HƯỚNG DẪN CÁCH PHÂN BIỆT MUCH VÀ MANY ĐƠN GIẢN, DỄ NHỚ NHẤT

Trong tiếng Anh, cặp từ Much và Many là cặp từ thường xuyên gây nhầm lẫn và bối rối cho nhiều người học tiếng Anh, nhất là những người ở trình độ mới bắt đầu do sự tương đồng về ý nghĩa của hai từ này. Hôm nay, cùng Langmaster học cách phân biệt Much và Many cũng như tìm hiểu cách dùng của hai từ này để không còn nhầm lẫn nữa nhé!

I. Phân biệt Much và Many

null

1. Giống nhau

 • Về ý nghĩa: Cả "much" và "many" đều mang nghĩa chung về một lượng lớn, một số lượng đáng kể.
 • Vị trí trong câu: Cả hai từ đều thường được đặt ngay trước danh từ hoặc cụm danh từ để bổ nghĩa về số lượng của danh từ đó.

2. Khác nhau

Về danh từ đi kèm:

 • Much: Uncountable Nouns (Danh từ không đếm được)
 • Many: Countable Nouns (Danh từ đếm được); có thể dùng kèm số đếm

Về cấu trúc:

 • Much + N không đếm được
 • Many + N số nhiều(s/es)

Về sắc thái nghĩa: 

 • Much: 
 • Thường sử dụng trong các câu phủ định và câu hỏi để chỉ một lượng lớn.
  Ví dụ: She doesn't have much experience in cooking. (Cô ấy không có nhiều kinh nghiệm trong việc nấu ăn.)
 • Phải đi kèm các từ "so," "too," và "as" để diễn tả nghĩa khẳng định.
  Ví dụ: She had too much homework to finish last night. (Cô ấy có quá nhiều bài tập về nhà để làm tối qua.)
 • Many:

  • Được sử dụng trong cả câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn.
   Ví dụ: Did you meet many people at the event? (Bạn đã gặp nhiều người tại sự kiện chưa?)
  • Có thể được sử dụng trong câu khẳng định ở vị trí đầu câu mang tính trang trọng (bài phát biểu, bài báo, tin tức,...)
   Ví dụ: Many studies have shown the benefits of regular exercise. (Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên.)

XEM THÊM: 

HƯỚNG DẪN CÁCH PHÂN BIỆT JOB VÀ WORK ĐƠN GIẢN NHẤT

PHÂN BIỆT IN THE END VÀ AT THE END DỄ HIỂU NHẤT

II. Một số cụm từ tương tự Much và Many

1. Một số cụm từ tương tự Much

null

 1. A great deal of: A great deal of effort was put into the project. (Rất nhiều nỗ lực đã được đầu tư vào dự án.)
 2. A lot of/Lots of: There is a lot of traffic during rush hour. (Có rất nhiều xe cộ vào giờ cao điểm.)
 3. Plenty of: There is plenty of space for everyone to sit. (Có nhiều chỗ trống cho mọi người ngồi)
 4. A ton of: She has a ton of work to do before the deadline. (Cô ấy có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành trước hạn chót.)
 5. A considerable amount of: A considerable amount of money was spent on the renovation. (Một số tiền đáng kể đã được tiêu vào việc cải tạo.)
 6. A wealth of: This library contains a wealth of information on various subjects. (Thư viện này chứa đựng một kho tài liệu thông tin phong phú về nhiều chủ đề khác nhau.)

2. Một số cụm từ tương tự Many

null

 • A great number of: A great number of students attended the lecture. (Một số lượng lớn học sinh đã tham dự bài giảng.)
 • Numerous: She received numerous awards for her contributions to science. (Cô ấy đã nhận rất nhiều giải thưởng vì đóng góp cho khoa học.)
 • A multitude of: The market offers a multitude of products to choose from. (Thị trường cung cấp một loạt sản phẩm để bạn lựa chọn.) 
 • Plenty of: There are plenty of opportunities for growth in this industry. (Có rất nhiều cơ hội để phát triển trong ngành công nghiệp này.)
 • A plethora of: The conference provided a plethora of insights into the latest research. (Hội nghị cung cấp một số lượng lớn thông tin về nghiên cứu mới nhất.)
 • Abundant: The region is blessed with abundant natural beauty. (Khu vực này được ban tặng vẻ đẹp thiên nhiên phong phú.)

III. Các cấu trúc Much và Many thông dụng

null

1. Much/Many + N

Như đã nói ở trên, cấu trúc “Much/Many + N" được sử dụng để miêu tả số lượng nhiều. 

Ví dụ:  

 • Many students participated in the competition. (Nhiều học sinh tham gia cuộc thi.)
 • There isn't much water left in the glass. (Không còn nhiều nước ở trong ly.)

Lưu ý: 

 1. Khi sử dụng "much" và "many" với danh từ không bao giờ có giới từ "of" ở giữa.
 2. Có thể lược bỏ danh từ sau "much" và "many" khi nghĩa của câu đã rõ ràng:

- Did you eat a lot of food at the party? - Not much. (Bạn đã ăn nhiều thức ăn tại buổi tiệc chứ? - Không nhiều.)

- Are there many people attending the event? - Not many. (Có nhiều người tham gia sự kiện không? - Không nhiều.)

2. Much/Many of + Từ hạn định + N

Cấu trúc này sử dụng khi muốn chỉ đến một phần hoặc một số lượng đáng kể của một danh từ đã được xác định bằng các từ hạn định như đại từ (tên riêng, địa danh), sở hữu cách (my, his, her...), mạo từ (a, an, the...). Khi sử dụng "much" và "many" kết hợp với danh từ có từ hạn định, ta thêm "of" ở trước danh từ.

Ví dụ: 

 • Much of Sapa is hilly. (Phần lớn địa hình Sapa là đồi núi.)
 • How many of your family members will be attending the reunion? (Có bao nhiêu thành viên trong gia đình bạn sẽ tham dự buổi họp mặt?)

3. How much – How many

"How much" và "How many" là những cụm từ thường được sử dụng để hỏi về số lượng hoặc lượng của một đối tượng nào đó mang nghĩa “Có bao nhiêu”. Tuy nhiên, chúng được sử dụng tùy thuộc vào tính chất đếm được hoặc không đếm được của đối tượng.

Xem thêm: CÁCH DÙNG HOW MUCH VÀ HOW MANY

3.1. How much

“How much" được sử dụng với các danh từ không đếm được (uncountable nouns), chẳng hạn như chất lỏng, khí, khái niệm trừu tượng. 

Cấu trúc:

 • How much + danh từ không đếm được + is there + O?
 • How much + danh từ không đếm được + trợ động từ + V + O?

Ví dụ: 

 • How much money is there in your wallet? (Bạn có bao nhiêu tiền trong ví?)
 • How much water do you need? (Bạn cần bao nhiêu nước?)

Ngoài ra, “How much" cũng được dùng trong cấu trúc để hỏi về giá cả: How much + is/does + subject (it/this/that) + cost/is (for) + …?

Ví dụ:

 • How much is that shirt? (Áo sơ mi đó giá bao nhiêu?)
 • How much does this meal cost? (Bữa ăn này có giá bao nhiêu?)

3.2. How many

"How many" được sử dụng với các danh từ đếm được (countable nouns), như đồ vật, người, động vật, cây cối.

Cấu trúc:

 • How many + danh từ đếm được + are there + O?
 • How many + danh từ đếm được + trợ động từ + V + O?

Ví dụ: 

 • How many people are attending the event? (Có bao nhiêu người tham gia sự kiện?)
 • How many siblings do you have? (Bạn có bao nhiêu anh chị em?)

IV. Bài tập phân biệt Much và Many, How much và How Many

1. Bài tập

Bài tập 1: Điền “Much" hoặc “Many" vào chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây:

1. There aren't ___ chairs in the room.

2. How ___ time do you spend studying every day?

3. He doesn't have ___ experience in coding.

4. She received ___ awards for her performance.

5. Are there ___ books on the shelf?

6. The restaurant is known for its delicious food, but not ___ people know about it.

7. She has traveled to ___ countries around the world.

8. I don't have ___ money to buy that expensive gadget.

9. How ___ water do you drink in a day?

10. He has too ___ work to do and not enough time.

11. There aren't ___ apples left in the basket.

12. How ___ time do you spend on social media every day?

13. She doesn't have ___ experience in public speaking.

14. He has received ___ awards for his academic achievements.

15. Are there ___ students in your class?

Bài tập 2: Điền “How much" hoặc “How many" vào chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây:

1. Can you tell me ___ sugar I need for this recipe?

2. Do you know ___ books he has read this month?

3. I wonder ___ time it will take to finish the project.

4. ___ friends do you have from different countries?

5. Could you let me know ___ money I owe you?

6. ___ money do you need for the concert ticket?

7. ___ cups of coffee do you drink per day?

8. ___ time do you spend watching TV on weekends?

9. ___ languages can your friend speak?

2. Đáp án

Bài tập 1:

 1. many
 1. much
 1. much
 1. many
 1. many
 1. many
 1. many
 1. much
 1. much
 1. much
 1. many
 1. much
 1. much
 1. many
 1. many

Bài tập 2:

 1. how much
 1. how many
 1. how much
 1. how many
 1. how much
 1. how much
 1. how many
 1. how much
 1. how many

Tìm hiểu thêm: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đây đã tổng hợp đầy đủ cách dùng và cách phân biệt Much và Many đơn giản, dễ nhớ nhất. Hy vọng rằng với những thông tin trên đây, bạn sẽ không còn cảm thấy bối rối khi phải sử dụng cặp từ này nữa. Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Langmaster chúc bạn thành công!

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)