ÔNG CÔNG ÔNG TÁO TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỪ VỰNG VÀ ĐOẠN VĂN MẪU

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Tết ông Công ông Táo tiếng Anh là gì?
 • 2. Từ vựng tiếng Anh về Tết ông Công ông Táo
  • 2.1. Từ vựng về sự tích ông Công ông Táo bằng tiếng Anh
  • 2.2. Từ vựng tiếng Anh về hoạt động trong ngày ông Công ông Táo
  • 2.3. Từ vựng tiếng Anh về ý nghĩa của ngày ông Công ông Táo
 • 3. Mẫu văn về ngày ông Công ông Táo tiếng Anh
  • 3.1. Đoạn văn về sự tích ông Công ông Táo bằng tiếng Anh
  • 3.2. Mẫu văn về Tết ông Công ông Táo tiếng Anh ngắn gọn

Trước Tết Nguyên Đán khoảng 1 tuần, các gia đình lại tất bật sắm sửa và bày biện mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Vậy tết ông Công ông Táo tiếng Anh là gì? Có những từ vựng nào liên quan đến ngày đưa ông Táo về trời bằng tiếng Anh? Hãy cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster “bỏ túi” kiến thức về ông Công ông Táo tiếng Anh là gì kèm mẫu văn chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Tết ông Công ông Táo tiếng Anh là gì?

Theo quan niệm của người Việt, ông Công ông Táo là những vị thần cai quản hoạt động của gia chủ, quyết định sự may rủi, phúc họa và bảo vệ gia đình khỏi sự xâm phạm của ma quỷ. Ông Công (Thổ địa) có nhiệm vụ canh giữ đất đai, trong khi ông Táo chuyên cai quản việc bếp núc. 

Vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch (23/12 âm lịch) hằng năm, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép lên trời để bẩm báo mọi việc lớn nhỏ trong năm của gia chủ với Ngọc Hoàng. 

Vậy ông Công ông Táo tiếng anh là gì? Có khá nhiều cách gọi ông Công ông Táo trong tiếng Anh, cụ thể:

 • Ông Công tiếng Anh thường được gọi là Land Genie /lænd ˈdʒiːni/
 • Ông Táo tiếng Anh thường được gọi là Kitchen Gods, Stove Gods hoặc Kitchen guardians.

Xem thêm:

=> NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG, MẪU CÂU VÀ ĐOẠN VĂN

=> LỄ VU LAN TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ LỜI CHÚC Ý NGHĨA

Ông Công ông Táo tiếng Anh có nhiều cách gọi

Ông Công ông Táo tiếng Anh có nhiều cách gọi

2. Từ vựng tiếng Anh về Tết ông Công ông Táo

2.1. Từ vựng về sự tích ông Công ông Táo bằng tiếng Anh

 • Carp turns into dragon /kɑːp tɜːnz /ˈɪntə ˈdræɡən/: Cá chép hóa Rồng
 • Duty /ˈdjuːti/ (n): Nhiệm vụ
 • Genie /ˈdʒiːni/ (n): Thần linh
 • Heaven /ˈhevn/ (n): Cung đình, thiên đường
 • Jade Emperor /dʒeɪd ˈempərə(r)/ (n): Ngọc Hoàng
 • Legend /ˈledʒənd/ (n): Truyền thuyết, truyện cổ tích, huyền thoại
 • Lunar New Year /ˌluːnə njuː ˈjɪə(r)/ (n): Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch
 • New Year’s Eve (n) /ˌnjuː jɪəz ˈiːv/ (n): Đêm Giao thừa
 • Ride carp /raɪd kɑːp/ (v): Cưỡi cá chép
 • To watch over (sth/sbd) /wɒtʃ ˈəʊvə(r)/: Trông coi việc gì/ người nào đó
 • Year-end gathering /ˈjɪər end ˈɡæðərɪŋ/ (n): Gặp nhau cuối năm

2.2. Từ vựng tiếng Anh về hoạt động trong ngày ông Công ông Táo

Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động trong ngày Tết ông Công ông Táo

Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động trong ngày Tết ông Công ông Táo

 • Clean altar /kliːn /ˈɔːltə(r)/ (v): Dọn dẹp bàn thờ
 • Cook /kʊk/ (v): Nấu ăn, nấu nướng
 • Decorate /ˈdekəreɪt/ (v): Trang trí, trang hoàng
 • Feast /fiːst/ (n): Bữa ăn lớn, mâm cỗ
 • Golden carp /ˈɡəʊldən kɑːp/ (n): Cá vàng
 • Incense /ˈɪnsens/ (n): Hương, nhang
 • Making offering and pray /ˈmeɪkɪŋ ˈɒfərɪŋ ənd preɪ/ (v): Thắp hương
 • Ritual /ˈrɪtʃuəl/ (adj): Nghi thức, nghi lễ
 • Set free /set friː/ (v): Phóng sinh, thả
 • Tidy /ˈtaɪdi/ (v): Dọn dẹp ngăn nắp
 • Worship /ˈwɜːʃɪp/ (n,v): Thờ cúng, tôn thờ

2.3. Từ vựng tiếng Anh về ý nghĩa của ngày ông Công ông Táo

 • Belief /bɪˈliːf/ (n): Niềm tin, tín ngưỡng
 • Compassion /kəmˈpæʃn/ (n): Lòng trắc ẩn, từ bi
 • tobe grateful /ˈɡreɪtfl/ (adj): Biết ơn
 • Traditional /trəˈdɪʃənl/ (adj): Truyền thống, phong tục tập quán
 • Well off /ˌwel ˈɒf/ (adj): Ấm no, đủ đầy

Xem thêm:

=> 100+ TỪ VỰNG VỀ TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM TRONG TIẾNG ANH BẠN NÊN BIẾT

=> CÁCH VIẾT BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ LỄ HỘI ĐỀN HÙNG HAY VÀ Ý NGHĨA

3. Mẫu văn về ngày ông Công ông Táo tiếng Anh

Mẫu văn về ngày ông Công ông Táo bằng tiếng Anh

Mẫu văn về ngày ông Công ông Táo bằng tiếng Anh

3.1. Đoạn văn về sự tích ông Công ông Táo bằng tiếng Anh

The story of Kitchen Gods is a moving tale of marital devotion. It explains the traditional habit of Vietnamese people to worship the  Land Genie and the  Kitchen Gods on the 23rd day of the twelfth lunar month every year. 

Once upon a time, Thi Nhi got married to Trong Cao. Trong Cao blamed his wife for their lack of children, despite their profound devotion to each other.

One day, over a trivial matter, Cao's anger escalated, leading him to strike Thi Nhi and drive her away.  Nhi left home and traveled to a distant region where she met Pham Lang. They met, fell in love, and married. Trong Cao, stricken with sorrow as his fury faded, discovered that his wife had already fled and decided to find her.

Months passed into years as Cao sought ceaselessly and resorted to begging along the way. Fortunately, he happened into Thi Nhi's residence while she was alone, as Pham Lang was away. Nhi identified the beggar as her estranged spouse. She invited him in and prepared rice for Cao. Pham Lang has just returned. Nhi concealed Cao under a mound of straw in the garden to avoid her husband's suspicions. Unfortunately, Pham Lang started a fire to use the straw as fertilizer. Nhi flung herself into the flames to save Cao. Pham Lang intervened after seeing Nhi's actions. All three died in the fire.

The Jade Emperor named them the Kitchen Gods because of their selflessness and benevolence. Pham Lang, the new husband, took on the role of Kitchen Master, while Trong Cao, the prior husband, became the Land Genie, in charge of domestic things. The wife, Thi Nhi, became the Market Deity, overseeing market affairs. These Kitchen Gods not only bestow blessings and misfortunes on the family, but they also protect it from harmful spirits, assuring peace and calm for the homeowner.

Every year, on the 23rd day of the twelfth lunar month, known as Kitchen Gods' Day, the Kitchen Gods ascend to heaven to report on the good and bad acts of the homeowner from the previous year. This enables the divine court to assess and reward or condemn humanity appropriately.

Dịch:

Câu chuyện về Ông Táo là một câu chuyện đầy cảm động về lòng chung thủy trong hôn nhân. Nó giải thích tập tục truyền thống của người Việt cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. 

Ngày xửa ngày xưa, Thị Nhi kết hôn với Trọng Cao. Trọng Cao trách cô về việc họ không có con, mặc dù họ đã yêu thương nhau sâu đậm.

Một ngày, vì một chuyện nhỏ, sự tức giận của Cao leo thang, dẫn đến việc anh đánh Thị Nhi và đuổi cô ra đi. Nhi rời nhà và đi đến một vùng xa xôi, nơi cô gặp Phạm Lang. Họ gặp nhau, yêu nhau và kết hôn. Trọng Cao, đau khổ vì sự giận dữ của mình dần tan đi, nhận ra rằng vợ mình đã rời khỏi. Cao, tràn đầy sự hối hận và khao khát đã lên đường tìm kiếm vợ mình.

Tháng qua năm, Cao không ngừng tìm kiếm và phải nhờ đến ăn xin trên đường. May mắn thay, anh tình cờ đến nhà của Thị Nhi khi cô đang ở một mình, vì Phạm Lang đang đi vắng. Nhi nhận ra người ăn xin là chồng cũ của mình. Cô mời anh vào và nấu cơm cho Cao. Ngay sau đó, Phạm Lang trở về. Nhi che giấu Cao dưới đống rơm trong vườn để tránh sự nghi ngờ của chồng. Thật không may, Phạm Lang đã châm lửa để sử dụng rơm làm phân bón. Nhi lao vào lửa để cứu Cao. Phạm Lang cũng can thiệp sau khi chứng kiến hành động của Nhi. Cả ba người đều chết trong đám cháy.

Ngọc Hoàng đã đặt cho họ danh hiệu Thần Bếp vì sự hy sinh và lòng nhân ái của họ. Phạm Lang, người chồng mới, trở thành Thần Bếp trưởng, trong khi Trọng Cao, người chồng cũ, trở thành Thổ Địa, phụ trách các công việc trong nhà. Vợ, Thị Nhi, trở thành Thần Chợ, giám sát các vấn đề liên quan đến chợ. Những Thần Bếp này không chỉ quyết định phúc họa cho gia đình, mà còn bảo vệ gia đình khỏi ma quỷ, đảm bảo sự yên bình và bình yên cho gia chủ.

Hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp, còn được gọi là ngày ông Công ông Táo, các Táo Quân lên trời để báo cáo về các hành động tốt và xấu của gia chủ trong năm trước. Điều này giúp tòa thiên đình đánh giá và thưởng hoặc phạt dân chúng một cách phù hợp.

3.2. Mẫu văn về Tết ông Công ông Táo tiếng Anh ngắn gọn

The Tet Festival of the Kitchen Gods is an important tradition in Vietnamese culture. This festival typically occurs on the 23rd day of the twelfth lunar month each year, before the Vietnamese Lunar New Year (Tet).

In Vietnamese tradition, individuals typically clean and organize their homes and kitchens during the Kitchen Gods' worship day. They also prepare a meal to send off the Kitchen Gods as they ascend to the heavens. Offerings like fruits, sticky rice cakes (bánh chưng), and other traditional delicacies are readied, and incense is burned for the Kitchen Gods' journey to report the family's affairs to the Jade Emperor. Additionally, carp fish are released, symbolizing hopes for a New Year abundant in hope, joy and compassion.

This day has great cultural and spiritual importance for Vietnamese people. It is believed that paying tribute to the Kitchen Gods allows families to express appreciation for their favors while also seeking their protection and prosperity in the future year. Furthermore, the ceremony of sending off the Kitchen Gods represents letting go of the previous year's difficulties and hoping for a smooth new beginning.

In essence, the Tet Festival of the Kitchen Gods is a time for introspection, appreciation, and rebirth, signaling the start of preparations for the jubilant Lunar New Year celebrations.

Dịch:

Tết Ông Công, Ông Táo là một truyền thống quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Lễ hội này thường diễn ra vào ngày 23 của tháng Chạp âm lịch hàng năm, trước khi đến Tết Nguyên đán.

Theo truyền thống Việt Nam, vào ngày thờ cúng Táo Quân, người ta thường dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa và bếp nhà. Họ cũng chuẩn bị một bữa ăn để tiễn đưa Táo Quân khi họ trở về cung đình. Những món quà như trái cây, bánh chưng và các món ăn truyền thống khác cũng được chuẩn bị, và hương trầm được đốt để Táo Quân sử dụng trong hành trình của họ lên cung đình để báo cáo về công việc của gia đình với Ngọc Hoàng. Người ta cũng thả cá chép, tượng trưng cho hy vọng một năm mới tràn đầy hy vọng, niềm vui và lòng từ bi.

Ngày này có ý nghĩa văn hóa và tâm linh lớn đối với người Việt. Tin rằng việc tôn vinh ông Công, ông Táo cho phép gia đình bày tỏ lòng biết ơn về những ân huệ của họ đồng thời tìm kiếm sự bảo vệ và thịnh vượng cho năm sau. Hơn nữa, nghi lễ tiễn biệt ông Công, ông Táo đại diện cho việc buông bỏ những khó khăn của năm cũ và hy vọng một khởi đầu mới thuận lợi.

Tóm lại, Tết Ông Công, Ông Táo là dịp để tự nhìn lại, biết ơn và tái sinh, đánh dấu sự khởi đầu của các chuẩn bị cho những lễ hội Tết rộn ràng sắp tới.

TÌM HIỂU THÊM: 

Bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc ông Công ông Táo tiếng Anh là gì chưa nào? Nếu có dịp, hãy giới thiệu ngày Tết đặc biệt này tới bạn bè quốc tế của bạn nhé. Tham khảo các lớp học tiếng Anh giao tiếp Langmaster để nói tiếng Anh tự tin, thuyết trình về ngày đưa ông Táo về trời tiếng Anh cực hay ngay hôm nay.

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác