Từ vựng tiếng Anh giao tiếp - Bài 7: Hỏi về thời gian

Đây là những mẫu câu thường xuất hiện trong các đoạn hội thoại chủ đề hỏi về thời gian. Bài học hôm nay, Langmaster sẽ giới thiệu với các bạn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề đề hỏi về thời gian.

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp - Bài 8: Hỏi về thời tiết

Ở bài trước, chúng ta đã được học về từ vựng tiếng Anh chủ đề hỏi về thời gian. Bài học hôm nay, Langmaster sẽ giới thiệu với các bạn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề đề hỏi về thời tiết.

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp - Bài 9: Xem phim

Ở bài trước, chúng ta đã được học về từ vựng tiếng Anh chủ đề hỏi về thời tiết. Bài học hôm nay, Langmaster sẽ giới thiệu với các bạn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề đề xem phim.

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp - Bài 10: Yêu cầu sự giúp đỡ

Ở bài trước, chúng ta đã được học về từ vựng tiếng Anh chủ đề xem phim. Bài học hôm nay, Langmaster sẽ giới thiệu với các bạn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề đề yêu cầu sự giúp đỡ.

TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP - BÀI 11: XEM HÒA NHẠC

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp trong tình huống đi xem hòa nhạc như thế nào? Tìm hiểu ngay cùng Langmaster nhé!

TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP - BÀI 12: MẠNG INTERNET

Từ vựng tiếng Anh về mạng Internet là vô cùng cần thiết đối với cuộc sống. Vì thế, hãy cùng Langmaster khám phá ngay dưới đây.

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp - Bài 13: Thủ tục lên máy bay

Ở bài trước, chúng ta đã được học về từ vựng tiếng Anh chủ đề mạng internet. Bài học hôm nay, Langmaster sẽ giới thiệu với các bạn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thủ tục lên máy bay.

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp - Bài 14: Tại khách sạn

Ở bài trước, chúng ta đã được học về từ vựng tiếng Anh chủ đề thủ tục trên máy bay. Bài học hôm nay, Langmaster sẽ giới thiệu với các bạn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề khách sạn.

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp - Bài 15: Đọc sách báo

Đọc sách báo vừa gia tăng vốn từ vựng, vừa bổ sung thêm kiến thức. Bài học hôm nay, Langmaster sẽ giới thiệu với các bạn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề đọc sách báo.

TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP - BÀI 16: THỦ TỤC NHẬP CẢNH

Có những từ vựng tiếng Anh về thủ tục nhập cảnh nào? Hãy cùng Langmaster khám phá ngay dưới đây.