100+ TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ SỞ THÍCH TIẾNG ANH GIÚP BẠN GIAO TIẾP TỐT HƠN

Nói về sở thích không chỉ giúp bạn mở đầu những cuộc hội thoại trong giao tiếp hàng ngày mà còn là một chủ đề “bất hủ" xuất hiện trong phần thi nói của các bài thi chuẩn hoá như IELTS hay TOEFL iBT. Hôm nay, cùng Langmaster tổng hợp lại những từ vựng chủ đề sở thích thông dụng nhất, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp cũng như chuẩn bị hành trang cho các cuộc thi nhé!

100+ từ vựng chủ đề sở thích thông dụng nhất

1.1. Các sở thích hoạt động thường ngày

 • (to) collect stamp (kəˈlɛkt stæmp): sưu tập con tem
 • (to) chat with friends /ʧæt wɪð frɛndz/: tán gẫu với bạn bè
 • (to) hang out with friends /hæŋ aʊt wɪð frɛndz/: đi chơi với bạn
 • (to) watch television /wɒʧ ˈtɛlɪˌvɪʒən/: xem tivi
 • (to) play an instrument /pleɪ ən ˈɪnstrʊmənt/: chơi nhạc cụ
 • (to) surf the internet (sɜːf ðə ˈɪn.tə.net): lướt web
 • (to) play computer/mobile games /pleɪ kəmˈpjuːtə/'moubail geɪmz/: chơi game trên máy tính/điện thoại
 • (to) go shopping /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/: đi mua sắm
 • (to) fly kites /flaɪ kaɪts/: thả diều
 • (to) listen to music /ˈlɪsn tuː ˈmjuːzɪk/: nghe nhạc
 • (to) take photo (teɪk ˈfəʊtəʊ): chụp ảnh
 • (to) read books /riːd bʊks/: đọc sách
 • (to) go to the coffee /gəʊ tuː ðə 'kɔfi/: đi tới quán cà phê
 • (to) go to the cinema /gəʊ tuː ðə ˈsɪnəmə/: đi xem phim
 • (to) travel /ˈtræv.əl/: du lịch
 • (to) dance /dɑːns/: nhảy
 • (to) sing /sɪŋ/: ca hát
 • (to): cook /kuk/: nấu ăn
 • (to) sleep /sli:p/: ngủ
 • (to) go partying /gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/: đi tiệc tùng

1.2. Các môn thể thao

null

 • baseball /ˈbeɪsbɔːl/ (n): bóng chày
 • volleyball /ˈvɒlɪˌbɔːl/ (n): bóng chuyền
 • football /ˈfʊtbɔːl/ (n): bóng đá
 • basketball /ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ (n): bóng rổ
 • handball/ ‘hændbɔ:l/ (n): bóng ném
 • table tennis /ˈteɪbl ˈtɛnɪs/ (n): bóng bàn
 • water polo /'wɔ:tə ‘poulou/ (n): bóng nước
 • badminton /ˈbædmɪntən/ (n): cầu lông
 • rugby /‘rʌgbi/ (n): bóng bầu dục
 • hockey /‘hɔki/ (n): khúc côn cầu
 • golf /ɡɑːlf/ (n): môn đánh gôn
 • boxing /ˈbɑːk.sɪŋ/ (n): đấm bốc
 • gymnastics /dʒɪmˈnæs.tɪks/ (n): thể dục dụng cụ
 • bodybuilding /ˈbɒdɪˌbɪldɪŋ/ (n): tập thể hình
 • bowling /ˈbəʊlɪŋ/ (n): môn bowling
 • skateboarding /ˈskeɪtˌbɔː.dɪŋ/ (n): trượt ván
 • surfing/ ‘sɜ:fiη/ (n): lướt sóng
 • cycling /ˈsaɪklɪŋ/ (n): đạp xe
 • yoga /ˈjəʊgə/ (n): môn yoga
 • swimming /‘swimiŋ/ (n): môn bơi lội
 • diving /‘daiviŋ/ (n): môn lặn (tự do)
 • aerobics/ eə’roubiks/ (n): môn thể dục nhịp điệu
 • weightlifting /‘weit’liftiη/ (n): môn cử tạ
 • mountaineering /,maunti’niəriη/ (n): môn leo núi

Xem thêm:

=> BỘ TỪ VỰNG TIẾNG ANH PHONG CẢNH ĐẦY ĐỦ VÀ CHI TIẾT NHẤT

=> 100+ TỪ VỰNG VỀ ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ BẰNG TIẾNG ANH PHỔ BIẾN NHẤT

1.3. Các trò chơi trong nhà

null

 • chess /ʧɛs/ (n): cờ vua
 • billiards /ˈbɪljədz/ (n): trò chơi bi-a
 • jigsaw puzzles /ˈʤɪgˌsɔː ˈpʌzlz/ (n): trò chơi ghép hình
 • card games /kɑːd geɪmz/ (n): trò chơi bài 
 • board games /bɔːd geɪmz/ (n): trò chơi cờ bàn
 • foosbal /ˈfuːz.bɑːl/ (n): bi lắc
 • dominoes /ˈdɒmɪnəʊz/ (n): cờ đô-mi-nô

1.4. Các hoạt động ngoài trời

null

 • fishing /ˈfɪʃɪŋ/ (n): câu cá
 • hiking /haɪkɪŋ/ (n): đi bộ đường dài
 • camping /ˈkæm.pɪŋ/ (n): cắm trại
 • hunting /ˈhʌntɪŋ/ (n): săn bắn
 • backpacking /ˈbækˌpækɪŋ/ (n): du lịch bụi
 • kayak /ˈkaɪæk/ (n): xuồng ca dắc

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

2. Các mẫu câu thông dụng với từ vựng tiếng Anh chủ đề sở thích

2.1. Khi hỏi về sở thích

 • What do you often do in your free/spare time? (Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh?)
 • How do you typically unwind? (Bạn thường thư giãn thế nào vậy?)
 • What are your hobbies/interests? (Sở thích của bạn là gì thế?)
 • What activities do you like? (Bạn yêu thích những hoạt động nào?)
 • What activities do you engage in while you're free? (Bạn thường tham gia những hoạt động nào khi rảnh?)
 • Do you play any sports? (Bạn có chơi môn thể thao nào không?)
 • How often do you play basketball? (Bạn thường chơi bóng rổ không?)

2.2. Khi trả lời về sở thích

 • like + V-ing: sử dụng khi nói về sở thích đã bắt đầu từ lâu
  Ví dụ: I like playing the guitar. (Tôi thích chơi guitar).
  like + to V: sử dụng khi nói về sở thích mới bắt đầu không lâu tại thời điểm nói
  Ví dụ: It's really hot. I like to go to the coffee now. (Trời nóng quá. Tôi muốn đến quán cà phê bây giờ.)

Ngoài ra, để tránh nhàm chán khi nói về sở thích cá nhân, còn có các cụm từ và mẫu câu sau dùng với ý nghĩa tương tự như “like”:

 • (to) love + V-ing
  Ví dụ: I love spending time with my family. (Tôi thích dành thời gian cho gia đình.)
 • (to) adore + V-ing
  Ví dụ: I adore swimming to keep fit. (Tôi thích bơi lội để giữ dáng.)
 • (to) be keen on + V-ing
  Ví dụ: He is really keen on cooking. (Anh ấy rất thích nấu ăn.)
 • (to) be interested in + V-ing
  Ví dụ: I am interested in watching romantic movies. (Tôi thích xem phim tình cảm.)
 • (to) be into + V-ing
  Ví dụ: I am into listening to lo-fi music. (Tôi thích nghe nhạc lo-fi.)
 • (to) enjoy + V-ing
  Ví dụ: She enjoys going shopping in her freetime. (Cô ấy thích đi mua sắm vào thời gian rảnh.)
 • (to) fancy + V-ing
  Ví dụ: We fancy chatting with friends after school. (Chúng tôi thích tán gẫu với bạn bè sau giờ học.)
 • (to) have a passion for + V-ing
  Ví dụ: She has a passion for doing yoga. (Cô ấy có niềm đam mê yoga.)
 • (to) be a big/huge fan of + V-ing
  Ví dụ: I am a huge fan of MONO. (Tôi là fan của MONO.)
 • (to) be mad/crazy about + V-ing
  Ví dụ: 

null

 • I am crazy about watching Manchester United’s football matches. (Tôi thích phát điên việc xem những trận đá bóng của Manchester United.)
 • She is mad about collecting K-Pop idol photocards. (Cô ấy thích phát điên việc sưu tầm thẻ ảnh của các thần tượng K-Pop.)
 • Sb’s hobby/hobbies is/are…
  Ví dụ: 
  • Her hobbies are dancing, singing, and playing the piano. (Sở thích của cô ấy là hát, nhảy và chơi pi-a-nô.)
  • My hobby is playing badminton. (Sở thích của tôi là chơi cầu lông.) 

2.3. Khi trả lời mà có cùng sở thích với ai đó

 • (to) be in common with sb/sth: có nghĩa là giống với ai/cái gì
  Ví dụ: In common with my brother, I am into skateboarding (Giống như anh trai tôi, tôi thích trượt ván.)
 • (to) have something in common: có điều gì chung
  Ví dụ: When I met Linda, I found that we had a lot in common, including our passion for classical music. (Khi tôi gặp Linda, tôi nhận ra rằng chúng tôi có rất nhiều điểm chung, bao gồm niềm đam mê nhạc cổ điển của chúng tôi.)
 • (to) have common ground: có điểm chung
  Ví dụ: When I found out he was also keen on playing football, we were on common ground. (Khi tôi phát hiện ra anh ấy cũng thích chơi bóng đá, chúng tôi có điểm chung.)
 • (to) share the same interest with sb/sth: có sở thích chung với ai đó
  Ví dụ: We both share the same interest in cooking. (Cả hai chúng tôi đều có sở thích chung là nấu ăn.)

Xem thêm:

=> BỘ 1500 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

=> TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ

Kết luận

Trên đây, Langmaster đã tổng hợp những từ vựng chủ đề sở thích được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh. Hi vọng rằng bạn đã tiếp thu được thêm thật nhiều kiến thức thú vị và bổ ích cùng nhiều từ, cụm từ và mẫu câu cần thiết trong giao tiếp đời thường. 

Nếu bạn yêu thích phương pháp học từ mới qua chủ đề này, đừng quên thường xuyên cập nhật trên trang web hoặc kênh Youtube của Langmaster để tích lũy thêm thật nhiều vốn từ cho bản thân nhé!

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

Các khóa học tại langmaster