TỔNG HỢP CÁC BÀI MẪU VIẾT VỀ TRUNG THU BẰNG TIẾNG ANH HAY NHẤT

Trung thu là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong văn hoá của người Việt Nam, là dịp để chúng ta đoàn tụ, quây quần cùng những người thân yêu. Để giới thiệu nét văn hoá đẹp này tới bạn bè quốc tế, hôm nay, cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster học ngay cách viết về trung thu bằng tiếng Anh hay nhất nhé!

I. Từ vựng trong bài viết về Trung thu bằng tiếng Anh

 1. Mooncake (n) /ˈmuːnkeɪk/ - Bánh trung thu
 2. Lantern (n) /ˈlæntərn/ - Đèn lồng
 3. Mid-Autumn Festival (n) /ˌmɪd ˈɔːtəm ˈfɛstɪvəl/ - Lễ hội trung thu
 4. Reunion (n) /rɪˈjuːniən/ - Sự sum họp
 5. Dragon dance (n) /ˈdræɡən dæns/ - Múa lân
 6. Full moon (n) /fʊl muːn/ - Trăng tròn
 7. Traditional (adj) /trəˈdɪʃənl/ - Truyền thống
 8. Harvest (n) /ˈhɑːrvɪst/ - Mùa màng
 9. Festive (adj) /ˈfɛstɪv/ - Lễ hội
 10. Joyous (adj) /ˈdʒɔɪəs/ - Vui vẻ
 11. Celebrate (v) /ˈsɛlɪbreɪt/ - Tổ chức, kỷ niệm
 12. Drum (n) /drʌm/ - Trống
 13. Delicious (adj) /dɪˈlɪʃəs/ - Ngon lành
 14. Moon gazing (n) /muːn ˈɡeɪzɪŋ/ - Nhìn trăng
 15. Customs (n) /ˈkʌstəmz/ - Phong tục
 16. Starfruit (n) /ˈstɑːrˌfruːt/ - Khế
 17. Riddles (n) /ˈrɪdlz/ - Câu đố
 18. Lantern parade (n) /ˈlæntərn ˈpærˌeɪd/ - Diễu hành đèn lồng
 19. Toy figurine (n) /tɔɪ ˈfɪɡjəˌriːn/ - Tò he
 20. Banyan (n) /ˈbænjən/ - Cây đa
 21. Mask (n) /mæsk/ - Mặt nạ
 22. Lantern parade (n) /ˈlæntərn pəˈreɪd/ - Rước đèn
 23. Jade Rabbit (n) /dʒeɪd ˈræbɪt/ - Thỏ ngọc
 24. The Man in the Moon (n) /ðə mæn ɪn ðə muːn/ - Chú Cuội
 25. Moon goddess (n) /muːn ˈɡɒdɪs/ - Chị Hằng
 26. Star lantern (n) /stɑːr ˈlæntərn/ - Đèn ông sao
 27. Glutinous rice (n) /ˈɡluːtɪnəs raɪs/ - Gạo nếp
 28. Sweets (n) /swiːts/ - Đồ ngọt
 29. Autumn breeze (n) /ˈɔːtəm briːz/ - Gió mùa thu
 30. Tradition (n) /trəˈdɪʃən/ - Truyền thống

II. Dàn ý giới thiệu Tết Trung thu bằng tiếng Anh

1. Mở bài (1-2 câu)

Giới thiệu chung về Trung thu: Nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Trung thu trong văn hóa Việt Nam.

2. Thân bài (6-10 câu)

 • Mô tả không khí và hoạt động trước ngày Trung thu: Sự háo hức của mọi người khi chuẩn bị cho lễ hội, từ việc mua/làm bánh trung thu, chọn lựa đèn lồng đến việc trang trí nhà cửa.
 • Các hoạt động trong ngày Trung thu: Từ việc tổ chức rước đèn đến các cuộc thi trò chơi truyền thống như đua thuyền, múa lân, múa rồng.
 • Ý nghĩa: Trung thu là dịp sum họp gia đình, bạn bè, tạo nên không khí ấm áp và gắn kết tình cảm.
 • Những kỷ niệm và cảm xúc: Những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình, những kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè, cảm giác hạnh phúc và bình yên trong lòng mỗi người.

3. Kết luận (1-2 câu)

Tóm tắt lại về ý nghĩa của Trung thu trong cuộc sống và tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển các truyền thống văn hóa.

III. Một số đoạn văn và bài thuyết trình về lễ hội Trung thu bằng tiếng Anh hay nhất

1. Đoạn văn viết nói về Trung thu bằng tiếng Anh 

Đoạn văn 1:

Mid-Autumn Festival, also known as Tet Trung Thu in Vietnam, holds significant cultural importance. Families eagerly anticipate this occasion, engaging in various traditional activities. Preparations involve making mooncakes and colorful lanterns, symbolizing reunion and prosperity. On the festival day, children participate in lantern parades, dragon dances, and enjoy moon-gazing. It's a time for families to gather, share meals, and exchange gifts. The festival fosters warmth and togetherness among loved ones. Memories of joyful laughter and bright lanterns illuminate the night sky, creating a sense of belonging and cultural pride. In Vietnam, Trung Thu celebrates unity, gratitude, and the beauty of tradition, enriching the cultural fabric of the nation.

Dịch:

Tết Trung Thu có tầm quan trọng rất lớn trong văn hóa ở Việt Nam. Các gia đình đều háo hức mong chờ dịp này, tham gia vào nhiều hoạt động truyền thống khác nhau. Việc chuẩn bị bao gồm làm bánh trung thu và đèn lồng nhiều màu sắc, tượng trưng cho sự đoàn tụ và thịnh vượng. Vào ngày hội, trẻ em tham gia rước đèn, múa rồng và ngắm trăng. Đây là thời gian để các gia đình quây quần, chia sẻ bữa ăn và trao đổi quà tặng. Lễ hội nuôi dưỡng sự ấm áp và gắn kết giữa những người thân yêu. Ký ức về những tiếng cười vui tươi và những ngọn đèn lồng rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, tạo nên cảm giác thân thuộc và niềm tự hào về văn hóa. Ở Việt Nam, Trung Thu tôn vinh sự đoàn kết, lòng biết ơn và vẻ đẹp truyền thống, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc.

Đoạn văn 2:

The Mid-Autumn Festival in Vietnam is a cherished tradition celebrated with enthusiasm and joy. As the full moon graces the night sky, streets come alive with colorful lanterns and bustling activities. Families gather to savor delectable mooncakes, a symbol of reunion and abundance. Children eagerly anticipate the lantern parade, showcasing their creatively crafted lanterns. Traditional performances like lion dances and drum performances add to the festive atmosphere. Amidst laughter and merriment, the festival strengthens bonds between generations and fosters community spirit. It's a time to reflect on blessings, express gratitude, and appreciate the beauty of Vietnamese culture. The Mid-Autumn Festival embodies the essence of family, unity, and cultural heritage, making it a cherished part of Vietnamese identity.

Dịch:

Lễ hội Trung thu ở Việt Nam là một truyền thống quý báu được tổ chức với sự hân hoan và niềm vui. Khi trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời đêm, các con phố trở nên sống động với những chiếc đèn lồng màu sắc và những hoạt động sôi động. Gia đình sum họp để thưởng thức những chiếc bánh trung thu ngon tuyệt, biểu tượng của sự đoàn tụ và phong phú. Trẻ em mong chờ đợi cuộc rước đèn, trình diễn những chiếc đèn lồng được sáng tạo một cách tinh tế. Các tiết mục truyền thống như múa lân và biểu diễn trống thêm phần phong phú cho không khí lễ hội. Giữa tiếng cười và niềm vui, lễ hội góp phần gắn kết các thế hệ và nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng. Đây là thời điểm để suy ngẫm về những điều may mắn, bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Lễ hội Trung thu khắc hoạ tầm quan trọng của gia đình, sự đoàn kết và di sản văn hóa, là một phần quý báu của bản sắc dân tộc Việt Nam.

2. Đoạn văn tiếng Anh viết về ngày lễ yêu thích trong năm – Trung thu

Đoạn văn 1:

Mid-Autumn Festival, or Trung Thu, holds a special place in my heart. Lanterns adorned with vibrant colors illuminate the night sky as families gather to celebrate under the full moon. Children's laughter fills the air as they parade with their lanterns, while the aroma of mooncakes tantalizes the senses. It's a time for reunions, storytelling, and traditional folk dances. With each bite of mooncake shared, bonds are strengthened and memories cherished. Trung Thu is more than just a festival; it's a beautiful reflection of unity, gratitude, and love.

Dịch:

Lễ hội Trung Thu luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim của tôi. Những chiếc đèn lồng được trang trí với những màu sắc rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm khi gia đình sum họp để ăn mừng dưới ánh trăng tròn. Tiếng cười của trẻ em tràn ngập không khí khi họ diễu hành với những chiếc đèn lồng của mình, trong khi hương vị của bánh trung thu kích thích các giác quan. Đó là thời điểm của sự đoàn tụ, kể chuyện và các vũ điệu dân gian truyền thống. Mỗi lần thưởng thức từng miếng bánh trung thu cùng nhau, các mối quan hệ được củng cố và những kỷ niệm được gìn giữ. Trung Thu không chỉ là một lễ hội; đó là một bức tranh đẹp về sự đoàn kết, lòng biết ơn và tình yêu.

Đoạn văn 2:

My favorite festival of the year is the Mid-Autumn Festival, also known as Trung Thu. It's a time filled with warmth and joy as families gather to admire the full moon and enjoy delicious mooncakes. Lanterns of various shapes and colors light up the night sky, creating a magical atmosphere. Children laugh and play with their colorful lanterns, while adults reminisce about their own childhood memories. It's a time of togetherness, gratitude, and celebration, making it truly special to me each year.

Dịch:

Lễ hội yêu thích của tôi trong năm là Lễ Trung Thu. Đó là thời điểm tràn đầy ấm áp và niềm vui khi gia đình sum họp để ngắm trăng tròn và thưởng thức những chiếc bánh trung thu ngon lành. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc và hình dáng chiếu sáng bầu trời đêm, tạo nên một không khí phép thuật. Trẻ em cười vui và chơi đùa với những chiếc đèn lồng rực rỡ, trong khi người lớn lại nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ của mình. Đó là thời điểm của sự hiệp nhất, biết ơn và kỷ niệm, khiến cho mỗi năm, đó thực sự là một điều đặc biệt đối với tôi.

3. Đoạn văn nói về hoạt động yêu thích trong Tết Trung thu bằng tiếng Anh

Đoạn văn 1:

My favorite activity during the Mid-Autumn Festival is lantern making. Gathering with family and friends, we spend joyful hours crafting vibrant lanterns of various shapes and sizes. It's a tradition that not only allows us to express our creativity but also fosters bonds as we work together, sharing stories and laughter. As the sun sets, we illuminate the night with our homemade lanterns, parading through the streets or gathering in open spaces. The air is filled with excitement and anticipation as we admire each other's handiwork and revel in the collective spirit of the festival. Amidst the glow of lantern light, we indulge in delicious mooncakes and exchange well-wishes for happiness and prosperity. Lantern making is more than just a pastime; it's a cherished tradition that brings our community together in celebration and unity during this special time of the year.

Dịch:

Hoạt động yêu thích của tôi trong Lễ Trung Thu là làm đèn lồng. Tụ tập cùng gia đình và bạn bè, chúng tôi dành những giờ vui vẻ để chế tạo những chiếc đèn lồng sặc sỡ với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau. Đó là một truyền thống không chỉ cho phép chúng tôi thể hiện sự sáng tạo mà còn tạo dựng mối quan hệ khi chúng tôi cùng nhau làm việc, chia sẻ câu chuyện và tiếng cười. Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi soi sáng đêm bằng những chiếc đèn lồng tự làm, tuần hành qua các con phố hoặc tụ họp tại các khu vực mở. Không khí tràn ngập sự háo hức và mong chờ khi chúng tôi ngắm nhìn những tác phẩm tự làm của nhau và say mê trong tinh thần chung của lễ hội. Giữa ánh sáng của đèn lồng, chúng tôi thưởng thức những chiếc bánh trung thu ngon và trao nhau lời chúc về hạnh phúc và thịnh vượng. Làm đèn lồng không chỉ là một thú vui mà còn là một truyền thống quý báu, khiến cộng đồng của chúng tôi hòa mình vào niềm vui và sự đoàn kết trong dịp đặc biệt này hàng năm.

Đoạn văn 2:

My favorite activity during the Mid-Autumn Festival is the lantern parade. With colorful lanterns in hand, we stroll through the streets, illuminating the night with joy. It's a mesmerizing sight as families and friends come together, sharing laughter and excitement. The air is filled with the scent of incense and the sound of traditional music, adding to the festive atmosphere. Children's faces light up with wonder as they carry their lanterns, creating cherished memories under the moonlit sky. This tradition connects us to our cultural roots and strengthens bonds within the community. Lantern parade embodies the spirit of togetherness and celebration, making it my favorite part of the Mid-Autumn Festival.

Dịch:

Hoạt động yêu thích của tôi trong Lễ Trung Thu là rước đèn. Cầm trên tay những chiếc đèn lồng sặc sỡ, chúng tôi dạo bước qua các con đường, thắp sáng sáng đêm bằng niềm vui. Đó là một cảnh tượng mê hồn khi gia đình và bạn bè sum họp, chia sẻ tiếng cười và sự hồi hộp. Không khí tràn ngập hương trầm và âm nhạc truyền thống, tạo thêm không khí lễ hội. Gương mặt của những đứa trẻ rạng rỡ với sự ngạc nhiên khi họ cầm chiếc đèn lồng của mình, tạo nên những kỷ niệm đáng quý dưới bầu trời trăng sáng. Truyền thống này kết nối chúng tôi với nguồn gốc văn hóa và củng cố mối liên kết trong cộng đồng. Rước đèn thể hiện tinh thần đoàn kết và lễ hội, làm cho nó trở thành phần yêu thích của tôi trong Lễ Trung Thu.

Đoạn văn 3:

During the Mid-Autumn Festival, I feel immense excitement and anticipation. The rural landscape bathed in moonlight is breathtaking. Around 8 o'clock, neighborhood kids eagerly invite each other to join the lantern parade. We stroll along, singing "The Starlight Lamp" song. By 8:30, the festival program begins with a mesmerizing lion dance by the community members. Vibrant unicorns dance to the lively beat of drums. Ms. Hang and Mr. Quay follow with their comedic act, and we enjoy several delightful musical performances. The highlight is breaking open the feast, where we indulge in candies, fruits, and soft drinks. I'm filled with joy and contentment.

Dịch: 

Trong Lễ Trung Thu, tôi cảm thấy rất hồi hộp và mong chờ. Cảnh quan quê dưới ánh trăng rất đẹp. Khoảng tám giờ tối, các em nhỏ trong khu phố hồi hộp mời nhau đi dạo rước đèn. Cả nhóm cùng nhau đi và hát bài "Đèn Sao Trăng". Vào lúc tám giờ ba mươi, chương trình Lễ Trung Thu bắt đầu. Đầu tiên là màn múa lân của các thành viên hội. Những chú kỳ lân màu sắc đang biểu diễn dưới âm nhạc sôi động của trống. Sau đó, cô Hằng và anh Quay xuất hiện với phần trình diễn hài hước của họ. Chúng tôi cũng được thưởng thức nhiều tiết mục âm nhạc hay. Phần cuối cùng được chờ đợi nhất là phá cỗ. Rất nhiều kẹo, trái cây và đồ uống đã được chuẩn bị. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

4. Đoạn văn viết tiếng Anh về món ăn yêu thích trong Tết Trung thu

One of my favorite dishes during the Mid-Autumn Festival is mooncakes. These delectable pastries are filled with sweet lotus seed paste or red bean paste, and sometimes they contain salted egg yolks symbolizing the full moon. Encased in a thin, golden crust, mooncakes are intricately imprinted with Chinese characters or designs, adding to their beauty. Each bite is a harmonious blend of sweetness and texture, evoking feelings of nostalgia and warmth. Sharing mooncakes with family and friends symbolizes unity and harmony, making them an integral part of the Mid-Autumn Festival tradition. Whether enjoying traditional flavors or modern variations like ice cream mooncakes, the joy of savoring these treats brings a sense of joy and celebration to the festivities.

Dịch:

Một trong những món ăn yêu thích của tôi trong Lễ Trung Thu là bánh trung thu. Những chiếc bánh ngọt này được làm từ nhân đậu nành hoặc nhân đậu đỏ, đôi khi có chứa lòng đỏ trứng muối tượng trưng cho mặt trăng tròn. Được bọc trong lớp vỏ mỏng vàng óng, bánh trung thu được chạm khắc cẩn thận với các ký tự hoặc hình ảnh Trung Hoa, tăng thêm vẻ đẹp của chúng. Mỗi miếng bánh là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị ngọt ngào và cấu trúc, gợi lên những cảm xúc hoài niệm và ấm áp. Chia sẻ bánh trung thu với gia đình và bạn bè tượng trưng cho sự đoàn kết và hòa thuận, làm cho chúng trở thành một phần không thể thiếu của truyền thống Lễ Trung Thu. Dù là thưởng thức các hương vị truyền thống hay những biến thể hiện đại như bánh trung thu kem, niềm vui từ việc thưởng thức những món tráng miệng này mang lại cảm giác vui vẻ và lễ hội cho mọi người.

5. Bài thuyết trình tiếng Anh về Trung thu - ngày lễ yêu thích trong năm

Title: Mid-Autumn Festival - A Beloved Celebration

Good morning/evening everyone,

Today, I am delighted to talk about one of my favorite celebrations of the year - the Mid-Autumn Festival, also known as Tet Trung Thu in Vietnam.

The Mid-Autumn Festival holds a special place in Vietnamese culture, celebrated on the 15th day of the eighth lunar month. It's a time of joy, unity, and gratitude.

During this festival, families come together to enjoy various traditional activities. Making and sharing mooncakes, a symbol of reunion and happiness, is an essential part of the celebration. Children eagerly await the festival to parade with colorful lanterns, adding vibrancy to the night sky.

Moreover, the Mid-Autumn Festival fosters a sense of community and togetherness. It's a time when people express gratitude for blessings and strengthen familial bonds.

In conclusion, the Mid-Autumn Festival is more than just a cultural tradition; it's a celebration of love, unity, and cherished memories. Let's continue to embrace and preserve this beautiful tradition for generations to come.

Thank you for listening.

Dịch:

Tiêu đề: Lễ hội Trung thu - Một Lễ Hội Đáng Yêu

Chào buổi sáng/tối mọi người,

Hôm nay, tôi rất vui được kể về một trong những lễ hội yêu thích của tôi trong năm - lễ hội Trung thu, còn được gọi là Tết Trung Thu tại Việt Nam.

Lễ hội Trung thu có một vị trí đặc biệt trong văn hóa Việt Nam, được tổ chức vào ngày 15 tháng tám âm lịch. Đây là thời điểm của niềm vui, sự đoàn kết và lòng biết ơn.

Trong lễ hội này, gia đình tụ họp để thưởng thức các hoạt động truyền thống. Việc làm và chia sẻ bánh trung thu, biểu tượng của sự đoàn tụ và hạnh phúc, là một phần quan trọng của lễ hội. Trẻ em háo hức chờ đợi lễ hội để diễu hành với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, làm cho bầu trời đêm trở nên sống động hơn.

Hơn nữa, lễ hội Trung thu còn tạo ra một cảm giác đoàn kết và sự gắn kết. Đây là thời điểm mọi người bày tỏ lòng biết ơn về những điều may mắn và củng cố tình thân tình.

Tóm lại, lễ hội Trung thu không chỉ là một truyền thống văn hóa; đó là một dịp để kỷ niệm tình yêu, sự đoàn kết và những kỷ niệm đáng quý. Hãy tiếp tục ôm trọn và bảo tồn truyền thống đẹp này cho thế hệ sau.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

ĐĂNG KÝ NGAY: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn và tổng hợp những bài viết về Trung thu bằng tiếng Anh hay nhất. Đừng quên thường xuyên luyện tập, trau dồi để thành thạo hơn phần này nhé. Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Langmaster chúc bạn thành công!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác