NHỮNG LỜI CHÚC MỪNG NGÀY CỦA CHA BẰNG TIẾNG ANH Ý NGHĨA

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh ngắn gọn 
 • 2. Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh ý nghĩa 
 • 3. Những câu chúc ngày của Cha bằng tiếng Anh hài hước
 • 4. Những lời chúc ngày của Cha bằng tiếng Anh từ con gái dành cho bố 
 • 5. Những lời chúc mừng ngày của Cha tiếng Anh từ con trai dành cho bố 

Ngày của Cha đang ngày càng cận kề. Bạn muốn bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, tình cảm chân thành của mình gửi đến phụ thân đáng kinh nhưng còn băn khoăn viết thế nào thật ý nghĩa? Hãy cùng Tiếng Anh giao tiếp Langmaster tham khảo từ vựng cùng những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh cực kì hay dưới đây.

1. Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh ngắn gọn 

Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh ngắn gọn
Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh ngắn gọn
 • Thanks for always being there, Dad. Enjoy your day! (Cảm ơn bố đã luôn ở bên con. Chúc bố có một ngày vui vẻ!)
 • To the world's greatest dad - Happy Father's Day! (Gửi đến người bố tuyệt vời nhất thế giới - Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • Your guidance and love have made me who I am. Thank you, Dad. (Sự dẫn dắt và tình yêu của bố đã làm nên con ngày hôm nay. Cảm ơn bố.)
 • Wishing you a Father's Day filled with relaxation and joy. (Chúc bố có một Ngày của Cha tràn ngập sự thư giãn và niềm vui.)
 • Dad, you're my hero and inspiration. Happy Father's Day! (Bố là người hùng và nguồn cảm hứng của con. Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • You've been my foundation and support. Love you, Dad! (Bố đã là nền tảng và chỗ dựa của con. Con yêu bố!)
 • To my first and forever, happy Father’s Day - you’re my best man. (Gửi đến người hùng đầu tiên và mãi mãi của con, chúc mừng ngày của Cha - cha là người đàn ông tuyệt nhất của con.)
 • Wishing you a day as fun and amazing as you are, Dad! (Chúc bố có một ngày vui vẻ và tuyệt vời như chính bố vậy!)
 • Thanks for the fun times, the lessons, and the love. Happy Father’s Day! (Cảm ơn bố về những khoảnh khắc vui vẻ, bài học và tình yêu. Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • Dad, you’ve always been my anchor in life’s storm. Thank you too much. (Bố ơi, bố luôn là phao cứu sinh của con trong bão giông cuộc đời. Cảm ơn bố rất nhiều.)

2. Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh ý nghĩa 

Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh ý nghĩa
Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh ý nghĩa
 • Dad, you've always been the light guiding me through life's darkest moments. I love you so much. (Bố ơi, bố luôn là ánh sáng dẫn lối con qua những khoảnh khắc tối tăm nhất của cuộc đời. Con yêu bố rất nhiều.)
 • Thank you for being my hero, Dad. Your strength inspires me every day. (Cảm ơn bố đã là người hùng của con. Sức mạnh của bố truyền cảm hứng cho con mỗi ngày.)
 • To the world, you are a father. To our family, you are the world. (Với thế giới, bố là một người cha. Với gia đình chúng ta, bố là cả thế giới.)
 • Happy Father's Day to the man who taught me to dream big and work hard. (Chúc mừng ngày của Cha đến người đàn ông đã dạy con mơ ước lớn và làm việc chăm chỉ.)
 • To my father, my friend, and my mentor, happy Father's Day! (Gửi bố, người bạn và người cố vấn của con, chúc mừng ngày của Cha!)
 • Happy Father's Day to the man who set my standards high and taught me integrity. (Chúc mừng Ngày của Cha đến người đàn ông đã đặt ra những tiêu chuẩn cao cho con và dạy con về sự chính trực.)
 • Wishing a very happy Father's Day to the man who has enriched my life with wisdom and love. (Chúc một ngày của Cha thật hạnh phúc đến người đàn ông đã làm giàu cuộc đời con với trí tuệ và tình yêu.)
 • Dad, thank you for the laughter and the unending love. You're my hero! (Bố ơi, cảm ơn bố vì những tiếng cười và tình yêu không bao giờ kết thúc. Bố là người hùng của con!)
 • On Father's Day, I'm reminded of all the precious moments and lessons you've given me. Thank you. (Vào Ngày của Cha, con nhớ lại tất cả những khoảnh khắc quý giá và bài học mà bố đã dành cho con. Cảm ơn bố.)
 • Your resilience and love have been my guide. Here's to you, Dad, on your day! (Sự kiên cường và tình yêu của bố đã là kim chỉ nam cho con. Nâng ly vì bố, vào ngày của bố!)\

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP LỜI CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH BẰNG TIẾNG ANH Ý NGHĨA NHẤT

=> 90+ LỜI CHÚC LỄ TẠ ƠN BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY VÀ Ý NGHĨA

3. Những câu chúc ngày của Cha bằng tiếng Anh hài hước

Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh hài hước
Những lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh hài hước
 • Happy Father's Day to the man who taught me how to fix anything with duct tape. (Chúc mừng Ngày của Cha đến người đàn ông đã dạy con cách sửa mọi thứ bằng băng dính.)
 • Dad, I love how we don't need to say out loud that I'm your favorite. (Bố ơi, con yêu cách chúng ta không cần phải nói ra rằng con là đứa được bố yêu thích nhất.)
 • Happy Father's Day to the man who used to be so cool. Just kidding, you're still cool. (Chúc mừng Ngày của Cha đến người đàn ông từng là người rất cool. Đùa thôi, bố vẫn cool.)
 • Remember: It's not a dad bod. It's a father figure for me. (Nhớ nhé: Đó không phải là thân hình 'bố bụng bia'. Đối với con, đó là hình mẫu của người cha.)
 • To the best taxi driver and ATM: Happy Father's Day! (Gửi đến tài xế taxi và cây ATM tốt nhất: Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • Thanks for all the advice I never listened to. Turns out, you were right. (Cảm ơn tất cả những lời khuyên mà con chưa bao giờ nghe theo. Hóa ra, bố đúng.)
 • Happy Father's Day to my favorite parent. Don't tell Mom. (Chúc mừng Ngày của Cha đến phụ huynh yêu thích của con. Đừng nói với mẹ nhé bố.)
 • Dad, you're like a fine wine. You only get better with age. And more expensive. (Bố giống như rượu vang ngon. Càng già càng tốt. Và càng đắt.)
 • You're not just a dad; you're an inspiration for what I don't want my hairline to become. (Bố không chỉ là bố; bố còn là nguồn cảm hứng cho việc con không muốn đường chân tóc của mình trở nên như thế.)
 • For Father's Day, I promise to laugh at all of your jokes. Today only. (Mừng Ngày của Cha, con hứa sẽ cười với tất cả những câu đùa của bố. Chỉ có hôm nay thôi.)

4. Những lời chúc ngày của Cha bằng tiếng Anh từ con gái dành cho bố 

Những lời chúc Ngày của Cha bằng tiếng Anh từ con gái dành cho bố
Những lời chúc Ngày của Cha bằng tiếng Anh từ con gái dành cho bố
 • Happy Father's Day to the man who taught me how to stand on my own feet and believe in myself. Love you, Dad! (Chúc mừng Ngày của Cha dành cho người đàn ông đã dạy cho con cách đứng vững trên đôi chân của mình và tin vào bản thân. Con yêu bố!)
 • To my hero, my guide, and my constant source of inspiration, Happy Father's Day! You mean the world to me. (Gửi người hùng, người hướng dẫn và nguồn cảm hứng không ngừng của con, Chúc mừng Ngày của Cha! Bố là tất cả với con.)
 • Dad, thank you for being my first love and teaching me how a man should treat a woman. Happy Father's Day! (Bố ơi, cảm ơn bố đã là tình yêu đầu tiên của con và dạy con cách một người đàn ông nên đối xử với phụ nữ. Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • Your wisdom and kindness have guided me through life. Wishing you a Father's Day as wonderful as you are! (Sự khôn ngoan và tốt bụng của bố đã hướng dẫn con qua cuộc sống. Chúc bố có một Ngày của Cha tuyệt vời như bố vậy!)
 • Thank you for the sacrifices you've made and the love you've given. I’m proud to be your daughter. Happy Father's Day! (Cảm ơn bố đã hy sinh và yêu thương con. Con tự hào là con gái của bố. Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • To the world's greatest dad from the luckiest daughter alive, Happy Father's Day! Thank you for everything. (Từ đứa con gái may mắn nhất trên đời, gửi đến người bố tuyệt vời nhất, Chúc mừng Ngày của Cha! Cảm ơn bố vì tất cả.)
 • Your love and support have been my strongest foundation. Thank you for being an amazing father. Happy Father's Day! (Tình yêu và sự hỗ trợ của bố đã là nền tảng vững chắc nhất của con. Cảm ơn bố đã là một người bố tuyệt vời. Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • Dad, you’ve always been my compass, guiding me through life's adventures. Happy Father's Day to my navigator! (Bố, bố luôn là la bàn của con, hướng dẫn con qua những cuộc phiêu lưu của cuộc sống. Chúc mừng Ngày của Cha dành cho người hướng dẫn của con!)
 • Happy Father's Day to the man who filled my life with laughter and my heart with love. I cherish you, Dad. (Chúc mừng Ngày của Cha dành cho người đàn ông đã làm đầy cuộc đời con bằng tiếng cười và trái tim con bằng tình yêu. Con trân trọng bố.)
 • Thank you for being the anchor in my life and showing me the value of hard work and integrity. Happy Father's Day! (Cảm ơn bố đã là điểm tựa trong cuộc sống của con và cho con thấy giá trị của sự chăm chỉ và liêm chính. Chúc mừng Ngày của Cha!)

Xem thêm: 50+ LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾNG ANH HAY VÀ Ý NGHĨA NHẤT

5. Những lời chúc mừng ngày của Cha tiếng Anh từ con trai dành cho bố 

Những lời chúc mừng Ngày của Cha tiếng Anh từ con trai dành cho bố
Những lời chúc mừng Ngày của Cha tiếng Anh từ con trai dành cho bố
 • Happy Father's Day to the man who taught me the value of hard work and dedication. Thank you for everything, Dad. (Chúc mừng Ngày của Cha dành cho người đã dạy con giá trị của sự chăm chỉ và cống hiến. Cảm ơn bố vì mọi thứ.)
 • Dad, you are my role model and my hero. Your guidance has shaped my life. Happy Father's Day! (Bố, bố là tấm gương và người hùng của con. Sự hướng dẫn của bố đã hình thành cuộc đời con. Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • To the strongest man I know, thank you for being my protector and guide. Happy Father's Day! (Gửi đến người đàn ông mạnh mẽ nhất mà con biết, cảm ơn bố đã là người bảo vệ và hướng dẫn con. Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • Your wisdom and strength are something I aspire to. Thank you for being such a great father. Happy Father's Day! (Trí tuệ và sức mạnh của bố là điều mà con mong muốn có được. Cảm ơn bố đã là một người bố tuyệt vời. Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • Thank you for the sacrifices you've made to make my life better. I am grateful for everything. Happy Father's Day! (Cảm ơn bố vì những hy sinh bố đã làm để cuộc sống của con tốt đẹp hơn. Con biết ơn mọi thứ. Chúc mừng Ngày của Cha!)
 • Dad, your encouragement and support have always been my driving force. Wishing you a very Happy Father's Day! (Bố, sự khích lệ và hỗ trợ của bố luôn là động lực thúc đẩy con. Chúc bố một Ngày của Cha thật sự hạnh phúc!)
 • To the man who stands by me through thick and thin, Happy Father's Day! Your love means the world to me. (Gửi đến người đàn ông luôn ở bên cạnh con qua bao thăng trầm, Chúc mừng Ngày của Cha! Tình yêu của bố có ý nghĩa với con biết bao.)
 • Your lessons and wisdom have guided me in every step of my life. Happy Father's Day to my wise teacher! (Những bài học và trí tuệ của bố đã hướng dẫn con ở mỗi bước đi trong cuộc sống. Chúc mừng Ngày của Cha dành cho người thầy khôn ngoan của con!)
 • Happy Father's Day to my biggest supporter and advisor. Thank you for always believing in me. (Chúc mừng Ngày của Cha dành cho người ủng hộ và tư vấn lớn nhất của con. Cảm ơn bố đã luôn tin tưởng con.)
 • Your love and dedication as a father are beyond words. Happy Father's Day to the most amazing dad. (Tình yêu và sự cống hiến của bố như một người cha là không thể diễn tả bằng lời. Chúc mừng Ngày của Cha dành cho người bố tuyệt vời nhất.)

TÌM HIỂU THÊM 

Trên đây là một số gợi ý lời chúc mừng ngày của Cha bằng tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn muốn có người cùng đồng hành trong quá trình nâng cao khả năng ngoại ngữ càng sớm càng tốt, hãy tham gia các lớp học của Tiếng Anh giao tiếp Langmaster ngay hôm nay. 

Ms. Chu Thị Diệu Linh
Tác giả: Ms. Chu Thị Diệu Linh
 • 9.0 VSTEP
 • Thạc sĩ ngành Phương pháp Giảng dạy tại Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG HN
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác