LIÊN TỪ KẾT HỢP (COORDINATING CONJUNCTIONS): CÁCH DÙNG, VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Liên từ kết hợp là gì ?
 • 2. Các liên từ kết hợp trong tiếng Anh
 • 3. Cách sử dụng liên từ kết hợp 
  • 3.1 Liên từ For 
  • 3.2 Liên từ And  
  • 3.3 Liên từ Nor 
  • 3.4 Liên từ But 
  • 3.5 Liên từ Or 
  • 3.6 Liên từ Yet 
  • 3.7 Liên từ So 
 • 4. Nguyên tắc đặt dấu phẩy khi sử dụng liên từ kết hợp 
  • 4.1 Không sử dụng dấu phẩy: 
  • 4.2 Sử dụng dấu phẩy 
 • 5. Bài tập về liên từ kết hợp có đáp án 

Để tạo nên sự mạch lạc, liên kết và logic trong câu thì liên từ kết hợp là thành phần không thể thiếu ở cả văn nói và văn viết. Khi sử dụng liên từ kết hợp trong cách hành văn sẽ giúp người nói nhấn mạnh những ý muốn đề cập đến và người nghe có thể dễ dàng nắm bắt thông tin hơn. Tuy nhiên sử dụng liên từ kết hợp sao cho đúng cách ? Cùng Tiếng Anh giao tiếp Langmaster theo dõi bài viết dưới đây !

1. Liên từ kết hợp là gì ?

Liên từ kết hợp (Coordinating conjunction) trong ngữ pháp tiếng Anh là một loại liên từ được sử dụng để kết nối các thành phần có ngữ pháp cùng loại với nhau chẳng hạn như từ với từ, cụm danh từ với cụm danh từ, mệnh đề với mệnh đề hoặc câu với câu. Coordinating conjunctions thường được sử dụng để tạo ra mối quan hệ giữa các ý, các mệnh đề hoặc các câu trong văn bản. 

Ví dụ: 

  • Lan wanted to go to the party, but Lan had too much work to do. (Lan muốn tham dự buổi tiệc nhưng Lan lại còn rất nhiều công việc cần làm.)
  • You can have tea or coffee for breakfast. (Bạn có thể dùng trà hoặc cà phê vào buổi sáng.)
  • Nam was tired, so he decided to take a nap. (Nam mệt, vì vậy anh ấy quyết định nghỉ ngơi một lát.)

  Xem thêm: LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH (CONJUNCTION) - PHÂN LOẠI, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

  2. Các liên từ kết hợp trong tiếng Anh

  null

  Các liên từ kết hợp trong tiếng Anh

  Trong tiếng Anh, có tổng 7 liên từ kết hợp trong tiếng Anh, thường được biểu thị bằng viết tắt "FANBOYS":

  • F: For 
  • A: And 
  • N: Nor 
  • B: But 
  • O: Or 
  • Y: Yet 
  • S: So

  3. Cách sử dụng liên từ kết hợp 

  null

  Cách sử dụng liên từ kết hợp 

  Cùng là liên từ dùng để kết hợp các từ, mệnh đề, câu trong văn bản, nhưng mỗi liên từ sẽ mang một ý nghĩa khác nhau và được dùng trong ngữ cảnh khác nhau. Vậy ý nghĩa làm thế nào để dùng các liên từ kết hợp đúng cách ? Cùng theo dõi nội dung dưới đây nhé!

  3.1 Liên từ For 

  Liên từ kết hợp "for" trong tiếng Anh thường được sử dụng để giải thích hoặc lý giải một sự kiện, hành động hoặc tình huống. “For” được sử dụng như một liên từ kết hợp sẽ nằm ở giữa câu nhằm cung cấp lý do hoặc nguyên nhân cho điều gì đó.

  Lưu ý: Theo sau liên từ kết hợp “For” phải là một mệnh đề.

  Ví dụ: He was given a reward, for his excellent performance. (Anh ấy nhận được một phần thưởng vì màn trình diễn xuất sắc của mình.)

  3.2 Liên từ And  

  Liên từ kết hợp "And" trong tiếng Anh thường được sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều thành phần ngữ pháp cùng loại lại với nhau như từ với từ, cụm từ với cụm từ hoặc mệnh đề độc lập với mệnh đề độc lập. Liên từ này được dùng  để tạo ra sự liên kết và sự tương quan giữa các thành phần trong câu. 

  Thông thường, liên từ “And” không được sử dụng để kết nối câu với câu. 

  Ví dụ: She worked hard, and as a result she got a promotion. (Cô ấy làm việc chăm chỉ và cô ấy được thăng chức.)

  3.3 Liên từ Nor 

  Liên từ kết hợp "Nor" trong tiếng Anh thường được sử dụng để biểu thị sự phủ định hoặc tương phản giữa hai điều hoặc tình huống. "Nor" thường xuất hiện sau một liên từ phủ định khác, phổ biến nhất là "neither” để bày tỏ thêm sự phủ định đối với ý phủ định đã được nêu trước đó.

  Ví dụ: He neither came to the party nor called to explain his absence. (Anh ấy không đến bữa tiệc và cũng không gọi điện thoại để giải thích vì sao anh ấy vắng mặt.)

  Lưu ý: Khi liên từ “Nor” được sử dụng để kết hợp hai mệnh đề độc lập với nhau, mệnh đề theo sau cần phải được đảo ngữ. 

  Ví dụ: She doesn't like coffee, nor does she drink tea. (Cô ấy không thích cà phê, và cô ấy cũng không uống trà.)

  3.4 Liên từ But 

  null

  Ví dụ về liên từ kết hợp

  Liên từ kết hợp "But" trong tiếng Anh thường được sử dụng để biểu thị một mối quan hệ tương phản giữa hai mệnh đề trong câu. “But” thường được sử dụng để đặt một ý phủ định hoặc tương phản sau một ý khẳng định đã được đề cập trước đó.

  Ví dụ: She is tired, but she needs to finish her homework. (Cô ấy mệt mỏi, nhưng cô ấy cần phải hoàn thành bài tập về nhà của mình.)

  3.5 Liên từ Or 

  Liên từ kết hợp "Or" trong tiếng Anh thường được sử dụng để biểu thị sự lựa chọn giữa hai thành phần ngữ pháp trong câu như từ, cụm từ hoặc mệnh đề.  "Or" thường xuất hiện sau một liên từ khẳng định "either” để đưa ra một sự chọn lựa giữa các tùy chọn có thể xảy ra.

  Ví dụ: 

  • You can have tea or coffee for breakfast. (Bạn có thể chọn uống trà hoặc cà phê cho bữa sáng.)
  • You can either come with us to the party, or you can stay at home. (Bạn có thể chọn là đi cùng chúng tôi đến bữa tiệc hoặc bạn có thể ở nhà.)

  3.6 Liên từ Yet 

  Tương tự “But”, liên từ kết hợp "Yet" trong tiếng Anh thường được sử dụng để biểu thị một sự tương phản hoặc mâu thuẫn giữa hai ý hoặc tình huống. Tuy nhiên Yet thường được dùng khi muốn thể hiện văn phong trang trọng hơn But.

   "Yet" thường xuất hiện sau một mệnh đề chứa một ý khẳng định. Theo sau “Yet” là một mệnh đề chứa một ý phủ định hoặc một tình huống không mong muốn và thường dẫn đến. 

  Ví dụ: He is very talented, yet he lacks confidence. (Anh ấy rất tài năng, nhưng anh ấy thiếu tự tin.)

  3.7 Liên từ So 

  Liên từ kết hợp "So" trong tiếng Anh thường được sử dụng để biểu thị một mối quan hệ nguyên nhân - kết quả giữa hai sự việc hoặc tình huống. “So” được dùng giữa 2 mệnh đề độc lập để liên kết các sự kiện hoặc hành động theo dạng chuỗi nguyên nhân - kết quả hoặc để giải thích tại sao một điều gì đó xảy ra.

  Ví dụ: She woke up early, so she could catch the first train. (Cô ấy thức dậy sớm, nên cô ấy có thể bắt được chuyến tàu đầu tiên.)

  Xem thêm: 32 LIÊN TỪ "KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT" KHI HỌC TIẾNG ANH

  4. Nguyên tắc đặt dấu phẩy khi sử dụng liên từ kết hợp 

  Khi sử dụng liên từ kết hợp không chỉ là đặt vào giữa câu mà thành phần đi kèm không thể thiếu với liên từ này đó là dấu phẩy. Vậy đặt dấu phẩy như thế nào để đúng cách ? Cùng xem tiếp nguyên tắc đặt dấu phẩy và ví dụ về liên từ kết hợp để hiểu rõ hơn.

  4.1 Không sử dụng dấu phẩy: 

  Khi sử dụng liên từ kết hợp để nối từ, cụm từ, câu hoàn chỉnh (thiếu chủ ngữ) với nhau thì không cần đặt dấu phẩy trước liên từ. 

  Ví dụ: 

  • She neither eats meat nor dairy products. (Cô ấy không ăn thịt cũng như sản phẩm sữa.)
  • It's a big and beautiful house. (Đó là một căn nhà lớn và đẹp.)
  • He can choose to stay home or join us for the party. (Anh ấy có thể chọn ở nhà hoặc tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi.)

  4.2 Sử dụng dấu phẩy 

  Trường hợp 1: Khi sử dụng liên từ kết hợp để nối mệnh đề với nhau thì bắt buộc phải đặt dấu phẩy trước liên từ. 

  Ví dụ: 

  • The cake was so delicious, so it was quickly devoured. (Chiếc bánh rất ngon, nên nó đã bị ăn hết nhanh chóng.)
  • If it rains, we'll stay home, or we can go to the cinema if it's dry. (Nếu mưa, chúng tôi sẽ ở nhà; hoặc chúng tôi có thể đi xem phim nếu trời không mưa.)
  • The movie was long, but it was also very interesting. (Bộ phim dài, nhưng cũng rất thú vị.)
  • She told the truth, for she had nothing to lose. (Cô ấy đã nói ra sự thật, bởi vì cô ấy không có gì để mất.)
  • She wanted to go to the party, yet her parents didn't allow her. (Cô ấy muốn đi bữa tiệc, nhưng bố mẹ cô ấy không cho phép.)

  Trường hợp 2: Khi sử dụng liên từ kết hợp để nối từ 3 từ, cụm từ trở lên thì phải đặt liên từ kết hợp trước từ, cụm từ cuối cùng và dấu phẩy đặt trước liên từ. 

  Ví dụ:

  •  I need to buy bread, milk, and eggs from the grocery store. (Tôi cần mua bánh mì, sữa, và trứng từ cửa hàng tạp hóa.)
  • We need to buy bread, butter, or jam for breakfast. (Chúng ta cần mua bánh mì, bơ hoặc mứt cho bữa sáng.)

  Xem thêm: TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH (CONJUNCTIONS)

  50 liên từ trong tiếng Anh thông dụng nhất ai cũng cần dùng - Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

  33 LIÊN TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH - Học tiếng Anh Online (Trực tuyến)

  5. Bài tập về liên từ kết hợp có đáp án 

  null

  Bài tập về liên từ kết hợp có đáp án

  Bài tập 1: Chọn đáp án đúng trong 4 đáp án sau 

  1. He is smart,_____ he doesn't study hard.

  A. But 

  B. Yet 

  C. So 

  D. And 

  2. Tidy up your room _____ don't forget to make your bed! 

  A. For 

  B. Yet 

  C. Or  

  D. And 

  3. The Australians have won three gold medals _____ two silvers in the swimming events.

  A. But 

  B. So  

  C. Or  

  D. And 

  4. If the product doesn't work, you are given the choice of a refund _____ a replacement.

  A. Yet 

  B. Or 

  C. So 

  D. Nor  

  5. You can invite Keith to the party, _____ please don't ask that friend of his.

  A. But 

  B. So  

  C. Or  

  D. And 

  6. I deliberately didn't have lunch _____ I would be hungry tonight.

  A. Or 

  B. So  

  C. For   

  D. Yet 

  7. My knee started hurting _____ I stopped running.

  A. But 

  B. So  

  C. And   

  D. Yet 

  8. He claims that he is completely committed to the project, _____ this is manifestly untrue.

  A. And 

  B. So  

  C. Nor    

  D. Yet 

  9. I can't make head ____ tail of these instructions on the packet.

  A. Or 

  B. So  

  C. Nor    

  D. For 

  10. She remained silent, ______ her heart was heavy and her spirits low.

  A. Or 

  B. For 

  C. Nor    

  D. Yet 

  Bài tập 2: Điền từ vào chỗ trống 

  She told the truth, _____ she had nothing to lose.

  Bring the flowers into a warm room _____ they'll soon open.

  I'm sorry, _____ I think you're wrong when you say she did it deliberately.

  You can move the cursor either by using the mouse _____ by using the arrow keys on the keyboard.

  Melissa was not doing well in her physics course, _____ overall she had a B average.

  They followed neither the spirit _____ the letter of the law.

  They moved _____ they could be closer to her family.

  Đáp án: 

  Bài tập 1: 

  1. D  

  Bài tập 2:

  1. for 
  2. and 
  3. but 
  4. or 
  5. yet 
  6. nor 
  7. so 

  TÌM HIỂU THÊM 

  Trên đây là thông tin về liên từ kết hợp mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn muốn có người cùng đồng hành trong quá trình nâng cao khả năng ngoại ngữ càng sớm càng tốt, hãy tham gia các lớp học của Tiếng Anh giao tiếp Langmaster ngay hôm nay. 

  Nội Dung Hot

  KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

  Khoá học trực tuyến
  1 kèm 1

  • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
  • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
  • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
  • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
  • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

  Chi tiết

  null

  KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

  • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
  • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
  • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
  • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

  Chi tiết

  null

  KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

  • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
  • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
  • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
  • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

  Chi tiết


  Bài viết khác