TỔNG HỢP NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ SỰ CỐ GẮNG

Trong cuộc sống không khỏi có những lúc bạn cảm thấy tinh thần kiệt quệ, năng lực tiêu cực bao trùm. Những lúc như vậy nhiều người sẽ có xu hướng tìm kiếm các nguồn giải trí xả stress hay vực dậy lại tinh thần. Một trong những cách rất hữu hiệu mà được nhiều người sử dụng đó là đọc những câu nói hay về sự cố gắng. Vậy những câu nói nào hay, hãy cùng tìm hiểu cùng với Langmaster nhé!

1. Những câu nói về sự cố gắng bằng tiếng Anh

Cuộc sống muôn màu muôn vạn trạng vì thế sự mệt mỏi của bạn sẽ đến từ nhiều khía cạnh. Cũng vì vậy mà các câu nói về sự cố gắng sẽ khác nhau nếu như bạn gặp các vấn đề khác nhau. Dưới đây là những câu nói hay về sự cố gắng phổ biến nhất dành cho bạn:

1.1. Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong công việc

 • Success is inherently not a destiny but a journey

Tạm dịch: Thành công vốn dĩ không phải là định mệnh mà là một cuộc hành trình

 • You don't always have to try hard to get success, but you still have to try to fail and have no regrets

Tạm dịch: Không phải lúc nào cố gắng cũng đổi lại được thành công, nhưng vẫn luôn phải cố gắng để thất bại cũng không thấy hối tiếc

 • Stop sighing and stretch your shoulders and live. Even though the mud is under my feet, the sun shines on my head

Tạm dịch: Ngưng thở dài và hãy vươn vai cao mà sống. Dù bùn ở dưới chân nhưng nắng tỏ trên đầu

 • The difference between successful people and unsuccessful people is willpower, not strength, knowledge or understanding

Tạm dịch: Điều khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại chính là ý chí chứ không phải sức mạnh, kiến thức hay hiểu biết

null

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong công việc

 • Dreams are limitless, stretch your shoulders and take a deep breath, let's try a little harder 

Tạm dịch: Ước mơ là chính là vô thời hạn, hãy vươn vai cao và hít thở sâu, cùng cố gắng thêm chút nữa 

 • Today may be difficult, tomorrow will not be easier. But the day after tomorrow and tomorrow everything will definitely be fine

Tạm dịch: Hôm nay có thể đầy những khó khăn, ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng hơn. Nhưng ngày kia và mai sau mọi thứ chắc chắn sẽ tốt đẹp 

 • Don't lose faith in yourself. Believe that you can do it, you have more motivation to try harder

Tạm dịch: Đừng để đánh mất niềm tin vào chính mình. Hãy tin là mình làm được là bạn đã có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn 

 • Originally, public life was not fair. Take it for granted and keep trying 

Tạm dịch: Vốn dĩ công sống đã không có công bằng. Hãy coi nó là điều hiển nhiên và tiếp tục cố gắng 

 • The power of self-belief can erase all the doubts of others 

Tạm dịch: Sức mạnh của niềm tin vào bản thân có thể xóa bỏ đi tất cả sự hoài nghi của người khác 

 • No matter what other people say to you. Just believe that life is always beautiful 

Tạm dịch: Mặc cho người khác có nói với bạn điều gì xấu xa đi chăng nữa. Chỉ cần tin rằng cuộc sống này luôn tươi đẹp 

 • I'm so thankful to those who rejected me so that I can handle everything on my own 

Tạm dịch: Tôi rất cảm ơn với những người đã từ chối tôi bởi vậy mà tự tôi có thể giải quyết được mọi thứ 

 • Be like sunflowers do every day, look towards the sun to shine and the darkness will be behind you 

Tạm dịch: Hãy như hoa hướng dương vẫn làm mỗi ngày, hướng về phía mặt trời tỏa sáng tự khắc bóng tối sẽ ở sau lưng bạn 

 • Success is how you apply knowledge, not how much knowledge you learn

Tạm dịch: Thành công chính là cách mà bạn áp dụng kiến thức chứ không phải bạn học được bao nhiêu kiến thức 

 • Getting up after every fall is the greatest kind of success 

Tạm dịch: Đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã chính là loại thành công lớn nhất

null

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong công việc

1.2. Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong tình yêu

 • Love is a miracle but also full of surprises that no one can predict. No one can promise to love someone forever, but simply try to be together for a long time, live together with 2 hearts always towards each other. So, girls, if your man is superficial, that means he wants to let go of this relationship, even if he holds on, he won't get anything in return, he still leaves and makes it even more difficult you hurt more 

Tạm dịch: Tình yêu là thứ kỳ diệu nhưng cũng đầy bất ngờ mà chẳng ai nói trước được điều gì. Không ai có thể hứa yêu mãi mãi một người mà đơn giản chỉ là cố gắng để ở bên nhau thật lâu sống với nhau với 2 trái tim luôn hướng về nhau. Vậy nên, các cô gái ạ, nếu người đàn ông của bạn hời hợt tức là anh ấy đã muốn buông bỏ mối tính này, dù có níu kéo cũng chẳng nhận lại được gì đâu, anh ta vẫn dứt áo ra đi và càng khiến bạn tổn thương nhiều hơn thôi 

 • Love must be both nurtured together, if one person wants to let go but one person holds on, it will not go anywhere. Love is inherently a matter of two people, not of anyone alone 

Tạm dịch: Tình yêu phải là cả hai người cùng vun đắp, nếu một người muốn buông mà một người níu thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Yêu vốn dĩ là chuyện của 2 người chứ không phải của một mình ai cả 

 • It is often said that whoever loves more, suffers more. Perhaps the most unfortunate thing about love is that one person loves too much and another person just sees it as a game. Because they have too much hope in love, do everything to hold on to that relationship, but one person is not enough, love is the story of both people

Tạm dịch: Người ta thường nói, ai yêu nhiều hơn thì người ấy thiệt. Có lẽ điều bất hạnh nhất khi yêu đó chính là một người thì yêu quá nhiều còn một người thì chỉ xem đó như là trò chơi. Bởi lẽ họ đã quá hy vọng vào tình yêu, làm mọi thứ để níu kéo mối quan hệ đó nhưng một người giữ thì thì chưa đủ, tình yêu là chuyện của cả 2 người 

 • Striving for love also has many forms. Some people because of their aggressiveness, some because of the familiarity, and some because they are afraid of being alone. People do not know why they persist in pursuing. I think, whatever the reason is, it is a positive thing because in this era when love is the easiest thing to throw away. 

Tạm dịch: Cố gắng vì tình yêu cũng có nhiều kiểu. Có người vì lòng hiếu thắng, có người vì sự quen thuộc, lại có người vì sợ phải cô đơn. Người lại không biết vì sao lại cứ gan lì theo đuổi. Thiết nghĩ, dù lí do là gì cũng là sự tích cực bởi lẽ trong thời đại này khi tình yêu là thứ dễ vứt bỏ nhất. 

 • Sometimes not everyone knows that they are trying for love or stubbornness. You will only realize it when you reach the end of the road. Because trying will only bring positive things, no regrets. And stubbornness only brings unrelenting regrets. 

Tạm dịch: Có đôi lúc không phải ai cũng biết được rằng mình đang cố gắng vì tình yêu hay cố chấp. Bạn sẽ chỉ nhận ra được khi bạn đi tới cuối con đường. Bởi lẽ cố gắng sẽ chỉ mang đến những điều tích cực, không hối hận. Còn cố chấp chỉ mang đến những nuối tiếc không thể nào nguôi. 

 • A beautiful love is not only meeting the right person at the right time, but also the cultivation from both sides for that love to grow together and stay strong, no matter how long you love, it still feels like the first day, there are difficulties. face and overcome together. 

Tạm dịch: Một tình yêu đẹp không chỉ là gặp người đúng thời điểm mà còn là sự vun đắp từ cả 2 bên cho tình yêu ấy cùng nhau phát triển và bền chặt, dù có yêu bao lâu vẫn cảm thấy như ngày đầu, có khó khăn thì cùng nhau đối mặt và vượt qua.

 • The love that is given is the love that can be kept forever 

Tạm dịch: Tình yêu cho đi chính là tình yêu có thể giữ lại được mãi

 • There will come a time when you realize that being strong is the way to get over a broken relationship 

Tạm dịch: Sẽ có lúc bạn nhận ra được rằng mạnh mẽ đối mặt chính là cách để vượt qua một mối tình đã vỡ

 • In love, if you can't go through the storm, you can't see the rainbow 

Tạm dịch: Trong tình yêu nếu không trải qua được bão giông thì không thể thấy được cầu vồng

 • Although in this existential world you are just a small grain of sand, to someone you are like a world. 

Tạm dịch: Dù ở trên thế giới hiện sinh này bạn chỉ là một hạt cát nhỏ bé nhưng đối với ai đó thì bạn như là một thế giới

 • Through many difficulties and storms, perhaps I have learned to love myself more. The most important thing is that you can strongly let go of a love that is not for you 

Tạm dịch: Qua bao nhiêu khó khăn và giông tố, có lẽ em đã biết yêu thương chính mình nhiều hơn. Điều quan trọng nhất chính là em có thể mạnh mẽ buông tay một mối tình không dành cho em

 • A boy matures when he loses someone he loves, and a girl matures when he learns to love someone 

Tạm dịch: Người con trai sẽ trưởng thành khi mất đi người mình yêu còn người con gái trưởng thành khi biết yêu một người

 • What you give sincerely will stay with you forever 

Tạm dịch: Những thứ bạn cho đi chân thành thì sẽ mãi mãi ở bên bạn

 • There is nothing more precious in the world than sharing and love 

Tạm dịch: Không có gì quý giá hơn trên đời bằng sự chia sẻ và tình yêu thương

 • Try to show your tenderness and love while you are in the world. Let's make this life sweeter, so that your dear words are conveyed to others, in return you can also hear them in a fluttering heart. 

Tạm dịch: Hãy cố gắng thể hiện sự dịu dàng và tình yêu của mình khi bạn còn có mặt trên đời. Hãy làm cuộc đời này thêm ngọt ngào, để những lời thân thương của bạn được đưa tới người khác ngược lại bạn cũng được nghe chúng trong trái tim rung động

 • Love is not only a noun but it is also a verb. Because love is another way of feeling, caring, sharing and sacrificing 

Tạm dịch: Tình yêu không chỉ là một danh từ mà nó còn là động từ. Bởi yêu là cách nói khác của cảm xúc, là sự quan tâm, chia sẻ và hy sinh

null

Những câu nói tiếng Anh về sự cố gắng trong tình yêu

Xem thêm:

=> NHỮNG CÂU NÓI BẰNG TIẾNG ANH HAY VỀ TÌNH YÊU

1.3. Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong cuộc sống

 • Take a step back and thank the adversities, because without them you would never have had the opportunity to experience life

Tạm dịch: Hãy ngoái lại và cảm ơn những nghịch cảnh, bởi không có những điều ấy có lẽ bạn sẽ không bao giờ có được cơ hội để trải nghiệm cuộc sống

 • The law of life is that where there are winners, there are losers. However, a person who knows how to sacrifice for others is always the one who wins 

Tạm dịch: Quy luật của cuộc sống chính là nơi nào có người chiến thắng thì ở đó có người thất bại. Tuy nhiên một người biết hi sinh vì người khác thì luôn là người giành chiến thắng

 • There is nothing in life that is completely hopeless, you may despair when you stop trying. So don't give up while you have something to give 

Tạm dịch: Trong cuộc sống không có điều gì là hoàn toàn tuyệt vọng, bạn chỉ có tuyệt vọng khi bạn thôi không cố gắng nữa. Vì vậy chớ bỏ cuộc khi bạn còn có thứ để cho đi

 • If one day when your car breaks down and you have to walk a long distance, think of those who have no legs to walk on their own. 

Tạm dịch: Nếu một ngày nào đó khi xe của bạn hỏng mà phải dắt bộ một quãng đường xa thì hãy nghĩ đến những người không có đôi chân để tự đi

 • When life has a lot of things against you, remember that planes fly against the wind, boats go against the current, nothing goes with it. 

Tạm dịch: Khi nào cuộc sống có nhiều thứ chống lại bạn thì hãy nhớ rằng máy bay bay ngược chiều gió, thuyền đi ngược dòng chứ không có gì xuôi theo nó

 • If you don't change the path, don't think that the destination will change 

Tạm dịch: Nếu như bạn không chịu thay đổi con đường thì đừng nghĩ đến việc đích đến sẽ thay đổi

 • Never give up or just sit and complain. But find a way to act. Never pray that the rain will stop when it rains or the sun will go out when the sun is hot. The fastest way is to run faster, run more and never give up, conquer your adversity 

Tạm dịch: Đừng bao giờ bỏ cuộc cũng đừng bao giờ chịu thua hay chỉ ngồi than vãn. Mã hay đi tìm cách nào đó để hành động. Cũng đừng bao giờ cầu nguyện rằng trời sẽ tạnh mưa khi mưa ập tới hay nắng sẽ tắt khi nắng gay gắt. Cách nhanh nhất đó chính là chạy nhanh hơn, chạy nhiều hơn và không bao giờ bỏ cuộc, hãy chiến thắng nghịch cảnh của mình

 • Adversity is not something that can stop you, on the way, if you encounter a rock, don't turn away but find a way to overcome or break it. 

Tạm dịch: Nghịch cảnh không phải thứ có thể ngăn cản bạn được, trên đường đi nếu gặp phải đá cũng đừng quay đi mà tìm cách vượt qua hoặc phá vỡ nó

 • Even an anonymous good person who makes efforts is still a green underground spring, silently doing good things for life

Tạm dịch: Dù là một người tốt vô danh mà nỗ lực thì cũng là mạch nước ngầm xanh mát dưới lòng đất, âm thầm làm điều tốt cho đời

 • If you want to be successful, the desire for success must be greater than the fear of failure 

Tạm dịch: Bạn muốn được thành công thì hãy mong ước thành công phải lớn lao hơn nỗi sợ khi thất bại

 • Everything is made up of passion and relentless perseverance 

Tạm dịch: Mọi thứ đều tạo thành từ sự say mê và lòng kiên trì không ngừng nghỉ

 • It's not a bad thing to be happy about your success, but remember the lesson of failure 

Tạm dịch: Bạn vui vì thành công của mình cũng không phải điều xấu nhưng hãy nhớ đến bài học của sự thất bại

 • Adversities are a part of this life, they can't be controlled. What is in control is how we accept and overcome it 

Tạm dịch: Nghịch cảnh vốn dĩ là một phần của cuộc sống này, chúng không bị kiểm soát được. Cái kiểm soát được chính là cách chúng ta chấp nhận và vượt qua nghịch cảnh như thế nào

 • Sometimes if life is too smooth, we can't know the value of life, we can't practice bravery and energy like the way we should. Therefore, it is always necessary to fight in life because life is very fair, there is no unreasonable reason when everything happens to us. 

Tạm dịch: Đôi khi nếu cuộc sống quá suôn sẻ thì ta không thể nào biết được giá trị của cuộc sống mang lại, không được rèn luyện sự bản lĩnh và nghị lực như cái cách chúng ta nên có. Bởi thế việc đấu tranh trong cuộc sống luôn là điều cần thiết vì cuộc sống công bằng lắm, không có lý do nào vô lý khi mọi sự xảy đến với chúng ta

 • If your boats don't arrive, go find them 

Tạm dịch: Nếu thuyền của bạn không đến nơi thì hãy đi tìm chúng

 • Face the truth, never give up no matter how terrible the situation you are in.

Tạm dịch: Hãy đối diện với sự thật, không bao giờ bỏ cuộc dù cho bạn đang ở trong hoàn cảnh kinh khủng tới mức nào đi chăng nữa

 • Human glory is not because we never fail but the way we still get up after each failure. 

Tạm dịch: Hào quang của con người không phải vì không thất bại bao giờ mà là cái cách chúng ta vẫn đứng lên sau mỗi lần thất bại

 • When you have faith in life, there is never a deadlock or loss of everything, as long as you have faith 

Tạm dịch: Khi bạn còn niềm tin vào cuộc sống thì không bao giờ có sự bế tắc hay mất tất cả, chỉ cần bạn còn niềm tin

null

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong cuộc sống

Xem thêm:

=> NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH BẠN TIẾNG ANH, BỎ TÚI DÙNG NGAY!

2. Những câu nói nổi tiếng hay về sự cố gắng bằng tiếng Anh

 • Where there is a will, there's a way. (Câu nói của Pauline Kael)

Tạm dịch: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

 • On the way to success, there is no trace of lazy men (Khuyết danh)

Tạm dịch: Trên con đường đi tới thành công thì không bao giờ có bước chân của kẻ lười biếng

 • When you want to abandon something, remember the reason why you started. (Khuyết danh)

Tạm dịch: Khi bạn muốn từ bỏ điều gì đó, hãy nhờ lý do mà bạn bắt đầu

 • Although you know your boundaries, don't ever stop trying to surpass them. (Khuyết danh)

Tạm dịch: Dù cho bạn biết được giới hạn của mình nhưng cũng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng cái giới hạn đó.

 • When you try your best to achieve something, there will be barriers. Everybody has them, I also have them. But obstacles are just lifeless things. It doesn't stop you. If you run into a river, don’t give up or turn around. Figure out how to cross it, suffer from it, or work around it. (Khuyết danh)

Tạm dịch: Khi bạn cố gắng hết mình để đạt được điều gì đó, luôn có những vật cản trên con đường. Mọi người có, tôi cũng đều có. Những chướng ngại vật chỉ là những thứ vật vô tri. Nó không thể khiến bạn ngừng lại được. Nếu bạn bắt gặp một con sông thì đừng bỏ cuộc cũng đừng quay đầu. Hãy cố gắng tìm ra cách để vượt qua nó, chịu đựng nó hay thậm chí là làm việc xung quanh nó.

 • I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. (Câu nói của Michael Jordan)

Tạm dịch: Tôi có thể chấp nhận việc mình thất bại, mọi người cũng đều như vậy có thể thất bại vì điều gì đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc mình ngừng cố gắng

 • Set your goal and keep trying until achieve it

Tạm dịch: Hãy đặt ra mục tiêu cho bạn và không ngừng cố gắng cho tới bạn bạn đạt được mục tiêu đó

 • Let’s round of your life every job as if it were the last work (Câu nói của Marc Aurele)

Tạm dịch: Hãy cố gắng làm tròn công việc của đời mình giống như đó là công việc cuối cùng mà bạn làm

 • Nothing is so fatiguing as the eternal hanging on of an uncompleted task. (Câu nói của William James)

null

Những câu nói nổi tiếng tiếng Anh hay về sự cố gắng

Tạm dịch: Chẳng có gì mỏi mệt hơn việc cứ mãi lửng lơ với một công việc không hoàn thiện

 • Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. (Câu nói của William Van Horne)

Tạm dịch: Chẳng có điều gì quá nhỏ bé để biết và cũng chẳng có điều gì quá lớn để nỗ lực

 • Never leave that till tomorrow which you can do today. (Câu nói của Lord Chesterfield)

Tạm dịch: Đừng bao giờ rời đến ngày mai những thứ mà bạn có thể làm trong hôm nay

 • When life pushes you down, try your best to land on your back. Because if you can look at the sky, you can stand up. Let your mind get you up. (Khuyết danh)

Tạm dịch: Khi cuộc sống đẩy cả bạn một cái, hãy cứ cố gắng hết mình để chạm đất bằng lưng. Bởi nếu bạn còn có thể thấy bầu trời thì bạn có thể đứng dậy. hãy để lý trí đỡ bạn lên

 • Every failure, every adversity, every heartache sorrow with it the seed of an equivalent or better benefit. (Khuyết danh)

Tạm dịch: Mỗi một thấy bạt, mỗi một nghịch cảnh hay mỗi những nỗi buồn đau thấu đều chứa đựng một hạt mầm của công bằng và tốt đẹp hơn. (Ý chỉ những nỗi đau mà bạn phải trải qua luôn có những giá trị tốt đẹp đằng sau đó)

 • If you do not run into an obstacle any more, that you have that the deviate (Câu nói của Ghenin)

Tạm dịch: Nếu như bạn không gặp một trở ngại nào ngăn cản nữa có nghĩa là bạn đã đi chệch hướng rồi đó

 • Life is a beautiful story. Try your best to make the best teller. (Khuyết danh)

Tạm dịch: Cuộc sống là một câu chuyện đẹp, hãy cố gắng hết mình trở thành người kể chuyện tốt nhất

 • No challenge shall never know all its capabilities. (Câu nói của Goethe)

Tạm dịch: Không có thử thách thì sẽ không bao giờ biết được hết khả năng của mình

 • A little effort, a little resident, and what seems impossible failure may turn into great success (Khuyết danh)

Tạm dịch: Một chút nỗ lực, một chút bền bỉ, và có những điều tưởng như là thất bại không thể nào có thể hóa thành một thành công rực rỡ

 • No path is too long for any man to walk leisurely, not rushed. Not a benefit too far away for those who patiently work. (Câu nói của La Bruyere)

Tạm dịch: Không có con đường nào quá dài dành cho bất kỳ những người đi thong thả. Không có bất kỳ lợi ích nào xa xôi đối với những người cần mẫn làm việc.

 • Person’s sitting in the shade today because that person planted a tree a long time ago. (Khuyết danh)

Tạm dịch: Người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay, chính là người đã trồng cây từ lâu về trước.

null

Những câu nói nổi tiếng tiếng Anh hay về sự cố gắng

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 50+ NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY, Ý NGHĨA NHẤT

=> TỔNG HỢP NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG TIẾNG ANH HAY NHẤT

Như vậy bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích về những câu nói hay về sự cố gắng. Hy vọng đây với những câu nói truyền độc lực này sẽ mang đến một tinh thần tích cực cho bạn. Hãy truy cập Langmaster nhiều hơn để có thêm những tin tức bổ ích hơn nhé!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác