CẤU TRÚC SUCH AS TRONG TIẾNG ANH: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Khái niệm và cách sử dụng cấu trúc Such as
 • 2. Cấu trúc với such as 
  • 2.1 such as + danh từ
  • 2.2 such as + động từ 
 • 3. Nguyên tắc dấu phẩy trong cấu trúc such as
  • 3.1 Dùng dấu phẩy trước such as
  • 3.2 Không dùng dấu phẩy trước such as
 • 4. So sánh such as và as such
 • 5. Bài tập về cấu trúc Such as trong tiếng Anh kèm đáp án 
  • Bài tập 1: Tạo thành câu hoàn chỉnh với các từ đã cho.
  • Bài tập 2: Chuyển đổi câu với cấu trúc such as mà không đổi nghĩa.

Such as trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Cấu trúc such as được sử dụng như thế nào? Bên cạnh giàu vốn từ, người học tiếng Anh còn phải biết sử dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp khác nhau để việc truyền đạt thông tin trở nên phong phú hơn. Do đó hãy cùng Tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu sâu hơn về such as trong bài viết sau.

1. Khái niệm và cách sử dụng cấu trúc Such as

"Such as" là một cụm từ giới thiệu ví dụ hoặc liệt kê cụ thể trong tiếng Anh. 

Cụm từ này thường được sử dụng để nêu rõ các ví dụ hoặc trường hợp cụ thể thuộc về một nhóm, loại, hoặc danh mục nào đó, giúp làm rõ và cung cấp chi tiết một cách hiệu quả. 

Hoặc khi muốn nhấn mạnh một số khía cạnh hoặc tính chất cụ thể của một vấn đề, sử dụng "such as" để đưa ra ví dụ minh họa nhằm giúp tăng cường sức mạnh của lời nói. 

Nhìn chung, "such as" là một cụm từ quan trọng để thêm thông tin chi tiết và làm phong phú hơn cách truyền đạt trong cả văn nói và văn viết, giúp người nghe hoặc đọc hiểu rõ hơn về quan điểm của người nói/người viết.

Ví dụ:

 • There are several ways to improve your health, such as exercising regularly, eating a balanced diet, and getting enough sleep. (Có một số cách để cải thiện sức khỏe của bạn, như tập thể dục đều đặn, ăn uống cân đối và ngủ đủ giấc.)
 • Tech companies, such as Google and Apple, have significantly impacted our daily lives. (Các công ty công nghệ, như Google và Apple, đã có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.)
Such as là gì?
Such as là gì?

Xem thêm: 

=> CẤU TRÚC SO THAT SUCH THAT - CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, VÍ DỤ

=> CÁCH SỬ DỤNG SO VÀ SUCH

2. Cấu trúc với such as 

2.1 such as + danh từ

such as + noun / such + noun + as

Ví dụ: 

 • Many countries in Europe, such as France, Germany, and Italy, are known for their rich historical heritage. (Nhiều quốc gia ở Châu Âu, như Pháp, Đức và Ý, được biết đến với di sản lịch sử phong phú của mình.)
 • She has mastered many musical instruments, such as the piano, the violin, and the guitar. (Cô ấy đã thành thạo nhiều nhạc cụ, như đàn piano, đàn violin và đàn guitar.)
 • Such countries as Japan, South Korea, and Singapore are known for their technological advancements. (Các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Singapore được biết đến với những tiến bộ công nghệ của mình.)

2.2 such as + động từ 

such as + V_ing 

Ví dụ:

 • The workshop will cover topics such as improving communication skills, building teams, and leading effectively. (Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề như cải thiện kỹ năng giao tiếp, xây dựng đội nhóm và lãnh đạo hiệu quả.)
 • We need to focus on solutions such as reducing waste, recycling, and conserving water. (Chúng ta cần tập trung vào các giải pháp như giảm lượng rác thải, tái chế và bảo tồn nước.)
Cấu trúc với such as
Cấu trúc với such as

TÌM HIỂU THÊM 

3. Nguyên tắc dấu phẩy trong cấu trúc such as

3.1 Dùng dấu phẩy trước such as

Khi "such as" được sử dụng để giới thiệu một phần mở rộng không cần thiết cho ý nghĩa của câu, tức là bạn có thể loại bỏ phần có chứa "such as" mà câu vẫn đầy đủ ý, bạn nên dùng dấu phẩy trước "such as".

Ví dụ: 

 • Many fruits, such as apples and bananas, are rich in vitamins. (Các loại trái cây như táo và chuối đều rất giàu Vitamin.)
 • Many classic novels, such as 'Pride and Prejudice' and 'The Great Gatsby,' explore themes of love and society. (Nhiều tiểu thuyết kinh điển, như 'Kiêu hãnh và Định kiến' và 'Đại Gatsby,' khám phá các chủ đề về tình yêu và xã hội.)

3.2 Không dùng dấu phẩy trước such as

Không dùng dấu phẩy trước "such as" khi thông tin sau "such as" là cung cấp thông tin cụ thể, cần thiết để bổ sung ý nghĩa cho câu và không thể loại bỏ.

Ví dụ: 

 • Meals that include foods rich in vitamin C such as oranges and kiwis can help boost your immune system. (Những bữa ăn bao gồm thực phẩm giàu vitamin C như cam và kiwi có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn.)
 • Children need engaging activities such as drawing and playing with building blocks to develop their cognitive skills. (Trẻ em cần những hoạt động lôi cuốn như vẽ và chơi với khối xây dựng để phát triển kỹ năng nhận thức của mình.)

Lưu ý: Khi liệt kê nhiều hơn hai ví dụ sau "such as", bạn có thể sử dụng dấu phẩy để tách các ví dụ và kết thúc danh sách bằng "and" hoặc "or" trước ví dụ cuối cùng.

Xem thêm: TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH QUAN TRỌNG NHẤT

4. So sánh such as và as such

Cấu trúc such as và cấu trúc as such có giống nhau không?
Cấu trúc such as và cấu trúc as such có giống nhau không?

"Such as""as such" là hai cấu trúc không giống nhau và được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau.

 • Such as 

Được sử dụng để giới thiệu ví dụ hoặc làm rõ một nhóm hoặc loại nào đó. Nó thường đứng trước một hoặc nhiều ví dụ cụ thể thuộc về nhóm hoặc loại đó. 

Ví dụ: Modern technology offers various communication tools such as email, instant messaging, and video conferencing to stay connected with colleagues and clients. (Công nghệ hiện đại cung cấp các công cụ giao tiếp đa dạng như email, tin nhắn tức thì, và hội nghị video để giữ liên lạc với đồng nghiệp và khách hàng.)

 • As such 

Nghĩa là "theo như đó" hoặc "với tư cách là". Được sử dụng để chỉ một tình trạng hoặc đặc điểm đã được nói đến. Cụm từ này thường được sử dụng để nhấn mạnh hoặc xác định một thông tin, tình trạng cụ thể đã được đề cập. 

Ví dụ: He is not formally trained as a graphic designer; as such, he learned everything through online courses and practice. (Anh ấy không được đào tạo chính quy như một nhà thiết kế đồ họa; do đó, anh ấy đã học tất cả mọi thứ thông qua các khóa học trực tuyến và thực hành.)

5. Bài tập về cấu trúc Such as trong tiếng Anh kèm đáp án 

Bài tập 1: Tạo thành câu hoàn chỉnh với các từ đã cho.

 1. toys / such as / dolls, action figures, and puzzles
 2. healthy foods / such as / vegetables, fruits, and whole grains
 3. programming languages / such as / Python, Java, and C++
 4. European countries / such as / France, Germany, and Italy
 5. car manufacturers / such as / Toyota, Ford, and Volkswagen
 6. musical instruments / such as / guitar, piano, and violin
 7. historical figures / such as / Cleopatra, Alexander the Great, and Julius Caesar
 8. natural disasters / such as / earthquakes, hurricanes, and tsunamis
 9. job skills / such as / communication, teamwork, and problem-solving
 10. Italian dishes / such as / lasagna, risotto, and tiramisu

Bài tập 2: Chuyển đổi câu với cấu trúc such as mà không đổi nghĩa.

 1. Beethoven, Mozart, and Bach are composers whose music is still celebrated.
 2. Lions, tigers, and leopards are big cats that can be found in the wild.
 3. Email, social media, and video calls are tools we use to communicate.
 4. Running, swimming, and cycling are all forms of cardiovascular exercise.
 5. Italy is famous for its food, including pasta, pizza, and gelato. 
 6. Strawberries, blueberries, and raspberries are fruits that many people enjoy.
 7. Squash, badminton, and table tennis are sports not everyone may think to try.
 8. Horror, comedy, and drama are genres you can find in both movies and books.
 9. India, China, and Brazil are countries with rapidly growing economies.
 10. The library has resources for learning languages, including books, audio materials, and software."

Đáp án: 

Bài tập 1:

 1. Toys such as dolls, action figures, and puzzles provide endless entertainment for children.
 2. Eating healthy foods such as vegetables, fruits, and whole grains can improve your overall health.
 3. Learning programming languages such as Python, Java, and C++ is essential for developing software.
 4. European countries such as France, Germany, and Italy are popular destinations for tourists.
 5. Car manufacturers such as Toyota, Ford, and Volkswagen are known for their reliability and innovation.
 6. Musical instruments such as the guitar, piano, and violin are essential for creating a wide range of music.
 7. Historical figures such as Cleopatra, Alexander the Great, and Julius Caesar have left a lasting impact on the world.
 8. Communities must prepare for natural disasters such as earthquakes, hurricanes, and tsunamis to mitigate damage.
 9. Employers value job skills such as communication, teamwork, and problem-solving in potential candidates.
 10. Italian dishes such as lasagna, risotto, and tiramisu are beloved around the globe for their rich flavors.

Bài tập 2: 

 1. Composers such as Beethoven, Mozart, and Bach are still celebrated for their music.
 2. Big cats such as lions, tigers, and leopards can be found in the wild.
 3. We use tools such as email, social media, and video calls to communicate."
 4. Forms of cardiovascular exercise such as running, swimming, and cycling are beneficial for health.
 5. Italy is famous for its foods such as pasta, pizza, and gelato.
 6. Fruits such as strawberries, blueberries, and raspberries are enjoyed by many people.
 7. Sports such as squash, badminton, and table tennis might not be the first choice for everyone, but they offer great physical activity.
 8. Genres such as horror, comedy, and drama can be found in both movies and books, catering to a wide range of preferences.
 9. Countries with rapidly growing economies, such as India, China, and Brazil, are becoming key players in the global market.
 10. The library offers resources for learning languages, such as books, audio materials, and software, to assist learners of all levels.

TÌM HIỂU THÊM 

Trên đây là một số thông tin về cấu trúc such as mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn muốn có người cùng hành động trong quá trình nâng cao khả năng ngoại ngữ càng sớm càng tốt, hãy tham gia các lớp học của Tiếng Anh giao tiếp Langmaster ngay hôm nay. 

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác