Hỗ trợ trực tuyến
Nội dung [Hiện] [Ẩn]
  CÙNG LANGMASTER HỌC THUỘC 40 CÁCH NÓI LỜI XIN LỖI BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT

  + Sorry. /ˈsɒri/
  Xin lỗi.

  + I am sorry. /aɪ/ /æm/ /ˈsɒri/
  Tôi xin lỗi.

  + I am really sorry. /aɪ/ /æm/ /ˈrɪəli/ /ˈsɒri/
  Tôi thực sự xin lỗi.

  + I am terribly sorry. /aɪ/ /æm/ /ˈtɛrəbli/ /ˈsɒri/
  Tôi rất xin lỗi.

  + I beg your pardon. /aɪ/ /bɛg/ /jɔː/ /ˈpɑːdn/
  Xin thứ lỗi.

  + Sorry, I didn't mean to do that. /ˈsɒri/, /aɪ/ /dɪdnt/ /miːn/ /tʊ/ /duː/ /ðæt/
  Xin lỗi, tôi không có ý làm như vậy.

  + Sorry about that. /'sɒri/ /əˈbaʊt/ /ðæt/
  Xin lỗi về điều đó.

  + Can you forgive me? /kæn/ /juː/ /fəˈgɪv/ /miː/
  Bạn có thể tha thứ cho tôi không?

  + I apologize for being late. /aɪ/ /əˈpɒləʤaɪz/ /fɔː/ /ˈbiːɪŋ/ /leɪt/
  Tôi xin lỗi vì đến muộn.

  + Please forgive me. /pliːz/ /fəˈgɪv/ /mi:/
  Làm ơn tha thứ chôi tôi.

  + I owe you an apology. /aɪ/ /əʊ/ /juː/ /ən/ /əˈpɒləʤi/
  Tôi nợ bạn một lời xin lỗi.

  + You can blame me for this. /juː/ /kæn/ /bleɪm/ /miː/ /fɔː/ /ðɪs/
  Bạn có thể đổ lỗi cho tôi vì điều này.

  + Excuse me. /ɪksˈkjuːs/ /miː/
  Xin lỗi.

  + Excuse me, please. /ɪksˈkjuːs/ /miː/, /pliːz/
  Xin vui lòng thứ lỗi.

  + That's my fault. /ðæts/ /maɪ/ /fɔːlt/
  Đó là lỗi của tôi.

  + Sorry, it's my fault. /ˈsɒri/, /ɪts/ /maɪ/ /fɔːlt/
  Xin lỗi, đó là lỗi của tôi.

  + Sorry, I'm late. /ˈsɒri/, /aɪm/ /leɪt/
  Xin lỗi, tôi đến muộn.

  + How can I apologize to you? /haʊ/ /kən/ /aɪ/ /əˈpɒləʤaɪz/ /tuː/ /juː/? Tôi có thể xin lỗi với bạn thế nào đây?

  + I am to blame. /aɪ/ /æm/ /tuː/ /bleɪm/
  Tôi thật đáng trách.

  + I am responsible for that. /aɪ/ /æm/ /rɪsˈpɒnsəbl/ /fɔ/ /ðæt/
  Tôi chịu trách nhiệm về điều đó.

  + It's my fault. /ɪts/ /maɪ/ /fɔːlt/
  Là lỗi của tôi.

  + Sorry, I was negligent. /ˈsɒri/, /aɪ/ /wɒz/ /ˈnɛglɪʤənt/
  Xin lỗi, tôi cẩu thả quá.

  + I didn't mean that. /aɪ/ /dɪdnt/ /miːn/ /ðæt/
  Tôi không có ý như vậy đâu.

  + My mistake. /maɪ/ /mɪsˈteɪk/
  Tôi đã mắc lỗi.

  + I was mistaken. /aɪ/ /wɒz/ /mɪsˈteɪkən/
  Tôi đã sai lầm.

  + Oh, my bad. /əʊ/, /maɪ/ /bæd/
  Là lỗi của tôi.

  + I had that wrong. /aɪ/ /hæd/ /ðæt/ /rɒŋ/
  Tôi đã hiểu lầm.

  + I was wrong about that. /aɪ/ /wɒz/ /rɒŋ/ /əˈbaʊt/ /ðæt/
  Tôi đã sai về điều đó.

  + My apologies. /maɪ/ /əˈpɒlədʒi/
  Xin thứ lỗi.

  + I messed up. /aɪ/ /mɛst/ /ʌp/
  Tôi đã làm hỏng mọi thứ rồi.

  + I want to apologize to you. /aɪ/ /wɒnt/ /tʊ/ /əˈpɒləʤaɪz/ /tʊ/ /juː/ Tôi muốn xin lỗi bạn.

  + I wanted to tell you I'm sorry. /aɪ/ /ˈwɒntɪd/ /tʊ/ /tɛl/ /juː/ /aɪm/ /ˈsɒri/ Tôi muốn nói với bạn rằng tôi xin lỗi.

  + I hope you can forgive me. /aɪ/ /həʊp/ /juː/ /kæn/ /fəˈgɪv/ /miː/
  Tôi mong bạn có thể thứ lỗi cho tôi.

  + That was wrong of me. /ðæt/ /wɒz/ /rɒŋ/ /ɒv/ /miː/
  Tôi đã sai rồi.

  + Please don't be mad at me. /pliːz/ /dəʊnt/ /biː/ /mæd/ /æt/ /miː/
  Làm ơn đừng nổi đóa lên với tôi.

  + Please accept my apologies. /pliːz/ /əkˈsɛpt/ /mʌɪ/ /əˈpɒləʤiz/
  Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

  + How careless of me. /haʊ/ /ˈkeəlɪs/ /ɒv/ /miː/
  Tôi mới bất cẩn làm sao.

  + I shouldn't have done that. /aɪ/ /ʃʊdnt/ /hæv/ /dʌn/ /ðæt/
  Đáng nhẽ tôi không nên làm thế.

  + Sorry for keeping you waiting. /ˈsɒri/ /fɔː/ /ˈkiːpɪŋ/ /juː/ /ˈweɪtɪŋ/
  Xin lỗi vì đã để bạn chờ.

  + Sorry, I wasn't paying attention. /ˈsɒri/, /aɪ/ /wɒznt/ /ˈpeɪɪŋ/ /əˈtɛnʃ(ə)n/
  Xin lỗi, tôi đã không chú ý.
   


  ==> Trải nghiệm ngay một lớp học vui nhộn, nhưng không kém phần bổ ích và hiệu quả tại trung tâm Langmaster bằng cách đăng ký học thử miễn phí ngay hôm nay thôi: https://langmaster.edu.vn/lls2/…! Hoặc để lại SĐT để được tư vấn tận tình nhé!

  ▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

  ▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại.

  ▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

  ▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

  ▪ Yêu cầu chứng chỉ:

  TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

  ▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

  ▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

  ▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.

  ▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.

  ▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

  ▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

  ▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản.

  ▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.

  ▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

  ▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

  Tin mới hơn
  Bình luận bài viết
  Xem nhiều
  Mẹo hay phân biệt A - An - The để không còn nhầm lẫn
  A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.
  (FULL) 100 CỤM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ
  Bản tổng hợp đầy đủ nhất của CÁC CỤM TÍNH TỪ KÈM GIỚI TỪ! Tham khảo dưới đây nhé:
  15 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất
  Bạn đã từng biết đến những công cụ giúp bạn kiểm tra và sửa lỗi ngữ pháp cũng như lỗi chính tả?
  120 Câu tiếng Anh giao tiếp cực ngắn tăng phản xạ như tên bắn
  Langmaster có tốt không
  50 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về đồ ăn bạn nhất định phải biết
  40 Cách nói Lời Xin Lỗi chân thành nhất
  3 lỗi sai "chết người" khiến bạn phát âm sai