CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, bạn nên đối đáp với nhà tuyển dụng như thế nào để thể nhà tuyển dụng đánh giá cao năng lực của bạn. Cùng tham khảo một số mẫu sau đây nhé!

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 1: Tên và tuổi

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Bài đầu tiên trong seri là bài học về giới thiêu tên, tuổi bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 2: Địa chỉ và quê quán

Chủ đề bài học này sẽ là về Địa chỉ và quê quán. Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 3: Trình độ học vấn

Chủ đề bài học hôm nay sẽ là về Trình độ học vấn. Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 4: Kinh nghiệm làm việc

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 5: Thành tựu

Chủ đề bài học hôm nay sẽ bàn về "Thành tựu". Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 6: Tính cách

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 7: Sở thích

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 8: Năng lực

Chủ đề bài học hôm nay sẽ nói về "năng lực" . Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 9: Người thân

Chủ đề bài học hôm nay sẽ là về "người thân". Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.