember to close the window when you go out ! 

(Bạn nhớ đóng cửa sổ khi ra khỏi nhà nhé.)

 • I remember talking to my mother before. 

(Tôi nhớ đã nói chuyện với mẹ tôi trước đây.)

 • I remember sending the letter last week. 

(Tôi nhớ đã gửi bức thư tuần trước.)

null

c. Try

 • Try + to V: cố gắng đẻ lam việc gì đó. Công việc này khó khó khăn, nó đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng cao
 • Try + V-ing: thử sức làm điều gì đó

Ví dụ:

 •  I will try to fix your bicycle by 6 pm. 

(Tôi sẽ cố gắng sửa xong xe đạp của bạn trước 6 giờ tối.)

 • Why don't you try doing gym? It's good for your health.

 (Tại sao bạn không thử tập Gym? Nó rất tốt cho sức khỏe của bạn đấy.

d. Like

 • Like + V-ing: Diễn đạt sở thích, ý thích của một ai đó
 • Like to do: diễn đạt sự lựa chọn, thói quen của ai đó nhằm một mục đích nhất định.

Ví dụ:

 • Lan does like reading newpaper.

(Lan rất thích đọc tạp chí.)

 • I like reading book.

(Tôi rất thích đọc sách)

 • I like to running because it’s good for my health.

(Tôi rất thích chạy bộ vì nó tốt cho sức khỏe.)

e. Prefer

 • Prefer + V-ing + to V-ing: thích cái gì hơn cái gì
 • Prefer + to V + rather than (V): thích làm cái gì hơn cái gì.

Ví dụ:

 •  I prefer driving to traveling by fly. 

(Tôi thích lái xe hơn đi máy bay.)

 • I prefer chiken to meat. 

(Tôi thích thịt gà hơn thịt lợn.)

f. Mean

 • Mean + to V: diễn tả ý định hoặc kế hoạch làm gì của ai đó
 • Mean V-ing: diễn tả kết quả của hành động

Ví dụ:

 • She mean to go to the cinema theater tonight.

Cô ấy định đi tới rạp chiếu phim tối nay.

 • I’m late to office again, which means staying home.

Tớ lại muộn giờ làm rồi, nghĩa là ở nhà thôi.

g. Nead

 • Need + to V: ai đó cần làm gì
 • Need + V-ing: nhấn mạnh về một việc ai đó sẽ làm mà không thực sự quan trọng.

Ví dụ:

 • Quan doesn’t need to mention this to his mother.

(Quân không cần phải đề cập đến chuyện này với mẹ của anh ấy.)

 • My classroom needs tidying.

(Phòng học cần phải được dọn dẹp.)

Xem thêm:

=> ĐỘNG TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH VÀ TOÀN BỘ KIẾN THỨC BẠN CẦN BIẾT

=> MỌI ĐIỀU VỀ ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT TRONG TIẾNG ANH BẠN CẦN BIẾT!

2. Điểm khác nhau giữa V-ing và To V

Bên cạnh những điểm giống nhau như trên, giữa V-ing và To V cũng có một số khác biệt trong cách sử dụng.

null

2.1. V-ing theo sau giới từ (trừ 1 trường hợp ngoại lệ)

The rain prevented them from going home. 

(Cơn mưa khiến họ không thể về nhà)

Ở đây, danh động từ going được dùng sau giới từ from.

Tương tự với các trường hợp:

 • Giới từ sau danh từ: I have an interest in becoming a teacher. 

(Tôi có mong muốn trở thành giáo viên)

 • Giới từ sau đại từ: I forgive you for not telling the truth. 

(Tôi tha thứ cho bạn vì không nói sự thật)

 • Giới từ sau động từ: She was thinking about quitting the job. 

(Cô ấy đang nghĩ đến chuyện nghỉ việc)

 • Giới từ sau tính từ: I am terrified of flying. 

(Tôi sợ đi máy bay)

Lưu ý: Giới từ BUT là ngoại lệ. Lúc này, nghĩa của từ BUT được dùng như except (tức là ngoài ra, ngoại trừ).

Ví dụ: 

 • I had no choice but to follow her = I had to follow her. 

(Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo cô ấy)

 • My dad made no stops on our trip except to get fuel = My dad only stopped to get fuel.

(Bố tôi không dừng lại trong suốt chuyến đi, trừ lúc đổ xăng)

2.2. V-ing dùng để rút gọn mệnh đề quan hệ và mệnh đề trạng ngữ

Ví dụ:

 • The boy wearing the blue t-shirt is my son = The boy who wears the blue t-shirt is my son.

(Cậu bé mặc áo phông xanh là con tôi)

 • Showing/Having shown no effort, he was eliminated from the team = He showed no effort. Therefore, he was eliminated from the team.

(Không cho thấy sự cố gắng, anh ta bị loại khỏi đội)

2.3. To-V dùng để diễn tả lý do

Chúng ta có thể dùng to – V (hoặc rút gọn của in order to + V) để mô tả lí do, nguyên nhân.

Ví dụ: I exercise vigorously (in order) to lose weight. 

(Tôi tập thể dục để giảm cân)

Xem thêm:

=> DANH ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐI KÈM

=> CÁCH SỬ DỤNG CỤM ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH “MƯỢT’ NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ

3. Bài tập phân biệt động từ V-ing và To V

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Nam suggested _____ talking___ (talk) the children to school yesterday.

2. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

3. Minh is interested in ________ (listen) to music before _____ (go) to bed.

4. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

5. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

6. Ask him (come) _______in. Don't keep him (stand) _______at the door.

7. Don’t try (persuade) _______ me . Nothing can make me (change)_______ my mind.

8. They are used to (prepare) _______ new lessons.

9. Mary helped me ________ (repair) this fan and _______ (clean) the house.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

Đáp án

1. Talking

2. To go

3. Listening; Going

4. To visit

5. To eat

6. To come – standing

7. To persuade - changing

8. Preparing

9. Repain - clean

10. Repairing

Bài tập 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

1. It is no use _________ to school if you _________ to work hard.

A. going / do not ready

B. going / are not ready

C. go / are not ready

D. to go / do not ready

2. I really must _________ on with my work now.

A. to get

B. get

C. Geting

D. to getting

3. I rashly posted the parcel without _________ it.

A. weighing

B. weighed

C. to weigh

D. weigh

4. How can you waste all that money on _________?

A. gamble

B. to gamble

C. gambling

D. the gamble

5. Yesterday we did nothing but _________

A. talking

B. talked

C. talk

D. had talked

Đáp án

 1. C                    2. B                          3. A                         4. C                                 5. A

Bài viết trên, Langmaster đã tổng hợp lại những điểm giống và khác nhau giữa hai cấu trúc V-ing và To V. Hy vọng bạn đã phân biệt được cách dùng hai cấu trúc này để không cảm thấy khó khăn khi làm bài tập nữa. Đừng quên cập nhật thêm những kiến thức liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh trên website: https://langmaster.edu.vn/ hàng ngày.

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác