Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 5: Thành tựu

Chủ đề bài học hôm nay sẽ bàn về "Thành tựu". Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 6: Tính cách

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 7: Sở thích

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 8: Năng lực

Chủ đề bài học hôm nay sẽ nói về "năng lực" . Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 9: Người thân

Chủ đề bài học hôm nay sẽ là về "người thân". Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 10: Điểm yếu

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 11: Lý do nghỉ việc

Phỏng vấn xin việc là buổi gặp mặt rất quan trọng giữa bạn nhà tuyển dụng. Đó là lúc bạn thể hiện năng lực, kinh nghiệm và mục tiêu của tiêu của mình. Vậy nếu nhà tuyển dụng hỏi bạn lý do nghỉ việc tại công ty cũ là gì - bạn sẽ trả lời thế nào?

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 12: Lý do xin việc

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Chủ đề bài học hôm nay sẽ là "lý do xin việc"

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 13: Khả năng ngoại ngữ

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn thể hiện được năng lực của bạn, từ đó tìm được một công việc mong muốn. Vậy trả lời ra sao khi nhà tuyển dụng hỏi về khả năng tiếng Anh của bạn? Cùng tham khảo một số mẫu câu nhé!

Tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 14: Kỹ năng quản lý thời gian

Chủ đề bài học hôm nay là "Kỹ năng quản lý thời gian". Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)