LỄ VU LAN TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ LỜI CHÚC Ý NGHĨA

Mục lục [Ẩn]

 • I. Lễ Vu Lan tiếng Anh là gì? 
 • II. Các từ vựng về lễ Vu Lan bằng tiếng Anh
 • III. Tổng hợp những lời chúc lễ Vu Lan tiếng Anh
  • 1. Các câu chúc lễ Vu Lan báo hiếu tiếng Anh hay, ý nghĩa nhất gửi bố mẹ
  • 2. Những lời chúc lễ Vu Lan tiếng Anh ngắn gọn gửi bố mẹ 
  • 3. Những câu chúc Vu Lan tiếng Anh gửi ông bà
 • IV. Đoạn hội thoại tiếng Anh về lễ Vu Lan
 • V. Đoạn văn mẫu về lễ Vu Lan bằng tiếng Anh
 • Kết luận

Ngày lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra hàng năm vào ngày rằm tháng Bảy âm lịch. Đây là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong văn hoá Việt Nam cũng như những người theo đạo Phật, là dịp để những người con báo đáp công ơn của cha mẹ. Vậy lễ Vu Lan tiếng Anh là gì? Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu về ngày lễ ý nghĩa này nhé!

I. Lễ Vu Lan tiếng Anh là gì? 

Ảnh minh họa

Theo lối vay mượn một phần, lễ Vu Lan có thể được dịch sang tiếng Anh là Vu Lan Festival /vuː lɑːn ˈfɛstɪvəl/. Vậy báo hiếu cha mẹ tiếng Anh là gì? Báo hiếu cha mẹ là filial piety /ˌfɪliəl ˈpaɪəti/. 

Ngoài ra, theo một số bản dịch khác, lễ Vu Lan cũng có thể được dịch như sau: 

 1. Ullambana
 2. Mother's Day in Vietnam
 3. Vu Lan 
 4. Vu Lan Bon
 5. Parents' Day in Vietnam / Filial Piety Festival/Ceremony
 6. Buddhist Holiday, a Traditional Event in Praise of ...
 7. Wandering Soul's Day
 8. (Hungry) Ghost Festival
 9. Amnesty of Unquiet Spirits

XEM THÊM:

NGÀY CỦA CHA BẰNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? CÁC TỪ VỰNG VÀ BÀI VIẾT MẪU

NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG, MẪU CÂU VÀ ĐOẠN VĂN  

II. Các từ vựng về lễ Vu Lan bằng tiếng Anh

 1. Filial piety (n) /ˌfɪliəl ˈpaɪəti/ - lòng hiếu thảo, lòng hiếu kính
 2. Respect (n, v) /rɪˈspɛkt/ - tôn trọng, sự tôn kính
 3. Gratitude (n) /ˈɡratɪtjuːd/ - lòng biết ơn, lòng biết ơn nghĩa
 4. Devotion (n) /dɪˈvoʊʃən/ - lòng thành kính, sự tận tụy
 5. Reverence (n) /ˈrevərəns/ - lòng kính trọng, lòng sùng bái
 6. Obedience (n) /əˈbiːdiəns/ - sự vâng lời, sự tuân thủ
 7. Dutiful (adj) /ˈdjuːtɪfəl/ - hiếu thảo, làm theo lời dạy của cha mẹ
 8. Honor (n, v) /ˈɒnər/ - danh dự, vinh danh; tôn vinh, kính trọng
 9. Ancestor worship (n) /ˈæn.ses.tər ˈwɜː.ʃɪp/ - Sự thờ cúng tổ tiên
 10. Offerings (n) /ˈɔː.fərɪŋz/ - Đồ cúng
 11. Buddhist ceremony (n) /ˈbuː.dɪst ˈser.əˌmoʊ.ni/ - Lễ cúng Phật
 12. Merit-making (n) /ˈmer.ɪt ˈmeɪ.kɪŋ/ - Tạo công đức
 13. Ritual (n) /ˈrɪtʃ.u.əl/ - Nghi lễ
 14. Incense (n) /ˈɪn.sens/ - Hương
 15. Chanting (n) /ˈtʃæn.tɪŋ/ - Tụng kinh
 16. Compassion (n) /kəmˈpæʃ.ən/ - Từ bi
 17. Almsgiving (n) /ˈɑːlmzˌɡɪv.ɪŋ/ - Từ thiện
 18. Ancestral altar (n) /ˈæn.ses.trəl ˈɔːl.tər/ - Bàn thờ tổ tiên

III. Tổng hợp những lời chúc lễ Vu Lan tiếng Anh

1. Các câu chúc lễ Vu Lan báo hiếu tiếng Anh hay, ý nghĩa nhất gửi bố mẹ

 • On this auspicious occasion of Vu Lan Festival, I offer my heartfelt gratitude to you, my dear parents, for your unconditional love and unwavering support throughout my life journey. (Trong dịp lễ Vu Lan thiêng liêng này, con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba và Mẹ, những người luôn yêu thương và ủng hộ con không điều kiện trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời.)
 • Wishing you both a blessed Vu Lan Festival filled with joy and peace. Your boundless love and sacrifices are the foundation of my existence. (Chúc Ba và Mẹ một Lễ Vu Lan an lành và tràn đầy niềm vui. Tình yêu và sự hy sinh không ngừng của hai người là nền tảng của sự tồn tại của con.)
 • In this season of filial piety, I want to express my deepest appreciation to you, my beloved parents, for your endless devotion and guidance. (Trong mùa báo hiếu này, con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba và Mẹ, những người luôn dành trọn tình cảm và sự hướng dẫn cho con.)
 • As we celebrate Vu Lan Festival, I am reminded of your selfless love and sacrifices. Thank you, Mom and Dad, for being my pillars of strength and wisdom. (Trong khi chúng ta kỷ niệm Lễ Vu Lan, con nhớ mãi tình yêu vô điều kiện và những sự hy sinh của Ba và Mẹ. Cảm ơn Ba và Mẹ vì đã là cột trụ của sức mạnh và sự hiểu biết của con.)
 • On this special day of Vu Lan, I want to honor and express my deepest gratitude to you, my dear parents, for your unconditional love and boundless sacrifices. You are my guiding light and my greatest blessings in life. (Trong dịp đặc biệt của Lễ Vu Lan này, con muốn tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba và Mẹ, vì tình yêu vô điều kiện và những sự hy sinh không ngừng của hai người. Ba và Mẹ là ngọn đèn dẫn lối và may mắn lớn nhất của cuộc đời con.)
 • May this Vu Lan Festival be a reminder of the immense love and sacrifices you've made, Mom and Dad. Your kindness and wisdom continue to inspire me everyday. (Chúc cho Lễ Vu Lan này là một lời nhắc nhở về tình yêu và sự hy sinh to lớn mà Ba và Mẹ đã dành cho chúng con. Tình thương và sự thông thái của hai người luôn là nguồn cảm hứng cho chúng con hàng ngày.)
 • As we celebrate Vu Lan, I am filled with gratitude for the love and wisdom you've bestowed upon me, dear parents. Your teachings will forever guide my path. (Khi kỷ niệm Lễ Vu Lan, chúng con tràn đầy lòng biết ơn vì tình yêu và sự thông thái mà Ba và Mẹ đã trao cho con. Lời dạy dỗ của hai người sẽ luôn dẫn lối cho chúng con.)

2. Những lời chúc lễ Vu Lan tiếng Anh ngắn gọn gửi bố mẹ 

 • On this special day of Filial Piety, I express my deepest gratitude and love to you, Mom and Dad. (Trong ngày Báo Hiếu đặc biệt này, con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu của mình đến Ba và Mẹ.)
 • Wishing you both happiness and health, dear parents. Your sacrifices and love are my guiding light in life. (Chúc Ba và Mẹ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Sự hy sinh và tình yêu của hai người là ngọn đèn dẫn lối của con trong cuộc sống.)
 • May the bond between us grow stronger with each passing day. Thank you for your endless love and support. (Chúng ta sẽ ngày càng gắn bó hơn với nhau qua từng ngày. Cảm ơn Ba và Mẹ vì tình yêu và sự ủng hộ vô tận của hai người.)
 • Today, I honor you both for your unwavering love and wisdom. Your teachings have shaped me into who I am today. (Hôm nay, con tôn vinh Ba và Mẹ vì tình yêu và sự hiểu biết không bao giờ phai nhạt của hai người. Lời dạy dỗ của hai người đã định hình con trở thành người con ngày hôm nay.)
 • In this season of filial piety, I am reminded of the endless sacrifices you have made for me. Thank you for everything, Mom and Dad. (Trong mùa báo hiếu này, con nhớ mãi những hy sinh không ngừng của Ba và Mẹ vì con. Cảm ơn Ba và Mẹ vì mọi điều.)

3. Những câu chúc Vu Lan tiếng Anh gửi ông bà

 • On this Vu Lan Festival, I want to express my heartfelt gratitude to my beloved grandparents for their unconditional love and unwavering support throughout my life. (Trong dịp Lễ Vu Lan này, con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà yêu quý của con vì tình yêu không điều kiện và sự ủng hộ không dao động của họ suốt cuộc đời chúng con.)
 • Wishing my dear grandparents a blessed Vu Lan Festival filled with joy and peace. Your wisdom and love continue to inspire and guide us every day. (Chúc ông bà yêu quý của con một Lễ Vu Lan an lành và tràn đầy niềm vui. Sự thông thái và tình yêu của ông bà tiếp tục truyền cảm hứng và dẫn lối cho chúng con mỗi ngày.)
 • In this season of filial piety, I want to honor and appreciate my dear grandparents for their endless love and sacrifices. You are the pillars of our family and our greatest blessings. (Trong mùa báo hiếu này, con muốn tôn vinh và biết ơn ông bà yêu quý của con vì tình yêu và sự hy sinh không ngừng. Ông bà là những cột trụ của gia đình và may mắn lớn nhất của chúng con.)
 • As we celebrate Vu Lan, I am reminded of the unconditional love and boundless sacrifices of my dear grandparents. Thank you for being our guiding light and our source of strength. (Khi chúng con kỷ niệm Lễ Vu Lan, chúng con ghi nhớ mãi tình yêu vô điều kiện và những sự hy sinh không ngừng của ông bà yêu quý của con. Cảm ơn ông bà đã là nguồn sáng dẫn lối và nguồn sức mạnh của chúng con.)
 • On this special day of Vu Lan, I want to express my deepest gratitude to my beloved grandparents for their unwavering love and guidance. Your teachings will forever resonate in our hearts. (Trong dịp đặc biệt của Lễ Vu Lan này, con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà yêu quý của con vì tình yêu và sự hướng dẫn không ngừng. Những lời dạy dỗ của ông bà sẽ luôn vang vọng trong trái tim chúng con.)

IV. Đoạn hội thoại tiếng Anh về lễ Vu Lan

Chi: Hey, Zhou! Do you know what day it is today?

Zhou: Hi, Chi! Hmm, let me think... Is it Vu Lan Festival?

Chi: Yes, you got it! It's Vu Lan Festival, a special day in Vietnamese culture where we honor our parents and ancestors.

Zhou: That sounds wonderful. How do you usually celebrate it?

Chi: Well, we start by visiting pagodas to make offerings and pray for our ancestors. Then, we have a family gathering where we express our gratitude to our parents and grandparents.

Zhou: That's really touching. I wish we had a similar tradition in my culture.

Chi: You can still celebrate it in your own way. It's all about showing appreciation and love to our loved ones, after all.

Zhou: You're right. I'll definitely take some time today to call my parents and tell them how much I appreciate them.

Chi: That's a great idea, Zhou. I'm sure they'll be happy to hear from you.

Zhou: Thanks, Chi. And Happy Vu Lan Festival to you and your family!

Chi: Thank you, Zhou. Same to you!

Dịch:

Chi: Hey, Zhou! Bạn có biết hôm nay là ngày gì không?

Zhou: Chào Chi! Hmm, để tôi nghĩ xem... Đó có phải là Lễ Vu Lan không?

Chi: Đúng vậy! Đó là Lễ Vu Lan, một ngày đặc biệt trong văn hóa Việt Nam nơi chúng ta tôn vinh cha mẹ và tổ tiên của mình.

Zhou: Nghe có vẻ tuyệt vời. Bạn thường kỷ niệm như thế nào?

Chi: Thôi, chúng tôi bắt đầu bằng việc thăm các chùa để cúng và cầu nguyện cho tổ tiên. Sau đó, chúng tôi có một buổi tụ họp gia đình nơi chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ và ông bà của mình.

Zhou: Điều đó thật đáng xúc động. Tôi ước rằng chúng tôi cũng có một truyền thống tương tự trong văn hóa của tôi.

Chi: Bạn vẫn có thể kỷ niệm theo cách của riêng bạn. Cuối cùng, đó là về việc thể hiện sự biết ơn và tình yêu đối với những người thân yêu của chúng ta.

Zhou: Bạn nói đúng đấy. Tôi nhất định sẽ dành thời gian hôm nay để gọi điện cho cha mẹ và nói với họ tôi biết ơn họ như thế nào.

Chi: Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Zhou. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ vui mừng khi nghe thấy bạn.

Zhou: Cảm ơn bạn, Chi. Và Chúc Mừng Lễ Vu Lan cho bạn và gia đình của bạn!

Chi: Cảm ơn bạn, Zhou. Cũng với bạn!

V. Đoạn văn mẫu về lễ Vu Lan bằng tiếng Anh

Đoạn văn 1:

The Vu Lan Festival, also known as the Hungry Ghost Festival, is an important tradition in Vietnamese culture. It takes place on the 15th day of the seventh lunar month, where people gather to honor their ancestors and show gratitude to their parents. During this time, offerings of food, flowers, and incense are made at pagodas and ancestral altars. Families come together to share meals and participate in Buddhist ceremonies, including chanting and praying for the deceased. This festival reflects the values of filial piety and compassion, emphasizing the importance of respecting and caring for one's elders. It's a time for reflection, appreciation, and strengthening family bonds.

Dịch:

Lễ Vu Lan, còn được biết đến với tên gọi là ngày Xá tội vong nhân, là một truyền thống quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Ngày lễ này diễn ra vào ngày mười lăm của tháng bảy âm lịch, khi mọi người tụ tập để tôn vinh tổ tiên và bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ. Trong thời gian này, các loại đồ cúng như thức ăn, hoa và hương được dâng tại các chùa và bàn thờ tổ tiên. Gia đình tụ tập cùng nhau để chia sẻ bữa ăn và tham gia vào các nghi lễ Phật giáo, bao gồm tụng kinh và cầu nguyện cho người đã khuất. Lễ hội này phản ánh những giá trị về hiếu thảo và lòng từ bi, nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc tôn trọng và chăm sóc người cao tuổi. Đó là thời điểm để suy tư, biết ơn và củng cố tình thân trong gia đình.

Đoạn văn 2:

My favorite festival of the year is the Vu Lan Festival, celebrated in Vietnam. It occurs on the 15th day of the seventh lunar month. This festival holds great significance as it's a time for honoring ancestors and expressing gratitude to parents. Throughout the day, families visit pagodas to offer food, flowers, and incense on ancestral altars. The atmosphere is filled with reverence and familial warmth as generations come together. Buddhist ceremonies are conducted, including chanting and prayers for the deceased. It's a deeply meaningful occasion that highlights the values of filial piety and compassion. As someone deeply rooted in Vietnamese culture, the Vu Lan Festival holds a special place in my heart, reminding me of the importance of family, tradition, and gratitude.

Dịch:

Lễ Vu Lan, được tổ chức tại Việt Nam, là ngày lễ yêu thích nhất của tôi trong năm. Nó diễn ra vào ngày mười lăm của tháng bảy âm lịch. Ngày lễ này mang ý nghĩa quan trọng khi là thời điểm để tôn vinh tổ tiên và bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ. Trong suốt ngày này, các gia đình đi lễ chùa để cúng dường thức ăn, hoa và hương thờ tổ tiên. Không khí tràn đầy sự trang nghiêm và ấm áp gia đình khi các thế hệ tụ tập lại. Các nghi lễ Phật giáo được tổ chức, bao gồm tụng kinh và cầu nguyện cho người đã khuất. Đây là một dịp đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc, là điểm nhấn về giá trị của hiếu thảo và lòng từ bi. Là người một lòng với văn hóa Việt Nam, Lễ Vu Lan luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng tôi, nhắc nhở về sự quan trọng của gia đình, truyền thống và lòng biết ơn.

ĐĂNG KÝ NGAY: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên hẳn đã giải đáp cho bạn “Lễ Vu Lan tiếng Anh là gì?”, đồng thời tổng hợp những từ vựng, lời chúc, đoạn hội thoại và đoạn văn mẫu hay nhất về ngày lễ này. Hy vọng những kiến thức trên sẽ hữu ích cho bạn. Tiếng Anh giao tiếp Langmaster chúc bạn sẽ có dịp lễ Vu Lan  thật vui vẻ và ấm áp bên những người thân yêu

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Langmaster là trung tâm tiếng Anh giao tiếp DUY NHẤT trên thị trường cam kết chuẩn đầu ra theo CEFR. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Anh, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho học viên, thay đổi niềm tin và thói quen để trở thành những người thành đạt có trách nhiệm với gia đình và xã hội!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác