31 từ vựng về văn phòng phẩm

Mục lục [Ẩn]

Bài học tiếng anh này sẽ cung cấp cho các bạn 31 từ vựng về văn phòng phẩm như: ghim, bút, sổ, phong bì, tệp hồ sơ.
 
hoc tieng anh
 
1. switchboard operator /ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/ - người trực tổng đài
 
2. headset /ˈhed.set/ - tai nghe
 
3. switchboard /ˈswɪtʃ.bɔːd/ - tổng đài
 
4. printer /ˈprɪn.təʳ/ - máy in
 
5. cubicle /ˈkjuː.bɪ.kļ/ - từng phòng nhỏ
 
6. typist /ˈtaɪ.pɪst/ - nhân viên đánh máy
 
7. word processor /wɜːd ˈprəʊ.ses.əʳ/ - máy xử lí văn bản
 
8. printout /ˈprɪnt.aʊt/ - dữ liệu in ra
 
9. calendar /ˈkæl.ɪn.dəʳ/ - lịch
 
10. typewriter /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/ - máy chữ
 
11. secretary /ˈsek.rə.tri/ - thư kí
 
12. in-box /ˈɪn.bɒks/ - công văn đến
 
13. desk /desk/ - bàn làm việc
 
14. rolodex /ˈroʊləˌdɛks/ - hộp đựng danh thiếp
 
15. telephone /ˈtel.ɪ.fəʊn/ - điện thoại
 
16. computer /kəmˈpjuː.təʳ/ - máy tính
 
17. typing chair /ˈtaɪ.pɪŋ tʃeəʳ/ - ghế văn phòng
 
18. manager /ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/ - người quản lý, giám đốc
 
19. calculator /ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/ - máy tính
 
20. bookcase /ˈbʊk.keɪs/ - tủ sách
 
21. file cabinet /faɪl ˈkæb.ɪ.nət/ - tủ đựng tài liệu
 
22. file folder /faɪl ˈfəʊl.dəʳ/ - tập hồ sơ
 
23. file clerk /faɪl klɑːk/ - nhân viên văn thư
 
24. photocopier /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.əʳ/ - máy phô tô
 
25. message pad /ˈmes.ɪdʒ pæd/ - giấy nhắn
 
26. (legal) pad /pæd/ - tập giấy viết
 
27. stapler /ˈsteɪ.pləʳ/ - cái dập ghim
 
28. paper clips /ˈpeɪ.pəʳ klɪps/ - kẹp giấy
 
29. staple remover /ˈsteɪ.pļ rɪˈmuː.vəʳ/ - cái gỡ ghim giấy
 
30. pencil sharpener /ˈpent.səl ˈʃɑː.pən.əʳ/ - gọt bút chì
 
31. envelope /ˈen.və.ləʊp/ - phong bì thư
 
Xem thêm bài viết :
Cách học anh van giao tiep hiệu quả
Phương pháp hoc tieng Anh co ban nhanh nhất
Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Langmaster là trung tâm tiếng Anh giao tiếp DUY NHẤT trên thị trường cam kết chuẩn đầu ra theo CEFR. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Anh, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho học viên, thay đổi niềm tin và thói quen để trở thành những người thành đạt có trách nhiệm với gia đình và xã hội!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác