Học Tiếng Anh Qua Phim
HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM ĐIỆP VIÊN 007 - PHẦN 2

Học tiếng Anh qua phim Điệp viên 007 thông qua những từ vựng, cụm từ và cấu trúc câu cực hay. Cùng Langmaster luyện tập chỉ trong 15 phút mỗi ngày nhé!

HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM UP - VÚT BAY

Phương pháp học tiếng Anh qua phim cho người mới bắt đầu cực kỳ hiệu quả và dễ dàng. Tìm hiểu ngay những từ vựng và cấu trúc hay từ phim hoạt hình “Up”!

HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM THE AVENGERS

Tiếp tục series Học tiếng anh qua phim, hãy cùng Langmaster học thêm các từ vựng và cấu trúc hay từ bộ phim đình đánh “The avengers” nhé!

HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM GÃ CHẰN TINH TỐT BỤNG

Học tiếng Anh qua phim Gã Chằn Tinh Tốt Bụng thông qua những từ vựng, cụm từ và cấu trúc câu cực hay. Cùng Langmaster luyện tập chỉ trong 15 phút mỗi ngày nhé!

HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM THE GODFATHER

Học tiếng Anh qua phim dễ dàng, hiệu quả cho người mới bắt đầu với 15 phút mỗi ngày. Cùng Langmaster học các từ vựng và cấu trúc hay qua bộ phim The Godfather nhé!

HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM CORGI NHỮNG CHÚ CHÓ HOÀNG GIA - PHẦN 2

Học tiếng Anh qua phim Corgi Những Chú Chó Hoàng Gia thông qua những từ vựng, cụm từ và cấu trúc câu cực hay. Cùng Langmaster luyện tập chỉ trong 15 phút mỗi ngày nhé!

HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM ESCAPE FROM PLANET EARTH - PHẦN 2

Chuyên mục học tiếng Anh qua phim cùng Langmaster - Just a thought sẽ giúp bạn khám phá 1 cụm từ đơn giản mà hữu dụng.

HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM THE DEVIL WEARS PRADA

Học tiếng Anh qua phim The Devil wears Prada thông qua những từ vựng, cụm từ và cấu trúc câu cực hay. Cùng Langmaster luyện tập chỉ trong 15 phút mỗi ngày nhé!

HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM CORGI NHỮNG CHÚ CHÓ HOÀNG GIA - PHẦN 1

Học tiếng Anh qua phim Corgi Những Chú Chó Hoàng Gia thông qua những từ vựng, cụm từ và cấu trúc câu cực hay. Cùng Langmaster luyện tập chỉ trong 15 phút mỗi ngày nhé!