VIẾT THƯ ỨNG TUYỂN THỰC TẬP TIẾNG ANH GHI ĐIỂM VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Mục lục [Ẩn]

 • I. Tại sao cần viết thư ứng tuyển thực tập?
 • II. Từ vựng viết thư ứng tuyển thực tập sinh trong tiếng Anh
 • III. Bố cục bức thư ứng tuyển thực tập bằng tiếng Anh
  • 4.1. Chủ đề email xin việc
  • 4.2. Lời mở đầu thư
  • 4.3. Nội dung chính của bức thư
  • 4.4. Phần kết và chữ ký
 • IV. Mẫu thư ứng tuyển thực tập tiếng Anh tham khảo theo các vị trí
  • 1. Mẫu thư ứng tuyển thực tập sinh Marketing tiếng Anh
  • 2. Mẫu thư ứng tuyển thực tập sinh ngành IT tiếng Anh
  • 3. Mẫu thư ứng tuyển thực tập nhà hàng/khách sạn tiếng Anh
  • 4. Mẫu thư ứng tuyển thực tập Kế toán tiếng Anh
  • 5. Mẫu thư ứng tuyển thực tập sinh Sales tiếng Anh
 • Kết luận

Bên cạnh một bản CV xin việc chuyên nghiệp, một bức thư ứng tuyển thực tập bằng tiếng Anh cũng sẽ là một phần không thể thiếu để thể hiện khả năng tiếng Anh, từ đó “ghi điểm" trong mắt nhà tuyển dụng. Trong bài viết ngày hôm nay, tiếng Anh giao tiếp Langmaster sẽ chia sẻ những bí quyết viết một lá thư xin thực tập hay, chuyên nghiệp nhất nhé!

I. Tại sao cần viết thư ứng tuyển thực tập?

Dành thời gian viết một bức thư ứng tuyển thực tập (Cover Letter) bằng tiếng Anh là một cách hiệu quả để trở nên nổi bật và thể hiện rằng bạn thực sự quan tâm tới vị trí cũng như công ty. Thực tế, nếu bạn chỉ gửi mỗi CV qua email, việc này sẽ khá “thô lỗ” và có thể tạo ấn tượng không tốt trong mắt nhà tuyển dụng. Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên đính kèm một bức thư ứng tuyển tiếng Anh trong CV:

 1. Tạo ấn tượng tốt: Một thư ứng tuyển kèm theo CV cho thấy sự chuyên nghiệp và sự quan tâm đặc biệt của bạn đối với vị trí ứng tuyển, giúp bạn trở nên nổi bật hơn trong số nhiều ứng viên khác. 
 2. Cá nhân hoá thông điệp: Một bức thư cũng là cách giúp cá nhân hóa thông điệp của bạn, giải thích tại sao bạn quan tâm đến vị trí và tại sao bạn nghĩ mình phù hợp với công việc đó, từ đó nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về bạn hơn là chỉ dựa trên thông tin trong CV.
 3. Thể hiện kỹ năng: Viết một lá thư ứng tuyển bằng tiếng Anh là cơ hội để bạn thể hiện kỹ năng tiếng Anh của mình, đặc biệt là khả năng viết lách và giao tiếp. Những kỹ năng này quan trọng trong nhiều ngành nghề và vị trí làm việc như Content Marketing hay báo chí. 

II. Từ vựng viết thư ứng tuyển thực tập sinh trong tiếng Anh

Trước khi bắt đầu tìm hiểu cách viết thư xin thực tập bằng tiếng Anh, chúng ta cùng điểm qua một số từ vựng tiếng Anh thông dụng, hữu ích để sử dụng để trả lời các câu hỏi: “Kỳ thực tập tiếng Anh là gì? Thực tập sinh biên phiên dịch tiếng Anh? Thực tập sinh kinh doanh tiếng Anh là gì? Người hướng dẫn thực tập tiếng Anh là gì? Thời gian thực tập tiếng Anh là gì?” bạn nhé!

 • Internship (n) /ˈɪn.tɜːn.ʃɪp/ - Thực tập sinh
 • Experience (n) /ɪkˈspɪə.ri.əns/ - Kinh nghiệm
 • Skillset (n) /ˈskɪlˌsɛt/ - Bộ kỹ năng
 • Proficient (adj) /prəˈfɪʃ.ənt/ - Thạo
 • Competence (n) /ˈkɒmpɪtəns/ - Năng lực
 • Project (n) /ˈprɒdʒ.ekt/ - Dự án
 • Responsibility (n) /rɪˌspɒn.səˈbɪl.ə.ti/ - Trách nhiệm
 • Teamwork (n) /ˈtiːm.wɜːk/ - Làm việc nhóm
 • Initiative (n) /ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ - Sáng kiến
 • Achievement (n) /əˈtʃiːvmənt/ - Thành tựu
 • Internship duration (n) /ˈɪntɜːrnʃɪp djʊəˈreɪʃən/ - Thời gian thực tập
 • Communication (n) /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ - Giao tiếp
 • Leadership (n) /ˈliː.dər.ʃɪp/ - Lãnh đạo
 • Adaptability (n) /əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti/ - Sự thích ứng
 • Organization (n) /ˌɔː.ɡə.naɪˈzeɪ.ʃən/ - Tổ chức
 • Interest (v) /ˈɪn.trəst/ - Quan tâm
 • Engage (v) /ɪnˈɡeɪdʒ/ - Tham gia
 • Involve (v) /ɪnˈvɒlv/ - Liên quan
 • Translation and Interpretation Intern (n) /trænzˈleɪʃən ənd ɪntərˈprɪteɪʃən ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh biên phiên dịch
 • Business Intern (n) /ˈbɪznəs ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh kinh doanh
 • Marketing Intern (n) /ˈmɑːkɪtɪŋ ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh tiếp thị
 • Finance Intern (n) /ˈfaɪnæns ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh tài chính
 • Human Resources Intern (n) /ˈhjuːmən rɪˈzɔːsɪz ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh nhân sự
 • Software Development Intern (n) /ˈsɒftweə dɪˈveləpmənt ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh phát triển phần mềm
 • Graphic Design Intern (n) /ˈɡræfɪk dɪˈzaɪn ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh thiết kế đồ họa
 • Sales Intern (n) /seɪlz ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh bán hàng
 • Public Relations Intern (n) /ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh quan hệ công chúng
 • Engineering Intern (n) /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh kỹ thuật
 • Research Intern (n) /rɪˈsɜːtʃ ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh nghiên cứu
 • Customer Service Intern (n) /ˈkʌstəmə ˈsɜːvɪs ɪntɜːrn/ - Thực tập sinh dịch vụ khách hàng
 • Internship supervisor (n) /ˈɪntɜːrnʃɪp suːpərˈvaɪzər/ - Người hướng dẫn thực tập

XEM THÊM: 

TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ MẪU CÂU GIAO TIẾP TRONG CÔNG VIỆC 

1000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT 

III. Bố cục bức thư ứng tuyển thực tập bằng tiếng Anh

Tương tự như các bức thư trang trọng thông thường, bức email xin thực tập bằng tiếng Anh cũng bao gồm 5 phần chính: Tiêu đề email; lời chào đầu email; nội dung email; kết luận; và phần kết thúc email cùng chữ ký. Ứng viên cần sử dụng ngôn ngữ trang trọng và tránh sử dụng các viết tắt tiếng Anh trong email xin việc.

4.1. Chủ đề email xin việc

Khi ứng tuyển thực tập sinh, bạn cần ghi tiêu đề email một cách đầy đủ, rõ ràng và chỉn chu để đảm bảo nhà tuyển dụng không bỏ sót email của bạn. Đồng thời, để tránh email bị chuyển vào mục spam, các ứng viên có thể tham khảo mẫu tiêu đề sau:

[Tên của bạn] – Applying for [Tên công việc] Position.

Ví dụ: Nguyen Minh Trung - Applying for Marketing Intern Position

4.2. Lời mở đầu thư

Lời chào và cách xưng hô với người nhận là hai yếu tố quan trọng trong bất kỳ bức thư nào, đặc biệt là những bức thư trang trọng như thư xin việc. Để thể hiện sự chuyên nghiệp, bạn cần điền đầy đủ thông tin về người nhận. Cụ thể:

 • Nếu biết tên doanh nghiệp: có thể sử dụng "Dear + tên doanh nghiệp".
 • Nếu không rõ tên nhà tuyển dụng: có thể dùng "Dear Recruiting Team" hoặc "Dear Hiring Manager".
 • Nếu biết danh tính người nhận: sử dụng "Dear + Mr/Ms/Mrs + tên người nhận" (Lưu ý, dùng "Miss" khi người nhận chưa kết hôn và "Mrs" khi đã có gia đình).
 • Nếu là người nước ngoài: dùng họ của họ, chẳng hạn như "Dear Mr. Johnson", "Dear Mrs. Benjamin".
 • Nếu là người Việt: có thể dùng họ tên đầy đủ, chẳng hạn như "Dear Mrs. Phạm Lan Nhi", "Dear Mr. Hoàng Tuấn Minh".

4.3. Nội dung chính của bức thư

Đây là phần quan trọng bậc nhất của bức email, là phần mà nhà tuyển dụng sẽ nắm được thông tin cá nhân của bạn và những lợi ích mà bạn có thể mang lại khi được chọn.

Ở đoạn đầu nội dung email, bạn nên đề cập đến vị trí thực tập bạn muốn ứng tuyển trong khoảng 1-2 câu, bao gồm: vị trí và thông tin công việc. 

Ví dụ: I am writing to express my interest in the Marketing Intern position at ABC Company, as advertised on your website. (Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của tôi đến vị trí Thực tập sinh Marketing tại Công ty ABC, như được quảng cáo trên trang web của bạn.)

Phần tiếp theo bạn nên đề cập đến kinh nghiệm, năng lực cũng như lý do ứng tuyển một cách ngắn gọn, tránh lan man và tiết kiệm thời gian cho người đọc. Bạn cần đề cập đầy đủ các nội dung sau:

 • Kinh nghiệm của bạn liên quan đến công việc thực tập đang ứng tuyển
 • Lý do bạn muốn làm việc ở vị trí đó và tại sao nhà tuyển dụng nên chọn bạn
 • Giá trị mà bạn sẽ đóng góp cho công ty

Ví dụ: With a background in marketing and hands-on experience in social media management and content creation, I am confident in my ability to contribute effectively to your team. I have completed several projects during my academic career that have provided me with practical knowledge and skills directly relevant to this role. 

I am particularly drawn to this internship at ABC Company because of your innovative approach to digital marketing. I am excited about the opportunity to learn from and contribute to your talented team. I believe that my proactive attitude and my ability to work well in a team will be beneficial to your company. 

(Với nền tảng về tiếp thị và kinh nghiệm thực tế về quản lý mạng xã hội và sáng tạo nội dung, tôi tự tin vào khả năng đóng góp hiệu quả cho nhóm của bạn. Tôi đã hoàn thành một số dự án trong suốt sự nghiệp học tập của mình và đã cung cấp cho tôi kiến thức và kỹ năng thực tế liên quan trực tiếp đến vai trò này.

Tôi đặc biệt bị thu hút bởi chương trình thực tập này tại Công ty ABC vì cách tiếp cận sáng tạo của bạn đối với tiếp thị kỹ thuật số. Tôi rất vui mừng về cơ hội được học hỏi và đóng góp cho đội ngũ tài năng của bạn. Tôi tin rằng thái độ chủ động và khả năng làm việc nhóm tốt của tôi sẽ có lợi cho công ty của bạn.)

4.4. Phần kết và chữ ký

Trong phần kết thư, ngoài việc tỏ lòng biết ơn chân thành đến công ty và cá nhân bạn gửi đơn xin ứng tuyển, bạn cũng có thể nhắc đến CV đính kèm, đồng thời trực tiếp bày tỏ mong muốn để nhà tuyển dụng xem xét và liên hệ với bạn tại địa chỉ liên hệ đã cung cấp. Dưới đây là một ví dụ về phần kết thư:

Ví dụ: Please find attached my CV for your review. I would love to discuss this position further. You can reach me at 012345678 or via email at Harieajc@gmail.com. If you have any questions, please feel free to contact me. I am looking forward to hearing from you. 

(Vui lòng tìm CV đính kèm của tôi để bạn xem xét. Tôi muốn thảo luận thêm về vị trí này. Bạn có thể liên hệ với tôi theo số 012345678 hoặc qua email tại Harieajc@gmail.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi mong chờ tin tức từ bạn.)

Đừng quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý công ty đã dành thời gian xem xét đơn của bạn:

Ví dụ: Thanks for your consideration! (Cảm ơn sự quan tâm của bạn!)

Cuối cùng, khi ký tên, trong văn phòng nước ngoài, việc đính kèm thêm các từ bộc lộ sự trân trọng như "Best," "Regards," "Sincerely," trước khi ký tên là điều bắt buộc để thể hiện sự tôn trọng.

XEM THÊM: 

CẨM NANG CHI TIẾT CÁCH VIẾT CV BẰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP NHẤT

CẨM NANG GIỚI THIỆU BẢN THÂN KHI PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH HAY NHẤT  

IV. Mẫu thư ứng tuyển thực tập tiếng Anh tham khảo theo các vị trí

1. Mẫu thư ứng tuyển thực tập sinh Marketing tiếng Anh

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the Marketing Intern position at XYZ Company, as advertised on your website. With a solid foundation in marketing principles and some practical experience in digital marketing, I am eager to contribute to your dynamic team.

During my studies in marketing, I have gained a solid understanding of consumer behavior, market research, and brand management. Additionally, I have completed projects focused on social media marketing and content creation, where I developed skills in creating engaging content and analyzing campaign performance.

I am particularly drawn to XYZ Company because of your innovative approach to marketing and your commitment to delivering exceptional results. I am excited about the opportunity to learn from your experienced team and contribute to your ongoing success.

Please find attached my resume for your review. I am available for an interview at your earliest convenience and can be reached at 0833033987 or via email at bachhoang19@gmail.com.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to the marketing initiatives at XYZ Company.

Sincerely,

Hoang Van Bach

Bản dịch:

Kính gửi Quản lý Tuyển dụng,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của mình đến vị trí Thực tập sinh Marketing tại Công ty XYZ, như đã được quảng cáo trên trang web của bạn. Với một nền tảng vững chắc về nguyên lý tiếp thị và một số kinh nghiệm thực tế trong tiếp thị kỹ thuật số, tôi rất mong muốn đóng góp cho đội ngũ đầy năng động của bạn.

Trong quá trình học tập về tiếp thị, tôi đã hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng, nghiên cứu thị trường và quản lý thương hiệu. Ngoài ra, tôi đã hoàn thành các dự án tập trung vào tiếp thị truyền thông xã hội và tạo nội dung, nơi tôi đã phát triển kỹ năng tạo ra nội dung hấp dẫn và phân tích hiệu suất chiến dịch.

Tôi đặc biệt bị thu hút bởi Công ty XYZ với cách tiếp cận sáng tạo trong tiếp thị và cam kết mang lại kết quả xuất sắc. Tôi rất hứng thú với cơ hội được học hỏi từ đội ngũ giàu kinh nghiệm của bạn và đóng góp vào thành công liên tục của công ty.

Vui lòng tìm đính kèm sơ yếu lý lịch của tôi để xem xét. Tôi sẵn sàng tham gia phỏng vấn vào thời gian thuận lợi nhất cho bạn và có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0833033987 hoặc qua email bachhoang19@gmail.com.

Cảm ơn bạn đã xem xét đơn của tôi. Tôi rất mong được cơ hội để thảo luận về cách tôi có thể đóng góp vào các sáng kiến tiếp thị tại Công ty XYZ.

Trân trọng,

Hoàng Văn Bách

2. Mẫu thư ứng tuyển thực tập sinh ngành IT tiếng Anh

Dear Mr. Smith,

I am writing to express my interest in the Frontend Developer Intern position at ITech Corporation, as advertised on your website. With a passion for coding and a solid understanding of frontend technologies, I am excited about the opportunity to contribute to your team.

During my studies in Computer Science, I have gained experience in HTML, CSS, and JavaScript, as well as frameworks such as React and Angular. I have completed projects where I developed responsive and user-friendly web applications, showcasing my ability to translate design mockups into functional code.

I am particularly drawn to ITech Corporation because of your commitment to innovation and your focus on creating seamless user experiences. I am eager to learn from your experienced team and contribute to the development of cutting-edge web solutions.

Please find attached my resume for your review. I am available for an interview at your earliest convenience and can be reached at 0743845677 or via email at binhminhdev@gmail.com.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to the frontend development initiatives at ITech Corporation.

Sincerely,

Nguyen Binh Minh

Bản dịch:

Kính gửi Ông Smith,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của mình đến vị trí Thực tập sinh Frontend Developer tại Tập đoàn IPTech, như đã được quảng cáo trên trang web của bạn. Với niềm đam mê lập trình và hiểu biết vững về các công nghệ frontend, tôi rất hứng thú với cơ hội được đóng góp vào đội ngũ của bạn.

Trong quá trình học tập tại ngành Khoa học Máy tính, tôi đã tích lũy kinh nghiệm trong HTML, CSS, và JavaScript, cũng như các framework như React và Angular. Tôi đã hoàn thành các dự án trong đó tôi phát triển ứng dụng web responsive và thân thiện với người dùng, thể hiện khả năng chuyển đổi bản thiết kế thành mã code hoạt động.

Tôi đặc biệt được hấp dẫn bởi Tập đoàn IPTech với cam kết đổi mới và tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà. Tôi rất mong muốn được học hỏi từ đội ngũ giàu kinh nghiệm của bạn và đóng góp vào việc phát triển các giải pháp web hàng đầu.

Vui lòng tìm đính kèm sơ yếu lý lịch của tôi để xem xét. Tôi sẵn sàng tham gia phỏng vấn vào thời gian thuận lợi nhất cho bạn và có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0743845677 hoặc qua email binhminhdev@gmail.com.

Cảm ơn bạn đã xem xét đơn của tôi. Tôi rất mong được cơ hội để thảo luận về cách tôi có thể đóng góp vào các sáng kiến phát triển frontend tại Tập đoàn IPTech.

Trân trọng,

Nguyễn Bình Minh

3. Mẫu thư ứng tuyển thực tập nhà hàng/khách sạn tiếng Anh

Dear Hiring Manager,

I am excited to apply for the Internship position at Lotte Hotel as advertised on your website. With a background in Hospitality Management, I am equipped with strong customer service skills and a passion for the industry.

My studies have provided me with knowledge in food and beverage management, hotel operations, and guest relations. I am particularly drawn to Lotte Hotel for its commitment to exceptional guest experiences.

I have enclosed my resume for your review and am available for an interview at your convenience. Please contact me at 0789332776 or minhanhphamm@gmail.com. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to contribute to your team.

Best regards,

Pham Minh Anh

Bản dịch:

Kính gửi Quản lý Tuyển dụng,

Tôi rất hứng thú xin ứng tuyển vào vị trí Thực tập tại [Tên Khách sạn/Nhà hàng], như đã được quảng cáo trên trang web của bạn. Với nền tảng về Quản lý Dịch vụ nhà hàng/khách sạn, tôi có kỹ năng phục vụ khách hàng mạnh mẽ và lòng đam mê sâu sắc với ngành nghề này.

Học vấn của tôi đã cung cấp kiến thức về quản lý thực phẩm và đồ uống, hoạt động khách sạn và quan hệ với khách hàng. Tôi đặc biệt được hấp dẫn bởi [Tên Khách sạn/Nhà hàng] vì cam kết mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

Tôi đã đính kèm sơ yếu lý lịch của mình để bạn xem xét và sẵn sàng tham gia phỏng vấn vào thời gian phù hợp. Xin vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại [Số Điện thoại của bạn] hoặc [Địa chỉ Email của bạn]. Cảm ơn bạn đã xem xét đơn của tôi. Tôi mong chờ có cơ hội được đóng góp vào đội ngũ của bạn.

Trân trọng,

Phạm Minh Anh

4. Mẫu thư ứng tuyển thực tập Kế toán tiếng Anh

Dear Hiring Manager, 

I am writing to express my strong interest in the Accounting Internship position at Deloitte. As a third-year university student pursuing a Bachelor's degree in Accounting, I am eager to apply my academic knowledge to a professional setting and gain practical experience in the field. 

Throughout my academic career, I have maintained an excellent GPA of 3.88/4.0 and received numerous accolades for my coursework in financial accounting, managerial accounting, taxation, and auditing. Additionally, I have gained hands-on experience through an internship at ABC Company, where I assisted in preparing financial statements and conducting internal audits. 

Deloitte's reputation for excellence and commitment to fostering a supportive learning environment aligns well with my career aspirations. As an intern, I would bring a strong work ethic, excellent analytical and problem-solving skills, and a genuine enthusiasm for the accounting field. I am confident that my dedication and eagerness to learn would contribute positively to your team. 

I have enclosed my resume for your review and would welcome the opportunity to discuss my qualifications further during an interview. Thank you for your consideration, and I look forward to hearing from you. 

Sincerely, 

Hoang Mai Linh 

Bản dịch:

Kính gửi Ban tuyển dụng,

Tôi viết đơn này để bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đối với vị trí Thực tập Kế toán tại Deloitte. Với tư cách là sinh viên năm thứ ba đang theo học Cử nhân Kế toán, tôi rất mong muốn được áp dụng kiến thức học thuật vào môi trường làm việc chuyên nghiệp và có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này.

Trong suốt quá trình học tập, tôi đã duy trì điểm trung bình học tập xuất sắc là 3.88/4.0 và nhận được nhiều lời khen ngợi cho các khóa học về kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế và kiểm toán. Ngoài ra, tôi cũng có kinh nghiệm thực tế thông qua việc thực tập tại Công ty ABC, nơi tôi đã hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán nội bộ.

Danh tiếng về sự xuất sắc và cam kết tạo ra môi trường học tập hỗ trợ của Deloitte phù hợp hoàn toàn với mục tiêu nghề nghiệp của tôi. Với tư cách một người thực tập, tôi sẽ đóng góp tinh thần làm việc chăm chỉ, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tuyệt vời, cùng với niềm đam mê thực sự với lĩnh vực kế toán. Tôi tin rằng sự nỗ lực và quyết tâm học hỏi của mình sẽ mang đến những đóng góp tích cực cho đội ngũ của quý công ty.

Tôi đã đính kèm sơ yếu lý lịch để quý công ty xem xét. Tôi rất mong được cơ hội thảo luận thêm về năng lực của mình trong buổi phỏng vấn. Xin cảm ơn sự xem xét và tôi mong được nhận phản hồi từ quý công ty.

Trân trọng, 

Hoàng Mai Linh

5. Mẫu thư ứng tuyển thực tập sinh Sales tiếng Anh

Dear Hiring Team,

I am excited to apply for the Sales Internship role at Langmaster. As a Business Management student with a 3.45/4.0 GPA, I have developed strong communication, interpersonal, and problem-solving skills through my coursework and involvement in the University Business Management Club, where I served as President.

Although I lack professional sales experience, my academic background in consumer behavior, marketing strategy, and sales management has given me a solid understanding of sales principles. I am an eager learner and look forward to applying my knowledge in a practical setting with your esteemed company.

Langmaster's reputation for excellence and supportive learning environment aligns with my goals. As a Sales Intern, I would bring a strong work ethic, excellent communication abilities, and genuine enthusiasm for building client relationships. My dedication and willingness to learn would be an asset to your team.

Please find my resume enclosed for your review. Thank you for your consideration, and I look forward to discussing my qualifications further.

Sincerely, 

Trinh Anh Thu

Bản dịch:

Kính gửi Ban tuyển dụng,

Tôi rất vui khi được ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh Bán hàng tại Langmaster. Là một sinh viên Quản trị Kinh doanh với điểm trung bình 3,45/4,0, tôi đã phát triển các kỹ năng giao tiếp, giao tiếp cá nhân và giải quyết vấn đề mạnh mẽ thông qua các khóa học và tham gia Câu lạc bộ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học, nơi tôi từng là Chủ tịch.

Mặc dù tôi thiếu kinh nghiệm bán hàng chuyên nghiệp nhưng nền tảng học vấn về hành vi người tiêu dùng, chiến lược tiếp thị và quản lý bán hàng đã giúp tôi hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc bán hàng. Tôi là một người ham học hỏi và mong muốn được áp dụng kiến thức của mình vào môi trường thực tế với công ty quý giá của bạn.

Danh tiếng về sự xuất sắc và môi trường học tập hỗ trợ của Langmaster phù hợp với mục tiêu của tôi. Với tư cách là Thực tập sinh Bán hàng, tôi sẽ có đạo đức làm việc mạnh mẽ, khả năng giao tiếp xuất sắc và sự nhiệt tình thực sự trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Sự cống hiến và sẵn sàng học hỏi của tôi sẽ là một tài sản cho nhóm của bạn.

Xin vui lòng tìm thấy sơ yếu lý lịch của tôi kèm theo để bạn xem xét. Cảm ơn bạn đã quan tâm và tôi mong được thảo luận thêm về trình độ chuyên môn của mình.

Trân trọng,

Trình Anh Thư

​​ĐĂNG KÝ NGAY:

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn bạn cách viết thư ứng tuyển thực tập tiếng Anh chuyên nghiệp và hay nhất. Hy vọng những kiến thức và các mẫu thư minh hoạ trên sẽ hỗ trợ bạn viết được một bức thư có thể chinh phục được các nhà tuyển dụng và nhận được vị trí công việc mong muốn. Tiếng Anh giao tiếp Langmaster chúc bạn thành công!

Ms. Vũ Trung Thanh Ngọc
Tác giả: Ms. Vũ Trung Thanh Ngọc
 • Chứng chỉ giảng dạy Quốc tế CELTA, TESOL
 • Thạc sĩ phương pháp giảng dạy tại Đại học Victoria - Australia
 • 12 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác