SỬ DỤNG THÀNH THẠO CẤU TRÚC HOW LONG SIÊU ĐƠN GIẢN

Cấu trúc How long là cấu trúc câu hỏi tiếng Anh vô cùng thông dụng, được sử dụng nhiều, đặc biệt là trong giao tiếp. Chính vì vậy hãy theo dõi bài viết này vì Langmaster sẽ chia sẻ chi tiết về cách sử dụng cấu trúc How long, cũng như cách phân biệt cấu trúc này với How many times và When nha.

1. Giới thiệu về cấu trúc How long và cách sử dụng.

1.1. Cấu trúc How long là gì?

“How long” trong tiếng Anh có nghĩa là “bao lâu”. Cấu trúc How Long thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • How long được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian bao lâu một sự kiện nào đó diễn ra.

Ví dụ:

 • How long do you make this cake? (Bạn làm cái bánh này trong bao lâu?)
 • How long have you been seeing your girlfriend? (Bao lâu rồi bạn chưa gặp bạn gái?)
 • How long dùng để đặt câu hỏi về độ dài đã được đo đạc của một vật dụng nào đó.

Ví dụ:

 • How long is this door? (Cái cửa này dài bao nhiêu?)
 • How long is your hair? (Tóc bạn dài bao nhiêu?)
 • How long does it take để hỏi về khoảng thời gian dùng để làm việc gì. 

Ví dụ:

 • How long does it take to get a passport? (Mất bao lâu để lấy được hộ chiếu?)
 • How long does it take to travel to the moon? (Mất bao lâu để du hành tới mặt trăng?)

Xem thêm: 

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

=> 7 CUỐN SÁCH HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

1.2. Chi tiết các cách sử dụng cấu trúc How long

null

1.2.1 Cấu trúc How long hỏi về khoảng thời gian bao lâu.

Đầu tiên How long thường được dùng để hỏi về khoảng thời gian bao lâu một sự kiện diễn ra.

Cấu trúc 1: How long + do/does/did + S + V(infinitive)

Cấu trúc này được dùng ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn để hỏi một ai đó làm hoặc đã làm một việc gì đó.

Ví dụ:

 • How long did Tommy take to complete a new business plan? (Tommy đã mất thời gian bao lâu để hoàn thành một kế hoạch kinh doanh mới?)
 • How long do you go to the bus stop? (Bạn đi đến bến xe buýt mất bao lâu?)
 • How long does she make this tote bag? (Cô ấy làm chiếc túi tote này trong bao lâu?)

Chú ý: Khi dùng cấu trúc How Long ở thì quá khứ đơn khi muốn nhấn mạnh sự việc xảy ra hoàn toàn ở quá khứ, và không liên quan đến hiện tại.

Ví dụ:

 • How long did you live in New York City?

 I lived in NYC  for 3 years (from 1997 to 2000).

Cấu trúc 2: How long + have/has + S + Ved/PII

Cấu trúc How long dùng trong thì hiện tại hoàn thành để hỏi về khoảng thời gian một sự kiện diễn ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. 

Với cấu trúc này, câu trả thường sẽ có “for” hoặc “since” trước khoảng thời gian.

Ví dụ: 

 • How long has she been in Vietnam? (Cố ấy ở Việt Nam được bao lâu rồi?)

Since she was 18 years old.

 • How long has it rained? (Trời mưa được bao lâu rồi?)

For 45 minutes.

 • How long have you been seeing your mother? (Đã bao lâu rồi bạn chưa gặp mẹ?)

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG HOW MUCH VÀ HOW MANY

=> TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

1.2.2 Cấu trúc How long hỏi về độ dài của đồ vật.

Cấu trúc: How long + be + N?

Ví dụ: 

 • How long is the dress? (Chiếc váy này dài bao nhiêu?)
 • How long is your bed? (Giường của bạn dài bao nhiêu?)
 • How long is this crocodile? (Con cá sấu này dài bao nhiêu?)

1.2.3 Cấu trúc How long hỏi về khoảng thời gian dùng để làm gì.

Cuối cùng Cấu trúc How long khi sử dụng với does it take thì sẽ dùng để hỏi ai đó mất thời gian bao lâu để làm gì.

Cấu trúc: How long does it take + (O) + to V?

Câu trả lời: It takes + (O) + time + to V

Ví dụ:

 • How long does it take you to speak Spain fluently? (Bạn mất bao lâu để nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy?)

It takes me 3 years to speak Spain fluently.

 • How long does it take to get to Ha Noi by plane? (Mất bao lâu để đi đến Hà Nội bằng máy bay.)

It takes 2 hours to get to Ha Noi by plane. (Sẽ mất khoảng 2 giờ để đi đến Hà Nội bằng máy bay.)

2. Phân biệt cấu trúc How long với How many times, When.

Mặc dù đã nắm rõ các cách sử dụng của cấu trúc How long nhưng vẫn có khá nhiều bạn nhầm lẫn giữa cấu trúc này với How many times và When vì cả 3 đều được sử dụng để hỏi về thời gian. Vậy cách phân biệt chúng là gì, tìm hiểu ngay nhé.

2.1 Phân biệt How long với How many times

null

Điểm khác biệt giữa How long và How many times đó là: 

How long: được sử dụng khi bạn muốn đặt câu hỏi về một sự việc/sự kiện/hành động nào đó xảy ra trong khoảng thời gian bao lâu.

How many times: thì lại được sử dụng khi bạn muốn hỏi về một con số cụ thể/số lần xảy ra sự việc/sự kiện/hành động nào đó.

Ví dụ:

 • How long did you read this novel? (Bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết này trong bao lâu?)
 • How many times have you read this novel? (Bạn đọc cuốn tiểu thuyết này bao nhiều lần rồi?)

2.2 Phân biệt cấu trúc How long với When

Điểm khác biệt giữa hai How long và When đó là: 

How long: khi sử dụng cấu trúc How long ở thì hiện tại hoàn thành thì ý dùng để hỏi khoảng thời gian một việc nào đó đã xảy ra và kéo dài trong bao lâu. 

When: khi sử dụng cấu trúc When ở thì quá khứ đơn thì ý dùng để hỏi thời điểm một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. (một mốc thời gian cụ thể)

Ví dụ:

 • How long has it been raining? (Trời đã mưa được bao lâu rồi?)
 • When did it start raining? (Trời mưa khi nào vậy?)

Bên cạnh đó thì cấu trúc How long thường được sử dụng với các động từ chỉ trạng thái (status verb) như: know (biết), like/love (thích), want (muốn), need (cần),...

Còn When: thường dùng với các động từ chỉ hành động "action verbs" như: start/begin (bắt đầu), buy (mua), play (chơi), go (đi), visit (thăm),...

Ví dụ:

 • When did you buy that car? (Bạn mua chiếc ô tô đó được bao lâu rồi?)

I bought it five years ago. (Tôi mua nó cách đây 5 năm.)

 • How long have you and your girlfriend known each other? (Bạn và bạn gái quen nhau được bao lâu rồi?)

Xem thêm bài viết về cấu trúc:

=> CẤU TRÚC BEFORE: CÁCH DÙNG, VÍ DỤ, BÀI TẬP (CÓ ĐÁP ÁN)

=> CẤU TRÚC THERE IS THERE ARE: VÍ DỤ, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

3. Một số ví dụ mẫu câu hỏi thông dụng với cấu trúc How long.

Câu hỏi với How long rất phổ biến trong giao tiếp, dưới đây là một vài ví dụ mẫu câu hỏi thông dụng bạn có thể tham khảo nhé:

Sử dụng How long để hỏi về độ dài của đồ vật.

 • How long is this rope? (Sợi dây này dài bao nhiêu?)
 • How long is your back? (Lưng bạn dài bao nhiêu?)
 • How long is the snake? (Con rắn này dài bao nhiêu?)

Sử dụng How long để hỏi về khoảng thời gian.

 • How long has your son been entering kindergarten? (Con trai bạn vào mẫu giáo được bao lâu rồi?)
 • How long have you been waiting? (Bạn đã đợi bao lâu rồi?)
 • How long has she been learning dance? (Cô ấy học nhảy bao lâu rồi?)

4. Bài tập vận dụng sử dụng cấu trúc How long trong tiếng Anh.

4.1  Bài tập

Bài tập 1: Bạn hãy điền How long hoặc How many times vào chỗ trống:

1. ___________ have you been standing?

For a minute.

2. ___________ has he been married?

30 years.

3. ___________ have you read this book?

OMG, 5 times. It’s amazing.

4. ___________ will the lesson last?

2 hours

5. ___________ did the phone ring yesterday?

I must have had about 8 calls.

6. ___________ have I told you not to play football in here? 

Maybe 2 or 3 times. I’m so sorry.

7. ___________ have you seen him since he went to Cambodia?

8. ___________ was your stay in Ha Noi?

9. ___________ did you visit him last summer? 

 Twice a week

10. ___________ did you live in New York City?

Bài tập 2: Viết lại các câu sau thành tiếng Anh và sử dụng cấu trúc How long.

1. Bạn đọc tờ báo này trong bao lâu?

2. Cô ấy đã đợi lâu chưa?

3. Mất bao lâu thì nhận được hộ chiếu?

4. Cái quần này dài bao nhiêu?

5. Đoàn tàu này dài bao nhiêu?

4.2  Đáp án

Bài tập 1:

1. How long

2. How long

3. How many times

4. How long

5. How many times

6. How many times

7. How long

8. How long

9. How many times

10. How long

Bài tập 2:

1. How long did you read this newspaper?

2. How long has she been waiting?

3. How long does it take to get a passport?

4. How long is this short?

5. How long is this train?

Như vậy Langmaster đã chia sẻ đến bạn các cách để sử dụng cũng như phân biệt cấu trúc How long rồi. Mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho quá trình học tập tiếng Anh của các bạn thật nhiều nhé. Theo dõi thêm thật nhiều bài viết của chúng mình để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích nha.

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

Các khóa học tại langmaster