Chi tiết cách viết Conclusion Writing Task 2 + 9 mẫu Conclusion band 7

Về cơ bản, viết Conclusion không khó nhưng không phải ai cũng có thể viết phần kết luận đảm bảo đủ tiêu chí nhanh, gọn, hay. Hôm nay Langmaster sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách viết Conclusion Writing Task 2. Bắt đầu ngay bài học thôi nào. 

null

Đừng bỏ lỡ hướng dẫn cách viết Conclusion Writing Task 2 chi tiết nhất

1. Yêu cầu cho phần  Conclusion trong IELTS Writing Task 2

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, bên cạnh phần Introduction và Body, phần Conclusion (kết luận) cũng quan trọng không kém bởi nó tổng hợp các ý chính bạn đã trình bày trong bài viết của mình.

Mặc dù phần Conclusion sẽ chỉ dài khoảng 1 hoặc 2 câu, nhưng làm sao để có 1 đoạn conclusion hay thì không chỉ viết bừa được.

Nhìn chung, một phần Conclusion tốt sẽ phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • Ngắn gọn, rõ ràng
 • Liên kết tất cả các ý tưởng của bạn với nhau
 • Tổng hợp lập luận hoặc ý kiến ​​​​của bạn
 • Trả lời câu hỏi

Nếu bạn hoàn thành tốt các tiêu chí này, bạn sẽ đạt điểm tối đa cho cả 2 tiêu chí Task Achievement và Cohesion & Coherence (cùng chiếm 50% tổng số điểm). Không có phần Conclusion, bạn sẽ chỉ nhận được 6 điểm cho tiêu chí Task Achievement.

Vậy cách viết Conclusion Writing Task 2 như thế nào để ăn trọn điểm? Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về IELTS Writing Task 2 Conclusion structure nhé. 

Một phần Conclusion hoàn chỉnh cần có đủ 3 ý: 

 • Ý 1: Nhắc lại quan điểm của bản thân
 • Ý 2: Tóm tắt các ý chính đã được trình bày trong phần thân bài
 • Ý 3: Đưa ra dự đoán hoặc đề xuất (có thể có hoặc không)

null

Bật mí how to write conclusion paragraphs trong IELTS Writing Task 2

Ví dụ: 

Đề bài: Practical skills such as money management should be taught in high school. Do you agree or disagree? (Các kỹ năng thực tế như quản lý tiền nên được dạy ở trường trung học. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Kết luận: In conclusion, this essay supports the idea that teenagers should be taught functional subjects like financial planning because it helps them in adulthood, and a lack of education related to these topics can have serious consequences. It is recommended that governments make this a compulsory part of the education system. 

(Tóm lại, bài tiểu luận này ủng hộ ý kiến ​​rằng thanh thiếu niên nên được dạy các môn học chức năng như lập kế hoạch tài chính vì nó giúp ích cho họ khi trưởng thành và việc thiếu giáo dục liên quan đến các chủ đề này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ nên biến điều này thành một phần bắt buộc của hệ thống giáo dục.)

Nguồn: https://www.ieltsadvantage.com

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, người viết chỉ sử dụng 2 câu cho phần Conclusion. Câu đầu tiên người viết vừa đưa ra quan điểm cá nhân vừa tóm tắt các luận điểm chính đã được phân tích trong phần thân bài. Câu thứ hai đề xuất cách khắc phục vấn đề

2. 5 Lỗi cần tránh khi viết Conclusion Writing Task 2

Trước khi bắt tay vào học cách viết Conclusion Writing Task 2, hãy lưu ý những lỗi sau để không bị mất điểm đáng tiếc: 

 • Tuyệt đối không đưa thông tin mới vào kết bài. Hãy chỉ đơn giản là nhắc lại quan điểm của bản thân và tóm tắt các luận điểm chính.
 • Đừng lặp lại từ đã dùng ở mở bài. Hãy học cách paraphrase IELTS  Writing Task 2 introduction and conclusion để thể hiện mình có khả năng sử dụng từ vựng linh hoạt. 
 • Đừng cố liệt kê thật chi tiết các luận điểm đã viết trong phần thân bài. Thay vào đó, hãy tóm tắt các ý chính của mình thật đơn giản và ngắn gọn bằng các cụm danh từ.
 • 1 - 2 câu là đủ. Phần bạn cần đầu tư nhất là thân bài. Vì vậy, hãy chỉ dành 2 phút để viết Conclusion. 
 • Luôn luôn viết Conclusion. Không dễ để đạt điểm cao trong Task 2 nếu bạn chưa hoàn thành bài luận của mình với phần Conclusion. Ngay cả khi bạn sắp hết thời gian, hãy chắc chắn rằng bạn đã viết kết bài.

Không ít trường hợp thí sinh bị bí cách diễn đạt khi học cách viết Conclusion Writing Task 2. Langmaster khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn một số mẫu câu chung áp dụng với mọi dạng bài để lấy ra dùng ngay khi cần. 

Xem thêm:

=> Hướng dẫn viết mở bài IELTS Writing Task 2 cho người mới bắt đầu chi tiết nhất

3. Mách bạn 9 cấu trúc Conclusion cho từng dạng bài Writing

Để tối ưu hóa thời gian trong phòng thi, bạn nên “dắt túi” một vài mẫu câu dùng cho từng dạng bài IELTS Writing Task 2 khi viết Conclusion nhé. 

 • Cấu trúc 1:

In conclusion, I believe both the arguments/ sides/ opinions have their merits/ advantages. On balance, however, It seems that….  This is because/due to….

→ Cấu trúc này được dùng với dạng bài Discussion và Advantages & Disadvantages. 

 • Cấu trúc 2:

Having considered both views, I think/believe that… is/ are of overriding importance…. Also, I would suggest….

→ Áp dụng cấu trúc này với dạng Opinion essay. 

null

Tổng hợp các IELTS Writing Task 2 Conclusion phrases band 7.0 cực hữu ích

 • Cấu trúc 3:

In conclusion, several factors/ reasons lead to..... We should take the aforementioned/ the aforesaid measures/ solutions to tackle/ address this modern-day problem.

→ Dùng cấu trúc này cho dạng Causes and Solutions (Nguyên nhân và giải pháp). 

 • Cấu trúc 4:

In conclusion, several factors/ reasons lead to.... and the negative influences/ impacts/ effects of this trend/ phenomenon should be taken into consideration/ are too serious to be neglected.

→  Dùng cấu trúc này cho đề Causes and Solutions (Nguyên nhân và giải pháp).

 • Cấu trúc 5:

In the light of aforesaid factors/ With all mentioned above, I am convinced that .......

→  Dùng cấu trúc này để viết kết luận cho dạng Opinion essay.

 • Cấu trúc 6: 

In conclusion, while …… can lead to/spark some problem, the government and the public can embrace the aforementioned measures to address them. 

Dùng cho dạng Problems & Solutions

 • Cấu trúc 7: 

In conclusion, while …. can lead to ….. (paraphrase lại vấn đề đã nêu trong thân bài), …….. (paraphrase lại giải pháp) can be a feasible approach. 

→ Dùng cho dạng Problems & Solutions

 • Cấu trúc 8:

In conclusion, due to the above-mentioned reasons, I am of the opinion that/ It seems advisable that the positive effects that ….. is/are outshined by the disadvantages. 

→ Dùng cho dạng Advantages & Disadvantages

 • Cấu trúc 9:

To conclude, …….(paraphrase lại câu thesis statement), I would opine this development positive due to …..

→ Dùng cho dạng Two-part question

4. Hướng dẫn viết Conclusion cho 4 dạng bài phổ biến nhất Writing Task 2

Bây giờ chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu cách viết Conclusion Writing Task 2 cho 4 dạng bài phổ biến nhất Task 2 là Opinion, Discussion, Problems & Solutions và Two-part question nhé. 

4.1. Cách viết Conclusion cho dạng Opinion essay

Dạng bài Opinion essay yêu cầu người viết đưa ra quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội. Vì vậy phần Conclusion cho dạng Opinion essay trước hết phải trả lời được câu hỏi đề bài đưa ra: “Do you agree or disagree with this opinion?” hoặc “To what extent do you agree?”. 

Sau đó, bạn có thể viết thêm 1 câu đưa ra dự đoán hoặc đề xuất của bản thân về vấn đề đó trong tương lai. Cùng phân tích IELTS Writing Task 2 Conclusion sample sau đây để học cách người viết triển khai phần kết luận. 

Đề bài: Many people believe that social networking sites (such as Facebook) have had a huge negative impacts on both individuals and society. To what extent do you agree?

Conclusion: To conclude, although social networking sites have brought individuals closer together, they have not had the same effect on society or local communities. Local communities should do more to try and involve local people in local activities in order to promote the future of community life. 

(Tóm lại, mặc dù các trang mạng xã hội đã mang các cá nhân đến gần nhau hơn, nhưng chúng không có tác động tương tự đối với xã hội hoặc cộng đồng địa phương. Các cộng đồng địa phương nên làm nhiều hơn nữa để cố gắng thu hút người dân địa phương tham gia vào các hoạt động địa phương nhằm thúc đẩy tương lai của cuộc sống cộng đồng.)

Trong ví dụ trên, câu thứ nhất người viết đưa ra quan điểm của mình bằng cách trả lời câu hỏi đề bài đưa ra. Câu thứ hai người viết đề xuất giải pháp khắc phục vấn đề. 

Nguồn tham khảo: https://ieltsliz.com

4.2. Cách viết Conclusion cho dạng Discussion essay

Cách viết Conclusion Writing Task 2 với dạng bài “Discuss both views and give your own opinion” (Thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn) là bạn chỉ cần paraphrase lại câu thứ hai của phần Introduction

null

Đừng quên chuẩn bị trước list IELTS Writing Task 2 Conclusion vocabulary

Ví dụ: 

Đề bài: Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your opinion. (Một số người nghĩ rằng sở thú là độc ác và nên bị đóng cửa. Tuy nhiên, những người khác tin rằng sở thú có thể hữu ích trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.)

Introduction: … While the development of breeding programmes contributes to the preservation of endangered species, I believe that the poor conditions that many animals held in captivity are kept in make the existence of zoos unacceptable. (Trong khi sự phát triển của các chương trình nhân giống góp phần bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng, tôi tin rằng điều kiện tồi tệ mà nhiều loài động vật bị nuôi nhốt khiến sự tồn tại của các vườn thú là không thể chấp nhận được.)

Conclusion: In conclusion, although zoos do help to safeguard dwindling populations of particular species, the suffering experienced by many captive creatures due to unsuitable living conditions amounts to cruelty and they should not be allowed to exist. 

(Tóm lại, mặc dù các vườn thú giúp bảo vệ các quần thể đang suy giảm của các loài cụ thể, nhưng sự đau khổ mà nhiều sinh vật bị giam cầm phải trải qua do điều kiện sống không phù hợp dẫn đến sự tàn ác và chúng không được phép tồn tại.)

Nguồn tham khảo: https://www.ieltsjacky.com/ielts-discussion-essays.html

Như vậy người viết đã paraphrase lại đề bài bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa và biến đổi loại từ như: 

 • preservation → safeguard
 • animals held in captivity → captive creatures
 • poor conditions → unsuitable living conditions
 • unacceptable → should not be allowed to exist. 

4.3. Cách viết Conclusion cho dạng Problems and Solutions

Phần Conclusion với dạng Problems and Solutions (Nguyên nhân và Giải pháp) sẽ cần người viết tóm tắt lại những nguyên nhân và giải pháp đã được trình bày trong phần thân bài một cách thật ngắn gọn. 

Ví dụ: 

Đề bài: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations. (Ở các nước phát triển, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng. Điều này sẽ gây ra những vấn đề gì cho cá nhân và xã hội? Đề xuất một số biện pháp có thể được thực hiện để giảm tác động của dân số già.)

Ở trong phần thân bài, người viết đưa ra 2 vấn đề mà sự già hóa dân số gây ra đó là 

 • Gánh nặng to lớn lên quỹ của chính phủ: place the burgeoning burden on the government funding
 • Gánh nặng về tài chính trong gia đình: the household’s economic burden

Cùng với đó là 2 giải pháp: 

 • Gây quỹ lương hưu: raising social funds for pensions
 • Tạo việc làm bán thời gian cho người già: creating relevant part-time jobs for the elderly

Như vậy phần Conclusion của bạn phải tóm tắt được cả 4 luận điểm trên. 

Conclusion: In conclusion, while increasing average life expectancy can spark the burden placed on the state’s pension budget and the households’ income, better-funded pension schemes and creating elderly-relevant the elderly-specific jobs can be feasible approaches.  

(Tóm lại, trong khi việc tăng tuổi thọ trung bình có thể gây ra gánh nặng cho ngân sách hưu trí của nhà nước và thu nhập của các hộ gia đình, các chế độ lương hưu được tài trợ tốt hơn và tạo ra các công việc dành riêng cho người cao tuổi phù hợp với người cao tuổi có thể là những cách tiếp cận khả thi.)

4.4. Cách viết Conclusion cho dạng Two-part question

Dạng Two-part question thường bao gồm 2 câu hỏi và yêu cầu thí sinh phải trả lời cả 2 câu hỏi đó. Vì vậy, cách viết Conclusion Writing task 2 tốt nhất với dạng này là tóm tắt lại câu trả lời của bạn thật ngắn gọn và đơn giản

null

Một vài IELTS Writing Task 2 Conclusion examples hay

Ví dụ: 

Đề bài: Fossil fuels are essential for producing electricity, powering industry and fueling transportation. However, one day we will reach a point when all the world’s fossil fuels have been depleted. How can we conserve these resources? What are some alternatives to fossil fuels? 

Phần thân bài người viết đưa ra 2 cách để bảo tồn các tài nguyên hóa thạch: 

 • để xe ở nhà, đi bộ hoặc đi phương tiện công cộng
 • đi chung xe với người khác: care share

Người viết cũng chọn “natural forces” (năng lượng tự nhiên) như gió, mặt trời, … để thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. 

Sau đó, trong phần Conclusion, người viết đã tóm tắt lại tất cả những ý trên trong một câu ngắn gọn, súc tích như sau: 

Conclusion: In conclusion, our earth's reserves of fossil fuels will not last forever and we need to be continually developing new technologies to enable us to produce energy from renewable sources such as the sun, wind and water. In the meantime, we can help to slow the rate of depletion by leaving the car at home and using more energy-efficient forms of transport whenever possible. 

(Tóm lại, dự trữ nhiên liệu hóa thạch trên trái đất của chúng ta sẽ không tồn tại mãi mãi và chúng ta cần liên tục phát triển các công nghệ mới để cho phép chúng ta sản xuất năng lượng từ các nguồn tái tạo như mặt trời, gió và nước. Trong thời gian đó, chúng ta có thể giúp làm chậm tốc độ cạn kiệt năng lượng bằng cách để ô tô ở nhà và sử dụng các phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng hơn bất cứ khi nào có thể.)

Nguồn tham khảo: https://www.ieltsjacky.com

Như vậy, Langmaster đã hướng dẫn bạn cách viết Conclusion Writing Task 2 chi tiết (how to write Conclusion in Writing Task 2), đồng thời cung cấp một số cấu trúc câu giúp bạn tối ưu hóa điểm số của mình. Lưu lại bài viết để ôn tập thường xuyên nhé. 

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác