COMMUNICATE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? KHÁI NIỆM VÀ CÁCH DÙNG ĐẦY ĐỦ

Communicate là một động từ rất thông dụng trong tiếng Anh, mang nghĩa là giao tiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được Communicate đi với giới từ gì cũng như toàn bộ các cấu trúc Communicate + giới từ phải không nào? Hôm nay, cùng Langmaster tìm hiểu toàn bộ kiến thức xoay quanh chủ đề này trong bài viết dưới đây nhé!

I. Communicate là gì?

Phiên âm: Communicate – /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ – (v) 

Nghĩa: Từ "communicate" trong tiếng Anh có nghĩa là giao tiếp hoặc truyền đạt thông điệp từ người này sang người khác. Đây là một khái niệm rộng, có thể áp dụng cho việc truyền đạt thông tin bằng cách nói, viết, ngôn ngữ cơ thể hoặc bất kỳ phương tiện giao tiếp nào khác.

Ví dụ: 

 • We need to communicate effectively with our team to ensure everyone is on the same page. (Chúng ta cần giao tiếp một cách hiệu quả với đội của mình để đảm bảo mọi người hiểu nhau.)
 • Non-verbal cues such as facial expressions and gestures also play a crucial role in communicating emotions. (Các dấu hiệu phi ngôn ngữ như biểu hiện khuôn mặt và cử chỉ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt cảm xúc.)
 • The goal of the presentation is to communicate the key findings of the research to the audience. (Mục tiêu của bài thuyết trình là truyền đạt các kết quả quan trọng của nghiên cứu đến khán giả.)
Ảnh minh họa

II. Communicate đi với giới từ gì?

Trong tiếng Anh, Communicate có thể đi kèm 5 giới từ: BY, THROUGH, TO, WITH và ABOUT, diễn tả các ngữ nghĩa khác nhau. Cùng tìm hiểu rõ cách sử dụng của 5 cấu trúc Communicate với các giới từ này nhé!

1. Communicate + by

Cụm từ "Communicate by" thường được sử dụng để nêu phương tiện hoặc phương pháp mà thông điệp được truyền đạt từ người này sang người khác. 

Ví dụ:

 • We often communicate by email for work-related matters. (Chúng tôi thường giao tiếp qua email về các vấn đề liên quan đến công việc.)
 • In certain situations, people can effectively communicate by body language without saying a word. (Trong một số tình huống, người ta có thể giao tiếp hiệu quả bằng cử chỉ cơ thể mà không cần nói một lời.)

2. Communicate + through

Cụm từ "communicate + through” được dùng để nêu cách thức hoặc phương tiện mà thông điệp được truyền đạt. 

Ví dụ: 

 • We can effectively communicate through speech, expressing our thoughts and ideas verbally. (Chúng ta có thể giao tiếp hiệu quả thông qua lời nói, diễn đạt suy nghĩ và ý tưởng của mình bằng lời nói.)
 • Artists can communicate through their creations, expressing emotions and concepts through visual forms. (Nghệ sĩ có thể giao tiếp thông qua tác phẩm của họ, diễn đạt cảm xúc và ý tưởng thông qua hình thức hình ảnh.)

3. Communicate + to

Cụm từ "communicate + to" được dùng để diễn tả hành động của một người gửi thông điệp hướng đến một hoặc nhiều người nhận thông điệp nào đó.

Ví dụ: 

 • It's essential for managers to effectively communicate instructions to their employees. (Quản lý cần giao tiếp hướng dẫn một cách hiệu quả đến nhân viên của họ.)
 • She decided to communicate her feelings to her friend to strengthen their relationship. (Cô quyết định truyền đạt cảm xúc của mình đến bạn để củng cố mối quan hệ của họ.)

XEM THÊM:

APPLY ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ TRONG TIẾNG ANH? CỤM TỪ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

PREPARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG CHI TIẾT  

4. Communicate + with

Cụm từ "communicate + with” thường được sử dụng để chỉ việc truyền đạt thông điệp hoặc tương tác với người khác. 

Ví dụ:

 • Businesses strive to communicate with their customers to understand their needs and preferences. (Các doanh nghiệp cố gắng giao tiếp với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và sở thích của họ.)
 • In a close-knit family, members often communicate with each other openly and honestly. (Trong một gia đình gắn bó, các thành viên thường giao tiếp với nhau một cách trung thực và mở cửa.)

5. Communicate + about

Cụm từ "communicate + about” thường được sử dụng để chỉ việc truyền đạt thông điệp hoặc chia sẻ thông tin về một chủ đề cụ thể nào đó.

Ví dụ:

 • It's important for a couple to communicate openly about their future plans and aspirations. (Việc giao tiếp mở cửa về kế hoạch và ước mơ tương lai là quan trọng đối với một cặp đôi.)
 • The company needs to communicate clearly about any changes in its policies to avoid confusion among employees. (Công ty cần truyền đạt rõ ràng về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách để tránh sự nhầm lẫn giữa nhân viên.)

III. Từ loại khác của Communicate

Bên cạnh dạng từ Communicate, cũng có một số dạng từ khác của từ này như tính từ, trạng từ,... để sử dụng vào nhiều ngữ cảnh khác nhau sao cho phù hợp:

  • Communicative /kəˈmjuː.nɪ.kə.tɪv/ (Tính từ): Cởi mở

  Ví dụ: The new employee is very communicative and works well with the team. (Nhân viên mới rất cởi mở và làm việc hiệu quả với đội.)

    • Communication /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (Danh từ): Giao tiếp

    Ví dụ: Effective communication is crucial for a successful team. (Giao tiếp hiệu quả quan trọng đối với sự thành công của một đội.)

      • Communicable /kəˈmjuː.nɪ.kə.bəl/ (Tính từ): Có thể truyền đạt, có thể truyền nhiễm, có thể lây lan

      Ví dụ: The flu is a communicable disease. (Cảm lạnh là một loại bệnh lây truyền.)

        • Communicator /kəˈmjuː.nɪ.keɪ.tər/ (Danh từ): Người giao tiếp

        Ví dụ: In his role as a manager, he is an excellent communicator. (Trong vai trò của một quản lý, anh ấy là một người giao tiếp xuất sắc.)

          • Communicant /kəˈmjuː.nɪ.kənt/ (Danh từ): Người báo tin

          Ví dụ: The communicants at the conference shared their experiences and insights. (Các người báo tin tại cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của họ.)

          Xem thêm:

          => MẤT GỐC TIẾNG ANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

          => 100+ BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

          iV. Bài tập có đáp án

          Điền các cấu trúc Communicate + giới từ để hoàn thành các câu sau: 

          1. He needs to __________ his concerns __________ his supervisor.
          2. It's essential to __________ effectively __________ your team members.
          3. In today's globalized world, businesses must be able to __________ their messages clearly __________ diverse audiences.
          4. She found it challenging to __________ her ideas __________ the group.
          5. The artist wanted to __________ her emotions and thoughts __________ her paintings.
          6. It's necessary to __________ important information __________ email in professional settings.
          7. During the workshop, participants were encouraged to __________ their experiences __________ the topic.
          8. The CEO decided to __________ the company's future plans __________ a press conference.
          9. Teenagers often __________ their feelings and opinions __________ social media platforms.
          10. During the seminar, the speaker encouraged attendees to __________ their opinions __________ the latest industry trends.

          Đáp án: 

          Bài tập 1: 

          1. communicate / to
          2. communicate / with
          3. communicate / to
          4. communicate / with
          5. communicate / through
          6. communicate / by
          7. communicate / about
          8. communicate / through
          9. communicate / through
          10. communicate / about

          Đăng ký ngay: 

          Kết luận

          Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp toàn bộ những kiến thức quan trọng xoay quanh chủ đề “Communicate đi với giới từ gì?”. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của bạn. Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Langmaster chúc bạn thành công! 

          Nội Dung Hot

          KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

          Khoá học trực tuyến
          1 kèm 1

          • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
          • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
          • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
          • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
          • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

          Chi tiết

          null

          KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

          • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
          • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
          • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
          • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

          Chi tiết

          null

          KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

          • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
          • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
          • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
          • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

          Chi tiết


          Bài viết khác