Hỗ trợ trực tuyến
Nội dung [Hiện] [Ẩn]
  <div> <div dir="ltr"> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bạn vẫn đang tìm kiếm những trung tâm tiếng Anh Online/trực tuyến có phương pháp học và giảng viên tốt nhất tại Việt Nam? Giữa muôn vàn những trung tâm được mở ra ở khắp mọi nơi việc tìm kiếm 1 trung tâm tiếng Anh uy tín, chất lượng là một điều rất khó khăn. Cùng </span><a href="https://langmaster.edu.vn/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Langmaster</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> “review" top 10 trung tâm tiếng Anh online/trực tuyến tốt nhất hiện nay nhé!</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Xem thêm:</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <a href="https://langmaster.edu.vn/tu-hoc-tieng-anh-giao-tiep-co-ban-cho-nguoi-bat-dau-a66i1458.html" style="background-color: transparent; font-family: Arial; font-size: 11pt; white-space: pre; text-decoration-line: none;"><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; font-size: 11pt; white-space: pre-wrap; text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;">PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU</span></a></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; white-space: pre-wrap; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">TOP 5 TRUNG TÂM TIẾNG ANH UY TÍN TẠI HÀ NỘI BẠN NÊN XEM</span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <strong><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: transparent; white-space: pre-wrap; color: rgb(0, 0, 0);">1. </span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Langmaster - Hệ thống trung tâm tiếng Anh online/trực tuyến giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu</span></span></span></strong></h2> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="596" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:130.5pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <div style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> &nbsp;</div> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li role="presentation" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><a href="https://langmaster.edu.vn/" style="text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://langmaster.edu.vn/</span></a></span></span></span></li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giáo viên khóa học: Giảng viên trong nước và nước ngoài chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm có chứng chỉ quốc tế</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chất lượng khóa học: Hình ảnh, âm thanh đạt chuẩn. Chương trình học được nghiên cứu bài bản</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: 24/24 với giảng viên và tư vấn viên giàu kinh nghiệm</span></span></span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Một trong những trung tâm tiếng Anh đầu tiên phải nhắc đến đó chính là Langmaster. Đây là nơi đào tạo giúp bạn làm chủ tiếng Anh giao tiếp từ người mất gốc đến thành thạo như người bản địa. </span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sở hữu đội ngũ giảng viên tốt nhất được qua đào tạo sư phạm chuyên nghiệp cùng các phương pháp học được nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế giúp Langmaster trở thành 1 trong những </span><a href="https://langmaster.edu.vn/top-nhung-trung-tam-tieng-anh-online-truc-tuyen-co-phuong-phap-hoc-giang-vien-tot-nhat-2020-a66i1571.html" style="text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">trung tâm tiếng Anh tốt ở Hà Nội</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> với uy tín và chất lượng được đánh giá cao.</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Một điểm mạnh nữa của Langmaster không thể bỏ qua đó chính là các </span><a href="https://langgo.edu.vn/top-5-khoa-hoc-ielts-online-giup-%E2%80%98doc-thong-viet-thao%E2%80%99-chat-luong-nhat" style="text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">khóa học online/trực tuyến</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> 1 kèm 1 học mọi lúc mọi nơi với gia sư có IELTS trên 7.0, trên 850 TOEIC hoặc tương đương và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Đáp ứng mọi yêu cầu cầu của học viên cũng như tối ưu hoá cá nhân tốt nhất để mang đến môi trường học tập và chất lượng tuyệt vời nhất. </span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Không chỉ dừng ở đó, Langmaster còn tạo cơ hội cho học viên được gặp gỡ các diễn giả và trải nghiệm các dự án cộng đồng với người nước ngoài để tăng thêm thời gian thực hành và rèn luyện phản xạ tự nhiên.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Langmaster sẽ cho bạn được tắm tiếng Anh hàng ngày với khóa học 72 buổi, mỗi buổi 60 phút trong thời gian linh hoạt để bạn có nhiều thời gian trải nghiệm với giảng viên và rèn luyện tốt nhất khả năng nghe - nói - đọc - viết của mình.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hơn 90% học viên tới với trung tâm Langmaster bắt đầu từ khoá học Starter từ người mất gốc tiếng Anh đã có cú lột xác ngoạn mục trong thời gian ngắn cải thiện được ngữ âm, vốn từ vựng giúp tự tin hơn trong giao tiếp với người bản địa, trong học tập và thăng tiến trong công việc.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:624px;height:237px;"><img height="237" src="https://lh4.googleusercontent.com/rD2H-XYf80FYhhHSRVnTXmqrd3rzG1qnW5Oisc8GIGDA4SUKCIRiSMn_z5KPcievIII-wXaGXAxEfExEnlrww77hMXaIOk55yMQTnk7EyocNcFt_8FdhVl4RyMnoEkeMjUCddemF" style="margin-left:0px;margin-top:0px;" width="624" /></span></span></span></p> <h2 dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:18pt;margin-bottom:4pt;"> <strong><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">2. HOMECLASS - Website luyện phản xạ nghe nói tiếng Anh online Số 1 tại Việt Nam</span></span></span></span></strong></h2> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="596" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:90pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li role="presentation" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><span style="text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><a href="https://homeclass.vn/" style="text-decoration-line: none;">https://homeclass.vn/</a></span></span></span></span></p> </li> <li role="presentation" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <p> <span style="background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Giáo viên khóa học: Giảng viên nước ngoài</span></p> </li> <li role="presentation" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <p> <span style="background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Chất lượng khóa học: Âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn</span></p> </li> <li role="presentation" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre; line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <p> <span style="background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: CÓ</span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đừng bỏ qua cái tên HOMECLASS nếu như bạn đang tìm kiếm những trung tâm tiếng Anh online/trực tuyến có phương pháp học chất lượng. Mang đến cho học viên một môi trường học tập trực tuyến với những giảng viên tốt nhất và giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm. </span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bạn sẽ có hàng giờ luyện tập cùng các giảng viên của HOMECLASS để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của mình. Đừng quá lo lắng nếu bạn đang ở con số 0 và hoàn toàn mất gốc về tiếng Anh. HOMECLASS sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">=&gt; </span></span></span></span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Xem thêm: </span><a href="https://langgo.edu.vn/top-5-khoa-hoc-ielts-online-giup-%E2%80%98doc-thong-viet-thao%E2%80%99-chat-luong-nhat" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Top 5 khóa học IELTS Online giúp ‘Đọc Thông Viết Thạo’ chất lượng nhất</span></a></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Với mô hình dạy học 1 thầy 1 trò trực tuyến chắc chắn sẽ giúp cho học viên được rèn luyện kiến thức chi tiết và hiệu quả nhất. Ngoài ra học viên còn có thể thoải mái lựa chọn thời gian học tập phù hợp theo thời gian biểu cá nhân ở bất kỳ nơi đâu. </span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">HOMECLASS còn tích hợp tính năng e-Mess nhắc nhở học viên về lịch học của mình thông qua tài khoản e-learner. Ngoài ra còn có eReport, eTest, eRecord để theo dõi kết quả học tập của mình liên tục và cải thiện kịp thời khi chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Những giảng viên giảng dạy tại HOMECLASS đều được qua đào tạo chuyên sâu và có các chứng chỉ quốc tế như TESOL, LET, TEFL,... kết hợp cùng với phương pháp giảng dạy đạt chuẩn được chọn lọc từ những nhà xuất bản nổi tiếng thế giới để đưa ra các bài học phù hợp với mọi lứa tuổi. Học viên còn có cơ hội được thực hành giao tiếp với người nước ngoài để rèn luyện được kỹ năng, phản xạ tuyệt đối.&nbsp;</span></span></span></span></p> <h2 dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:18pt;margin-bottom:4pt;"> <span style="font-size:20px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">3. X3ENGLISH - Luyện Tiếng Anh trực tuyến với giáo viên tốt nhất mà không cần ra khỏi nhà</span></span></span></span></h2> <br /> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="596" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:90pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <br /> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><a href="https://x3english.com/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://x3english.com/</span></a></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giáo viên khóa học: Giảng viên Việt Nam, Giảng viên nước ngoài</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chất lượng khóa học: Âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: CÓ</span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đừng quên lựa chọn X3ENGLISH bởi đây là 1 trong những trung tâm tiếng Anh online giúp thay đổi toàn diện các học viên về 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết mà không cần phải đến trung tâm đào tạo. Để có được thành quả này X3ENGLISH đã nỗ lực tuyển chọn những giảng viên tốt nhất với chứng chỉ quốc tế và những giảng viên nước ngoài giàu kinh nghiệm giảng dạy.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Học viên sẽ được khám phá một môi trường tiếng Anh online hoàn toàn mới lạ. Với đội ngũ hơn 200 giảng viên luôn sẵn sàng dạy học và hỗ trợ bạn bất kỳ thời gian nào trong ngày qua bất kỳ phương tiện liên lạc nào: điện thoại, máy tính, chat box,... Mọi thắc mắc của bạn từ chủ đề dễ đến khó đều được giải đáp.&nbsp;</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <strong><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">4. </span><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">EDUMALL - Siêu thị khoá học tiếng Anh online/trực tuyến tại Việt Nam&nbsp;</span></span></span></span></strong></h2> <br /> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="596" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:90pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><span style="text-decoration-line: underline; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><a href="https://edumall.vn/cate/ngoai-ngu/tieng-anh.html" style="text-decoration-line: none;">https://edumall.vn/cate/ngoai-ngu/tieng-anh.html</a></span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-size: 16px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Giáo viên khóa học: Giảng viên Việt Nam, Giảng viên nước ngoài</span></p> </li> </ul> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chất lượng khóa học: Âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: CÓ</span></span></span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chắc hẳn cái tên EDUMALL không còn xa lạ gì với những người yêu thích học trực tuyến. Với những khóa học online đa dạng từ marketing, âm nhạc, thiết kế, công nghệ đến các kỹ năng sống lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó không thể không nhắc đến các khóa học tiếng Anh online của EDUMALL.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mang đến cho học viên trải nghiệm học tập không giới hạn trên mọi thiết bị như di động, máy tính, ipad, laptop,... ở bất kỳ nơi đâu vào bất kỳ thời điểm nào. Học viên chỉ cần thanh toán khó học một lần là có thể học trọn đời ngay cả khi khoá học được nâng cao kiến thức hay có bất kỳ thay đổi nào bạn vẫn có thể được cập nhập và học tập.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Các khóa học tiếng Anh online tại tại EDUMALL đều được các giảng viên tốt nhất soạn thảo theo phương pháp giảng dạy đạt chuẩn được nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau đó đưa lên hệ thống website. Các bài giảng được chia nhỏ thành các video ngắn từ 3-5 phút theo từng chủ đề và nội dung riêng biệt giúp học viên dễ dàng tiếp thu mà không bị loạn kiến thức.&nbsp;</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <strong><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">5. </span></span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; white-space: pre-wrap;">Tienganh123.com - Luyện nói tiếng Anh trực tuyến với phương pháp học thú vị - hiệu quả</span></span></strong></h2> <br /> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="596" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:90pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><a href="https://www.tienganh123.com/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.tienganh123.com/</span></a></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giáo viên khóa học: Giảng viên Việt Nam, Giảng viên nước ngoài</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chất lượng khóa học: Âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: CÓ&nbsp;</span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tienganh123.com là một trong những trang website học tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam với đa dạng các khóa học dành cho mọi lứa tuổi. Bạn sẽ ngạc nhiên với khối lượng bài giảng khổng lồ tại Tienganh123. com dành cho trẻ em đến sinh viên và người lớn tuổi đi làm. Nơi đây là một môi trường học tập giúp học viên rèn luyện được tính tự giác cao và sự tập trung cao độ để bổ sung lại kiến thức vốn từ vựng và tạo điều kiện để tự thực hành, rèn luyện cho bản thân được nhuần nhuyễn với tiếng Anh.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Điều kiện tốt nhất để giúp học viên rèn luyện được đó chính là được “tắm” với tiếng Anh qua các tình huống giao tiếp thực tiễn. Tienganh123.com sẽ mang đến cho học viên trải nghiệm tuyệt vời này qua các video thực tế và nhiều giờ thực hành cùng giảng viên tốt nhất. Một điểm tuyệt vời nữa của trung tâm ghi điểm với học viên đó chính là đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp hỗ trợ 24/24 khi học viên cần. Luôn đưa ra những đánh giá kịp thời giúp học viên sửa sai và theo dõi tiến độ học tập hàng ngày.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Một tính năng nữa của Tienganh123.com được nhiều học viên yêu thích đó chính là việc tra từ điển ngay trên website. Chỉ cần 1 thao tác nhấp chuột là có thể cập nhập được nhanh nhất nghĩa cùng các ví dụ minh họa cho từ vựng cần tra. Ngoài ra học viên còn có thể tự ghi âm để kiểm tra xem phát âm của mình đã chuẩn chưa. Đây là một tính năng mang lại hiệu quả rất lớn cho học viên để rèn luyện kỹ năng ghi nhớ và phát âm của bản thân.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-size:20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">6. </span><strong><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Hellochao.vn - Chương trình học tiếng Anh online chặt chẽ nhất thế giới</span></strong></span></h2> <br /> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="596" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:90pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><a href="https://www.hellochao.vn/" style="text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.hellochao.vn/</span></a></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giáo viên khóa học: Giảng viên Việt Nam, Giảng viên nước ngoài</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chất lượng khóa học: Âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: CÓ</span></span></span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hellochao.vn tự hào là một trong những website dạy học tiếng Anh trực tuyến được nghiên cứu phương pháp hơn 10 năm giải pháp học tiếng Anh phù hợp với người Việt Nam. Hiểu rõ hai nền văn hoá Anh Mỹ và Việt Nam nên các phương pháp và bài học giảng dạy tại Hellochao.vn dành riêng cho người Việt để giải quyết nhanh chóng các vấn đề khó khăn liên quan đến tiếng Anh</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hellochao sẽ giúp cho học viên được đào bài bản cấu trúc ngữ pháp đúng chuẩn theo văn phong bản xứ để giao tiếp tự nhiên mà không bị gò bó theo một tiêu chuẩn cụ thể nào. Điều này sẽ giúp bạn biến hoá cầu từ phù hợp theo từng trường hợp.&nbsp;</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <strong><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">7. TOPICA NATIVE - Học tiếng Anh online/trực tuyến - Xu hướng toàn cầu</span></span></span></strong></h2> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="596" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:90pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><a href="https://topicanative.edu.vn/" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://topicanative.edu.vn/</span></a></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giáo viên khóa học: Giảng viên nước ngoài</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chất lượng khóa học: Âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;"> <span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: CÓ</span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">TOPICA NATIVE tự hào là một trong những đơn vị đào tạo tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á được nhiều người biết đến và đăng ký tham gia. Đây cũng là tổ chức đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra quốc tế bằng ứng dụng luyện nói qua Augmented Reality bắt đầu từ năm 2013.&nbsp;</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">TOPICA ứng dụng phương pháp PIALE giúp học viên rèn luyện được tất cả các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết của bản thân. Đặt chỉ tiêu lên đầu, TOPICA ứng dụng 5 bước tiêu chuẩn&nbsp; các phương pháp dạy học của mình: Luyện tập – Giao tiếp – Đánh giá – Bổ sung kiến thức – Kiểm tra khép vòng giúp học viên cải thiện đáng kể trong quá trình học tập. Phương pháp này giúp học viên phát triển toàn diện tất cả các kỹ năng và khả năng phản xạ tự nhiên trong mọi tình huống.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Một điều giúp cho TOPICA giữ được niềm tin của học viên chính là chính sách cam kết dành cho người đăng ký. Đầu tiên chính là chính sách cam kết đầu ra. Nếu học viên theo đúng lộ trình mà không đạt được chuẩn khoa học thì sẽ được học lại một khoá học tương đương. Ngoài ra TOPICA còn cam kết về kết quả đánh giá học tập, hệ thống đánh giá quốc tế, cam kết về kỹ năng đạt được và chất lượng giảng viên đạt các tiêu chí chuẩn quốc tế.&nbsp;</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <strong><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8. </span></span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; white-space: pre-wrap;">UNICA - Luyện tiếng Anh online/trực tuyến với phương pháp học hiệu quả đủ 4 kỹ năng</span></span></strong></h2> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="596" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:90pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><a href="https://unica.vn/tag/tieng-anh" style="text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://unica.vn/tag/tieng-anh</span></a></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giáo viên khóa học: Giảng viên Việt Nam, Giảng viên nước ngoài</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chất lượng khóa học: Âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: CÓ</span></span></span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Là một trong những website dạy học trực tuyến được nhiều lượt đăng ký theo học và nhận được sự tin tưởng của đông đảo học viên. UNICA tạo được chỗ đứng vững chắc trong khách hàng online. Để có được điều này UNICA sở hữu rất nhiều các khóa học online đa dạng lĩnh vực: marketing, tin học văn phòng, kỹ năng sống, nhiếp ảnh &amp; dựng phim,....&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tuy nhiên không thể bỏ qua 95 khoá học tiếng Anh cho nhiều đối tượng khách hàng, từng độ tuổi phù hợp. Mỗi một khoá học ở UNICA được tổng hợp theo từng chủ đề rõ ràng, bài bản để phù hợp với đối tượng khách hàng tương ứng. Như vậy học viên sẽ dễ dàng học tập và tiếp thu lượng kiến thức một cách bài bản.</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ngoài những kiến thức lý thuyết cơ bản, UNICA còn bổ sung rất nhiều bài thực hành để học viên được trải nghiệm nhiều nhất với người bản địa hoặc những tình huống thực tế. Điều này giúp học viên tăng tính tự giác, thích học hỏi, trải nghiệm và biến tiếng Anh thành môn học yêu thích của mình.&nbsp;</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <strong><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">9. </span></span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; white-space: pre-wrap;">ELIGHT - Trung tâm tiếng Anh online/trực tuyến tốt nhất dành cho người mới bắt đầu</span></span></strong></h2> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="596" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:90pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><a href="https://elight.edu.vn/" style="text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://elight.edu.vn/</span></a></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giáo viên khóa học: Giảng viên Việt Nam, Giảng viên nước ngoài</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chất lượng khóa học: Âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:12pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: CÓ</span></span></span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Rất nhiều người mất gốc tiếng Anh hay kiến thức tiếng Anh bắt đầu từ con số 0 đã tìm đến những khoá học online tại ELIGHT và đạt được kết quả ngoài sức mong đợi. Để có được thành quả này chính là nhờ phương pháp học tập được nghiên cứu theo tiêu chuẩn nước ngoài khắt khe cùng với đội ngũ giảng viên tốt nhất được tuyển chọn kỹ càng.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ELIGHT sẽ đào tạo học viên bài bản toàn bộ những kỹ năng như: ngữ pháp, từ vựng, phát âm, giao tiếp, đọc viết của mình. Tất cả đều theo một lộ trình được sắp xếp khoa học để sao cho học viên được “tắm” tiếng Anh hằng ngày và “ngấm" kiến thức để tạo thành 1 phản xạ tự nhiên.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cũng tương tự như những trang website dạy học trực tuyến khác, ELIGHT hỗ trợ học viên mọi lúc, mọi nơi. Học viên có thể thoải mái học tập theo thời khóa biểu riêng của mình ở bất cứ nơi đâu, trên bất cứ thiết bị nào. Luôn có đội ngũ giảng viên, tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ lúc nào. Một điểm tạo nên sự khác biệt của ELIGHT với các website khác đó chính là chương trình đào tạo riêng biệt, bài bản và cả hệ thống chống lỗi phát âm cho học viên. Bạn chỉ cần phát âm vào micro là hệ thông sẽ ghi nhận, đánh giá và trả lại kết quả cho bạn không giới hạn số lần.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> &nbsp;</p> <h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <strong><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">10. </span></span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; white-space: pre-wrap;">GrabLingo - Chương trình học tiếng Anh online/trực tuyến 1 thầy 1 trò cho người bận rộn</span></span></strong></h2> <br /> <div align="left" dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <h2 width="596"> &nbsp;</h2> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> </colgroup> <tbody> <tr style="height:90pt"> <td style="border-left:solid #808080 0.75pt;border-right:solid #808080 0.75pt;border-bottom:solid #808080 0.75pt;border-top:solid #808080 0.75pt;vertical-align:top;padding:11pt 11pt 11pt 11pt;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;"> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Website: </span><a href="http://www.grablingo.com/" style="text-decoration-line: none;"><span style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://www.grablingo.com/</span></a></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Giáo viên khóa học: Giảng viên Việt Nam, Giảng viên nước ngoài</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chất lượng khóa học: Âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn</span></span></span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo dõi tiến độ, giải đáp học viên: CÓ</span></span></span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">GrabLingo là một trong những trường học tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam với khối lượng học viên online lớn. Điều khiến GrabLingo hấp dẫn đến như vậy chính là chương trình giảng dạy 1 trò 1 thầy đã kết nối hơn 10,000 học viên đến với 1000+ giảng viên tốt nhất trong và ngoài nước. Tất cả những giảng viên tại GrabLingo đều được rèn luyện kỹ năng sư phạm chuyên nghiệp cùng với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy trực tuyến. Nắm bắt được tâm lý và hiểu được mong muốn của học viên, GrabLingo luôn mang đến cho học viên môi trường học tập thoải mái và chất lượng nhất.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mọi thắc mắc cũng như lỗi sai của học viên trong suốt quá trình học tập luôn có giảng viên kèm cặp suốt quá trình và giải đáp thắc mắc khi cần. Học viên còn được trao đổi trực tiếp với giảng viên trong giờ học để tạo sự tương tác và tiếp thu kiến thức tốt nhất. Chính bởi vậy tất cả các học viên sau khi tham gia khoá học tại ELIGHT luôn đạt được kết quả ngoài sức mong đợi và thành thạo 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bạn đã tìm ra cho mình được một trung tâm tiếng Anh online/ trực tuyến có phương pháp học và giảng viên tốt nhất cho riêng mình chưa? Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp ích được cho bạn tìm được sự lựa chọn hoàn hảo.&nbsp;</span></span></span></span></p> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-822e042b-7fff-54da-c873-d0fe65b1d269"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nguồn: Tổng hợp</span></span></span></span></p> </div> </div> <div> &nbsp;</div>

  ▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

  ▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại.

  ▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

  ▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

  ▪ Yêu cầu chứng chỉ:

  TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

  ▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

  ▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

  ▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.

  ▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.

  ▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

  ▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

  ▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản.

  ▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.

  ▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

  ▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

  Tin mới hơn
  Bình luận bài viết
  Xem nhiều
  Mẹo hay phân biệt A - An - The để không còn nhầm lẫn
  A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.
  (FULL) 100 CỤM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ
  Bản tổng hợp đầy đủ nhất của CÁC CỤM TÍNH TỪ KÈM GIỚI TỪ! Tham khảo dưới đây nhé:
  15 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất
  Bạn đã từng biết đến những công cụ giúp bạn kiểm tra và sửa lỗi ngữ pháp cũng như lỗi chính tả?
  120 Câu tiếng Anh giao tiếp cực ngắn tăng phản xạ như tên bắn
  Langmaster có tốt không
  50 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về đồ ăn bạn nhất định phải biết
  40 Cách nói Lời Xin Lỗi chân thành nhất
  3 lỗi sai "chết người" khiến bạn phát âm sai