TỔNG HỢP 10+ ĐOẠN HỘI THOẠI TIẾNG ANH CHO BÉ HỌC LỚP 3

Mục lục [Ẩn]

 • I. Một số mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé lớp 3 đơn giản
  • 1. Mẫu hội thoại hỏi tên
  • 2. Mẫu hội thoại về chỉ đường
  • 3. Mẫu hội thoại khi mua sắm
  • 4. Mẫu hội thoại về chủ đề sở thích
  • 5. Mẫu hội thoại hẹn thời gian gặp
  • 6. Mẫu hội thoại khi ăn tại nhà hàng
  • 7. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi giới thiệu gia đình
  • 8. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi nói về ước mơ
  • 9. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về chủ đề món ăn yêu thích
  • 10. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi hỏi giờ
  • 11. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về chủ đề du lịch
  • 12. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về kỳ nghỉ hè
  • 13. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về cuối tuần
  • 14. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi xin lỗi
  • 15. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về môn học yêu thích
  • 16. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi chào hỏi
 • II. Cách dạy bé lớp 3 học tiếng Anh qua đoạn hội thoại hiệu quả
  • 1. Cần luyện nói hội thoại tiếng Anh cho bé đều đặn
  • 2. Nâng độ khó theo thời gian
 • III. Những lưu ý khi cho bé học tiếng Anh bằng hội thoại

Lên lớp 3, tiếng Anh là một trong những môn học bắt buộc với các bé. Nhưng với việc tiếp xúc với ngôn ngữ mới khiến cho bé cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp. Việc làm quen các bài hội thoại tiếng Anh cho bé bằng những chủ đề quen thuộc như chào hỏi, gia đình, xin lỗi… sẽ giúp bé tăng khả năng nghe, phản xạ khi nói.

I. Một số mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé lớp 3 đơn giản

1. Mẫu hội thoại hỏi tên

A: Excuse me, what's your name?

B: My name is Jessica. What's yours?

A: John.

B: You speak English very well.

A: Thank you.

B: Do you know what time it is?

A: Sure. It's 5:10PM.

B: What did you say?

A: I said it's 5:10PM.

B: Thanks.

A: You're welcome.

Dịch nghĩa:

A: Xin lỗi, tên bạn là gì?

B: Tên tôi là Jessica. Còn bạn?

A: John.

B: Bạn nói tiếng Anh rất tốt.

A: Cảm ơn bạn.

B: Bạn có biết bây giờ là mấy giờ không?

Đ: Bây giờ là 5:10 chiều.

B: Bạn nói gì vậy?

A: Tôi nói bây giờ là 5:10 chiều.

B: Cảm ơn.

Đ: Không có gì.

2. Mẫu hội thoại về chỉ đường

A: Hi Alan.

B: Hi Amy. What's up?

A: I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there?

B: No, sorry. I don't know.

A: I think I can take the subway to the hospital. Do you know where the subway is?

B: Sure, it's over there.

A: Where? I don't see it.

B: Across the street.

A: Oh, I see it now. Thanks.

B: No problem.

A: Do you know if there's a restroom around here?

B: Yes, there's one here. It's in the store.

A: Thank you.

B: Bye.

A: Bye bye.

Dịch nghĩa:

A: Chào Alan.

B: Chào Amy. Có chuyện gì vậy?

A: Tôi đang tìm sân bay. Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến đó không?

B: Xin lỗi. Tôi không biết.

A: Tôi nghĩ tôi có thể đi tàu điện ngầm đến bệnh viện. Bạn có biết tàu điện ngầm ở đâu không?

B: Chắc chắn rồi, nó ở đằng kia.

Đ: Ở đâu? Tôi không thấy.

B: Bên kia đường.

A: Ồ, bây giờ tôi thấy rồi. Cảm ơn.

B: Không có gì.

A: Bạn có biết quanh đây có nhà vệ sinh không?

B: Vâng, có một cái ở trong cửa hàng.

A: Cảm ơn bạn.

B: Tạm biệt.

A: Tạm biệt.

3. Mẫu hội thoại khi mua sắm

A: Hello sir, may I help you?

B: Yes. Can I see that shirt on the top shelf please?

A: Sure. Here it is.

B: How much does it cost?

A: 50 dollars.

B: 50 dollars. That’s too much.

A: How about this one? It’s on sale for only 35 dollars.

B: I don’t like that one.

B: How about the one next to the black gloves? It’s very similar to the one you like.

A: That’s nice. How much is it?

B: 30 dollars.

A: That’ll be fine. I'll get it.

B: OK, thank you, sir.

Dịch nghĩa:

A: Xin chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?

B: Vâng. Vui lòng cho tôi xem chiếc áo sơ mi trên kệ trên cùng được không?

A: Chắc chắn rồi. Đây ạ.

B: Giá bao nhiêu?

A: 50 đô la.

B: 50 đô la. Đắt quá.

A: Thế còn cái này thì sao? Nó được bán với giá chỉ 35 đô la.

B: Tôi không thích cái đó.

B: Thế còn cái bên cạnh chiếc găng tay đen thì sao? Nó rất giống với cái bạn thích.

A: Cái này thật tuyệt. Giá bao nhiêu vậy?

B: 30 đô la.

A: Được rồi. Tôi sẽ lấy nó.

B: Vâng, cảm ơn ngài.

4. Mẫu hội thoại về chủ đề sở thích

A: What are your hobbies, Ngoc?

B: Well, I like music and painting. What about you?

A: I like music, too. And I also collect stamps.

B: How interesting! I used to collect coins.

A: Really?

B: Yes, I also collected a lot of other things.

Dịch nghĩa:

A: Sở thích của bạn là gì, Ngọc?

B: Ồ, tôi thích âm nhạc và hội họa. Còn bạn thì sao?

A: Tôi cũng thích âm nhạc. Và tôi cũng sưu tập tem.

B: Thật thú vị! Tôi đã từng sưu tập tiền xu.

A: Thật sao?

B: Ừ, tôi cũng sưu tầm được rất nhiều thứ khác.

Xem thêm: TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHO TRẺ HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 HIỆU QUẢ

5. Mẫu hội thoại hẹn thời gian gặp

A: Lan, would you like to have dinner with me?

B: Yes. That would be nice. When do you want to go?

A: Is today OK?

B: Sorry, I can't go today.

A: How about tomorrow night?

B: Ok. What time?

A: Is 9:00 PM all right?

B: I think that's too late.

A: Is 6:00 PM OK?

B: Yes, that's good. Where would you like to go?

A: The Italian restaurant on 5th street.

B: Oh, I don't like that restaurant. I don't want to go there.

A: How about the Korean restaurant next to it?

B: OK, I like that place.

Dịch nghĩa:

A: Lan, bạn có muốn ăn tối với tôi không?

B: Vâng. Thật là tốt. Bạn muốn đi lúc nào?

A: Hôm nay ổn không?

B: Xin lỗi, hôm nay tôi không thể đi được.

A: Thế còn tối mai thì sao?

B: Được rồi. Mấy giờ?

A: 9 giờ tối được không?

B: Tôi nghĩ là muộn quá. 

A: 6 giờ tối được không?

B: Được. Bạn muốn đi đâu?

A: Nhà hàng Ý trên đường số 5.

B: Ồ, tôi không thích nhà hàng đó. Tôi không muốn đến đó.

A: Còn nhà hàng Hàn Quốc bên cạnh thì sao?

B: Được, tôi thích nơi đó.

6. Mẫu hội thoại khi ăn tại nhà hàng

A: Can I help you?

B: Yes, we want three larger beers, and one hamburger with cheese but without onion.

A: Anything else?

B: Wait for me….Uhmm. Two black coffees, and the bill, please

A: OK. That’s $10 altogether. Thank you so much, and have a nice day.

B: The same to you!

Dịch nghĩa: 

A: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

B: Vâng, chúng tôi muốn ba cốc bia lớn hơn và một bánh hamburger với pho mát nhưng không có hành.

A: Còn gì nữa không?

B: Đợi tôi nhé. Làm ơn cho hai ly cà phê đen và hóa đơn.

Đ: Được rồi. Tổng cộng là 10 đô la. Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc một ngày tốt lành.

B: Bạn cũng vậy!

Xem thêm: LỘ TRÌNH DẠY TIẾNG ANH CHO BÉ CHI TIẾT Ở TỪNG ĐỘ TUỔI

7. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi giới thiệu gia đình

A: How many people are there in your family?

B: There are seven people in my family: My grandmother, my mom, my dad, my two sisters, my brother and me. What about you? Are there any brothers or sisters?

A: I have an older brother.

B: What's his name?

A: His name is Mike. 

Dịch nghĩa: 

A: Gia đình bạn có bao nhiêu người?

B: Gia đình tôi có bảy người: Bà tôi, mẹ tôi, bố tôi, hai chị gái, anh trai tôi và tôi. Còn bạn thì sao? Có anh chị em nào không?

A: Tôi có một người anh trai.

B: Tên anh ấy là gì?

A: Tên anh ấy là Mike.

8. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi nói về ước mơ

A: What is your dream job, Andy?

B: I want to become a dentist. How about you?

A: My hobby is drawing so I want to become an artist.

A: Oh, that’s cool.

Dịch nghĩa:

A: Công việc mơ ước của bạn là gì, Andy?

B: Tôi muốn trở thành nha sĩ. Còn bạn thì sao?

A: Sở thích của tôi là vẽ nên tôi muốn trở thành một họa sĩ.

A: Ồ, thật tuyệt.

9. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về chủ đề món ăn yêu thích

A: What is your favorite food? 

B: My favorite food is beef and sushi. What about you?

A: I like salad best. Do you like salad? 

B: Yeah, I often eat salad for dinner. 

Dịch nghĩa:

A: Món ăn yêu thích của bạn là gì?

B: Món ăn yêu thích của tôi là thịt bò và sushi. Còn bạn thì sao?

A: Tôi thích salad nhất. Bạn có thích salad không?

B: Vâng, tôi thường ăn salad vào bữa tối.

Xem thêm: TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾNG ANH CHO BÉ HIỆU QUẢ

10. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi hỏi giờ

A: Hi Sandy! What are you doing? 

B: I am watching TV. 

A: Could you tell me the time?/ What time is it? 

B: It's 9 AM/ Exactly 9 AM/ About 9 AM.

A: Oh! Thank you.

Dịch nghĩa:

A: Chào Sandy! Bạn đang làm gì thế?

B: Tôi đang xem TV.

A: Bạn có thể cho tôi biết thời gian được không?/ Mấy giờ rồi?

B: Bây giờ là 9 giờ sáng/ Chính xác là 9 giờ sáng/ Khoảng 9 giờ sáng.

A: Ồ! Cảm ơn.

11. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về chủ đề du lịch

Mom: Hey guys, I have some exciting news! We’re going on vacation next month!

Son: Where are we going?

Dad: We’re going to Disney World!

Son: Wow! I love Disney World!

Mom: I know, right? We’re going to have so much fun.

Son: What are we going to do there?

Dad: We’re going to ride the rides, see the shows, and meet all of our favorite characters.

Son: Can’t wait!

Mom: Me neither! We’re going to start planning our trip soon.

Dad: Me neither! It’s going to be a great vacation.

Dịch nghĩa:

Mẹ: Cả nhà, có tin vui đây! Chúng ta sẽ đi nghỉ vào tháng tới!

Con trai: Nhà mình sẽ đi đâu vậy ạ?

Bố: Chúng ta sẽ đến Disney World!

Con trai: Ôi! Con thích Disney World lắm luôn!

Mẹ: Mẹ biết. Cả nhà mình sẽ vui lắm cho xem. 

Con trai: Chúng ta sẽ làm gì ở đó?

Bố: Chúng ta sẽ cưỡi ngựa, xem các buổi biểu diễn và gặp gỡ tất cả các nhân vật yêu thích.

Con trai: Không thể đợi được nữa!

Mẹ: Mẹ cũng vậy! Mình sẽ sớm bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi này.

Bố: Bố cũng vậy! Đây sẽ là một kỳ nghỉ tuyệt vời.

12. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về kỳ nghỉ hè

Mom: How was your summer vacation, Anna?

Anna: It was so much fun! I went to the beach with my friends, and we played in the sand all day. We also went to the pool, and we swam and played water games.

Dad: That sounds like a great time. What else did you do?

Anna: I also went to the zoo with my friends. We saw all kinds of animals, and we even got to feed the giraffes.

Mom: That sounds like a lot of fun. I’m glad you had a great summer.

Anna: Me too! I’m already excited for next summer.

Dịch nghĩa:

Mẹ: Kỳ nghỉ hè của con thế nào, Anna?

Anna: Vui lắm ạ! Con đã đi biển với bạn bè và tụi con chơi trên cát cả ngày. Tụi con cũng đến hồ bơi, bơi lội và chơi các trò chơi dưới nước.

Bố: Nghe có vẻ là khoảng thời gian tuyệt vời đấy. Con đã làm gì khác nữa không?

Anna: Con còn đi sở thú với bạn bè. Tụi con đã nhìn thấy đủ loại động vật và thậm chí còn cho hươu cao cổ ăn.

Mẹ: Nghe có vẻ vui lắm. Mẹ rất vui vì con đã có một mùa hè tuyệt vời.

Anna: Con cũng vậy! Con rất hào hứng cho mùa hè tới.

13. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về cuối tuần

Linda: Hi, Bo! What are you doing this weekend?

Bo: Hi, Linda! I’m going to the park with my family. We’re going to have a picnic and play games.

Linda: That sounds like fun! I’m going to visit my grandparents. We’re going to bake cookies and watch movies.

Bo: Wow, that sounds like a great time! I wish I could come with you.

Linda: Maybe we can visit each other during the week.

Bo: Yeah, that would be fun!

Dịch nghĩa:

Linda: Chào Bo! Bạn định làm gì cuối tuần này?

Bo: Chào Linda! Mình định đến công viên với gia đình. Nhà mình sẽ đi dã ngoại và chơi trò chơi.

Linda: Nghe có vẻ vui đấy! Mình sẽ đi thăm ông bà. Mọi người sẽ nướng bánh và xem phim.

Bo: Wow, có vẻ như là một khoảng thời gian tuyệt vời! Mình ước gì có thể đi cùng bạn.

Linda: Có lẽ chúng ta có thể đến thăm nhau trong tuần.

Bo: Ừ, sẽ vui lắm!

14. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi xin lỗi

John: Oh no! I’m so sorry, Boo. I didn’t mean to knock over your toys.

Boo: It’s okay, John. It’s just a little mess.

John: I’ll help you clean it up.

Boo: Thanks, John.

Dịch nghĩa:

John: Ồ không! Mình rất xin lỗi, Boo. Mình không cố ý làm đổ đồ chơi của bạn.

Boo: Không sao đâu John. Chỉ hơi lộn xộn chút thôi. 

John: Mình sẽ giúp bạn dọn dẹp.

Boo: Cảm ơn, John.

15. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé về môn học yêu thích

A: What subjects did you learn in school?

B: I learned Math, Literature, English, History, Geography, Informatics, Technology and Music.

A: Which subjects do you like most?

B: I like English the most.

Dịch nghĩa:

A: Bạn đã học những môn học gì ở trường?

B: Tôi học Toán, Văn, Anh, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ và Âm nhạc.

A: Bạn thích môn học nào nhất?

B: Tôi thích tiếng Anh nhất.

16. Mẫu hội thoại tiếng Anh cho bé khi chào hỏi

Với thầy cô: 

Kids: Good morning, teacher!

Teacher: Good morning! How are you?

Kids: Yeah, I'm fine. And you? How are you? 

Teacher: I'm great, too. See you later! 

Kids: See you in class! 

Dịch nghĩa:

Trẻ: Em chào thầy/cô!

Giáo viên: Chào em! Em khỏe không?

Trẻ: Em ổn. Còn thầy/cô ạ?

Giáo viên: Vẫn ổn. Gặp em sau nhé!

Trẻ: Dạ vâng!

Với bố mẹ:

Kids: Good morning, mom/dad! 

Parents: Good morning. Have you brushed your teeth yet?

Kids: Yes, I'm done. What are you doing?

Parents: I'm cooking breakfast. What would you like to eat?

Kids: I like noodles. Many thanks, mom/dad! 

Dịch nghĩa:

Bọn trẻ: Chào buổi sáng bố/mẹ!

Bố mẹ: Chào buổi sáng. Con đã đánh răng chưa?

Bọn trẻ: Vâng, con xong rồi. Bố mẹ đang làm gì thế?

Bố mẹ: Bố mẹ đang nấu bữa sáng. Con muốn ăn gì?

Bọn trẻ: Con thích mì. Cảm ơn bố/mẹ rất nhiều!

Với bạn bè: 

A: Hello, Ken.

B: Hi, Judy.

A: Long time no see. How are you?

B: I’m fine. Thank you. And you?

A: I’m great, too. 

Dịch nghĩa:

A: Xin chào Ken.

B: Chào Judy.

A: Đã lâu không gặp. Bạn có khỏe không?

B: Tôi ổn. Cảm ơn. Còn bạn?

A: Tôi cũng vậy. 

Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO BÉ THÔNG DỤNG

II. Cách dạy bé lớp 3 học tiếng Anh qua đoạn hội thoại hiệu quả

Dạy bé học tiếng Anh lớp 3 thông qua các đoạn hội thoại sẽ tạo nên những nền tảng vững chắc để bé học ngoại ngữ sau này. Đây là một trong những cơ sở để bé tăng thêm vốn từ vựng, khả năng giao tiếp, phản xạ. Nhưng để bé ghi nhớ lâu, bạn cần có cách dạy con thật hiệu quả.

1. Cần luyện nói hội thoại tiếng Anh cho bé đều đặn

Việc bạn cho bé lớp 3 luyện nói hội thoại tiếng Anh hằng ngày sẽ giúp cho bé thẩm thấu được ngôn ngữ một các tự nhiên, không bị ép buộc. Những từ vựng tiếng Anh sẽ tự động đi vào bộ nhớ của các bé. 

Bên cạnh đó, những kỹ năng như phản xạ nói, nghe cũng được hoàn thiện. Ba mẹ đừng tham lam mà bắt con học quá nhiều đoạn hội thoại tiếng Anh một ngày. Hãy cho bé đọc một đoạn trong nhiều lần, nhiều ngày để bé ghi nhớ hết. Sau đó mới chuyển sang chủ đề tiếp theo.

2. Nâng độ khó theo thời gian

Bé lớp 3 mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Vì vậy vốn từ vựng không nhiều, ngữ pháp cũng không đa dạng. Ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng Anh bằng hội thoại, bạn cần chọn cho con những đoạn hội thoại với kiến thức đơn giản, phù hợp, ít cấu trúc ngữ pháp, câu ngắn gọn.

Đến khi bé đã quen với tiếng Anh, có nền tảng kiến thức nhất định, cơ bản thì ba mẹ cần tăng độ khó của các bài hội thoại lên. Những bài hội thoại này cần đa dạng về chủ đề, đa dạng về mẫu câu cùng các từ vựng mới… Việc làm này sẽ giúp tăng level cho bé thay vì chỉ học những bài đơn giản.

III. Những lưu ý khi cho bé học tiếng Anh bằng hội thoại

Để việc học tiếng Anh cho bé lớp 3 đạt hiệu quả tối đa, trong quá trình dạy bé, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Đừng quá nôn nóng, vội vàng đối với việc học của bé. Việc tiếp thu kiến thức là một lộ trình, cần có thời gian. Bạn không thể bắt bé học hết các kỹ năng và nhuần nhuyễn  trong một thời gian ngắn, bởi “dục tốc bất đạt”.
 • Bạn cần lập kế hoạch cho con học tiếng Anh theo từng giai đoạn. Ở mỗi một giai đoạn, là những mảng kiến thức khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao, từ dễ đến khó.
 • Luôn đặt mục tiêu cho con ở những thời điểm khác nhau. Bạn cần biết bé nhà bạn có thế mạnh về kỹ năng nào, yếu kỹ năng nào. Từ đó điều chỉnh phương pháp học thích hợp. 
 • Quan trọng nhất là bạn cần cho bé học đi đôi với hành. Vừa học hội thoại, vừa ứng dụng chúng vào cuộc sống. Ba mẹ cũng cần tạo cho con môi trường tiếng Anh giao tiếp bằng cách cùng học với con hàng ngày.

Bài viết trên đây, Langmaster đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn những bài hội thoại tiếng Anh cho bé đơn giản, dễ nhớ. Hy vọng chúng sẽ giúp cho bé nhà bạn nâng cao trình độ tiếng Anh chỉ trong thời gian ngắn. Chúc bé sẽ có đam mê cháy bỏng với bộ môn ngoại ngữ này.

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Langmaster là trung tâm tiếng Anh giao tiếp DUY NHẤT trên thị trường cam kết chuẩn đầu ra theo CEFR. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Anh, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho học viên, thay đổi niềm tin và thói quen để trở thành những người thành đạt có trách nhiệm với gia đình và xã hội!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác