CÂU BỊ ĐỘNG THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN: CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

Thì hiện tại tiếp diễn là một trong 12 thì trong tiếng Anh, thường dùng để diễn tả một hành động/sự việc đang diễn ra ngay tại thời điểm nói. Vậy cấu trúc câu bị động thì hiện tại tiếp diễn sử dụng như thế nào? Cấu trúc ra sao? Hãy cùng Langmaster tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé.

1. Tổng quan về câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

1.1 Cấu trúc và cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Cách dùng: 

- Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả một sự việc, hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói. 

Ví dụ:

 • My mother is cooking in the kitchen. (Mẹ tôi đang nấu ăn trong nhà bếp.)
 • My brother is playing video games. (Anh trai tôi đang chơi điện tử.)

- Diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần, một kế hoạch đã được lên lịch sẵn.

Ví dụ:

 • My family is going on a trip this weekend. (Nhà tôi sẽ đi du lịch vào cuối tuần này.)
 • I bought the bus ticket tomorrow. Tomorrow I am going to London with my family. (Tôi đã mua vé xe ngày mai. Ngày mai tôi sẽ đến London cùng gia đình.)

- Dùng để diễn tả hành động thường xuyên được lặp đi lặp lại gây sự khó chịu hoặc bực mình cho người nói.

Ví dụ:

 • He is always going out late. (Anh ấy luôn đi ra ngoài muộn.)
 • He is often lying to people. (Anh ấy thường xuyên nói dối mọi người.)

Cấu trúc: 

Khẳng định: S + am/is/are + V-ing + O

Phủ định: S + am/is/are + not + V-ing + O

Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing + O?

Ví dụ:

 • Currently, I am working as a project manager for an architecture firm. (Hiện tại, tôi đang làm quản lý dự án cho một công ty kiến trúc.)
 • Now I am waiting at the airport to pick up my grandparents from abroad. (Bây giờ tôi đang đợi ở sân bay để đón ông bà tôi từ nước ngoài về.)

null

 Cấu trúc và cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Xem thêm: 

1.2 Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

1.2.1 Công thức của câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: 

Khẳng định: O + am/is/are + being + V (PIII) + (by S)

Phủ định: O + am/is/are not + being + V (PIII) + (by S)

Nghi vấn: Am/is/are + O + being + V (PIII) + (by S)?

Ví dụ:

 • The report is being made by the project manager. (Báo cáo đang được làm bởi quản lý dự án)
 • The tea is being brewed by my sister. (Trà đang được pha bởi em gái tôi.)

1.2.2 Cách dùng câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

- Dùng để nhấn mạnh về đối tượng chịu tác động bởi hành động thay vì chủ hoặc đó.

Ví dụ:

 • My car is being repaired. (Chiếc ô tô của tôi đang được sửa chữa.) =>> Nhấn mạnh về chủ thể “my car”
 • Homework is being done by my sister. (Bài tập về nhà đang được chị gái tôi làm.) =>> Nhấn mạnh cho chủ thể “homework”

- Dùng khi muốn chủ thể gây ra hành động trong câu không rõ là ai, không quan trọng hoặc không cần đề cập đến.

Ví dụ:

 • My company's important data is being stolen. (Dữ liệu quan trọng của công ty tôi đang bị đánh cắp.) =>> Không biết ai là người đánh cắp
 • My savings are being lost. (Tiền tiết kiệm của tôi đang bị mất.) =>>> Không biết ai là người lấy.

null

Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Xem thêm:

2. Bài tập về câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

2.1 Bài tập

Bài tập 1: 

1. My brother is singing Duc Phuc's latest song.

→ _______________________________________

2. At this time, Mr. Tom and his daughter are playing chess in the yard.

→ _______________________________________

3. My brother is making a snowman.

→ _______________________________________

4. The waiter is serving us food.

→ _______________________________________

5. Now my brother is reading an autobiography by Nguyen Ngoc Anh.

→ _______________________________________

6. We are selling paintings for charity.

→ _______________________________________

7. The dog is drinking milk in the house.

→ _______________________________________

8. My dad is washing my motorbike.

→ _______________________________________

9. Santa is carrying a large gift bag on his back.

→ _______________________________________

10. Linh is throwing the ball into the basket.

→ _______________________________________

Bài tập 2: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Look! The car (go)……………………..so fast.

2. The tables ..... (clean) by my brother.

3. The dog's leg ..... (break) hit by a car.

4. Now we (try to) ………….. pass the final exam.

5. It's 7 o'clock, and the food.... (cook) by my parents.

6. Be quiet! You (talk)……………………..so loud, we didn't hear what the teacher said.

7. My father's car .... (repaire) due to a car crash.

8. He (not work)…………………….. is at the office.

Bài tập 3: Chuyển câu bị động sau sang câu chủ động

1. Her brother's room is being cleaned

2. 12th anniversary wedding photos are being taken by my parents

3. English is being study by Linh for the upcoming exam

4. A new house is being built by my brother

5. A report is being written by my staff

6. Novels is being read now

7. Rice is being cooked for the whole family

8. Now, the neighbor's cats are being played by my grandmother

9. My favorite songs are being sung by my lover

10. My motorbike is being sold

ĐĂNG KÝ NGAY:

null

Bài tập về câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

2.2 Đáp án

Bài tập 1:

1. Duc Phuc's latest song is being sung by my brother

2. At this time, chess is being played by Mr. Tom and his daughter in the yard

3. A snowman is being made

4. Food is being served by the waiter

5. An autobiography by Nguyen Ngoc Anh is being read

6. Paintings are being sold for charity

7. Milk is being drunk in the house by the dog

8. My motorbike is being washed

9. a large gift bag is being carried by Santa his back

10. The ball is being threw into the basket

Bài tập 2:

1. is going

2. is being cleaned

3. is being broken

4. are trying to

5. is being cooked

6. are talking

7. is being repaired

8. is not working

Bài tập 3:

1. She is cleaning her brother's room.

2. My parents are taking 12th anniversary wedding photos.

3. Linh is studying English for the upcoming exam.

4. My brother is building a new house.

5. My staff is writing a report.

6. Now I'm reading novels.

7. I'm cooking rice for the whole family.

8. Now, my grandmother is playing with the neighbor's cats.

9. Now my lover is singing my favorite songs.

10. I am selling my motorbike.

Phía trên là toàn bộ về câu bị động thì hiện tại tiếp diễn và bài tập tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tự học và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình mỗi ngày nhé. 

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác

Các khóa học tại langmaster