7 QUY TẮC GIÚP GHI NHỚ CÁCH PHÁT ÂM D TRONG TIẾNG ANH DỄ DÀNG

Bên cạnh việc học ngữ pháp và từ vựng thì học phát âm là một chìa khóa quan trọng giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự nhiên và trôi chảy. Với tần suất xuất hiện rất nhiều trong các từ vựng tiếng Anh, phụ âm d hẳn đã quá quen thuộc với người học tiếng Anh. Nhưng bạn có chắc mình đã biết rõ hết những quy tắc phát âm d? Bài viết này, Langmaster xin chia sẻ đến bạn những quy tắc, cũng như dấu hiệu nhận biết cách phát âm d trong tiếng Anh. Mời bạn cùng theo dõi bài viết nhé!

A. CÁC BƯỚC CƠ BẢN PHÁT ÂM D TRONG TIẾNG ANH

Về quy tắc chung để phát âm d trong tiếng anh, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

 • B1: Khép nhẹ hai răng lại
 • B2: Đặt đầu lưỡi sao cho chạm nhẹ vào đầu chân răng của hàm trên
 • B3: Hạ đầu lưỡi xuống và phát âm d thật gọn.

Xem thêm: Học phát âm d cùng Langmaster

null

Các bước để phát âm d trong tiếng Anh

(Nguồn: Learntalk)

B. 7 QUY TẮC ĐỂ PHÁT ÂM D THẬT CHUẨN

Chữ D sẽ có nhiều quy tắc biến thể khi phát âm tùy thuộc vào vị trí của nó trong từ và sự kết hợp với các âm khác. Nhưng nhìn chung không quá khó nhớ đối với người học tiếng Anh. Hiểu được những quy tắc này sẽ giúp bạn phát âm các từ có đuôi ed tự nhiên hơn. 

Cùng Langmaster khám phá những quy tắc phát âm d là gì nhé!

1. Quy tắc 1: Chữ D được phát âm là /d/ khi nó đứng đầu một âm tiết

Chữ D sẽ được phát âm là d khi nó đứng đầu một âm tiết. Tham khảo một số ví dụ dưới đây:

 • Adorable (adj): /əˈdɔː.rə.bəl/: đáng yêu
 • Destination (n): /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/: điểm đến
 • Decorate (v): /ˈdek.ə.reɪt/: trang trí
 • Dance (v): /dɑːns/: nhảy, nhảy múa
 • Daughter (n): /ˈdɔː.tər/: con gái
 • Diagram (n): /ˈdaɪ.ə.ɡræm/: biểu đồ
 • Difficult (adj): /ˈdɪf.ɪ.kəlt/: khó khăn
 • Donate (v): /dəʊˈneɪt/: quyên góp
 • Duplicate (v): /ˈdʒuː.plɪ.keɪt/: sao chép
 • Decade (n): /ˈdek.eɪd/: thập kỷ

2. Quy tắc 2: Hai chữ DD thường được phát âm là /d/

Phát âm d được áp dụng cho trường hợp hai chữ dd xuất hiện trong một từ. Khi đó chúng cũng được phát âm là /d/. 

Một số từ vựng có hai chữ dd phát âm là /d/.

 • Add (v): /æd/: thêm vào
 • Addict (v): /ˈæd.ɪkt/: nghiện
 • Additional (adj): /əˈdɪʃ.ən.əl/: thêm vào
 • Address (n): /əˈdres/: địa chỉ
 • Bladder (n): /ˈblæd.ər/: bàng quang
 • Caddie (n): /ˈkæd.i/: nhân viên nhặt bóng ở sân golf
 • Ladder (n): /ˈlæd.ər/: cái thang
 • Middle (n): /ˈmɪd.əl/: ở giữa, điểm ở giữa
 • Oddity (n): /ˈɒd.ɪ.ti/: sự kỳ lạ, sự khác thường
 • Pudding (n): /ˈpʊd.ɪŋ/: bánh pudding

3. Quy tắc 3: Khi sau chữ D là U thì DU thường được phát âm là /dʒ/

Sau D là U thì phát âm d thường được đọc là /dʒ/. 

Để phát âm /dʒ/ ta thực hiện như sau:

 • B1: Căng tròn môi, hơi đưa môi nhẹ về phía trước
 • B2: Khép nhẹ hai răng 
 • B3: Nâng đầu lưỡi lên và chạm phía sau hàm răng trên
 • B4: Bật hơi nhẹ nhàng âm “ch” trong tiếng Việt

Xem thêm: Học phát âm âm /dʒ/ cùng Langmaster.

Ví dụ: Một số từ có phát âm d được đọc thành /dʒ/

 • Graduate (v): /ˈɡrædʒ.u.ət/: tốt nghiệp
 • Procedure (n): /prəˈsiː.dʒər/: tiến trình, quá trình
 • Module (n): /ˈmɒdʒ.uːl/: mô-đun

4. Quy tắc 4: Khi động từ quá khứ kết thúc bằng đuôi ed, chữ D được phát âm là /t/ khi trước đuôi ed là p, k, θ, f, s, ʃ, tʃ

Xem thêm: Tất tần tật quy tắc phát âm đuôi ed chuẩn không cần chỉnh

Phát âm d sẽ đọc là /t/ khi động từ quá khứ kết thúc bằng đuôi ed và trước ed là những âm vô thanh p, k, θ, f, s, ʃ, tʃ. 

Ví dụ:

 • Popped (v): /pɑːpt/: nổ
 • Kicked (v): /kɪkt/: đá
 • Frothed (v): /frɑːθt/: sủi bọt
 • Laughed (v): /lɑːft/: cười
 • Missed (v): /mɪst/: bỏ lỡ
 • Brushed (v): /brʌʃt/: chải
 • Watched (v): /wɑːtʃt/: xem

5. Quy tắc 5: Khi động từ quá khứ kết thúc bằng đuôi ed, chữ D được phát âm là /id/ khi trước đuôi ed là /t/, /d/

Phát âm d sẽ được đọc thành /id/ khi động từ quá khứ kết thúc bằng đuôi ed và trước đuôi ed là âm /t/, /d/. 

Ví dụ:

 • Added (v): /ˈædɪd/: thêm vào
 • Decided (v): /dɪˈsaɪdɪd/: quyết định
 • Interested (v): /ˈɪntrɪstɪd/: hứng thú
 • Loaded (v): /ˈləʊdɪd/: tải về
 • Waited (v): /weɪtɪd/: đợi, chờ

6. Quy tắc 6: Khi động từ quá khứ kết thúc bằng đuôi ed, chữ D được phát âm là /d/ nếu trước đuôi ed là một âm hữu thanh

Phát âm d được đọc thành /d/ khi động từ kết thúc bằng đuôi ed và trước ed là một âm hữu thanh. Tham khảo thêm một số ví dụ sau:

 • Changed (v): /tʃeɪndʒd/: thay đổi
 • Loved (v): /lʌvd/: yêu
 • Begged (v): /begd/: cầu xin
 • Rolled (v): /rəʊld/: cuộn
 • Raised (v): /reɪzd/: nâng lên 

7. Quy tắc 7: Chữ D không được phát âm (âm câm)

Trong một số trường hợp, âm D không được phát âm, hay nói cách khác là âm câm trong các từ có cặp phụ âm ND, DN, DG Lưu ý một số trường hợp dưới đây:

 • Handkerchief (n): /ˈhæŋkərtʃiːf/: khăn mùi xoa
 • Wednesday (n): /ˈwenzdeɪ/: thứ tư
 • Sandwich (n): /ˈsænwɪdʒ/: bánh sandwich
 • Handsome (adj): /ˈhæn.səm/: đẹp trai
 • Dodge (v): /dɒdʒ/: né tránh

Xem thêm: Âm câm trong tiếng Anh

null

7 quy tắc nằm lòng phát âm d trong tiếng Anh

(Nguồn: This is Australia Migration Agency)

C. BÀI TẬP LUYỆN PHÁT ÂM D 

1. Luyện phát âm d với những từ có /d/ ở đầu âm tiết

 • director /dəˈrektə/
 • data /ˈdeɪtə/
 • derive /deraɪv/
 • develop /dɪˈveləp/

2. Luyện phát âm d với những từ có /d/ ở giữa từ

 • idea /aɪˈdɪə/
 • understand /ˌʌndəˈstænd/
 • already /ɔːlˈredi/
 • education /ˌedjʊˈkeɪʆən/

3. Luyện phát âm d với những từ có /d/ ở cuối từ

 • decide /dɪˈsaɪd/
 • kind /kaɪnd/
 • word /wɜːd/
 • friend /frend/

 

4. Chọn từ có phát âm gạch dưới khác với những từ còn lại

 • A. dislike B. handsome C. addict
 • A. module B. donate C. diagram
 • A. reached B. talked C. moved
 • A. visited B. decided C. kicked
 • A. dodge B. graduate C. procedure

 

null

Bài tập luyện phát âm d 

(Nguồn: UCL)

 

Qua bài viết này, Langmaster hy vọng bạn đã nắm rõ từ A đến Z cách phát âm d cũng như dấu hiệu nhận biết âm này. Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp thì phát âm chính là chìa khóa quan trọng bạn cần nắm giữ. Luyện tập thường xuyên để phát âm thật tự nhiên và trôi chảy bạn nhé! Chúc bạn sớm chinh phục được Tiếng Anh.

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)