VIẾT VỀ NGÀY CỦA MẸ BẰNG TIẾNG ANH: MẪU CÂU VÀ ĐOẠN VĂN HAY NHẤT

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Từ vựng tiếng Anh về Ngày của mẹ
 • 2. Dàn ý đoạn văn về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh
  • 2.1. Giới thiệu về Ngày của mẹ
  • 2.2. Nguồn gốc và truyền thống Ngày của mẹ
  • 2.3. Ý nghĩa Ngày của mẹ
  • 2.4. Kết luận
 • 3. Mẫu câu nói về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh
  • 3.1. Mẫu câu giới thiệu về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh
  • 3.2. Câu văn mẫu tiếng Anh nói về truyền thống Ngày của Mẹ
  • 3.3. Mẫu câu tiếng Anh nói về ý nghĩa Ngày của Mẹ
 • 4. Bài văn về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh hay nhất
  • 4.1. Đoạn văn giới thiệu ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ngắn gọn
  • 4.2. Bài nói tiếng Anh về Ngày của Mẹ dễ hiểu
  • 4.3. Bài văn về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh chi tiết

Ngày của Mẹ (ngày 22/3) là một ngày vô cùng đặc biệt, là ngày của những người phụ nữ phi thường luôn dành tình yêu thương vô điều kiện cho chúng ta. Và cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Mẹ.

Để bạn hiểu hơn về Ngày của Mẹ, tiếng Anh giao tiếp Langmaster giới thiệu bạn dàn ý cũng như các mẫu câu, bài viết mẫu để viết đoạn văn về ngày của mẹ bằng tiếng Anh hay và súc tích dưới đây.

1. Từ vựng tiếng Anh về Ngày của mẹ

Dưới đây là một số từ vựng bạn có thể dùng khi viết đoạn văn về ngày của mẹ bằng tiếng Anh:

Từ vựng tiếng Anh nói về Ngày của Mẹ

Từ vựng tiếng Anh nói về Ngày của Mẹ

Từ vựng tiếng Anh chung về Ngày của mẹ:

 • Celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/ (n): lễ kỷ niệm
 • Honor /ˈɒnə(r)/ (n): sự tôn vinh, vinh danh
 • Love /lʌv/ (n): tình yêu
 • Motherhood /ˈmʌðəhʊd/ (n): bổn phận làm mẹ, tình mẹ
 • Mother's Day /ˈmʌðəz deɪ/ (n): Ngày của Mẹ

Từ vựng về tính cách, đặc điểm của mẹ:

 • Devoted /dɪˈvəʊtɪd/ (adj): Tận tâm, tận tụy, hết lòng
 • Empathetic /ˌempəˈθetɪk/ (adj): Có sự đồng cảm
 • Generous /ˈdʒenərəs/ (adj): Rộng lượng, hào phóng
 • Patient /ˈpeɪʃnt/ (adj): Kiên nhẫn
 • Selfless /ˈselfləs/ (adj): Vị tha, không ích kỷ
 • Supportive /səˈpɔːtɪv/ (adj): Đem lại sự động viên, ủng hộ
 • Thoughtful /ˈθɔːtfl/ (adj): Chu đáo, ân cần
 • Trusting /ˈtrʌstɪŋ/ (adj): Đáng tin cậy

Từ vựng về món quà trong Ngày của mẹ:

 • Bouquet /buˈkeɪ/ (n): Bó hoa
 • Chocolate /ˈtʃɒklət/ (n): Sô-cô-la
 • Flower /ˈflaʊə(r)/ (n): Hoa
 • Gift /ɡɪft/ (n): Món quà
 • Handmade card /ˌhændˈmeɪd kɑːd/ (n): Thiệp tự làm

2. Dàn ý đoạn văn về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh

Dàn ý đoạn văn về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh

Dàn ý đoạn văn về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh

2.1. Giới thiệu về Ngày của mẹ

 • Nêu ngắn gọn Ngày của mẹ là dịp tôn vinh những người mẹ cũng như tình mẫu tử, ảnh hưởng của người mẹ trong xã hội

2.2. Nguồn gốc và truyền thống Ngày của mẹ

 • Nêu những ý kiến về nguồn gốc của Ngày của Mẹ khác nhau: theo truyền thuyết Hy Lạp và La Mã, theo ý tưởng của cô gái Anna Jarvis tại Mỹ vào thế kỷ 20.
 • Truyền thống Ngày của Mẹ ở từng quốc gia trên thế giới: Ngày tổ chức, hoạt động trong ngày

2.3. Ý nghĩa Ngày của mẹ

 • Dịp để con cái thể hiện lòng biết ơn với người mẹ - người phụ nữ phi thường luôn nuôi dạy con với tình yêu thương vô điều kiện
 • Dịp tôn vinh vai trò, sự đóng góp của những người mẹ đối với gia đình, xã hội

2.4. Kết luận

 • Tóm gọn về ý nghĩa ngày của mẹ
 • Nhắc nhở người đọc thể hiện tình cảm với mẹ trong dịp đặc biệt này

Tùy theo đề bài cụ thể, bạn có thể linh động thêm/ bớt nội dung khi viết về ngày của mẹ bằng tiếng Anh.

Xem thêm:

=> CÁCH VIẾT VỀ MẸ BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY KÈM BÀI VĂN MẪU

=> TỔNG HỢP MẪU THƯ GỬI MẸ BẰNG TIẾNG ANH HAY VÀ TÌNH CẢM

3. Mẫu câu nói về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh

Mẫu câu nói về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh

Mẫu câu nói về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh

3.1. Mẫu câu giới thiệu về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh

 • Mother's Day is an annual celebration that honors and values the love and sacrifice of mothers all over the world. (Ngày của Mẹ là ngày lễ kỷ niệm hàng năm nhằm tôn vinh, trân trọng tình yêu và sự hy sinh của những người mẹ trên toàn thế giới.)
 • Mother's Day is a time to honor the beauty of motherhood and the tremendous influence moms have on our values and beliefs. (Ngày của Mẹ là thời gian để tôn vinh vẻ đẹp của tình mẹ và ảnh hưởng to lớn của mẹ đối với các giá trị và niềm tin của chúng ta.)
 • Mother's Day is celebrated yearly on the second Sunday of May in many countries, including the United States, Canada, and Australia. (Ngày của Mẹ được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 tại nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Canada và Úc.)

3.2. Câu văn mẫu tiếng Anh nói về truyền thống Ngày của Mẹ

 • One popular Mother's Day activity is to present Mother flowers, particularly carnations as a symbol of love and gratitude. (Một hoạt động phổ biến trong Ngày của Mẹ là tặng hoa cho Mẹ, đặc biệt là hoa cẩm chướng như một biểu tượng của tình yêu và lòng biết ơn.)
 • On this important occasion, families frequently gather for special dinners or activities to honor mothers and build memorable memories. (Vào dịp quan trọng này, các gia đình thường quây quần tổ chức những bữa tối hoặc hoạt động đặc biệt để tôn vinh mẹ và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.)
 • On Mother's Day, handmade cards and presents are a heartfelt way to show your love and admiration for mothers. (Trong Ngày của Mẹ, những tấm thiệp và quà handmade là cách chân thành để thể hiện tình yêu và sự ngưỡng mộ của bạn dành cho mẹ.)

3.3. Mẫu câu tiếng Anh nói về ý nghĩa Ngày của Mẹ

 • Mother's Day is more than simply a date on the calendar; it's a sincere occasion to express our love and gratitude to the incredible women who have nurtured us throughout our lives. (Ngày của Mẹ không chỉ đơn giản là một ngày bình thường trên cuốn lịch; đây là dịp chân thành để bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của chúng ta đến những người phụ nữ tuyệt vời đã nuôi dưỡng mình trong suốt cuộc đời.)
 • Mother's Day is also an opportunity to reflect on the difficulties that mothers face and the unconditional sacrifices they make for their children. (Ngày của Mẹ cũng là dịp để chúng ta suy ngẫm về những khó khăn mà Mẹ phải đối mặt và những hy sinh vô điều kiện mà họ đã dành cho con cái mình.)
 • Mother's Day honors mothers' strength, resilience, and wisdom as they face the challenges of motherhood. (Ngày của Mẹ tôn vinh sức mạnh, sự kiên cường và trí tuệ của những người mẹ khi họ đối mặt với những khó khăn khi làm mẹ.)
 • This special day reminds us of the nurturing role that mothers play in shaping individuals, families, and societies. (Ngày đặc biệt này nhắc nhở chúng ta về vai trò nuôi dưỡng của người mẹ trong việc hình thành cá nhân, gia đình và xã hội.)

Xem thêm:

=> VIẾT VỀ NGÀY 8/3 BẰNG TIẾNG ANH ẤN TƯỢNG NHẤT

=> TOP NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY VỀ GIA ĐÌNH KHÔNG NÊN BỎ LỠ

4. Bài văn về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh hay nhất

Nếu bạn đang tìm đọc Ngày của mẹ viết bằng tiếng Anh thì không thể bỏ qua các đoạn văn mẫu dưới đây.

Bài văn mẫu về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh hay nhất

Bài văn mẫu về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh hay nhất

4.1. Đoạn văn giới thiệu ngày của Mẹ bằng tiếng Anh ngắn gọn

Mother's Day, observed worldwide to honor and appreciate the love and sacrifices of mothers, is typically celebrated on the second Sunday of May. It is a day set aside to acknowledge mothers' pivotal role in our lives and convey our heartfelt appreciation for their countless contributions. On this special day, people express their profound love by sending heartfelt presents, making handmade cards, and dedicating quality time to be with their beloved mothers. It is a time for families to gather and honor mothers' unconditional love and support. In conclusion, Mother's Day is a beautiful reminder of gratitude for mothers.

Dịch:

Ngày của Mẹ, được tổ chức trên toàn thế giới để tôn vinh và trân trọng tình yêu và sự hy sinh của những người Mẹ, thường được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng Năm. Đây là ngày được dành để ghi nhận vai trò quan trọng của những người mẹ trong cuộc sống và bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng ta đối với đóng góp của họ. Vào ngày đặc biệt này, mọi người bày tỏ tình yêu sâu sắc của mình bằng cách gửi những món quà chân thành, làm thiệp và dành thời gian quý giá để ở bên mẹ. Đây là thời gian để gia đình quây quần, tôn vinh tình yêu thương, sự ủng hộ vô điều kiện của người mẹ. Tóm lại, Ngày của Mẹ là một lời nhắc nhở đẹp đẽ về lòng biết ơn đối với mẹ.

4.2. Bài nói tiếng Anh về Ngày của Mẹ dễ hiểu

Mother's Day is one of the most popular celebrations that honor their mother's love. 

The Bible states that God cannot be everywhere, therefore he created mothers on Earth. Mothers are not just symbols of affection, but also powerful warriors. To ensure her child's happiness, she must overcome all challenges. Anyone who has ever been born has had a teacher, friend, mentor and even a psychologist called mom.

The word mother is small but the feelings and values are enormous. We can never repay a mother's sacrifices, and it is impossible to do so in a lifetime. Interestingly, moms are constant sources of energy and positivity that we can rely on.

On this special occasion, let’s not only give presents but also reflect on the many sacrifices our moms make. Don’t forget to carry on the values that they taught, creating a world full of love and compassion. Happy Mother’s Day to all beloved mothers.

Dịch:

Ngày của Mẹ là một trong những lễ kỷ niệm phổ biến nhất nhằm tôn vinh tình yêu của mẹ.

Kinh thánh nói rằng Chúa không thể ở khắp mọi nơi nên Ngài đã tạo ra những người mẹ trên Trái đất. Mẹ không chỉ là biểu tượng của tình cảm mà còn là những chiến binh dũng mãnh. Để đảm bảo hạnh phúc cho con mình, mẹ phải vượt qua mọi thử thách. Bất cứ ai từng sinh ra đều một người thầy, một người bạn, một người cố vấn và thậm chí là một nhà tâm lý học gọi là mẹ.

Tiếng mẹ tuy nhỏ nhưng tình cảm, giá trị lại vô cùng to lớn. Chúng ta không bao giờ có thể báo đáp được sự hy sinh của mẹ và cả cuộc đời cũng không thể làm được điều đó. Điều thú vị là, mẹ luôn là nguồn năng lượng và sự tích cực mà chúng ta có thể dựa vào.

Trong dịp đặc biệt này, chúng ta không chỉ tặng quà mà còn suy ngẫm về sự hy sinh của mẹ chúng ta. Đừng quên tiếp nối những giá trị mà họ đã dạy, tạo nên một thế giới tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân ái. Chúc mừng Ngày của Mẹ tới tất cả những người mẹ yêu quý.

4.3. Bài văn về Ngày của mẹ bằng tiếng Anh chi tiết

Mother's Day is a special day celebrated every year to honor the love and sacrifice of mothers all over the world. This day is observed on different dates in different nations, but the purpose of the day is the same: to celebrate motherhood and the significance of mothers in our lives.

Mother's Day originated in ancient Greece and Rome as a celebration honoring their respective mother goddesses, Rhea and Cybele. In the early twentieth century, Anna Jarvis, an American activist, advocated for a day to honor mothers and their contributions to society. In 1914, President Woodrow Wilson established the second Sunday of May as Mother's Day in the United States. Since then, the day has evolved into a global celebration of motherhood.

Mother's Day is observed in diverse ways throughout the world. Some people buy gifts or flowers for their moms, while others plan special events or cook meals to express their gratitude. Mother's Day is celebrated religiously in several nations, including Mexico and Guatemala. In other countries, such as the United Kingdom, Mothering Sunday is observed on the fourth Sunday of Lent and is a more traditional holiday centered on church attendance and family time.

Mother's Day is a day to recognize and appreciate the most significant people in our lives: our mothers. Whether you give her a gift or simply spend time with her, show your mother how much she means to you. Remember, a mother's love is a gift to be treasured every day.

Dịch: 

Ngày của Mẹ là một ngày đặc biệt được tổ chức hàng năm để tôn vinh tình yêu và sự hi sinh của những người mẹ trên toàn thế giới. Ngày này được tổ chức vào những ngày khác nhau ở các quốc gia, nhưng với chung mục đích: tôn vinh tình mẫu tử và tầm quan trọng của những người mẹ trong cuộc sống của chúng ta.

Ngày của Mẹ có nguồn gốc từ Hy Lạp và La Mã cổ đại như một lễ kỷ niệm tôn vinh các nữ thần tương ứng của họ, Rhea và Cybele. Đầu thế kỷ XX, Anna Jarvis, một nhà hoạt động người Mỹ, đã chủ trương tổ chức một ngày để tôn vinh những người mẹ và những đóng góp của họ cho xã hội. Năm 1914, Tổng thống Woodrow Wilson đã thiết lập ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là Ngày của Mẹ ở Hoa Kỳ. Kể từ đó, ngày này đã phát triển thành một lễ kỷ niệm toàn cầu về tình mẫu tử.

Ngày của Mẹ được tổ chức theo nhiều cách khác nhau trên khắp thế giới. Một số người mua quà hoặc hoa cho mẹ, trong khi những người khác lên kế hoạch cho các sự kiện đặc biệt hoặc nấu những bữa ăn để bày tỏ lòng biết ơn. Ngày của Mẹ được tổ chức mang tính tôn giáo ở một số quốc gia, bao gồm Mexico và Guatemala. Ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Vương quốc Anh, Ngày chủ nhật của tình Mẹ được tổ chức vào Chủ nhật thứ tư của Mùa Chay và là một ngày lễ truyền thống hơn tập trung vào việc đi nhà thờ và dành thời gian cho gia đình.

Ngày của Mẹ là ngày để chúng ta ghi nhận và biết ơn những người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta: những người mẹ của chúng ta. Cho dù bạn tặng mẹ một món quà hay chỉ đơn giản là dành thời gian cho mẹ, hãy cho mẹ thấy cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Hãy nhớ rằng, tình yêu của mẹ là một món quà cần được trân trọng mỗi ngày.

TÌM HIỂU THÊM: 

Như vậy tiếng Anh giao tiếp Langmaster đã gợi ý bạn cách viết đoạn văn về ngày của mẹ bằng tiếng Anh kèm các từ vựng, mẫu câu và bài mẫu chi tiết. Hi vọng bạn sẽ thể hiện tình cảm với mẹ không chỉ vào dịp này, vì mẹ của chúng ta luôn xứng đáng được yêu thương. Đừng quên tham khảo khóa học tại Langmaster để nói tiếng Anh giao tiếp thành thạo, phát triển bản thân để làm mẹ thêm tự hào nhé.

Ms. Chu Thị Diệu Linh
Tác giả: Ms. Chu Thị Diệu Linh
 • 9.0 VSTEP
 • Thạc sĩ ngành Phương pháp Giảng dạy tại Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG HN
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác