Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 10: Điểm yếu

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 11: Lý do nghỉ việc

Phỏng vấn xin việc là buổi gặp mặt rất quan trọng giữa bạn nhà tuyển dụng. Đó là lúc bạn thể hiện năng lực, kinh nghiệm và mục tiêu của tiêu của mình. Vậy nếu nhà tuyển dụng hỏi bạn lý do nghỉ việc tại công ty cũ là gì - bạn sẽ trả lời thế nào?

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 12: Lý do xin việc

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Chủ đề bài học hôm nay sẽ là "lý do xin việc"

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 13: Khả năng ngoại ngữ

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn thể hiện được năng lực của bạn, từ đó tìm được một công việc mong muốn. Vậy trả lời ra sao khi nhà tuyển dụng hỏi về khả năng tiếng Anh của bạn? Cùng tham khảo một số mẫu câu nhé!

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 14: Kỹ năng quản lý thời gian

Chủ đề bài học hôm nay là "Kỹ năng quản lý thời gian". Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 15: Tiền lương

Chủ đề bài học hôm nay là "tiền lương". Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 16: Mục tiêu công việc

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình. Nếu nhà tuyển dụng hỏi bạn về mục tiêu công việc thì nên trả lời sao cho nhà tuyển dụng đánh giá cao. Tham khảo ngày video này!

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 17: Câu hỏi cho ứng viên

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 18: Khả năng nhận việc

Với những bạn sinh viên mới ra trường sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Cùng Langmaster tham khảo một số mẫu câu trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trong bài viết sau đây