NGỮ ÂM TIẾNG ANH CƠ BẢN: CÁCH PHÁT ÂM /ð/ VÀ /θ/ DỄ HIỂU NHẤT

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Học cách phát âm /ð/
 • 2. Học cách phát âm /θ/.
 • 3. Cách nhận biết phát âm /ð/ và phát âm /θ/.
  • 3.1. Khi TH đứng đầu từ vựng phát âm /θ/
  • 3.2. Khi TH đứng giữa từ vựng có phát âm /ð/
  • 3.3. Khi TH đứng cuối từ vựng có phát âm /θ/ hoặc /ð/ tùy vào từ loại
 • 4. Bài tập luyện phát âm /ð/ và phát âm /θ/
  • Bài tập 1: Luyện đọc các câu sau
  • Bài tập 2: Phân loại các từ sau thành nhóm có chứa /ð/ và /θ/
  • Đáp án: 

Trong ngữ âm tiếng Anh, có 44 âm cơ bản mà chúng ta đã được làm quen từ bảng phiên âm IPA. Phần lớn các âm này không giống với bảng chữ cái tiếng Việt, bởi vậy nếu muốn phát âm được, bạn cần học cách phát âm thay vì đoán chữ. 

Một trong số các cặp âm khó phát âm nhất trong tiếng Anh chính là /ð/ và /θ/, đây chính là 2 cách phát âm của các từ có chứa TH. Cùng học các cách phát âm /ð/ và /θ/ cụ thể qua các trường hợp sau và luyện tập ngay nào!

1. Học cách phát âm /ð/

- Khẩu hình và đặt lưỡi: miệng hơi mở; đầu lưỡi đặt giữa 2 hàm răng trên dưới và hơi đưa ra bên ngoài.

- Đẩy luồng hơi qua lưỡi và chặn lại khi đi qua hàm trên

- Không để hơi thoát ra phía trước, rung thanh quản

Để kiểm tra mình phát âm có đúng không, bạn dùng một tờ giấy và đặt trước miệng. Đặt 1 bàn tay ở cổ họng. Nếu bạn phát âm âm /ð/ đúng, tờ giấy không bay nhưng cổ họng bạn vẫn rung.

Ví dụ:

this – /ðɪs/: cái này

that – /ðæt/: cái kia

these – /ðiːz/: những cái này

those – /ðəʊz/: những cái kia

breathe – /briːð/: hít thở

null

2. Học cách phát âm /θ/.

- Khẩu hình và đặt lưỡi: miệng hơi mở, đặt giữa 2 hàm răng, giữ lưỡi thẳng.

- Đẩy hơi đi qua lưỡi và hàm răng phía trên, cố gắng đọc chữ “thờ” trong tiếng Việt.

- /θ/ là phụ âm vô thanh nên dây thanh quản, cổ họng không rung, khí thoát ra giữa khoảng hở phía lưỡi và hàm răng trên. 

Để kiểm tra mình phát âm có đúng không, bạn dùng 1 tờ giấy và đặt trước miệng. Đặt 1 bàn tay ở cổ họng. Nếu bạn phát âm /θ/ đúng, tờ giấy sẽ bay ra, nhưng cổ họng của bạn không rung.

- Chuyển động của tờ giấy và cổ họng khi phát âm /θ/ sẽ trái ngược với khi phát âm /ð/

Ví dụ:

- thief – /θiːf/: tên trộm

- through – /θruː/: thông qua, xuyên qua, xuyên suốt

- theme – /θiːm/: chủ đề

- breath – /breθ/: hơi thở

- bath – /bæθ/: tắm rửa, cái bồn tắm

- tenth – /tenθ/: (số thứ tự) mười


null

Xem thêm:

=> NGỮ ÂM TIẾNG ANH CƠ BẢN: PHÁT ÂM W CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

=> CÁCH PHÁT ÂM F - NGỮ ÂM TIẾNG ANH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MẤT GỐC

=> HỌC PHÁT ÂM BẢNG PHIÊN ÂM IPA CHUẨN QUỐC TẾ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

3. Cách nhận biết phát âm /ð/ và phát âm /θ/.

Để biết được từ đó phát âm /ð/ hay /θ/, bạn cần quan sát vị trí của TH trong cách viết của từ đó. Hãy xem các ví dụ sau để hiểu rõ hơn về phần này. 

3.1. Khi TH đứng đầu từ vựng phát âm /θ/

Các từ có cách viết bắt đầu với TH thì đều đọc là /θ/. Ví dụ:

- thick – /θɪk/: dày

- thin – /θɪn/: mỏng

- thought – /θɔːt/: suy nghĩ

- think – /θɪŋk/: nghĩ ngợi

- thing – θɪŋ/: thứ đồ vật

Trừ một số các ngoại lệ sau, TH đọc là /ð/ khi đứng đầu từ vựng:

- Cụm 5 từ: this, that, these, those, the

- Cụm 4 từ: they, their, theirs, them

- Cụm 7 trạng từ và liên từ: then, there, than, thus, though, thence, thither

- Và các từ ghép có chứa các từ nêu trên: therefore, thereby,...

3.2. Khi TH đứng giữa từ vựng có phát âm /ð/

Các từ có cách viết mà TH giữa từ thì hầu hết phát âm /ð/. Ví dụ:

- heathen – /ˈhiːðn/: kẻ ngoại đạo

- worthy – /ˈwɜːrði/: xứng đáng

- swarthy – /ˈswɔːrði/: da tối màu

 • Các từ có -ther

- bother – /ˈbɑːðər/: làm phiền

- brother – /ˈbrʌðər/: anh, em trai

- father – /ˈfɑːðər/: cha

- mother – /ˈmʌðər/: mẹ

- other – /ˈʌðər/: cái khác

- together – /təˈɡeðər/: cùng nhau

- weather – /ˈweðər/: thời tiết

 • Các từ có dạng danh từ + y thì giữ nguyên cách đọc TH là phát âm /θ/

- earth → earthy – /ˈɜːrθ/ → /ˈɜːrθi/: thô lỗ, vô duyên

- health → healthy– /ˈhelθ/ → /ˈhelθi/: khỏe mạnh

- stealth → stealthy – /ˈstelθ/ → /ˈstelθi/: lặng lẽ, âm thầm

- wealth → wealthy – /ˈwelθ/ → /ˈwelθi/: giàu có

 • Từ tiếng Anh duy nhất TH ở giữa mà phát âm /θ/ là brothel /ˈbrɑːθl/.

null

3.3. Khi TH đứng cuối từ vựng có phát âm /θ/ hoặc /ð/ tùy vào từ loại

 • Danh từ hoặc tính từ kết thúc bằng TH thì phát âm /θ/: 

- truth – /truːθ/: sự thật

- smooth – /suːθ/: mượt mà

- cloth – /klɔːθ/: tấm vải

- tooth – /tuːθ/: răng (số ít)

- teeth – /tiːθ/: răng (số nhiều)

- wreath – /riːθ/: vòng nguyệt quế. Lưu ý số nhiều wreath đọc là /riːðz/

 • Động từ dạng -the có phát âm /ð/

- bathe – /beɪð/: tắm rửa

- soothe – /suːð/: xoa dịu, an ủi

- loathe – /loʊð/: khinh miệt, ghét bỏ

- breathe – /briːð/: thở

 • Các số thứ tự có đuôi TH thì phát âm /θ/

- tenth – /tenθ/: thứ 10

- ninth – /naɪnθ/: thứ 9

- fifth – /fɪfθ/: thứ 5

- twelfth – /twelfθ/: thứ 12

 

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Tập 15: Âm /θ/ & /ð/ [Phát âm tiếng Anh chuẩn #1]

4. Bài tập luyện phát âm /ð/ và phát âm /θ/

Bài tập 1: Luyện đọc các câu sau

 1. Is one third thirty percent?
 2. Kathy is one of the authors of the Math book.
 3. I thought Thomas was an athlete. 
 4. My grandmother is soothing the baby.
 5. What were those things over there?
 6. Did they go to the theater together?
 7. Mathew has got three birthday cakes this week.
 8. Say thanks to them.
 9. Think thoroughly before you talk.
 10. I thought there were more than a thousand things to do.

Bài tập 2: Phân loại các từ sau thành nhóm có chứa /ð/ và /θ/

 1. ethnic
 2. leather
 3. thorough
 4. teeth
 5. smooth
 6. clothing
 7. neither
 8. with
 9. that
 10. growth
 11. then
 12. feather
 13. thus
 14. theme
 15. method
 16. further
 17. though
 18. worthy
 19. rather
 20. width

Đáp án: 

Bài tập 2:

Các từ có phát âm /ð/: 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19

Các từ có phát âm /θ/: 1, 3, 8, 10, 14, 15, 20

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác